Dundaga
Dundagas bibliotēkas „Pūčulēnu skolas” mācību gada noslēgums

Dundagā lasīšanas veicināšanas programmas „Grāmatu starts” ietvaros, jau septīto mācību gadu darbojas mazo „Pūčulēnu skola”. Šī programma izveidota Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Bērnu literatūras centrā un finansiāli tā iespējama ar LNB Atbalsta biedrības, Talsu novada pašvaldības un ziedotāju atbalstu.

Programmas galvenais uzdevums ir savest grāmatu kopā ar bērnu un viņu ģimeni, jo kopīga lasīšana un lasīšana priekšā bērnam ir ļoti, ļoti svarīga jau no agra vecuma. Bibliotēka šai ziņā var palīdzēt, jo mūsu krājumā ir daudz interesantu un vecumam atbilstošu grāmatu.

Dundagas bibliotēka darbojās kopā ar Dundagas pirmsskolas izglītības iestādes (PII) Kurzemīte” grupu „Taurenītis” (4 gadīgi bērni) un 19 zinātkāriem „Pūčulēnu skolas” dalībniekiem. Mācību gads sākas oktobrī, pa šo laiku esam kopā lasījuši, zīmējuši, veidojuši un iepazinuši grāmatas un bibliotēku. Dundagas PII Kurzemīte” grupiņa „Taurenītis” bibliotēkā viesojās katru mēnesi un esam kopīgi darbojušies trīspadsmit dažādās tematiskajās nodarbībās.

16. maijā „Pūčulēnu skolas” dalībniekiem bija mācību gada noslēgums kopā ar bibliotēkas Gudro Pūci. Liecību vietā mūsu skoliņā ir dāvana – pūces mugursomiņa ar Ineses Zanderes grāmatu „Vai grāmatai ir knābis?”. Savukārt, vecāki jau iepriekš saņēmuši izglītojošu materiālu par lasīšanu. Noslēguma nodarbībā bērni izgatavoja katrs savu pūcīti.

Dundagas bibliotēka pateicas „Pūčulēnu skolas” dalībniekiem un viņu ģimenēm par darbošanos un bibliotēkas apmeklējumiem. Pateicamies arī LNB Atbalsta biedrībai un Talsu novada pašvaldībai par finansiālu atbalstu. Paldies Dundagas PII „Kurzemīte” grupiņas „Taurenītis” atsaucīgajām pedagoģēm Līgai Enzelei un Inetai Feldentālei, kā arī  pedagoga palīgam Sintijai Bumbierei par ciešo sadarbību. Īpašs paldies Evijai Cirvelei par neaizmirstamu pārsteigumu bērniem un pieaugušajiem.