Novadā

Augusta sākuma spēcīgā vētra radīja bojājumus daudzu cilvēku īpašumiem arī Talsu novadā. Talsu novada pašvaldība apkopojusi vētras radītās sekas, un 28. septembra Talsu novada pašvaldības domes sēdē tika apstiprināts pašvaldības atbalsta apmērs un tā piešķiršanas kārtība 7. augusta vētras seku likvidācijai dzīvojamajām mājām.

7. augustā Latviju no dienvidrietumiem šķērsoja aukstā gaisa fronte, veidojot spēcīgus negaisa mākoņus, kas radīja ekstremāli stipras lietusgāzes, krasas vēja brāzmas un lielgraudu krusu. Negaiss, nodarot postījumus, Talsu novadā īpaši skāra Laidzes, Lubes un Vandzenes pagastus.

Talsu novada pašvaldība apkopojusi informāciju par vētras laikā bojātajiem īpašumiem: tādu ir ap 25. Lielākajai daļai īpašumu bojāti tieši jumtu segumi, citviet postījumi jau ir novērsti pilnībā, citviet – daļēji vai rasts pagaidu risinājums.

Uz pašvaldības atbalstu ne vēlāk kā līdz 2023. gada 10. oktobrim aicināti pretendēt individuālo dzīvojamo māju īpašnieki vai tiesiskie valdītāji, paredzot vienreizēju atbalstu līdz 3000 eiro, nepārsniedzot 20 eiro par kvadrātmetru atjaunojamās platības. Tāpat tam var pieteikties arī daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekotāji vai pilnvarotās personas paredzot vienreizēju atbalstu, kas nepārsniedz 20 eiro par kvadrātmetru atjaunojamās platības.

Atbalsts, kā to nosaka Ministru kabineta noteikumi, tiks piešķirts gadījumos, ja bojāts dzīvojamās mājas jumts vai logi, un to varēs izmantot gan pagaidu risinājuma ieviešanai, gan iepriekšējā stāvokļa atjaunošanai. Publisko finansējumu nedrīkstēs ieguldīt zaudējumu novēršanā, ko radījuši, piemēram, vētras laikā nolauztie koki.

Lai pretendētu uz šo atbalstu, vētrā cietušajiem dzīvojamo māju īpašniekiem, kuri vēl par zaudējumiem nav informējuši pašvaldību, līdz 2023.gada 10. oktobrim jāiesniedz iesniegums pašvaldībā. Tā atbilstību atbalsta saņemšanai izvērtēs Talsu novada pašvaldības izpilddirektora izveidota komisija.