Drošība

Lai nodrošinātu cilvēku, vides un īpašuma drošību, kā arī atbilstošu rīcību katastrofas un katastrofas draudu gadījumā, valsts un pašvaldību institūcijas saskaņā ar Civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas likumu īsteno pasākumu kopumu – civilo aizsardzību (CA). CA plāns ir paredzēts iestādēm, savukārt iedzīvotājiem laiku pa laikam jāatsvaidzina zināšanas, kā rīkoties apdraudējuma gadījumā.

CA plāns ietver valsts civilās aizsardzības sistēmas nodrošināšanas pasākumus, kā arī ārkārtējām situācijām paredzētus preventīvus, gatavības un reaģēšanas pasākumus un šādu situāciju seku likvidēšanas pasākumus. CA plāns ir plānošanas dokuments, kas paredzēts lai valsts pārvalde, pašvaldības, VUGD, NBS bīstamā situācijā varētu saskaņoti un organizēti veikt plānā paredzētās darbības.

Lai gan CA plāns nav paredzēts civiliedzīvotāju individuālai lietošanai, ar to iespējams iepazīties pašvaldības mājaslapā. Apdraudējuma gadījumā atbildīgās iestādes iedzīvotājus nekavējoties informē.

Kā apdraudējuma gadījumā tiek apziņoti iedzīvotāji?

Katastrofu, apdraudējumu gadījumos ir jābūt ieslēgtam jebkuram no šiem saziņas līdzekļiem: radio, televīzija, internets, kur apdraudējuma gadījumā tiek nepārtraukti pārraidīti paziņojumi un noformulēts, kādas tieši darbības sabiedrībai jāveic.

Aicinām iedzīvotājus informācijas iegūšanai izmantot tikai un vienīgi drošus un uzticamus avotusoficiālo informāciju, nevis paļauties uz ierakstiem sociālajos tīklos, kas mēdz būt maldinoši un pārprasti.

Apdraudējuma situācijās tiek iedarbinātas trauksmes sirēnas. Ja tiek iedarbinātas trauksmes sirēnas, jāieslēdz kādu no oficiālajiem plašsaziņas līdzekļiem:

 • Latvijas radio 1,
 • Latvijas radio 2, 
 • Latvijas radio 3, 
 • Latvijas radio 4,
 • Latvijas radio 5,
 • Latvijas televīziju LTV1 un LTV7,
 • LETA.

Ir būtiski ievērot izsludinātos drošības pasākumus un turpināt sekot aktuālajai informācijai, kā arī paziņot par notikušo tuvākajiem kaimiņiem.

Talsu novadā ir piecas trauksmes sirēnas, kas izvietotas:

 • Kareivju ielā 7, Talsos,
 • K. Valdemāra ielā 94, Talsos,
 • Talsu ielā 2, Valdemārpilī,
 • Rīgas ielā 1, Sabilē,
 • Dumpīšu ielā 4, Stendē.

Rīkošanās evakuācijas gadījumā

Arīdzan informēšana par evakuēšanās nepieciešamību tiek sniegta oficiālajos informācijas avotos, kā arī ar policijas, ugunsdzēsēju automašīnu skaļruņu palīdzību, norādot konkrētas darbības, kas jāveic, lai droši un organizēti evakuētos.

Kas jāzina civiliedzīvotājam, lai sevi pasargātu?

Lai pasargātu sevi, iedzīvotājiem ir jāatceras tikai viens tālruņa numurs, kas garantē ātru un efektīvu rīcību nelaimes gadījumos - 112.

Tas ir bezmaksas tālrunis. Uz to var piezvanīt no jebkura tālruņa (arī bez mobilā tālruņa SIM kartes – no jebkuras vietas Latvijā, kur ir mobilā sakaru tīkla pārklājums). Dienests sniegs informāciju, kā rīkoties konkrētajā situācijā, vai arī savienos ar atbilstošu palīdzības dienestu – Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu (ātro palīdzību), Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu (ugunsdzēsējiem), Valsts policiju, Pašvaldības policiju, gāzes avārijas dienestu, kā arī ar citiem dienestiem.

112 ir vienots ārkārtējo izsaukumu tālrunis Eiropas Savienības valstīs. Tāpat var izmantot dienestu tiešos telefona savienojumus:

 • ugunsdzēsēji 112,
 • policija 110 vai 112,
 • ātrā palīdzība 113 vai 112,
 • gāzes avārijas dienests 114 vai 112.

Civilās aizsardzības plāns Talsu novada mājaslapā apskatāms šeit:

Piebilde: aktuālā plāna publicējamā versija ir ievietots 2022. gadā. Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likums (CAKPL) nosaka, ka pašvaldības domes uzdevums ir apstiprināt sadarbības teritorijas civilās aizsardzības (STCA) plānu. Atbilstoši likumam plānu pašvaldības dome apstiprina ne retāk kā reizi četros gados, kā arī veic nepieciešamos grozījumus, ja sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas locekļi iesniedz attiecīgās pašvaldības domei priekšlikumus par plāna grozījumiem.