Kultūra Novadā

18. novembris ikvienam, kurš dzīvo ar Latviju sirdī, ir īpaši pacilājošs un svētīgs brīdis, jo varam kopā svinēt Latvijas Republikas proklamēšanas dienas svētkus! Šajā vēsturisko atmiņu un stāstu laikā, kad šķietami esam vēl tuvāki Latvijai nekā ikdienā, mums ir iespēja jau atkal izjust īpašu saikni ar savu valsti.

Veidojot šo valsts svētku apsveikuma video, mēs gatavojām dāvanu Latvijai. Šī sajūta īpaši uzplaiksnīja, redzot Talsu novada amatierkolektīvu pārstāvjus un iedzīvotājus vienojamies dejai un kolektīvi veidojot seno kuršu etnogrāfisko rakstu – Talsu saulīti. Tas ir veltījums mūsu spēkam un ticībai gaismai. Videoklipa īpašo noskaņu caurvij Talsu himna ‒ komponista Miervalda Celmiņa „Talsu mijkrēslis”, kuras apdare speciāli veidota šim siltajam sveicienam.


Pateicamies par dalību video tapšanā Kolodu ģimenei divās paaudzēs – Agitai, Ivaram, Stellai un Esterei, Jurim Upmalim un viņa retro auto, Kalēju ielas rezidences īpašniekiem, kuri atvēra durvis avantūrai, Talsu novada amatiermākslas kolektīvu pārstāvjiem un iedzīvotājiem, kuri nesavtīgi dalījās ar sirds siltumu un enerģiju, vairojot Talsu saulītes spēku.

Paldies Santai Prūsei, Talsu Tautas nama senioru kolektīva „Draudzība” un Pastendes kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīva „Dzalksti” vadītājai, kura uzņēmās virsvadību deju soļos! No sirds paldies Talsu mūzikas skolas pedagogam Artim Balmanim un viņa audzēkņiem par skanīgumu un spēku ik skaņā! Šis bija īpašs izaicinājums un meistarības apliecinājums SIA „TV9 Pakalni” operatoram Ģirtam Grenevicam, kurš radīja brīnumu bez burvju nūjiņas. 

Notikušajam ir tikai viens atslēgas vārds: kopā.

Novadam, kas mirdz zem Talsu saulītes stariem, un mūsu zemei ‒ lai spožas laimes, spēcīgas solidaritātes un īstenas piederības izjūtas Latvijai ik dienu!


Kas piešķiļ dzīvību pieneņu dzeltenumam un atplaucē ķiršu ziedu trauslumu? Tās Latvijas acis, tas pavasaris.

Kur atskan jūras šalkas, slīdošu mākoņu miers un sienāžu sisināšana? Tā vasara, tās Latvijas ausis.

Kas briedina ābolus un paukšķina kastaņu brūnās muguras, kas iekrāso kļavas, liepas un ozolus? Tas rudens, tās Latvijas rokas.

Kur rodas miers, kas ievelk sarmu zemes vaibstos un iededz gaismu domās? Tā ziema, tā Latvijas sirds.

Kas mūsu acis, ausis, rokas un sirds? Tā Latvija, tā mūsu pavasaris, vasara, rudens un ziema.