Drošība Kolka Mērsrags Roja Vide

Jūnija sākumā Veselības inspekcija pārbaudījusi ūdens kvalitāti Kolkas, Rojas un Mērsraga peldvietās. Tā atzīta par atbilstošu, un šajās peldvietās drīkst ļauties ūdens priekiem.

Kolkas, Rojas un Mērsraga peldvietas tika apsekotas gan vizuāli, gan arī ņemti ūdens paraugi. Pārbaudot tās vizuāli, tika pievērsta uzmanība ūdens krāsai, putām, iespējamiem atkritumiem, naftas produktiem un ūdens ziedēšanai”.

Novērtējot vizuālās pārbaudes rezultātus peldvietu ūdens paraugu ņemšanas vietās un BIOR testēšanas pārskatus, tika konstatēts, ka peldvietu ūdens paraugi atbilst Ministru kabineta noteikumos „Peldvietas izveidošanas, uzturēšanas un ūdens kvalitātes pārvaldības kārtība” ietvertajām prasībām.