Sabiedrības līdzdalība Vide

Ar moto „Zaļa Latvija = Zaļa pasaule” 16. gadu pēc kārtas notiks Lielā Talka, kas pulcē tūkstošiem talcinieku visā Latvijā. Pavasara talkas ir ikgadēja tradīcija arī Talsu novadā, sakopjot un labiekārtojot gan pilsētu, gan pagastu teritorijas. Kustība „Lielā Talka” sadarbībā ar desmit pašvaldībām, tostarp Talsu, šogad Lielās Talkas dienā, 22. aprīlī, organizēs arī atsevišķas latvāņu apkarošanas talkas. Jau šobrīd ikviens var pieteikt savas atkritumu savākšanas vai vides labiekārtošanas talkas vietas Lielās Talkas mājaslapā www.talkas.lv sadaļā „Lielās Talkas’23 karte”.

Sakopt savas mājas pagalmu, kādu parku vai ceļa malu – izvēle, kā talkot, ir katras ģimenes ziņā. Taču skaidrs ir viens – virzoties uz mērķi par zaļākās valsts pasaulē statusu, ir svarīgi ikdienā saudzēt apkārtējo vidi un dabu.

22. aprīlī notiks Lielā Talka vienlaicīgi visā Latvijā. Šajā dienā tradicionāli arī Talsu novada 18 pagastos un četrās pilsētās notiks vides sakopšanas akcija, un tajā aicināti līdzdarboties gan mazi, gan lieli novadnieki.

Šogad talkas ietvaros talkotāji aicināti papildus atkritumu vākšanai un šķirošanai veikt arī dažādus labiekārtošanas darbus, lai kopīgiem spēkiem padarītu Talsu novadu tīrāku un skaistāku. Talkotājiem ieteicams sazināties ar koordinatoriem no pagastu vai pilsētu pārvaldēm un paziņot par savu piedalīšanos, kā arī noskaidrot, kas jāņem līdzi, piemēram, cimdi, grābekļi, zāģi vai kādi citi darbarīki.

Dodot startu pirmstalkas mēnesim, Lielās Talkas ieskandināšanas pasākumā, kas 21. martā notika Rīgas pilī, savā uzrunā Lielās Talkas patrons Valsts prezidents Egils Levits atzina, ka Lielā Talka ne tikai rosina uz kopīgu rīcību, bet arī mudina domāt un meklēt atbildes uz lielajiem zaļākas nākotnes jautājumiem.

„Mums šajā pasaulē var būt katram savs viedoklis par kādu jautājumu, bet daba ir tā, kas mūs visus vieno, neatkarīgi no mūsu piederības kādai valstij vai kādai viedokļu grupai. Ūdens savieno visu pasauli, gaisa straumes virzās no vienas debespuses uz otru, nejautājot par valstu robežām. Tas nozīmē, ka zaļa Latvija var iespaidot arvien zaļāku pasaules tapšanu, un citu valstu iedzīvotāju centieni attīrīt savu zemi vai to nedarīt, var iespaidot Latvijas nākotni. Bet, protams, to, ko Latvija dara, tas iespaido arī citas valstis. Mēs Latvijā izvēlamies būt aktīva pasaules daļa, rīcības cilvēki, kas ir gatavi gan cīnīties ar piesārņojuma sekām, gan mainīt ieradumus, lai padarītu Latviju brīvu no sārņiem un ar veselīgu, skaistu vidi saviem iedzīvotājiem,” uzsvēra E.Levits.

Līdzīgi kā citus gadus, pašvaldības uzdevums ir organizēt talku un gādāt par talkas laikā savākto atkritumu nogādāšanu atkritumu poligonos. Lūgums ņemt vērā, ka Lielās Talkas dienā savāktie atkritumi uz poligonu tiks izvesti tikai no oficiālajām talkošanas vietām vai vietām,  kas iepriekš saskaņotas ar pagastu vai pilsētu kontaktpersonām, kā arī maisos savāktie atkritumi jānovieto redzamās un viegli piekļūstamās vietās.

Arī šogad maisi atkritumu savākšanai būs baltā krāsā, ko varēs saņemt pie talkas koordinatoriem visas nedēļas garumā pirms talkas vai talkas dienā talkošanas vietās. Iedzīvotāji aicināti būt godprātīgi un maisus izmantot tikai publiskajās teritorijās savāktajiem atkritumiem.

