Novadā

Talsu novada pašvaldība turpina pārskatīt iespējas efektīvi un racionāli uzlabot pašvaldības finanšu situāciju, līdz ar to ir pieņemts lēmums vasaras periodā no 1. jūnija līdz 15. augustam atslēgt ielu apgaismojumu diennakts tumšajā laikā visā novadā.

Svarīgi ņemt vērā, ka pilsētu un pagastu pārvalžu vadītāji tiek aicināti izvērtēt tehniskās iespējas un drošības apsvērumus, lai nodrošinātu gājēju pāreju apgaismošanu, transporta un gājēju plūsmu un citus iespējamos drošības apsvērumus, ja nepieciešams saglabājot apgaismojumu tranzītielās vai citos publiskos objektos.

Tāpat, gadījumos, kad notiek publiski pasākumi, vai, pamatojoties uz drošības apsvērumiem, attiecīgās pārvaldes vadītājs, saskaņojot ar izpilddirektoru, var pieņemt lēmumu par apgaismojuma pieslēgšanu diennakts tumšajā laikā. Talsu pilsētas pārvalde arīdzan izvērtēs, vai elektroenerģijas apgaismojumam atslēgšanas un pieslēgšanas izdevumi nepārsniedz ietaupījuma apmēru.

Pašvaldība aicina iedzīvotājus izturēties ar sapratni. Šo elektroenerģijas patēriņa samazināšanas pasākumu mērķis ir ilgtermiņā samazināt elektroenerģijas patēriņu – īstenot efektīvāku resursu izmantošanu, ietaupot finanšu līdzekļus, nodrošinot ekonomiju un naudas plūsmas sabalansēšanu.