Novadā Talsi

Šajā rudenī Sabilē, Stendē, Abavas, Dundagas, Rojas, Ķūļciema, Balgales, Laucienes, Kolkas, Ģibuļu, Valdgales, Mērsraga, Laidzes un Vandzenes pagastos privātmāju iedzīvotājiem atbalsts lapu nodošanā aizvešanai uz poligonu noritēs līdzīgi kā iepriekšējos gadus – sazinoties ar pārvaldes vadītāju, iedzīvotājiem tiks izsniegti bioloģiski noārdāmo atkritumu maisi. Izmaiņas ierastajā kārtībā gaidāmas Talsu pilsētas iedzīvotājiem.

Talsu pilsētas pārvalde iepriekšējos gadus rudens sezonā iedzīvotājiem bez maksas izsniedza SIA „ AAS „Piejūra”” bioloģiski noārdāmo atkritumu maisus. Tas māju īpašniekiem atviegloja koku lapu savākšanu un transportēšanu uz poligonu. Ja 2022. gadā viens maiss maksāja 2,50 eiro, tad šogad – jau 3,71 eiro. Šī cena ietver maisa un tā transportēšanas uz poligonu izmaksas. Pagājušajā gadā tika pasūtīti 5000 maisi, kas tika izdalīti iedzīvotājiem pret apliecinājuma parakstu uz konkrētu adresi. Talsu pilsētas pārvalde ir nolēmusi šī gada sezonā neveikt bioloģiski noārdāmo atkritumu maisu iepirkšanu, jo nav iespējams pārliecināties par pasākuma efektivitāti (vai iedzīvotāji šos maisus patiešām izmanto), kā arī kopējā iepirkuma summa pārsniegtu 18 000 eiro.

Šogad Talsu pilsētas pārvalde pati organizēs lapu savākšanu no Talsu iedzīvotājiem:

  • Iedzīvotāji varēs saņemt maisus lapu savākšanai, zvanot Dinai Baņģei (tālrunis +37125689988). Tiks izsniegts konkrēts maisu skaits uz adresi pret iedzīvotāja parakstu.
  • Ar lapām pilnos maisus varēs nodot, zvanot Paulam Leitim (tālrunis +37125689909). No konkrētas adreses būs iespējams nodot tik maisus, cik tika saņemti.
  • Nodotie atkritumi tiks savākti un aizvesti uz atkritumu poligonu kā bioloģiskie atkritumi atbilstoši atkritumu apsaimniekošanas prasībām.

Izsniegtajos maisos drīkstēs ievietot: koku lapas, lakstus, vecās puķes, nelielus, saīsinātus zarus, kas neduras cauri maisam.

Atgādinām, ka dārza atkritumu dedzināšana ir pieļaujama norobežotā vietā, un tikai tad, ja tas nerada draudus cilvēku dzīvībai un veselībai, videi, kā arī personas mantai.

Būsim atbildīgi, meklēsim visefektīvākos apsaimniekošanas variantus kopā un par ietaupītajiem līdzekļiem paveiksim patiešām noderīgus darbus!