Kultūra Novadā Sabiedrības līdzdalība

Talsu novada pašvaldība no 11. līdz 22. janvārim aicināja ikvienu iedzīvotāju piedalīties aptaujā, izsakot viedokli par potenciālajām pasākumu norises vietām Talsu pilsētā un vēlamo kultūras pasākumu klāstu.

Plānojot Talsu pilsētā daudzveidīgas kultūras aktivitātes dažādām mērķauditorijām. Talsu novada pašvaldībai ir būtiski saprast, kuri pašvaldībai piederoši objekti būtu vairāk attīstāmi, lai daudzveidīgs būtu ne tikai aktivitāšu piedāvājums, bet arī norišu vietas Talsu pilsētā.  

Saņemtas 163 elektroniski aizpildītas anketas un 84 aizpildītas drukātās anketas, kopā 247 anketas. Aptaujā piedalījušās 195 (78,9%) sievietes un 52 (21,1%) vīrieši. Aptaujas rezultāti apkopotā un anonīmā veidā tiks izmantotas kultūras stratēģijas izstrādē.

  • Vecuma grupas

Visvairāk atbilžu iesniedzēju, 62 (25,1%), pārstāv vecuma grupu 35-44 gadi, savukārt vismazāk viedokļa paušanā iesaistījušies jaunieši vecumā no 18-24 gadiem – aptaujā piedalījās 16 dalībnieki  (6,5%). 47 (19%) respondenti ir vecuma grupā 55-64 gadi, 43 respondenti ir 24-34 (17,4%) gadus veci, 41 (16,6%) 45-54 gadu vecumā, 38 (15,4%) respondenti ir seniori no 65 gadu vecuma.

  • Respondentu teritoriālā piederība

Visvairāk respondentu kā savu dzīvesvietu norādījuši Talsu pilsētu – aptaujā piedalījās 145 (58,7 %) respondenti no Talsiem. 15 (6,1%) respondenti ir no Ģibuļu pagasta, 14 (5,7%) no Lībagu pagasta. 12 (4,9%) respondenti pārstāv Laidzes pagastu un tieši tikpat – Vandzenes pagastu. Septiņas  (2,8%) anketas iesniedza respondenti no Stendes, pieci (2%) no Laucienes pagasta, četri (1,6%) no Valdgales pagasta un četri no Rīgas. Trīs (1,2%) atbildes iesniegušie iedzīvotāji ir no Sabiles, trīs no Balgales un tikpat no Rojas un Virbu pagastiem. Atbildes iesniedza divi (0,8%) respondenti no Valdemārpils, divi no Dundagas pagasta un tikpat no Īves, Lubes un Mērsraga pagastiem. Viens (0,4%) respondents pārstāv Strazdes pagastu, pa vienai aizpildītai anketai saņemts arī no Ārlavas pagasta, Kuldīgas novada, Tukuma novada, Puzes pagasta Ventspils novadā, Abavas pagasta un viena no Norvēģijas iedzīvotāja.

  • Respondentu nodarbošanās

Nedaudz vairāk kā puse respondentu, 126 (51%) strādā publiskajā sektorā, 73 (29,6%) atbilžu iesniedzēju strādā privātajā sektorā, 36 (14,6%) ir pensionāri, deviņi (3,6%) mācās vai studē, savukārt 3 (1,2%) pašreiz ir bezdarbnieki. 

  • Vietas ar potenciālu pasākumu norisei

Apkopojot atbildes uz jautājumu, kur iedzīvotāji saskata vēl pilnībā neizmantotu potenciālu kultūras un atpūtas pasākumu norisei, īpaši bieži atzīmēta brīvdabas estrāde Sauleskalnā – to atzīmējuši 193 (78,1%) respondenti. Otra visbiežāk minētā vieta ir brīvdabas estrāde Ķēniņkalnā, ko atzīmējuši 85 (34,4%) aptaujas dalībnieki. Aptaujas dalībnieki uzskata par vēl pilnībā neizmantotu pasākumu norisei arī Radošo sētu – 62 (25,1%) respondenti, Talsu tirgu – 61 (24,7%) respondenti, Talsu pilskalnu – 58 (23,5%) respondenti, 1. maija ielas 15 parku jeb, kā tautā dēvē, Pionieru parku – 44 (17,8%) respondenti, bet dendroloģisko parku kā vēl pilnībā neapgūtu pasākumiem novērtē 42 (17%) aptaujas dalībnieki.

