Izglītība

Jaunā gada sākums ir piemērots, lai atskatītos uz aizvadītā gada laikā paveikto un izvirzītu jaunus mērķus. Daudziem Talsu novada skolēniem pirmais mācību pusgads bijis veiksmīgs, uzvarām, labām sekmēm un panākumiem vainagots. Lai gan mācību gads vēl nav noslēdzies, pērnā gada izskaņā tika uzsākts skolēnu mācību olimpiāžu maratons, kur tika ieguldīts liels darbs un sasniegti augsti rezultāti gan no talantīgo skolēnu puses, gan arī no novada pedagogu puses.

Patlaban tie ir 48 skolēni un 30 pedagogi, kuri guvuši augstus rezultātus Talsu novada olimpiādēs: angļu valodā, vācu valodā, krievu valodā, bioloģijā, vēsturē un filozofijā.

Arī šajā mācību gadā olimpiādes tiek organizētas tiešsaistē, kad skolēni uzdevumus saņem un veic elektroniski, un olimpiāde tiek pārraudzīta, izmantojot izstrādātu olimpiādes tīmekļa vietni. Organizējot olimpiādes tiešsaistē, tiek nodrošināta vienota norise visiem tās dalībniekiem vienlaicīgi, kā arī objektīva rezultātu vērtēšana.

Ļoti augstu rezultātu uzrādījusi Talsu pamatskolas 9. klases skolniece Laura Mitlere. Viņa vienīgā savā vecuma grupā piedalījās angļu valodas olimpiādē, iegūstot 1. vietu (pedagoģe Lolita Lipska-Meijere). Skolniece ieguvusi 2. pakāpi vēstures olimpiādē (pedagoģe Sandra Feldmane), tāpat kā Elizabete Olīvija Tarlapa no Talsu Kristīgās vidusskolas (pedagoģe Kristīne Neifelde) un Marta Uškāne no Talsu pamatskolas (pedagoģe Sandra Feldmane). Augstāko vērtējumu vēstures olimpiādē saņēma Talsu Kristīgās vidusskolas 9. klases skolniece Madara Balandina.

Rojas vidusskolas 10. klases skolnieki uzrādīja teicamus rezultātus angļu valodas olimpiādē, proti, Dāvids Liepa ieguva 1. vietu, Mārtiņš Vīksne – 2. vietu, bet Vairis Trūbiņš ieņēma 3. vietu (pedagoģe Lāsma Jaunozola). Šis pats trijnieks uzvaras laurus plūca arī bioloģijas olimpiādē, Mārtiņam Vīksnem saņemot 1. vietu, Vairim Trūbiņam 2. vietu, bet Dāvidam Liepam 3. vietu (pedagoģe Raida Koroļova).

Līdztekus Rojas vidusskolas 10. klases skolnieks Mārtiņš Vīksne 1. pakāpes atzinību ieguva vēstures olimpiādē (pedagoģe Inga Puntule), pēc tam rezultātu tabulā iekļūstot Talsu Valsts ģimnāzijas skolniecei Madarai Annai Rekšņai (pedagoģe Antra Grūbe), kā arī Dundagas vidusskolas audzēknei Melisai Liepai, tiekot pie godalgotās 3. vietas (pedagoģe Līva Irbe).

Angļu valodas olimpiādē 11. klasei atzinību saņēmuši skolēni no dažādām novada skolām, proti, 1. vieta – Annai Akermanei no Talsu 2. vidusskolas (pedagoģe Regīna Treija), 2. vieta – Renāram Bērziņam no Talsu Valsts ģimnāzijas (pedagogs Egons Ķiršakmens), bet 3. vieta – Evai Šulcei no Rojas vidusskolas (pedagoģe Ilze Krišjāne).

