Novadā

15. maijā Talsu novada pašvaldības domes sēdē tika skatīts lēmumprojekts par Talsu novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja iecelšanu amatā, tajā ar 15 deputātu atbalstu apstiprināta līdzšinējā nodaļas vadītāja vietniece Rojā Liāna Bērziņa.

Šī gada 13. martā tika izsludināts konkurss uz Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja amatu, uz kuru pieteicās deviņi kandidāti. Izvērtējot saņemtos pieteikumus, atlases komisija ieteica šim amatam virzīt L. Bērziņu, kura apliecinājusi vēlmi uzņemties jaunos darba pienākumus. Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja amats bija vakants kopš šī gada janvāra nogales.

Informējam, ka saskaņā ar Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likuma 12. panta pirmo un otro daļu dzimtsarakstu nodaļas amatpersonu ieceļ amatā pēc saskaņošanas ar Tieslietu ministriju.