Darbības veids
Tautas deju kolektīvi
Darbības vieta
Valdemārpils kultūras nams

Vadītāja: Gunta Kupše

Tālrunis: +371 26589456

E–pasts: guntakupse2@inbox.lv

Nodarbību laiks: katru pirmdienu un ceturtdienu  19:30 –22:00

Jau no 1990. gada deju kolektīvs aktīvi darbojas, rūpīgi iestudē jaunas dejas, piedalās visos pilsētas un lielajos novada svētkos. Koncertē arī citos novados, visas Latvijas deju festivālos un Dziesmu svētkos. „Krišjānis” ir aizsācis tradīciju – katru gadu maijā aicināt draugu kolektīvus uz kopīgu pavasara sadanci.