Novadā

No 27. maija Talsu novada pašvaldības izpilddirektora p.i. amata pienākumus pildīs izpilddirektora vietnieks attīstības plānošanas un nekustamā īpašuma jautājumos Valdis Bārda.

Jau informējām, ka 14. maijā tika saņemts izpilddirektora Ivara Haselbauma iesniegums ar lūgumu izbeigt darba tiesiskās attiecības 24. maijā. Iesniegums tika skatīts un apstiprināts 22. maija domes sēdē.

Valdis Bārda izpilddirektora pienākumus pildīs līdz jauna izpilddirektora apstiprināšanai, kas tiks izvērtēts atklāta konkursa kārtībā.