Novadā

No 15. aprīļa lielākajai daļai Talsu novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību darbinieku noteikts nepilnais darba laiks, kas ietekmēs arī pašu iestāžu un struktūrvienību darba laiku.

Talsu novada pašvaldība jau informējusi, ka finanšu taupības dēļ lielākajai daļai pašvaldībā strādājošo noteikts nepilns darba laiks, tas ir, 32 stundas nedēļā. Nepilna darba laika noteikšanai līdz šim nav piekrituši 44 darbinieki.

Pieņemtais lēmums ietekmēs arī atsevišķu iestāžu un struktūrvienību darbu, piemēram, izmaiņas būs bibliotēku, kultūras un tautas namu darba laikā. Katra no iestādēm un struktūrvienībām pati noteiks atbilstošāko dara laika organizāciju, pirms tam izvērtējot apmeklētāju paradumus.

Pilsētu un pagastu pārvaldes iedzīvotājiem būs atvērtas no pirmdienas līdz ceturtdienai ar darba laiku no 8.00 līdz 17.00, bet otrdienās no 9.00 līdz 18.00.

Samazinājums no ierastajām 40 darba stundām nedēļā līdz 32 netiek piemērots pedagogiem un atsevišķiem amatiem, uz ko darba specifikas dēļ nav iespējams attiecināt šo nosacījumu. Piemēram, konkrētu izglītības iestāžu direktoru vietniekiem, dežurantiem, garderobistiem, administratoriem, tehniskajiem darbiniekiem, saimniecības pārziņiem, skolotāju palīgiem, pavāriem un pavāru palīgiem, apkopējiem.

Arī pašvaldības policijas vecākie inspektori un inspektori, pansionāta „Lauciene” darbinieki, dzimtsarakstu nodaļas vadītājs un vadītāja vietnieki, lai nodrošinātu pakalpojumu nepārtrauktību, strādās normālo darba laiku (40 stundas nedēļā).

Centrālajai pārvaldei nepilnais darba laiks būs noteikts no 1. jūnija, kad būs noslēgusies reorganizācija.

Centrālās pārvaldes speciālisti no 1. jūnija strādās no pirmdienas līdz ceturtdienai (pirmdien, trešdien, ceturtdien no 8.00 līdz 17.00, bet otrdien: no 9.00 līdz 18.00). Piecas darba dienas nedēļā, piemērojot maiņu darbu, būs noteiktas pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Informācijas un Komunikāciju tehnoloģiju un Tūrisma nodaļas darbiniekiem, kā arī autobusu un mikroautobusu vadītājiem.

Izmaiņas iestāžu, struktūrvienību, Centrālās pārvaldes darba laikā tiks publicētas pašvaldības tīmekļvietnes www.talsunovads.lv kontaktinformācijas sadaļā.