Novadā

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra (VTUA) martā atklāj lauksaimniecības sezonas sākumu un dosies maksimāli tuvu traktortehnikas atrašanās vietām veikt valsts tehnisko apskati.

Valsts tehnisko apskati veic traktortehnikai vai tās piekabei, lai kontrolētu fiziskās vai juridiskās personas īpašumā vai valdījumā esošās traktortehnikas vai tās piekabes tehnisko stāvokli un atbilstību satiksmes drošības un vides aizsardzības prasībām.

Arī šogad, tāpat kā citus gadus, valsts tehnisko apskati Talsu novadā būs iespējams veikt vairākās vietās pēc iepriekš saplānota izbraukuma grafika vai individuāli vienojoties ar inspektoru ārpus izbraukuma grafika, zvanot uz tālruni +371 25703547 vai +371 26139989. VTUA izziņotajā traktortehnikas tehniskās apskates izbraukuma grafika vietā var ierasties jebkura traktortehnikas vienība tehniskās apskates veikšanai.

Plašāka informācija par tehnisko apskati un precīza atrašanās vieta, kur to būs iespējams veikt, apskatāma VTUA tīmekļvietnē.

Lai piedalītos ceļu satiksmē, tajā skaitā arī pirms pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei. Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi derīgai atbilstošas kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTA polisei.

Tāpat VTUA lauksaimniekus aicina savlaicīgi pārbaudei pieteikt augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtu, kā arī aicina ekspluatācijai nederīgu traktortehniku noņemt no uzskaites norakstīšanai.