Novadā Sabiedrības līdzdalība

Lai veidotu ciešāku dialogu un sadarbību ar iedzīvotājiem, Talsu novadā uzsākts iedzīvotāju padomju veidošanas process. Tas notiks vairākos posmos atbilstoši Pašvaldību likumam un Talsu novada pašvaldības domes 28. septembra lēmumam „Par iedzīvotāju padomju un to darbības teritoriju noteikšanu”.

Jo lielāka pašvaldība, jo vairāk palielinās fiziskā distance starp iedzīvotājiem un vietējo varu, kas iedzīvotājos var radīt izjūtu, ka pašvaldība neieklausās cilvēku vajadzībās un ikdienas darbā neņem vērā sabiedrības viedokli. Lai uzlabotu savstarpējo komunikāciju un mazinātu atsvešinātības izjūtu, Pašvaldību likumā ir iekļauts jauns līdzdalības veids – iedzīvotāju padomes, kas ir brīvprātīga iedzīvotāju konsultatīva institūcija. Tas būs vēl viens veids, kā pašvaldībā nodrošināt vietējo iedzīvotāju interešu pārstāvību, iesaistīt cilvēkus attiecīgās teritorijas attīstības virziena noteikšanā, veidot savstarpēju atgriezenisko saiti un rosināt uz kopīgām iniciatīvām kopienas labumam.

Talsu novadā plānots izveidot 22 iedzīvotāju padomes, tas ir, katrā novada pilsētā un pagastā – Abavas, Ārlavas, Balgales, Dundagas, Ģibuļu, Īves, Kolkas, Ķūļciema, Laidzes, Laucienes, Lībagu, Lubes, Strazdes, Mērsraga, Rojas, Valdgales, Vandzenes un Virbu pagastā, kā arī Sabiles, Stendes, Talsu un Valdemārpils pilsētās.

Iedzīvotāju padomes pārstāvēs konkrētās novada teritorijas iedzīvotāju intereses un tās varēs sniegt savus priekšlikumus, kas ir būtiski vietējai kopienai, izskatīšanai domē. Tas būs viens no veidiem, kā veidot regulāru dialogu starp pašvaldību un iedzīvotājiem, apzinot attiecīgās teritorijas iedzīvotāju vajadzības un kopīgi meklējot labākos risinājumus katrai situācijai.

Iedzīvotāju padomju darbs, ja tas būs regulārs un aktīvs, pašvaldībai būs ļoti noderīgs un būtisks. Ar padomju palīdzību tiks pārstāvētas vietējās kopienas intereses, pašvaldībai tas būs papildu mehānisms, kā iegūt precīzu un daudzveidīgu informāciju, kas ir nozīmīga pašvaldības pārvaldīšanā. Tās var būt arī katalizators vietējo iedzīvotāju aktivizēšanā un labākas informācijas aprites nodrošināšanā. Regulāri apzinot iedzīvotāju padomju viedokli dažādos jautājumos, informējot iedzīvotājus par gaidāmajiem lēmumiem un iesaistot tos to sagatavošanā, attālāku teritoriju iedzīvotājiem neveidosies izjūta, ka par viņiem ir aizmirsts un ka viņu intereses nevienam nerūp. Tas arī veicinās vietējo iedzīvotāju saliedētību dažādās krīzes situācijās.

Pašvaldību likums noteic, ka iedzīvotāju padomes var lemt, piemēram, par pašvaldības teritorijas labiekārtošanu, uzņēmējdarbības attīstību, vietējām kultūras norisēm. Šiem nolūkiem būs pieejams arī līdzdalības budžets. Tāpat likums paredz, ka pašvaldības domei būs pienākums pirms lēmuma pieņemšanas noskaidrot iedzīvotāju padomes viedokli par jautājumiem gadījumos, kad gaidāmais lēmums var skart attiecīgās teritorijas iedzīvotāju intereses.

Par iedzīvotāju padomes locekli varēs būt 16 gadu vecumu sasniedzis Latvijas vai Eiropas Savienības pilsonis, kurš ir reģistrēts Fizisko personu reģistrā un papildus atbilst kādam no šādiem kritērijiem – tā deklarētā dzīvesvieta vai deklarētā papildu adrese reģistrēta padomes darbības teritorijā vai tam pieder likumā noteiktajā kārtībā personiski reģistrēts nekustamais īpašums. Par padomes locekli nevarēs būt domes deputāti, pašvaldības izpilddirektors vai izpilddirektora vietnieki.

Līdz 3. oktobrim Talsu novada pašvaldība sagatavos saistošo noteikumu projektus jeb iedzīvotāju padomju nolikumus. Tajos tiks noteikti padomju vispārējie darbības principi, to kompetence, vēlēšanu kārtība un tālākā darba organizācija.

Aicinām būt aktīviem un sākt plānot savu dalību vai kādu potenciālu pretendentu apzināšanu darbam kādā no padomēm!