Lai sakārtotu Talsu novada publisko vidi, pašvaldība jau vairākus gadus nodrošina līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu labiekārtošanai. Šogad to saņems septiņas projektu idejas, līdz gada nogalei uzlabojot pagalmu infrastruktūru Talsos, Sabilē un Valdemārpilī.

Talsu novada pašvaldības izsludinātajā projektu konkursā par līdzfinansējuma saņemšanu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai tika iesniegti septiņi pieteikumi. Tie atbilda visiem izvirzītajiem kritērijiem, un kopējais nepieciešamais pašvaldības līdzfinansējuma apmērs ir 40 816,83 eiro.

Pašvaldības 2023. gada budžetā daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanas projektu līdzfinansēšanai paredzēti 40 000 eiro, bet papildu nepieciešamais finansējums 816,83 eiro tiks novirzīts no līdzfinansējuma programmas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu teritorijās esošo vēsturisko ēku restaurācijai un konservācijai.

Pašvaldības līdzfinansējumu šogad apgūs A. Pumpura ielas 6 Talsos mājas iedzīvotāji, kuri vēlas ieklāt bruģakmens segumu ēkas ieejas zonā un uzstādīt jaunas velonovietnes, Rīgas ielas 9 Talsos iemītnieki plāno uzstādīt jaunu veļas žāvētavu un demontēt vecos soliņus, to vietā uzstādot jaunus. Darba ielas 1 Talsos iedzīvotāji izteikuši vēlmi izbūvēt auto stāvlaukumu un atjaunot ieejas celiņus, bet Smilšu ielas 7 Sabilē māja paredzējusi labiekārtot konteineru laukumu un stāvlaukumu, kā arī atjaunot taciņu. Divus projektu pieteikumus kopīgi iesniegušas vairākas mājas. Jaunās ielas 4a un Dundagas ielas 5 Talsos biedrības un Celtnieku ielas 4, 5, 6, 8 Talsos pārstāvji apvienojušies, lai labiekārtotu sadzīves atkritumu konteineru laukumus. Savukārt biedrība „Celtnieku ielas nams” uzlabos Celtnieku ielas 6 Valdemārpilī teritoriju.