Mērsrags

1875. gadā uzcēla vienu no skaistākajām Latvijas bākām, ko iesauca par „francūzieti”  – pazīstamu arī kā Mērsraga bāku. Savukārt šogad, piesaistot Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda finansiālu atbalstu, īstenots projekts „Mērsraga tautas nama teritorijas labiekārtošana”.

Tagad pie Mērsraga Tautas nama ir atjaunotas auto stāvvietas, izbūvēts teritorijas apgaismojums, jauns elektrības pieslēgums, uzstādīti soliņi, atkritumu tvertnes, veikta apzaļumošana, apstādījumu izveide. Būtisks akcents ir izveidotais vides objekts: pēc 148 gadiem Mērsraga bākai pievienojas tās mazā māsa, kas turpmāk būs apskatāma tepat Mērsraga centrā.

Bākas ir būvētas, lai izturētu skarbus apstākļus, tāpēc tā cauri laikiem ir bijusi drošības simbols, kas ne tikai izstaro gaismu un pasargā no briesmām, bet arī rāda ceļu un palīdz droši nonākt galamērķī – šī bāka rādīs ceļu uz kultūru. Nākotnē plānots attīstīt ideju, lai visā pagasta teritorijā izvietotu dažāda dizaina un materiāla vides objektus – bākas. Tas veidotu vienotu vides objektu motīvu un atspoguļotu galveno pagasta lepnumu.

Idejiski labiekārtojums ir stilizēts jūras ainavas atspoguļojums: bāka, akmeņu krāvums un jūras viļņi.

15. septembra atklāšanas pasākumā tika iedegta vides objekta „Bāka” uguns, kā arī iedzīvotāji tika aicināti ierasties ar savu akmeni, lai kopīgi izveidotu skaistu akmeņu krāvumu. Daudzi iedzīvotāji bija atsaukušies uz šo aicinājumu – īpaši piemeklējot vienu īpašo akmeni vai pat akmenī iegrebjot savus iniciāļus. Atklāšanā apmeklētājus priecēja Ziemeļkurzemes kamerorķestra (vadītāja Dace Šplīte-Lisova) muzikālie priekšnesumi. Paldies ikvienam, kas atnāca un priecīgā gaisotnē nosvinēja, ka ir par vienu sakoptu un labiekārtotu vietu vairāk.

 

 

Logo ansamblis