Dundagas pils

Aicinām iedzīvotājus uz Dundagas pils parka izstrādāto ainavu apsaimniekošanas plāna publisko apspriedi 11. maijā no plkst. 15.00 līdz 17.00 Latvijas Valsts mežu Ziemeļkurzemes reģiona klientu apkalpošanas centra zālē „Mednis” Dundagā, Parka ielā 1.