Izglītība
skolotaju-godinasanas-pasakums

Jau otro gadu īsi pirms Skolotāju dienas tiek godināti Talsu novada izcilākie pedagogi. 23. septembrī Pastendes kultūras namā tika sveikti šī gada Talsu novada pašvaldības konkursa „Izcilākie Talsu novada izglītojamie un pedagogi vispārējās, profesionālās, profesionālās ievirzes un interešu izglītībā” laureāti, kā arī tika pasniegtas piemiņas veltes 84 pedagogiem par izciliem skolēnu un izglītojamo sasniegumiem vispārējā, profesionālās ievirzes un interešu izglītībā.

„Bez izcila skolotāja nav izcilu audzēkņu, izcilu kultūras darbinieku, sportistu, izcilu zinātnieku, ārstu, izcilu policistu un ugunsdzēsēju. Mums ir izcili skolotāji un tāpēc mums ir arī izcili audzēkņi, kas pierādījuši savas spējas ne tikai eksāmenos, mācību olimpiādēs, bet arī interešu un profesionālās ievirzes interešu izglītībā, radošajos konkursos. Mums ir izcili pirmsskolas skolotāji, kuri līdztekus rakstīt un lasītprasmei bērnos iesien vērtību mezgliņus un iesēj cilvēcības sēkliņas. Jūsu darbs atspīd mūsos un mūsu bērnos ik dienu,” skolotājus uzrunāja Talsu novada domes priekšsēdētāja Sandra Pētersone.

„Jau otro gadu tiekamies, lai godinātu labākos un izcilākos Talsu novada pedagogus, kuri ar lielu atbildību un degsmi dara savu darbu. Iespējams, skolnieks pats nemaz nemana, ka kāds mazs grūdiens, kāds mazs piliens, ko devis skolotājs, nākotnē tik ļoti noderēs un, iespējams, pat mainīs virzienu, kurā iepriekš vēlējies doties. Tomēr pēc vairākiem gadiem, kad skolēns jau absolvējis skolu, vienmēr jūs piemin ar labu vārdu un atceras, cik daudz esat devuši,” sacīja Talsu novada Izglītības pārvaldes vadītājs Uldis Katlaps.

Atzinība tika izteikta arī pieciem pedagogiem par audzēkņu augstajiem sasniegumiem centralizētajos eksāmenos: Santai Krūmiņai un Allai Ankmanei (Talsu Kristīgā vidusskola), Andrai Grīvānei un Intai Freivertei (Dundagas vidusskola), Aijai Balodei (Talsu Valsts ģimnāzija). Toties par skolēnu un izglītojamo izciliem sasniegumiem vispārējā, profesionālās ievirzes un interešu izglītībā pateicību saņēma 79 Talsu novada pedagogi.

Otro gadu izglītības iestādēm bija iespēja arī izvirzīt pretendentus četrās nominācijās: „Par izcilu pedagoģisko darbu pirmsskolas izglītībā”, „Par izcilu pedagoģisko darbu vispārizglītojošajā skolā”, „Par izcilu pedagoģiskā darba debiju”, „Par izcilu klases audzinātāja darbu”.

Balvas „Par izcilu pedagoģisko darbu vispārizglītojošajā skolā”  saņēma Sandra Eisaka (Talsu novada vidusskola), Līva Irbe (Dundagas vidusskola), Hardija Vēmane (Valdemārpils vidusskola), Zane Alkšbirze (Mērsraga vidusskola), Ināra Bikše (Talsu 2. vidusskola), Guntars Ēcis (Talsu Valsts ģimnāzija), Madara Bērziņa (Talsu pamatskola). Apbalvojumus saņēmušie pedagogi nebaidās no izaicinājumiem un allaž meklē, kā mācību procesu padarīt vēl interesantāku un bērniem saistošāku, pasaules tendencēm atbilstošu. Lai arī tas pedagogam nereti nozīmē papildu darbu, tomēr tas nav šķērslis šo skolotāju ideju īstenošanai.

Nominācijā „Par izcilu pedagoģisko darbu pirmsskolas izglītībā” balvas saņēma  Edīte Gruzīte-Gruze (Valdemārpils PII „Saulstariņš”), Inese Veinberga (Dundagas PII „Kurzemīte”), Madara Čulkstāne (Talsu PII „Pīlādzītis”), Zane Pudure (Talsu PII „Sprīdītis”) un Aija Krūmiņa (Talsu PII „Zvaniņš”). Šie pedagogi ārpus ierastā ikdienas darba labprāt piedalās dažādos projektos un konkursos, tā attīstot bērnos radošās prasmes un uzdrīkstēšanos, izstrādā jaunus darba materiālus un jaunas darba metodes un labprāt dalās pieredzē ar citiem.

Nominācijā „Par izcilu klases audzinātāja darbu” apbalvota Iveta Zeļģe (Laucienes pamatskola), Irina Statņuka (Talsu 2. vidusskola) un Dina Alkšbirze (Talsu Valsts ģimnāzija). Skolotājas vienmēr ir uz sadarbību vērstas, piedāvā bērniem papildu aktivitātes un psihoemocionālo atbalstu sarežģītās situācijās, organizē dažādus pasākumus gan bērniem, gan vecākiem, gan kolēģiem.

Savukārt nominācijā „Par izcilu pedagoģiskā darba debiju” godināts Agnese Krauze (Talsu 2. vidusskola), Krišjānis Roze (Talsu Valsts ģimnāzija) un Sindija Stanke Ratniece (Kolkas pamatskola). Pedagogi apliecinājuši ieinteresētību savā profesijā, apvienojot atbilstošas cilvēciskās īpašības ar pedagoga profesionalitāti.

Dana Vecmane, foto – Edgars Lācis