Novadā

Kurzemes apgabaltiesa 20. septembrī atcēlusi Kurzemes rajona tiesas spriedumu SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrības „Piejūra” lietā, kur bija noteikti naudas sodi vairāk kā 4 miljonu eiro apmērā pēc pagājušā gada novembrī nolasītā tiesas sprieduma krimināllietā par izvairīšanos no dabas resursu nodokļu nomaksas un atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšanu.

Iepriekš Kurzemes rajona tiesas spriedumā piemērotie soda mēri notiesātajiem ir atcelti un lietu nolemts nodot atkārtotai izskatīšanai pirmās instances tiesā. Zemākās instances lēmums atcelts procesuālu neatbilstību dēļ. Tiesa visiem apsūdzētajiem, tajā skaitā uzņēmuma vadībai, devusi pēdējā vārda tiesības, bet piemirsusi vai nav ļāvusi izteikties kompānijas advokātam uzņēmuma vārdā.

Atgādinām, ka notiesāti tika AAS „Piejūra” valdes loceklis Ēriks Zaporožecs, poligona „Janvāri” vadītājs Inārs Zaļums un bijušais poligona vadītājs Ingvars Lerhs, kurš par pārkāpumiem bija cēlis trauksmi.

Tiesa lēma, ka kopumā visiem apsūdzētajiem, tajā skaitā pašvaldību kapitālsabiedrībai „Piejūra" solidāri valstij jāatmaksā vairāk nekā četri miljoni eiro. Uzņēmumam piespriests arī 200 000 eiro naudas sods. Kā arī par vainīgajiem atzītajiem tika piemērots piespiedu darbs un nosacīts cietumsodu, kā arī liegums ieņemt vadošu amatu.

Talsu novada pašvaldība seko līdzi tiesas procesam un atbilstošus lēmumus pieņems pēc tiesas sprieduma.