Aptaujā saņemtas arī individuālas atbildes par vietām, kurās iedzīvotāji saskata potenciālu kultūras vai atpūtas pasākumu norisei: vairāki respondenti minējuši laukumu un pļavu pie skeitparka un Vilkmuižas ezera, Vilkmuižas ezera apkārtne. Talsu vecpilsēta, tostarp sētas un pagalmi, Lauktehnika, Ķīniešu rajons”, par kuru piemetināts, ka būtu jādomā, kā to padarīt pievilcīgāku, Ezera promenādē, Ūdens un Kalna ielās, Kurtē”, Sporta namā, Lielā iela, Talsu 2. vidusskolas sporta laukums, biatlona trase, Dzirnavkalns, kino un Talsu Tautas nams. Kādā komentārā minēts arī, ka vietu un oriģinālu ideju ir daudz, bet „finansējums ir nepietiekams, lai ko labu radītu vai ieviestu”.

  • Kultūras un atpūtas pasākumi, kurus iedzīvotāji un viesi vēlētos apmeklēt

Jautāti, kāda veida kultūras un atpūtas pasākumus vēlētos apmeklēt, respondenti visvairāk atbilžu snieguši par populārās mūzikas koncertiem – 179 (72,5%) respondenti, teātra/deju/stand-up izrādēm – 139 (56,3%), amatiermākslas kolektīvu priekšnesumiem – 96 (38,9%) respondenti. 88 (35,6%) aptaujas dalībnieki vēlas apmeklēt balles un/vai diskotēkas, 86 (34,8%) – kino, 85 (34,4%) respondenti vēlas apmeklēr autorvakarus jeb tikšanās ar sabiedrībā zināmiem cilvēkiem un 80 (32,4%) respondenti klasiskās mūzikas koncertus.

Individuāli sniegtas atbildes par šādiem pasākumiem, kurus aptaujas dalībnieki vēlētos apmeklēt Talsos: pasākumus bērniem un pasākumus visai ģimenei, kaut ko jaunu, radošu un oriģinālu, Talsiem piestāvošu”, folkloras pasākumus, pavārmākslas meistarklases, gastronomiskos pasākumus, dažāda veida sporta pasākumus, akustiskus (nelielus, intīmus, klusus) koncertus, mākslas performances, karnevālu vasaras vidū, pasākumus pie/uz Talsu ezeriem, brīvdabas kino, tradīcijām bagātus un talsenieku iemīļotus pasākumus, kuri ir radīti, lai tie uzrunātu apmeklētājus ar oriģinalitāti un pasākumiem īpaši sagatavotu scenāriju”. 

  • Izmantotie informācijas līdzekļi par pasākumu piedāvājumu

Uz jautājumu Kur uzzini par pasākumu/aktivitāšu piedāvājumu Talsu novadā”, kā vizbiežāk izmantoto resursu uzziņai aptaujas dalībnieki atzīmējuši Talsu novada facebook.com kontu – 139 respondenti jeb 56,3% aptaujas dalībnieku. Otrs visbiežāk izmantotais uzziņu avots ir informatīvais izdevums “Talsu Novada Ziņas” – atzīmējuši 122 (49,4%) respondenti, un trešais – Talsu Tautas nama facebook.com konts, kura izmantošanu norādījuši 116 (47%) respondenti.

96 (38,9%) aptaujas dalībnieki par pasākumu piedāvājumu uzzina no radiem, draugiem un paziņām, 89 (36%) respondenti – no reklāmām pilsētvidē, 74 (30%) respondenti – Talsu novada pašvaldības tīmekļvietnē www.talsunovads.lv, 61 (24,7%) – reģionālajā laikrakstā „Talsu Vēstis”, 42 (17%) Talsu tautas nama instagram.com kontā, 39 (15,8%) Talsu Kultūras centra tīmekļvietnē www.tautasnams.lv, 30 (12,1%) – Talsu novada instagram.com kontā. Individuālas atbildes sniegtas par šādiem uzziņas līdzekļiem: Visit Talsi pasākumu apkopojumā facebook.com kontā, sociālajos tīklos, bilesuparadize.lv, Talsu novada Twitter kontā, Talsu Galvenās bibliotēkas tīmekļvietnē. 