„Šogad Lielās Talkas dienā mēs organizēsim ne vien ikgadējo talkošanu, bet arī latvāņu iznīcināšanas talku. Diemžēl latvāņu izplatība ir aktuāla gan novada teritorijā, gan Talsu pilsētā, kur gadiem ilgi nav izdevies latvāņus iznīcināt pilnībā. Tāpēc šogad talkosim īpaši aktīvi. Būs gan apkārtnes sakopšanas un labiekārtošanas talkas – katrai pagasta pārvaldei jau ir zināmas vietas, kas jāsakopj, gan latvāņu talka Talsu pilsētā pie Vilkmuižas ezera un Sabiles pusē gar Abavas un Rambules krastiem. Visus interesentus talkas rīkotāji lūdz rūpīgi iepazīties ar drošības pasākumiem un latvāņu apkarošanas instrukcijām, kas atrodamas Lielās Talkas mājas lapā un Valsts augu aizsardzības dienesta (VAAD) tīmekļvietnē,” stāsta Īpašumu un vides aizsardzības nodaļas Īpašumu pārvaldības daļas vides speciāliste Ieva Krotova.

Novada pilsētās un pagastos atbildīgie par talkas norisi ir pārvalžu vadītāji vai to darbinieki. Talkas dienā atbildīgie un koordinatori būs sasniedzami telefoniski, lai iedzīvotājus informētu par talkas norisi, maisu sadali un savākšanu.

Kā ierasts, daudzās Latvijas skolās un citās iestādēs, tostarp Laidzes, Lībagu, Strazdes un Valdgales pagastā, darbi pie apkārtnes sakopšanas tiks uzsākti dienu pirms oficiālā Lielās Talkas datuma − 21. aprīlī.

Atgādinām, ka talciniekiem iespējams pieteikt savu talkas vai vides labiekārtošanas vietu Lielās Talkas mājaslapā www.talkas.lv. Sadaļā „Lielās Talkas’23 karte” var pieteikt trīs veidu talkas – atkritumu savākšanas talkas, labiekārtošanas talkas vai apvienotās talkas – labiekārtošanas un atkritumu savākšanas talkas.

Arī tu esi aicināts piedalīties, lai mūsu novads būtu tīrs uz zaļš!

Renāte Freiberga

 

TERITORIJAS, KO PLĀNOTS SAKOPT 21. APRĪLĪ, UN PULCĒŠANĀS LAIKS:

 • Laidzē 9.00 – „Ziedgravas” teritorija.
 • Lībagos 13.00 – Mundigciema parka teritorija.
 • Strazdē 9.00 – Strazdes muižas parka teritorija.
 • Valdgalē 13.00 – Valdgales centra teritorija.

 

TERITORIJAS, KO PLĀNOTS SAKOPT 22. APRĪLĪ, UN PULCĒŠANĀS LAIKS:

 • Talsos 10.00 – tikšanās pie āra trenažieru laukuma Vilkmuižas ezera galā. Šogad ar aktīvo talsenieku palīdzību plānota dabiskās pļavas sēšana Dzirnavkalna pakājē, putnu būrīšu krāsošana, savukārt Vilkmuižas ezera apkārtnē paredzēta gan atkritumu vākšana, gan latvāņu izduršanas talka, ņemot līdzi lāpstas, kā arī darbam atbilstošu ūdens necaurlaidīgu apģērbu.
 • Talsos 9.00 – tikšanās Jauno kapu teritorijā pie galvenajiem kapsētas vārtiem Miera ielā, kur plānoti dažādi apkārtnes sakopšanas darbi.
 • Sabilē/Abavas pagastā 9.00 – tikšanās pie Brīvības un Lāčplēša ielas krustojuma , lai veiktu latvāņu izduršanas talku gar Abavas un Rambules  krastiem. Līdzi lāpstas, kā arī darbam atbilstošs ūdens necaurlaidīgs apģērbs.
 • Valdemārpilī/Ārlavas pagastā 9.30 – Elku liepas apkārtnes sakopšana un Lubezeres ezera peldvietas un apkārtnes sakopšana.
 • Stendē 10.00 – pavasara sakopšanas darbi „Rododendru dārzā” Brīvības ielā un pie „Kultūras krātuves” Lielajā ielā.
 • Balgales pagastā 10.00 – Dursupes ciema teritorijas un estrādes teritorijas apkārtnes sakopšana.
 • Ģibuļu pagastā 9.00 – Spāres kapu sakopšana.
 • Īves pagastā 9.30 – Tiņģeres muižas un parka sakopšana.
 • Ķūļciema pagastā 10.00 – Ķūļciema teritorija.
 • Laucienes pagastā 10.00 – apkārtnes sakopšanas darbi Laucienes teritorijā, parkā un Pļavu sporta bāzē.
 • Lubes pagastā 9.00 – Anužu centra sakopšana.
 • Mērsraga pagastā 9.00 – Mērsraga kanālam pieguļošās teritorijas sakopšana, Bānīša ceļa teritorijas sakopšana, piekrastes teritorijas sakopšana.
 • Rojas pagastā 9.00 – Rojas ambulances apkārtnes sakopšana Selgas ielā 7.
 • Virbu pagastā 10.00 – apkārtnes sakopšanas darbi Nākotnes parkā.
 • Dundagas, Kolkas un Vandzenes pagastā pulcēšanās laiks nav noteikts – centra teritorijas apkārtnes sakopšana.

 

Talkas koordinatori Talsu novadā: