Dundaga Izglītība Talsi

8. maijā Talsu novadu oficiālā darba vizītē apmeklēja izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša. Vizītes laikā ministre tikās ar Dundagas vidusskolas, Talsu pamatskolas, Talsu 2. vidusskolas un Talsu novada pašvaldības domes pārstāvjiem, pārrunājot skolu tīkla un jaunā finansēšanas modeļa aktualitātes.

Lai arī Dundagas vidusskolu šobrīd Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) definē kā piekļūstamības skolu,

tomēr tas nenozīmē, ka ilgtermiņā nav jādomā par skolas izaugsmi un attīstību. Ministre rosināja veidot dziļākas diskusijas ar vietējo kopienu, lai saprastu, kādas ir pagastā nepieciešamās profesijas, ko mudināt jauniešus apgūt, lai nākotnē Dundagas pagastā atgrieztos lielāks skaits jauno speciālistu.

Dundagas vidusskolas skolēni pēc 9. klases absolvēšanas izvēlas doties gan uz profesionālajām vidusskolām, gan arī turpināt mācības vidusskolā, lai pēcāk studētu augstskolā. Svarīgi panākt, lai pēc studijām daudz vairāk jauniešu atgrieztos Dundagas pagastā, tādējādi arī izglītības procesam būtu daudz lielāka pievienotā vērtība. Dundagas vidusskolas kolektīvs akcentēja, pa pēdējo gadu laikā Dundagā atgriezušies jaunie medicīnas un vides speciālisti, arī pedagogi, tā apliecinot, ka pagastam ir potenciāls.

A. Čakša aicināja fokusēties ne tik daudz uz skolēnu skaitu izglītības iestādē, bet gan veidot modernu un atbalstošu vidi, nodrošināt pieeju mūsdienu tehnoloģiskajām iespējām un radīt augstvērtīgu saturu, neierobežojot jauniešu izvēles iespējas.

Dundagas vidusskolas kolektīvs ir gatavs arī jaunajiem izaicinājumiem, kas paredz ieviest valsts aizsardzības mācību un nodrošināt otro svešvalodu, kas nav krievu valoda. Dundagā tā būs vācu valoda. Ne visiem pedagogiem ir iespējams nodrošināt pilnu slodzi, bet pedagogu pārklājums ir gana stabils. Tāpat skolas vadība pastāstīja, ka ik gadu pieaug to bērnu skaits, kam ir mācīšanās grūtības, arī garīga rakstura traucējumi, tāpat kopumā pasliktinās bērnu lasītprasme. Pedagogi radoši pieiet šiem procesiem un iespēju robežās šīs prasmes bērnos attīsta papildu.

Labs ieguvums skolēniem ir Dundagas vidusskolā pasniegtā uzņēmējdarbības programma. Šogad skolēni, piesaistot atbalstītājus, iekārtojuši skolā atpūtas stūrīti, kur starpbrīžos pavadīt laiku bez viedierīcēm, spēlējot galda spēles.

Sarunā ar vidusskolas klašu skolēniem ministri interesēja jauniešu turpmākie plāni. Skolēni pastāstīja, ka vēlas apgūt dažādas profesijas, izvēloties gan profesionālo vidusskolu piedāvājumu, gan studiju iespējas augstskolās.

Talsu pamatskola šobrīd tiek pārbūvēta,

bet skolas direktore Dina Bičule ministrei izrādīja jau paveikto. Talsu pamatskolas atjaunošana ir bijusi vitāli nepieciešama, lai nodrošinātu audzēkņiem mūsdienīgus un līdzvērtīgus mācību apstākļus. Talsu pamatskola novadā ir vienīgā vispārējās izglītības iestāde, kas piedāvā audzēkņiem mūzikas novirzienu. Šo iespēju no vairāk nekā 200 audzēkņiem izmanto 184 bērni.

Jauno mācību gadu Talsu pamatskolas bērni un personāls uzsāks atjaunotajā ēkā, bet ir jau zināma nākamā vajadzība: atbilstoša sporta zāle, jo skolēniem sporta nodarbības neesošo telpu dēļ aizrit un arī aizritēs Talsu sporta namā.

Talsu 2. vidusskola ir viena no tām izglītības iestādēm,

kur bijušie audzēkņi pēc studiju beigām atgriežas jau kā jaunie speciālisti. Lai to panāktu, skolā būtiska ir pašu jauniešu radīta vide, atbalstošs personāls un ieinteresēta attieksme no visām pusēm.

Talsu 2. vidusskolas direktors Oļegs Solovjovs pastāstīja par skolas ikdienu, piedāvātajām programmām un iespējām gan pedagogiem, gan skolēniem. Šajā skolā augstu vērtē dalību dažādos starptautiskos projektos, kur skolotājiem ir iespēja apgūt jaunas metodes ikdienas darbā, dalīties ar savu pieredzi un prasmēm un nodot šīs zināšanas tālāk arī citiem skolas pedagogiem.

Būtiska nozīme vidusskolas darbā ir arī tehnoloģiskajām iespējām, bet svarīgi jau no mazotnes bērnos rosināt interesi par STEM mācību priekšmetiem. Strādājot šajā jomā ar bērniem jau no mazotnes, viņi uzrāda par 60% augstākus rezultātus nekā bērni, kas šīs jomas sāk iepazīt vēlāk. Pedagogi atzina, ka bērni jāmudina pētīt, analizēt, izvirzīt hipotēzes, jo šīs prasmes ir mērķtiecīgi jāattīsta. Nereti atšķirības rada arī atšķirīgais materiāltehniskais nodrošinājums dažādās mācību iestādēs, it īpaši tās jūtamas laboratorijas darbos.

Savukārt tikšanās laikā ar Talsu novada pašvaldības domes un Izglītības pārvaldes vadību tika pārrunāts kopējais skolu tīkls novadā, pārspriests paredzētais jaunais finansēšanas modelis un citas aktualitātes.