Īve Uzņēmējdarbība

Pirms Lieldienām veiksmīgi noslēdzies jauniešu pašpilnveidošanās pasākums Atspere”, kas ar Kurzemes plānošanas reģiona atbalstu no 24. līdz 28. martam norisinājās Talsu novada Īves pagasta Laumās”.

Tā mērķis bija veicināt Kurzemes jauniešu pašizaugsmi, sniegt atbalstu uzņēmējdarbības uzsākšanai un veicināt jaunas biznesa idejas reģionā. Piecu dienu nometnes programmā profesionālu un Latvijā atzītu lektoru vadībā notika intensīvas apmācības un praktiskas nodarbības, sniedzot dalībniekiem jaunas zināšanas un iemācot labāk izprast sevi un apkārtējos. Jaunieši ieguva jaunus draugus un domubiedrus, apguva līderības prasmes, sadarbību, komunikāciju, biznesa ideju izstrādi un vēl daudz ko citu. Atsperieši iepazinās arī ar vietējiem uzņēmējiem, mācoties pieredzi un gūstot drosmi uzsākt pašiem savu uzņēmējdarbību.

Visas piecas dienas ar Atsperes” dalībniekiem bija kopā sertificēts pieaugušo pedagogs Agris Starts. Viņš ikdienā vada apmācības par personības izaugsmi, sociāli emocionālo kompetenci, konfliktoloģiju, efektīvu komunikāciju, saskarsmi un citām mūsdienās aktuālām lietām. Agris bija kopā ar jauniešiem visas piecas dienas, daloties zināšanās un dzīves pieredzē un, ja nepieciešams, sniedzot psiholoģisku un emocionālu atbalstu.

Gribējās izbaudīt šo laiku un atvilkt elpu no ikdienas, gūt jaunu pieredzi un kontaktus. Pats esmu izbrīnīts, cik daudz ieguvu šajās dienās! Šķita, ka zinu jau diezgan daudz, bet bija arī ļoti daudz kā jauna, un par to paldies Agrim. Viņš mums deva, piemēram, praktiskas zināšanas par runas mākslu: fiziskajām aktivitātēm pirms uzstāšanās, apģērbu. Tas tiešām arī strādā, un to es tagad izmantošu ikdienā. Prieks par iepazītajiem dalībniekiem – ir forši, ka cilvēki pavelkas” uz labām lietām!” atzīst nometnes dalībnieks no Ventspils.

Arī Vitas Brakovskas kompetenci un pasniegšanas stilu augstu novērtēja visi jaunieši. Viņa spēja dot cilvēkiem iespēju apzināties savus iekšējos radošos resursus un, pašiem tos prasmīgi kombinējot, radīt praktiskas, rosinošas idejas ne tikai uzņēmējdarbībā, bet arī citās jomās. Vita vienmēr bija blakus īstajā brīdī ar vislabāko padomu.

Filmu režisores un mākslinieces Aijas Bley diena bija kā mākslinieciska atelpa. Iesildot grupu ar uzdevumiem, kas ļāva katram labāk izprast sevi, viņa atbrīvoja jauniešus radošumam, lai jau vēlāk kopā “Laumu” dabas parkā veidotu īsus, bet savdabīgus stop motion video. Aija grupai sniedza pamatzināšanas foto un videomākslā, kas noteikti ļaus jauniešiem turpmāk šajā žanrā darboties daudz profesionālāk.

Nometnes noslēgumā kā saldais ēdiens – leģendārās latviešu rokgrupas Pienvedēja piedzīvojumi” akustiskais koncerts un dokumentālā filma, kas faktiski bija stāsts arī par Latvijas un tieši Sabiles vēsturi 30 gadu griezumā un arī spēju noturēties apritē, saglabājot aktualitāti.

Nometnes organizatori saka lielu paldies visiem, kuri bija tik drosmīgi un metās šajā piedzīvojumā: Atsperes” dalībniekiem, lektoriem, dabas parkam un viesu mājai Laumas”, SIA Krauzers”, Kurzemes plānošanas reģionam par uzticēšanos un atbalstu, Talsu novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļas uzņēmējdarbības un NVO konsultantei Renātei Freibergai par pleca sajūtu!

Lai ikvienam ir drosme atsperties un vienmēr būt gatavam lidojumam!

Strādājam kopā konkurētspējīgai Eiropai.

Aktivitāte tiek organizēta projekta Nr. LV-LOCALDEV-0004 Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Kurzemes plānošanas reģionā” ietvaros. Projektu līdzfinansē Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programma Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība.

Nometni organizēja sabiedrisko attiecību aģentūra Sabiedrības informēšanas centrs”.

Logo ansamblis. VARAM, Kurzemes plānošanas reģions, granti