Bioloģijas un vēstures olimpiāde 11. klasei

Anna Akermane piedalījās arī bioloģijas olimpiādē (pedagoģe Kristīne Līberga) un vēstures olimpiādē (pedagoģe Janīna Spalviņa), nopelnot abos mācību priekšmetos 1. pakāpes vietu starp pārējiem grupas dalībniekiem. Savukārt bioloģijā 2. vietu saņēma Armands Grencis no Talsu Valsts ģimnāzijas (pedagoģe Arita Rituma), 3. vietu – Dundagas vidusskolas skolniece Laura Rumpe  (pedagoģe Lienīte Iesalniece), bet atzinību saņēma Aleksandra Māra Tarlapa no Talsu Valsts ģimnāzijas.

11. klases vēstures olimpiādē 2. un 3. vietu ieguva Dundagas vidusskolas audzēknes – Laura Rumpe un Alvīne Marta Freiberga (pedagoģe Līva Irbe), bet 12. klases vēstures olimpiādē sasniegumus uzrādījuši skolēni no dažādām mācību iestādēm – 1. vieta Talsu novada vidusskolas audzēknim Akselam Odriņam (pedagoģe Inta Robalde), 2. vieta Dundagas vidusskolas audzēknim Ralfam Dubovičam (pedagoģe Līva Irbe), 3. vieta – Annijai Krovalkai no Talsu 2. vidusskolas (pedagoģe Janīna Spalviņa).

Angļu valodas olimpiādē 12. klašu grupā kopumā novērtētas četru skolēnu zināšanas – 1. vietu dala divi audzēkņi – Jānis Brūvers no Talsu Kristīgās vidusskolas (pedagoģe Santa Krūmiņa) un Artūrs Pauls Ķēniņš no Talsu Valsts ģimnāzijas (pedagogs Egons Ķiršakmens). Savukārt 2. vietu ieguva Kārlis Eidons no Talsu 2. vidusskolas (pedagoģe Liene Lāce), bet 3. vietā ierindojās Anna Marija Liepiņa no Talsu Valsts ģimnāzijas (pedagoģe Zane Zaļkalne).

Jānis Brūvers ar centību izcīnījis 1. vietu arī bioloģijas olimpiādē (pedagoģe Anda Bernāte), bet Anna Marija Liepiņa augstāko rezultātu uzrādījusi arī vācu valodas olimpiādē (pedagoģe Baiba Burkhardte).

Tāpat teicamus rezultātus bioloģijā saņēma Talsu Valsts ģimnāzijas 12. klases skolniece Kristiāna Kristberga (pedagoģe Arita Rituma) un Talsu 2. vidusskolas audzēkne Katrīna Freiberga (pedagoģe Kristīne Līberga).

Savukārt 9. klašu grupā bioloģijā labākie: Kārlis Aļehna no Talsu Valsts ģimnāzijas (pedagoģe Arita Rituma), Estere Jansone no Rojas vidusskolas (pedagoģe Raida Koroļova) un Mārtiņš Eizenbergs no Pastendes pamatskolas (pedagoģe Madara Kārlsberga).

Vācu valodā augstus rezultātus uzrādīja Talsu 2. vidusskolas 10. klases skolniece Estere Tirzmale (pedagoģe Kaspars Zvirgzdiņš), Madara Anna Rekšņa no Talsu Valsts ģimnāzijas (pedagoģe Baiba Burkhardte), bet 11. klases konkurencē labāko vietu saņēmis Talsu Valsts ģimnāzijas skolēns Armands Grencis  (pedagoģe Baiba Burkhardte), kā arī divi Talsu 2. vidusskolas skolēni – Vendija Līberga (pedagoģe Kaspars Zvirgzdiņš) un Samanta Šakale (pedagoģe Linda Matisone).

Krievu valodas olimpiādē skolēni sacentās trīs līmeņos: A grupā – jaunieši, kuri mācās krievu valodu kā svešvalodu un kuru ģimenes nerunā krieviski; B grupā – izglītojamie, kuri mācās krievu valodu kā svešvalodu izglītības iestādēs ar latviešu mācību valodu, bet  ģimenēs sarunājas krievu valodā vai bilingvāli; C grupā – skolēni, kuri pašlaik mācās vai iepriekš ir mācījušies krievu valodu kā dzimto mazākumtautību.

