Sabiedrības līdzdalība

 

Projekta mērķis ir attīstīt jauniešu (15 līdz 29 gadi) prasmes, kuri nemācās, nestrādā, neapgūst arodu un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieki, veicināt viņu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, nodarbinātībā, Jauniešu garantijas projektu pasākumos vai nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.

Projektu īsteno Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra  sadarbībā ar Talsu novada pašvaldību.

Projekts „PROTI un DARI!”