  • Spilgtākie kultūras pasākumi Talsos 2023. gadā

Aicināti nosaukt trīs pagājušā gada spilgtākos kultūras pasākumus Talsu pilsētā, visbiežāk par atmiņā paliekošāko pasākumu aptaujas dalībnieki atzīst pilsētas svētkus – tos anketā ierakstījuši vairāk kā puse aptaujāto – 133 no 247 respondentiem. Otrs iecienītākais pasākums 2023. gadā bija Dižmāras tirgus, ko minējuši 70 respondenti, savukārt trešais – Raimonda Tigula koncerts Tiguļkalnā, ko kā spilgtāko pagājušā gada pasākumu Talsu pilsētā atminas 29 aptaujas dalībnieki.

Starp atkārtoti minētājiem pasākumiem ir arī Lielās egles iedegšana (11 respondenti), koncerti uz lielās skatuves Talsu pilsētas svētkos (9 respondenti), TET Rally Liepāja posms Talsos (9 respondenti), pasākumi jaunajā Talsu tirgū (8 respondenti), Talsu tirgus atklāšanas svētki (7 respondenti), Jāņa Smilgas jubilejas koncerts (6 respondenti), Valsts svētku koncerts un gaismas šovs (6 respondenti), Lāčplēša dienas pasākums (6 respondenti). Druvvalža labdarības tirgu un izsoli, Lieldienu jampadraci Radošajā sētā, Jaunā gada sagaidīšanu Talsu Tautas namā, Talsu vārda dienas svinēšanu, festivālu Draudzība” Talsu tirgū, Nakts pastaigu pilsētas svētkos, Modes skati Talsu tirgū pilsētas svētkos, grupas Zodiaks” koncertu kā spilgtākos pasākumus atzīmējuši pieci respondenti.

Četriem respondentiem atmiņā paliekošs ir Andreja Osokina un Gundara Āboliņa koncerts, Talsu novada muzeja simtgadei veltītais pasākums. Trīs respondenti min stand-up izrādes, spēkavīru čempionātu, Gada balvu pasniegšanu. Divi respondenti kā spilgtākos gada pasākumus minējuši pašvaldības sporta spēles, erudīcijas spēli Šito es zin’” Talsu tirgū un Talsu pilsētas svētku laikā Kultūras namā, putu ballīti bērniem Sauleskalnā, gadatirgus, Ivo Fomina koncertu, treniņtērpu ballīti, mājas kafejnīcas, Muzeju nakti, pūtēju orķestru koncertus, Talsu Tautas nama jubilejas pasākumu – balli, Jura Vizbuļa un Toma Juhņēviča Adventes koncertu Talsu evaņģēliski luteriskajā baznīcā, tikšanos ar Zani Daudziņu Talsu Galvenajā bibliotēkā.