Krievu valodā 8. klašu grupā 1. un 2. vietu dalīja meitenes no Talsu Valsts ģimnāzijas – Ksenija Puriņa (pedagoģe Inessa Tarasova) un Elza Dzelzkalēja (pedagoģe Elīna Petroženko). Abas skolnieces olimpiādes darbu veica B zināšanu līmenī. Savukārt A zināšanu līmenī labus rezultātus uzrādījis Rojas vidusskolas skolēns Maikls Biģelis (pedagoģe Svetlana Mediņa).

Olimpiāde krievu valodā notika arī 9. klašu skolēniem. B zināšanu līmenī labāko trijniekā ir Talsu Valsts ģimnāzijas audzēknes Angelina Kovriga un Aleksandra Tīrmane (pedagoģe Elīna Petroženko), kā arī Talsu Kristīgās vidusskolas skolniece Marija Auziņa (pedagoģe Žanna Treimane). C zināšanu grupā 1. vietu ieņēma arī Talsu Kristīgās vidusskolas skolniece Maria Fridrih.

Tāpat 10. klases skolnieki varēja pārbaudīt savas krievu valodas  zināšanas, un olimpiāžu rezultāti ir sekojoši: 1. vieta B grupā Nikolai Pecenčukai no Talsu Valsts ģimnāzijas (pedagoģe Inessa Tarasova), 2. vieta B grupā Solveigai Bolšteinai no Talsu 2. vidusskolas (pedagoģe Iveta Balode), 3. vieta A grupā Diānai Lubganei no Talsu Valsts ģimnāzijas.

Gan 11. klases, gan 12. klases audzēkņi uzrādīja teicamus rezultātus A zināšanu grupā, un no 11. klases tās bija: divas Talsu 2. vidusskolas skolnieces – Amanda Ešenberga un Rasa Volanska (pedagoģe Iveta Balode), kā arī Ance Straujā – Talsu Kristīgās vidusskolas skolniece pedagoģes Žannas Treimanes vadībā. Savukārt no 12. klases: Samanta Pazņikova no  Talsu Kristīgās vidusskolas, Rojas vidusskolniece Betija Ābolkalna (pedagoģe Svetlana Mediņa) un Marija Daniela Duščaka no Valdemārpils vidusskolas (pedagoģe Lita Ivančikova).

Filozofijas mācībā pārbaudes darbus veica 11. un 12. klašu skolēni. Šeit izcēlās Talsu Valsts ģimnāzijas audzēkņi, kuri filozofiju apgūst pedagoģes Antras Grūbes vadībā – Renārs Bērziņš un Ralfs Jānis Širmanis , saņemot  1. un 2. vietu 11. klašu konkurencē, bet 1. vieta pienācās Kristiānai Kristbergai, kura piedalījās olimpiādē 12. klašu konkurencē kā vienīgā pretendente.

Īpaši jāizceļ izglītojamie, kuri uzaicināti piedalīties valsts olimpiādes posmos, tie ir: Artūrs Pauls, Mārtiņš Vīksne, Vairis Trūbiņš, Anna Akermane, Armands Grencis, Laura Rumpe, Aleksandra Māra Tarlapa, Madara Balandina, Renārs Bērziņš, Kristiāna Kristberga.

Skolēni un viņu pedagogi, kuri 2021./2022. mācību gadā iegūs godalgotas vietas vai atzinības Latvijas mēroga mācību priekšmetu olimpiādēs vai skolēnu zinātniski pētniecisko darbu lasījumos, kā arī kuri piedalījušies Pasaules, Eiropas un/vai Baltijas mēroga mācību priekšmetu olimpiādēs, atbilstoši Talsu novada pašvaldības nolikumam, saņems naudas balvas mācību gada beigās.

Apsveicam skolēnus un pedagogus ar augstiem sasniegumiem mācībās!

Renāte Freiberga