Dundaga
Dundagas pils laukums

Talsu novada pašvaldība 2024. gada martā ar projekta pieteikumu Dundagas pils laukuma labiekārtošana” startēja biedrības Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” izsludinātajā projektu konkursā Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģija 2023–2027 gadam intervences Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, tostarp sadarbības aktivitātes un to sagatavošana” (LA19) aktivitātē: Kopienu spēcinošas un vietas attīstību sekmējošas iniciatīvas”. Iesniegtais projekta pieteikums ir apstiprināts un projekta īstenošanai tiks piesaistīts ES finansējums no ELFLA attīstības fonda rīcības Uz vietējās kopienas vajadzībām balstītas publiskās infrastruktūras izveide”.

Projekta mērķis ir Dundagas pils infrastruktūras sakārtošana publiskai pieejamībai. Dundagas vēsturiskā centra laukuma labiekārtošana nodrošinās ne tikai kvalitatīvu, sakoptu un drošu pieejamību vietējiem iedzīvotājiem un viesiem, bet arī veicinās ārtelpas sabiedrisko aktivitāšu dažādošanu.

Esošais laukuma betona segums ir nokalpojis, tādēļ projektā plānots atjaunot laukuma segumu, betona kāpnes, kā arī papildus tiks izveidota zaļā zona un gājēju celiņi. Lai teritoriju veidotu vizuāli saistošāku, bruģi plānots ieklāt trīs dažādos rakstos. Papildus labiekārtošanas darbiem paredzēts uzstādīt vēl 3 labiekārtojuma elementus – divus soliņus un atkritumu urnu.

Kopējās projekta izmaksas plānotas līdz 115079,66 EUR, no tām 90 000 EUR publiskais finansējums un 25079,66 EUR pašvaldības līdzfinansējums. Projekts tiks īstenots līdz 2025. gada 31. decembrim.

Logo ansamblis. Eiropas Savienība, Nacionālais attīstības plāns, Ziemeļkurzemes Biznesa asociācija