Dundaga Publiskās apspriešanas

26. oktobrī, plkst. 17.00, Dundagas pils Ceremoniju zālē notiks otrā darba grupa par SIA Eolus” uzņēmuma SIA „​​​​​​​Valpene wind” attīstīsto vēja parku Valpene, kas iecerēts Talsu novada Dundagā. Uz sanāksmi klātienē aicināts ikviens interesents, lai tiktos ar vides ekspertiem!

Otrā darba grupas saruna tiks veltīta jautājumiem par vēja parka ietekmi uz iedzīvotāju veselību un drošību. Tāpat tiks pārrunāts staciju novietojums, staciju modeļi un risinājumi ietekmes mazināšanai. Interesenti tiks iepazīstināti arī ar aktuālo informāciju saistībā ar ietekmes uz vidi novērtējuma procesu – kādi darbi ir paveikti un kādi vēl veicami.

 Sarunā piedalīsies:

  • Olavs Ķiecis, SIA Eolus”;
  • Oskars Beikulis, ietekmes uz vidi novērtējuma procesa vadītājs;
  • Kristiāna Siliņa, vides eksperte;
  • Anna Brokāne, vides eksperte;
  • Laura Vizbule, vides eksperte;

Jāatgādina, ka pirmā tikšanās ar iedzīvotājiem, kas notika attālināti vēl Covid-19 pandēmijas ēnā, tika veltīta vēja parka plānošanas jautājumiem.

Projekts paredz izbūvēt vēja turbīnas ar kopējo jaudu līdz pat 270 MW.