Stende

(papildināts sākot no 3. rindkopas)

11. aprīlī, pēc tehnoloģiskā pārtraukuma atsāksies būvdarbi Stacijas un Dumpīša ielā Stendē, kas ietverti projektā „Publiskās infrastruktūras attīstība Stendē rūpnieciskās teritorijas darbības nodrošināšanai”. Projekts paredz pārbūvēt Stacijas un Dumpīšu ielas un izbūvēt jaunu Dumpīšu ielas posmu.

Tiks veikti zemes klātnes ierakuma, ielas konstruktīvo kārtu un pazemes komunikāciju izbūves darbi divos posmos Stacijas ielā un divos posmos Dumpīšu ielā. Neatkarīgi no minētajiem darbiem, tiks veikti arī citi darbi, līdz ar to satiksme tiks organizēta ar ceļa zīmēm un luksofora palīdzību, nodrošinot transporta reversīvo plūsmu. Nepieciešamības gadījumā tiks piesaistīti satiksmes regulētāji.

Neatkarīgi no minētajiem darbiem, tiks veikti arī citi darbi, līdz ar to satiksme tiks organizēta ar ceļa zīmēm un luksofora palīdzību, nodrošinot transporta reversīvo plūsmu.

Nepieciešamības gadījumā tiks piesaistīti satiksmes regulētāji. Būvdarbu laikā būs īslaicīgi satiksmes ierobežojumi, kad nebūs iespēja piekļūt īpašumiem un uzņēmumiem. Par to savlaicīgi tiks informēti iedzīvotāji un saskaņoti piekļuves laiki.

2023. gada 17. aprīlī tiks uzsākta dzelzceļu pārbrauktuves (sliežu ceļš Nr. XII pie Staciju ielas 6) pārbūve, līdz ar to laika posmā no 17. aprīļa līdz 23. aprīlim tiks slēgts Stacijas ielas pārbrauktuves posms un iela nebūs caurbraucama. Slēgto posmu varēs apbraukt pa autoceļiem V1401 Stende – Lauciene – Mērsrags”, A10 Rīga – Ventspils” un P120 Talsi – Stende – Kuldīga”.

Talsu novada pašvaldība informēja, ka pagājušā gada 2. septembrī Talsu novada pašvaldība noslēdza līgumu ar SIA „Saldus ceļinieks” par būvdarbiem Stacijas un Dumpīšu ielā Stendē par kopējo summu 2 634 762,44 eiro. Būvuzraudzību objektā nodrošinās SIA „BaltLine Globe”, savukārt autoruzraudzību veiks SIA „BM – projekts”.

Projektu plānots īstenot divās kārtās. Pirmajā kārtā tiks veikta Stacijas ielas pārbūve 1899,34 metru garumā un Dumpīšu ielas pārbūve 194,84 metru garumā. Savukārt otrajā kārtā tiks pārbūvēts Dumpīšu ielas posms 226,75 metru garumā un izbūvēts jauns Dumpīšu ielas posms 130 metru garumā.

Projekta kopējās izmaksas paredzētas 2 797 870,77 eiro apmērā, tajā skaitā ERAF finansējums ir 1 330 907,05 eiro; valsts budžeta dotācija noteikta 58 716,20 eiro; pašvaldības līdzfinansējums paredzēts 1 105 871,66 eiro, bet neattiecināmās izmaksas plānotas 302 375,86 eiro apmērā.

Būvdarbi pilnībā ir jāpabeidz deviņu mēnešu laikā no dienas, kad izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi, neieskaitot objekta nodošanu ekspluatācijā un tehnoloģisko pārtraukumu.

Projektu plānots pabeigt līdz 2023. gada beigām.

Lai sakārtotu Stendes ielu infrastruktūru, 2020. gada novembrī tika uzsākta Stacijas ielas pārbūve, paredzot arī jauna Dumpīšu ielas posma izbūvi. 2021. gadā Talsu novada pašvaldība lauza līgumu ar būvnieku potenciālā interešu konflikta dēļ iepirkuma norisē, uz ko jau pēc būvdarbu līguma noslēgšanas norādīja Centrālā finanšu un līgumu aģentūra un kas paredzēja pašvaldībai finanšu korekciju Eiropas Savienības finansējumam pilnā apmērā. Straujā būvniecības cenu kāpuma dēļ otrajā iepirkuma konkursā uzvarējušais būvnieks atteicās slēgt līgumu par sākotnēji piedāvāto līguma izpildes summu, tādēļ iepirkuma procedūra tika uzsākta no jauna.