Vide Valdemārpils Laidze Ģibuļi Ārlava

16. jūnijā Talsu novada Sasmakas, Lubezera, Laidzes un Spāres ezeros tika ielaisti 29 000 līdaku mazuļi, tādējādi nodrošinot zivju resursu pavairošanu un atražošanu un ezeru efektīvu izmantošanu rūpnieciskās zvejas un makšķerēšanas organizēšanai un nodrošināšanai. Pasākums norisinājās ar Valsts zivju fonda atbalstu zivju pavairošanas projekta ietvaros.

Talsu novada pašvaldībai piedaloties Valsts Zivju fonda pasākuma „Zivju resursu pavairošanai un atražošanai publiskajās ūdenstilpnēs un ūdenstilpnēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās ūdenstilpnēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana” projektu iesnieguma konkursā, četros ezeros mītošajai zivju saimei tika pievienoti 29 000 līdaku mazuļu: Sasmakas ezerā 5000, bet Lubezerā, Laidzes ezerā un Spāres ezerā 8000.

Visos minētajos ezeros ir nepieciešama mākslīga līdaku mazuļu pavairošana, jo intensīvas makšķerēšanas rezultātā līdaku skaits ir viegli ietekmējams, un tas noved pie tā, ka ezera resurss nespēj veikt dabīgu zivju atražošanu. Ezeri ir pielāgoti līdaku sugai, līdz ar to pavairotās zivis turpinās attīstīties un augt. Līdaku mazuļi aptuveni četru gadu laikā izaugs par 1 kg smagām līdakām.

Kārtējā zivju resursu papildināšana saglabā zivju barības ķēdes līdzsvaru, radot zivju dabiskai atražošanai labvēlīgus apstākļus. Līdztekus projekta rezultātā paaugstināsies zivju resursa sociāli ekonomiskā vērtība, makšķerēšanas un rekreācijas iespējas, kā arī uzlabosies lauku tūrisma attīstība un brīvā laika pavadīšanas iespējas ezeru teritorijās.

Projekta „Zivju resursu pavairošanas un atražošanas pasākumi 2023. gadā Talsu novadā” ietvaros zivju mazuļi tika iegādāti no SIA „Rūjas zivju audzētava”. Projekta kopējās izmaksas ir 10 877, 90 eiro, tajā skaitā PVN. Zivju fonda finansējums 10 000 eiro apmērā un Talsu novada pašvaldības līdzfinansējums – 877, 90 eiro.

Lai process noritētu sekmīgi, ir nepieciešama vairāku uzraugošo institūciju klātesamība – zivju krājumu papildināšanas procesā bez zivju piegādātājiem piedalījās arī pārstāvji no Valsts vides dienesta, Pārtikas un veterinārā dienesta, pagastu pārvaldēm, Talsu novada pašvaldības Īpašumu un vides aizsardzības nodaļas un Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas.

Iepriekš līdaku krājumi Lubezerā un Sasmakas ezerā tika papildināti pirms sešiem gadiem, savukārt pirms gada Rojas upē tika ielaisti taimiņu mazuļi.