Kultūra
att

14. maijā plkst 16.00 Talsu novada muzeja pagalmā notiks šī gada Mākslas dienu sarīkojums, kuru ievadīs performances grupas Animist un skaņu mākslinieka Arvja Kantiševa performance „Baltais troksnis”.

Tā būs kustību un skaņas improvizācija (instalācija) par radīšanas sākuma stāvokli, par īpašo mirkli, kad vēl nekā nav, bet viss ir iespējams – lūk, lēnām rodas visu ideju apvienojums, bet tās vēl nav vēl nav materializējušās. Iespēju telpā sākas spēle un rodas pirmās domas, kustības, baltais tukšums piepildās ar tēliem, formām, darbībām.

Performances grupas Animist darbības principi ir anomimitāte, spontanitāte un spēle. Animisti ir būtnes, kas nezina noteikumus, visu uztver kā jaunu un izzināmu, viņi ir nemitīgā izpētes un spēles procesā. Animista kostīms ir savas idententitātes dzēšana un iemiesošanās citā ādā, sevis aizmiršana un ļaušanās brīvai tēlu plūsmai. Ikviens var būt animists!

Animistu darbība ir priekpilna un aizrautīga, bet neparedzama, tas ir radošs „šeit un tagad” process. Šī grupa pastāv kopš 2019. gada, tā piedalījusies tādos mākslas notikumos kā Rīgas Performances festivālā Starptelpa, Grafika IN festivālā Pērnavā, kopā ar tēlnieku Ojāru Feldbergu Pedvāles Mākslas parkā īstenojusi performanci „Visums”. Arvis Kantiševs ir multimākslinieks, kurš darbojas mūzikā un vizuālajā mākslā. Mūzikā kā galveno instrumentu izmanto savu balsi un lieto dažādas paplašinātās balss tehnikas – rīkles dziedāšanu, virstoņu dziedājumu, kā arī vokālo perkusiju (beatbox). Papildus balsij Arvis izmanto cilpmašīnu/efektu procesoru (loopstation), nereti lietojot arī dažādu citu instrumentu dzīvo ierakstu (piemēram, didgeridoo un vargānu), ar kuriem mākslinieks panāk dažādu atmosfēru skanējumu.

Pēc šīs uzstāšanās tiks pasniegta Talsu novada pašvaldības Ž. Sūniņa prēmija vizuālajā mākslā, kā arī viesiem būs iespēja apskatīt tradicionālo Talsu mākslinieku Mākslas dienu izstādi, kurā šogad piedalās 33 autori. Izstāžu zālē skatītāji tiksies ar fotogrāfu Daini Kārkluvalku viņa 65 gadu jubilejas izstādē „Ārzemes”. Dienas gaitā diena mākslā plūdeni pāries Muzeju naktī, kurā atkal atdzīvosies katra muzeja telpa pēc vairāku gadu piespiedu pārtraukuma.

Guna Millersone,
Talsu novada muzeja galvenā speciāliste mākslas jautājumos