Sabiedrības līdzdalība

Parakstīties par Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) reģistrētajām iniciatīvām Latvijas iedzīvotāji var portālā „Latvija.lv”, klātienē dzīvesvietas deklarēšanas vietās pašvaldībās, bāriņtiesās, kas veic notariālas darbības, novadu pagastu vai pilsētu pārvaldēs pie pārvalžu vadītājiem, pie zvērinātiem notāriem, kā arī Latvijas vēstniecībās ārvalstīs, kur veic notariālas darbības.

Talsu novadā parakstīties par CVK reģistrētajām iniciatīvām iespējams:

  • jebkurā Talsu novada pagasta vai pilsētas pārvaldē pie dzīvesvietas deklarētāja vai pārvaldes vadītāja (pārvalžu kontaktinformācija pieejama šeit);
  • Talsu novada pašvaldības Centrālajā pārvaldē (tālr. nr. 28300927; 128. kabinets, Kareivju ielā 7, Talsos), kā arī Talsu pilsētas pārvaldē Kalna ielā 4;
  • Talsu novada Bāriņtiesā (Talsu novada Bāriņtiesas kontaktinformācija pieejama šeit),
  • pie zvērinātiem notāriem Ingunas Bakanauskas Lielajā ielā 4, Talsos, Induļa Šermukšņa Kareivju ielā 8, Talsos.

Aicinām pirms došanās uz parakstu apliecināšanas vietām Talsu novadā iepriekš pieteikties telefoniski pie parakstu apliecinātājiem.

Informācija par Talsu novada parakstu apliecināšanas vietām un parakstu apliecinātājiem Talsu novadā pieejama šeit.

Parakstoties jāuzrāda derīgs personu apliecinošs dokuments – pase vai personas apliecība.

Talsu novadā pie dzīvesvietas deklarētājiem un pie pilsētu un pagastu pārvalžu vadītājiem paraksta apliecināšana likumā „Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu” noteiktajos gadījumos ir bez maksas. Pie zvērinātiem notāriem pakalpojums ir par maksu.

Parakstu vākšanas instrukcija „Kārtība, kādā apliecināmi vēlētāju paraksti likumu ierosināšanai” paredz, ka pēc vēlētāja lūguma, ja tam ir sevišķi svarīgs iemesls (slimība, invaliditāte vai cits) parakstu apliecinātājs var vienoties par parakstu apliecināšanu vēlētāja atrašanās vietā.

Aktuālās CVK reģistrētās iniciatīvas, par kurām iespējams parakstīties:

  • Saeimas atsaukšanas ierosināšana;
  • Likums par 2012. gada 8. novembra likuma Grozījumi likumā Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu” atcelšanu;
  • Likumprojekti Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē”.