Stende Talsi Valdemārpils

Pēc SIA „Talsu ūdens” 5. septembrī sniegtās informācijas par plānotajiem dzeramā ūdens dezinfekcijas pasākumiem Stendē, Talsos un Valdemārpilī tiek saņemti iedzīvotāju jautājumi par ūdens kvalitāti un nereti pārmetumi par SIA „Talsu ūdens” dzeramā ūdens kvalitāti. SIA „Talsu ūdens” sniedz papildu informāciju iedzīvotājiem, lai mazinātu bažas par dzeramā ūdens kvalitāti.

SIA „Talsu ūdens” visās ūdensapgādes sistēmās Talsu novadā, kur sniedz savus pakalpojumus, dzeramo ūdeni iegūst no dziļurbumiem, pēc tam veicot ūdens apstrādi –  atdzelžošanu. Tālāk, atkarībā no konkrētās ūdensapgādes sistēmas lieluma, ūdens nonāk hidroforos, rezervuāros vai ūdenstorņos, tad SIA „Talsu ūdens” centralizētajos ūdensapgādes tīklos. Viss šis process ir noslēgts, un tajā nav iespējams nekāds ārējās vides piesārņojums.

Tālāk, ūdens plūsmai nonākot līdz patērētājiem, tas ieplūst patērētāja iekšējos tīklos, piemēram, dzīvojamās mājās, bērnudārzos, skolās. Šeit beidzas ūdensapgādes uzņēmuma kompetence. Līdz SIA „Talsu ūdens” atbildības robežai, tas ir līdz mājas ievadam/ noslēgventīlim, klientiem tiek nodrošināts ūdens ar noteikumiem atbilstošu kvalitāti un ar pietiekamu spiedienu. Iekšējo tīklu tehniskais stāvoklis ir patērētāju atbildība. No tā tiešā veidā ir atkarīga arī ūdens kvalitāte.

Vasaras periodā, kad skolās ir brīvlaiks un bērnudārzi ir mazāk apmeklēti, līdz ar to izglītības iestādēs ir mazāks arī ūdens patēriņš, tas ietekmē ūdensapgādes sistēmas higiēnu un ūdens kvalitāti. Mazais ūdens patēriņš veido stāvošu ūdeni, kurš veicina baktēriju augšanu. Šis risks rodas, piemēram, neapdzīvotos īpašumos, periodiski izmantotās telpās un neizmantotos cauruļvadu posmos.

Dzeramā ūdens paraugus testēšanai atbilstoši ar veselības inspekciju saskaņotām programmām kārtējam monitoringam SIA „Talsu ūdens” ņem tieši no izglītības iestādēm. Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem paraugi jāņem nevis uz ūdensapgādes tīklu apkalpes zonu robežas, bet pie patērētāja, kas ir viņa iekšējā tīklā, parasti no virtuves krāna.

Koliformas baktērijas ir mikrobioloģiskie kontrolrādītāji, kuru noteikšana nepieciešama vispārīgās mikrobioloģiskās kvalitātes raksturošanai, bet kuru pārsniegumi nav tieši bīstami cilvēka veselībai.

Lai atjaunotu dzeramā ūdens kvalitāti visā apgādes sistēmā, SIA „Talsu ūdens” organizē dezinfekcijas procesu, lai katram atsevišķam patērētājam tas nebūtu jāveic patstāvīgi. Dezinfekciju veic Veselības inspekcijā reģistrēts dezinfekcijas pakalpojumu sniedzējs. Vispirms iztukšo, izmazgā un ar līdzekli ALBILEX®-3000-A, kas satur ūdeņraža pārskābi jeb peroksīdu, dezinficē rezervuārus. Tīklu dezinfekcijas process tiek veikts, sākot no ūdens atdzelžošanas iekārtas un tālāk atsevišķās vietās tīklā, dozējot nātrija hipohlorīdu (Litava Multi Klori, biocīds Nr.16022004/228) tādā daudzumā, lai brīvā hlora koncentrācija ūdenī pie patērētājiem būtu pieļaujamajās robežās – līdz 0,5 mg/l. Dozēšanas ilgums divas dienas un viena nakts, lai nodrošinātu dezinfektanta nokļūšanu visā dzeramā ūdens apgādes sistēmā, kā arī, lai nodrošinātu pietiekamu dezinfekcijas laiku.

Dezinfekcijas laikā ūdeni atļauts lietot uzturā, pārtikas ražošanā un sadzīvē. Iespējams, ka dažviet ūdenim var būt novērojama neliela hlora piegarša un aromāts. Ja šādu – ar hlora piejaukumu – dzeramo ūdeni bez iepriekšējas apstrādes izmanto ēdienu gatavošanai vai pārtikas ražošanā rūgšanas, raudzēšanas un citos procesos, kur tiek izmantoti mikroorganismi, ūdenī esošais brīvais hlors var ietekmēt arī ražošanas procesā vajadzīgos mikroorganismus, piemēram, raugus.