Sējējs 2024

Zemkopības ministrija (ZM) aicina pieteikt lauku saimniekus un uzņēmējus, jaunos zemniekus, pārtikas ražotājus kā arī ģimenes laukos konkursam „Sējējs 2024”.

No šā gada ir būtiski vienkāršota dalībnieku pieteikšana konkursam. Lai konkursa dalībnieku pieteiktu dalībai konkursā, tas līdz kārtējā gada 28. jūnijam jāpiesaka tiešsaistes pieteikuma formā tīmekļvietnē www.sejejs.lv, norādot pretendenta saimniecības vai uzņēmuma nosaukumu, atrašanās vietu (pagasts, novads, pilsēta), elektroniskā pasta adresi un tālruņa numuru (ja ir pieejami), izvirzīšanas konkursam pamatojumu un nepieciešamības gadījumā arī pievienojot papildus informāciju par pieteikto dalībnieku. Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem pieteicējam nav jāiesniedz nekādi papildus dati par dalībnieka saimniecisko darbību.

Zemkopības ministrs Armands Krauze: „Sējēja” balvas spēja turpināties gadu no gada mums rāda skaidru zīmi par lauksaimniecības nozares pamatīgumu, vērtību un nezūdamību. „Sējēja” laureāti apvieno pagātnes, šodienas un nākamības dimensijas, atgādinot, no kurienes mēs esam nākuši, ko esam sasnieguši un kurp mūsu ceļiem ir iespējas turpināties. Īpašs prieks, ka šogad konkursā „Sējējs” būs arī jauna nominācija – „Gada vietējās pārtikas tirgotājs”, lai apbalvotu labāko Latvijā ražotās lauksaimniecības un pārtikas produkcijas mazumtirgotāju. Mēs esam spējuši vienkāršot pieteikumu procesu, lai ikvienam ir viegli un ērti pieteikt nozares goda cilvēkus un uzņēmumus, ar kuriem visiem kopā lepoties.”

Konkursa dalībniekus šogad vērtēs deviņās nominācijās, tajā skaitā tiks pasniegta balva par mūža ieguldījumu lauksaimniecībā. Dalībnieki konkursā „Sējējs 2024” tiks vērtēti nominācijās „Gada lauku saimniecība”, „Gada uzņēmums pārtikas ražošanā”, „Ģimene lauku sētā”, “Jaunais veiksmīgais zemnieks”, „Gada vietējās pārtikas tirgotājs”, „Bioloģiskā lauku saimniecība”, „Gada LEADER projekts vietējā rīcības grupā”. Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem, tagad šajās septiņās nominācijās pretendentus var pieteikt arī privātpersonas un juridiskās personas. Šajās nominācijās saimniecības un uzņēmumi var pieteikt arī paši savu uzņēmumu un saimniecību. Savukārt jaunajai maiņai veltīta nominācija „Rītdienas sējējs – mazpulka dalībnieks”.

Konkursā „Sējējs 2024” astoņpadsmito gadu tiks pasniegta balva par mūža ieguldījumu lauksaimniecībā. Elektroniski pieteikt pretendentus balvai par mūža ieguldījumu lauksaimniecībā (rakstisks pieteikums brīvā formā) var ZM Preses un sabiedrisko attiecību nodaļā līdz 28. jūnijam.

Konkursa laureāti tiks apbalvoti ar Gada balvas „Sējējs” bronzas statuju, diplomu un naudas balvu. Konkursa dalībniekus apbalvos konkursa noslēguma ceremonijā 2024. gada rudenī. Iepazīties ar konkursa nolikumu, vērtēšanas kritērijiem un citu ar konkursu saistīto informāciju var „Sējējs” tīmekļvietnē www.sejejs.lv.