Individuāli nosaukti šādi pasākumi: Raimonda Paula koncerts un izstāde, teātra izrādes un koncerti, deju koncerts Sauleskalnā, Marijas Naumovas koncerts, operešu mūzikas koncerts, Intara Busuļa tērpu izstādes atklāšanu Talsu muzejā, Mākslas pastaiga, Tutas” koncerts, Ziemassvētku tirdziņš, Ķēniņkalna atklāšana, filmas par Intaru Busuli atklāšana, izstādes Tautas namā, šķēpmešanas un komandu sporta veidu sacensības valsts augstākajos līmeņos, amatierkolektīvu pasākums Talsu Tautas namā, Jāņa Lūsēna koncerts, Daiņa Teņa un Valtera Pūces koncerts, Lindas Leen koncerts Radošajā sētā, seminārs par kuršu un lībiešu senatni, fotogrāfiju izstādes Radošajā sētā, Leģendu nakts, Riga Reggae koncerts Talsu tirgū, senioriem veltīts koncerts, Lietuvas simfoniskā pūtēju orķestra koncerts, Daniela Bulajeva orķestra koncerts, Talsu Tautas nama sieviešu kora Vaiva koncerts, teātra skate, 18. novembra sveiciens Sauleskalna estrādē, New Year, New Me” zumbas pasākums janvārī, koncerts Romances”, uzvedums Mūzikas skaņas”, koncerts Sajūtu spēles”, Ivara Zviedra filma Dokumentālists” un tikšanās ar režisoru Talsu kinoteātrī, Tautumeitu koncerts, Liepājas simfoniskā orķestra koncerts, kora Uz augšu koncerts, Starptautiskā suņu izstāde Talsu 2. vidusskolā, Bērnu un jauniešu centra pasākums 20. decembrī Tautas namā, grāmatu svētki Talsu Galvenajā bibliotēkā, tikšanās Talsu Galvenajā bibliotēkā ar Ritu Trenci un Andri Daņiļenko, Talsu novada muzeja izstādes, jauniešu teātra izrāde “Pavediens” un Rūķu pasts.

  • Ko nepieciešams uzlabot kultūras pasākumu piedāvājumā

Atbildot uz jautājumu: Ko nepieciešams uzlabot kultūras pasākumu piedāvājumā/formātā Talsu pilsētā”, aptaujas dalībnieki izsaka vēlmi pēc vairāk pasākumiem bērniem un jauniešu auditorijai, ballēm, pasākumiem un koncertiem Sauleskalnā. Vēlme pēc pasākumiem Sauleskalnā aptaujas anketās minēta īpaši aktīvi. Respondenti ierosina pasākumu ideju plānošanā iesaistīt iedzīvotājus un interešu grupas, ieklausīties Talsu iedzīvotāju viedokļos,  piešķirt atlaides studentiem un daudzbērnu ģimenēm, lai padarītu pasākumus pieejamākus, ieviest jaunas vēsmas, oriģinalitāti un dažādību Talsu pilsētas svētkos un Dižmāras tirgū (vairākkārt uzsvērts, ka Tautas nama rīkotie pasākumi ir pārāk vienveidīgi, ar vienu skeletu”, atkārtojas gadu no gada”), rīkot brīvdabas pasākumus un vairāk koncertu, kā arī stand-up izrādes, dziesminieku autorvakarus un kino radošos pasākumus gada tumšajā sezonā.

Iesaka pārstāt konkurēt ar uzņēmējiem; drīzāk piedāvāt grantu uzņēmējiem, ja telpās ir amatnieks utt.”, „izdalīt pasākumus dažādākām iedzīvotāju auditorijām, ņemot vērā iedzīvotāju vecumus”, pilnveidot pasākumu pieejamību dažādām sabiedrības grupām. Jaunas pasākumu formas: kāpēc ne brīvdienas bērniem Radošajā sētā? Radošajā sētā ne tikai džeza pasākumus, bet arī cita žanra mūzikas cienītājiem, Tautas namā ne tikai producentu pasākumus, bet iesaistot amatiermākslu”, vajag vairāk dekorāciju, apskates objektu. Mums ir daudz piemiņas vietu, kas mazajiem Talsiem ir par daudz. Jārada interesantāki apskates objekti ar stāstu, lai cilvēkiem ir interese braukt pie mums ciemos”, strādāt roku rokā ar apkaimi, izvēloties pasākumu datumus, un ņemt vērā, vai konkrētajos laikos kursē sabiedriskais transports uz pilsētu”, „lifta pieejamība pasākumos Talsu Tautas namā, lai ierodoties cilvēkam ratiņkrēslā, nebūtu nepatīkama pārsteiguma, ka lifts nedarbojas”, vasaras laikā vajadzētu padomāt par bezmaksas ūdens vai kādu citu atspirdzinājumu izvietošanu”, attīstīt starpnozaru sadarbību starp kultūru un izglītību, kultūru un ekonomiku, kultūru un pašvaldības kā teritorijas attīstību, kultūru un sabiedrības integrāciju, kultūru un digitālo vidi. Kultūras politikas veidošana un organizēšana jāiesaista ne tikai visas kultūras organizācijas un kultūras infrastruktūras objektos nodarbinātos, dažādas kopienas, māksliniekus un radošas personas, bet arī izglītības un zinātnes sektora pārstāvjus, tūrisma, sporta un jaunatnes nozares pārstāvjus, kultūrvides uzlabošanā ieinteresētos brīvprātīgos, nevalstiskās organizācijas un biedrības, uzņēmējus un citus gan vietēja, gan starptautiska mēroga partnerus”, vajadzētu pasākumus, vakarus, kur būtu iespēja aiziet atpūsties, pabaudīt mūziku kādu dzērienu nedēļas nogalēs, piemēram, piektdienās un sestdienās, vienkārši atpūsties, pakomunicēt ar paziņām un draugiem. Pieaicinot pasākumos dīdžejus nevajag domāt, ka visu vecumu cilvēkiem patīk klubu mūzika. Vajag dažādību! Koncertus rīkot normālus, ne tikai akustiskos”.

