Dundaga Publiskās apspriešanas

9. novembrī, plkst. 17.00 Dundagas pils Ceremoniju zālē notiks trešā, noslēdzošā darba grupa par SIA Eolus” uzņēmuma SIA Valpene wind” attīstīto vēja parku Valpenē, kas iecerēts Talsu novadā Dundagā. Uz sanāksmi klātienē aicināts ikviens interesents, lai tiktos ar vides ekspertiem!

Trešā noslēdzošā darba grupas saruna tiks veltīta jautājumiem par parka ietekmi uz dabas vērtībām, ļaujot interesentiem uzzināt par to, kā plānotais parks ietekmēs putnus, sikspārņus, citas aizsargājamas sugas un biotopus, kā arī izvaicāt attiecīgās jomas ekspertus, kas gatavo savus atzinumus priekš ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma.

Oktobra beigās Dundagā notika darba grupas sanāksme par vēja parka Valpene būvniecības ieceres ietekmi uz sabiedrības veselību un drošību, kur SIA Eolus” iepazīstināja sanāksmes dalībniekus ar projekta aktualitātēm, bet vides eksperti ar klātesošajiem apsprieda jautājumus par trokšņiem, vēja staciju radīto mirgošanu un drošības riskiem.

Jāatgādina, ka pirmā tikšanās ar iedzīvotājiem, kas notika attālināti vēl Covid-19 pandēmijas ēnā, tika veltīta vēja parka plānošanas jautājumiem.

Projekts paredz izbūvēt vēja turbīnas ar kopējo jaudu līdz pat 270 MW.