Drošība Uzņēmējdarbība

VSIA Latvijas Jūras administrācija”, par prioritāti nosakot drošību uz ūdens, atgādina, ka pasažieru pārvadājumus pa ūdeņiem komerciālos nolūkos drīkst sniegt tikai ar Jūras administrācijas Latvijas Kuģu reģistrā reģistrētiem transporta līdzekļiem.

Jūras kodekss paredz, ka kuģošanas līdzekļi, kas tiek izmantoti pasažieru pārvadāšanā komerciālos nolūkos, jāreģistrē Kuģu reģistrā. Tā paredz, ka tiek veikta kuģa pārbaude, lai pārliecinātos par tā atbilstību spēkā esošo normatīvo aktu prasībām – kuģa un tā aprīkojuma drošību, apkalpes kvalifikāciju un prasmi rīkoties avārijas situācijās.

Saskaņā ar Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā noteikto, par kuģa ekspluatācijas noteikumu pārkāpšanu ir paredzēta administratīvā atbildība. Ja kuģis nav reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, ir paredzēta administratīvā atbildība, uzliekot naudas sodu kuģa vadītājam no 200 līdz 400 naudas soda vienībām.

Administratīvā pārkāpuma procesu šādos gadījumos veic Valsts policija vai pašvaldības policija.

Jautājumos par kuģa drošības pārbaudi un reģistrāciju jāvēršas Jūras administrācijas Kuģu reģistrā pa tālruni 67062162 vai 67062165, e-pasts kr@lja.lv vai Kuģošanas drošības inspekcijā pa tālruni 67062166 vai 67062168, e-pasts kdi@lja.lv. Detalizēta informācija par augstākminētiem jautājumiem pieejama www.lja.lv .