Respondenti anketās ierakstījuši arī šādas vēlmes: aicināt populārus mūziķus uz koncertiem Talsos, vairāk bezmaksas pasākumu, vairāk ar novada māksliniekiem nesaistītu koncertu un izrāžu, atjaunot kinoseansus ar mazuļiem, vairāk jauniem un vidēja vecuma cilvēkiem orientētus pasākumus”, vairāk piedāvāt dažādus tematiskos vakarus/pasēdēšanas/mūzikas klausīšanos”, vairāk domāt par bērniem. Par nokļūšanu ar bērniem uz pasākumu. Jo vecāki ir kā traki redzot foršu izklaidi bērniem, tāpēc šī niša ir vispelnošākā un attīstošākā. Mēs ar draudzeņu ģimenēm periodiski dodamies uz blakus pilsētām tikai bērnu laukumu dēļ un uz pasākumiem esam īpaši aktīvas. Un cilvēki vienmēr daudz no citām pilsētām”, gribētos pasākumu, kur, ar kājām ejot, kopīgi apmeklē Talsu ievērojamākās vietas, gidi katrā pastāsta par konkrēto vietu. Šāds pasākums varētu būt pat vairākas reizes gadā, katru reizi citā vietā”, vēlētos vasaras sezonā organizēt zaļumballes-koncertus. Ierosinu organizēt deju vakarus no 40.-60.g. utt. ar dzīvo mūziku vismaz reizi ceturksnī vai pusgadā”, atjaunot Talsu pilsētas iepazīšanas pārgājienu, pietrūkst kvalitatīvas kultūrvietas Talsu pilsētā - koncertzāles. Tautas nama infrastruktūra nav piemērota teātra viesizrādēm, koncertiem”.

Vairākkārt minēta nepieciešamība pasākumus aktīvāk reklamēt, vairāk un laicīgāk organizēt informācijas izplatīšanu iedzīvotājiem, reklamēt filmas, kas skatāmas Talsu kinoteātrī, kā arī nišas pasākumus pamanāmāk, aktīvāk un atkārtoti, lai tie nepaliek nepamanīti, un pilnveidot pasākumu klāstu dažādām gaumēm. Mēdzot būt situācija, ka pasākums tiek reklamēts pēdējā brīdī, kad ir jau iegādāta biļete uz citu pasākumu. Ieteikts manāmāk reklamēt tikšanos ar autoriem kino. Uzrādīt ne tikai izstāžu sākuma datumu, bet arī beigu. Katrs sveicamais izcilības balvā var ņemt līdzi 1-2 viesus, lai baudīt koncertu un pasākumu varētu arī tauta”, Talsu pilsētas svētkus vajadzētu vēl vairāk reklamēt televīzijā un radio”, padomāt par pasākumu reklāmu. Ja neseko Facebook Tautas namam vai pašvaldībai, ziņu faktiski nav. Varbūt papildus jau esošajiem informācijas veidiem lielveikalos vajag veidot afišu stabus? Tur apgrozās ļoti daudz cilvēku!”

Aktualizēta arī sadarbība ar mazajiem uzņēmējiem, kā arī pasākumu rīkošana pensionāriem dienas laikā, lai ar autobusu var nokļūt mājās un nav jāpārvietojas tumšajā diennakts laikā.

