Roja

Gājēju tiltiņš Rojā, kas vairāk nekā 40 gadus kalpojis iedzīvotājiem kā svarīgs pārvietošanās pārvads pār Mazupīti, pašlaik gājējiem ir slēgts. 2023. gada augustā saņemta ziņa, ka gājēju tiltiņš Rojā pār Mazupīti ir stipri sasvēries, jo atslogojusies viena no nesošajām trosēm.

Pagājušā gada 15. septembrī gājēju tiltiņš, piedaloties Talsu novada būvvaldes būvinspektoram, Talsu novada pašvaldības izpilddirektoram un SIA „Rojas DzKU” pārstāvim, tika apsekots. Atzinumā konstatēts, ka tilts ir avārijas stāvoklī un tas nekavējoties jānorobežo un jāaizliedz tā izmantošana, kā arī jāizveido pagaidu stutes un jāveic tehniskā apsekošana. Jāņem vērā, ka gājēju tiltiņš ir būvēts 1982. gadā un līdz šim tam ir veikti divi remonti – mainīts dēļu klājs un metāla sijas.

Lai novērstu apdraudējumu un izlemtu par tālākajām darbībām, tika izstrādāts un būvvaldē akceptēts konservācijas projekts. Līdz ar to tā ekspluatācija nav pieļaujama.

Inga Romaško, Īpašuma un vides aizsardzības nodaļas vadītāja, informē, ka ir radušies sarežģījumi ar gājēju tiltiņa inženierbūves reģistrāciju Valsts zemes dienesta nekustamā īpašuma kadastra informācijas sistēmā. Proti, pēc zemes virsmas attēla uzņēmuma var pārliecināties, ka tā nav nav reģistrēta (iezīmēta grafiskajā daļā) pareizā vietā un tiltiņa atrašanās vieta ir citur. Lai piekļūtu gājēju tiltiņam, nepieciešams šķērsot privātīpašumus.

Lai nodrošinātu tiltiņa atjaunošanu, ir jāsakārto īpašumtiesības (zeme pašvaldībai jānomā vai jāizpērk). Jāatceras, ka esošā objekta atjaunošanai ir jānodrošina vides pieejamība.

Neskatoties uz apgrūtinājumiem, šobrīd pašvaldība meklē iespējas, kā nodrošināt gājēju kustību pār Mazupīti. Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas Ēku pārvaldības daļas vecākais inženieris Andrejs Aveniņš norāda, ka pēc ekspertu konsultācijām finansiāli izdevīgāk ir būvēt jaunu tiltu, nevis restaurēt esošo. Pēc būvizmaksu aptaujas rezultātiem ir izvirzīti divi varianti. Pirmajā no tiem ir iespēja veidot tiltu ar iekaramo trošu konstrukciju, bet otrs paredz veidot tiltu ar papildu atbalstiem. Precīzas izmaksas tiktu noteiktas pēc būvprojekta izstrādes.

Gājēju plūsmas pār Mazupīti atjaunošana ir būtiska gan Rojas iedzīvotājiem, gan viesiem. Pašvaldības pašreizējā finansiālā situācija, neatļauj uzsākt tūlītējus būvdarbus, tāpēc tiks meklētas iespējas līdzfinansējuma piesaistei.