Pārstāvēts arī viedoklis, ka pasākumi ir skaisti un kvalitatīvi organizēti”, nepieciešams utilizēt Sauleskalna estrādi”, paldies par jūsu darbu un šogad jau ir daudz vairāk pasākumu – var jau sākt izvēlēties!”, paldies par visām iespējām baudīt labus māksliniekus!”

  • Papildu viedoklis, ierosinājumi, komentāri

Aptaujas dalībnieku papildu ierosinājumi un komentāri: rīkot pasākumus bērniem ap desmit gadu vecumu jo leļļu teātris vairs neder. Talsus vajag iekustināt ar visa veida aktivitātēm svaigā gaisā. Vasarā maksimāli jāizmanto visi kalni. Ezers pie viesnīcas ir bēdīgi pamests”, Talsiem ir visas iespējas izdomāt pašiem savu Lampu”, lai pulcētu cilvēkus no visas Latvijas. Ieguvēji būs ne tikai organizētāji, bet arī ēdinātāji, naktsmītņu piedāvātāji. Ne vienmēr pasākums ir par mūziku, mākslu vai kino, nišu ir tik daudz, lai Talsus atdzīvinātu!”, kur paēst pirms koncerta, pirms izrādes, bet ne jau karbonādes”, Pilsētas svētki bezjēdzīgi dārgi ar mazu pievienoto vērtību. Lūgums to naudu daļēji izdalīt citām pagasta pārvaldēm vai novirzīt iedzīvotāju iniciatīvām”, censties pilsētas pasākumus plānot tā, lai neiekrīt vienā un tajā pašā datumā kā, piemēram, Jūras svētki, jo gribas apmeklēt abus. Pēdējos gados nesanāk apmeklēt Jūras svētkus, jo vienmēr iekrīt vienā datumā ar Dižmāras gadatirgus pasākumiem”, lielāks atbalsts biedrībām, privātpersonām u.c. pasākumu veidošanai”, populārās mūzikas sēdošie koncerti iekštelpās (Talsu tautas nama zāle) ir galīgi garām, tur nav nekā mūsdienīga”, esmu ārkārtīgi priecīga, ka Talsos ir sākuši savu darbību radošie Kurte” ļaudis, kas atsauc uz pilsētu augsta līmeņa muzikantus, par kuriem varbūt masas nezina, bet melomāni ļoti novērtē. Ieteiktu vairāk popularizēt Kurti” kā pilsētas kultūrvietu, kur doties baudīt mūziku un socializēties nepiespiestā gaisotnē”, notikumiem jābūt tādiem, lai tie būtu saistoši arī ārpus novada cilvēkiem, lokāli procesi novados pēc būtības ir vienādi, saturs tāds pats, atšķiras izpildītāji. Pasākumi un notikumi, kuros piedalās vietējie, ir interesanti tikai nelielam lokam un neveicina kultūrtūrismu. Jāveicina starpreģionu sadarbība”, neatņemiet kopības sajūtu 18. novembrī! Tautai arī vajag balles Jāņos, gan Vasarsvētkos, gan gadu mijā, jo ne visiem ir vasarnīcas, auto. Gribētos tuvāk domes vadību, publiski uzstājoties, kas ir padarīts, zināt, kas plānojas. Uzklausīt cilvēku vēlmes konkrētu pasākumu rīkošanā. Rīkot sadraudzības pasākumus ar Lietuvu, Igauniju, u.c. Tukšajās Lielās ielas ēkās aicināt apmesties amatniekus, rīkot meistarklases, vairāk popularizēt mūsu mājražojumus, lai nav vieni un tie paši, vai ļaut tirgoties vairāk cilvēku. Lielā ielā varētu veidot kādas mazas ražotnes”.

Atkārtoti tiek aicināts atbalstīt mazos uzņēmējus un mazos formātus” kā Kurte”, dažādas mākslas telpas, pop up, iesaka izveidot pastaigu maršrutu ar dažādiem kultūras vēstures punktiem.

Īpašs uzsvars likts uz vēlmi, lai pasākumi notiktu Sauleskalna estrādē.