Darbības veids
Vokālie ansambļi
Darbības vieta
Valdemārpils kultūras nams

Lidija Laua

Vokālā ansambļa „Varavīksne” vadītāja
lidijalaua [at] inbox.lv

Nodarbību laiks: ceturtdienās, plkst. 18.00 – 20.00

Kolektīva izveidošanās gads ir 2000. Kopš tā pastāvēšanas pirmsākumiem kolektīvs ļoti aktīvi darbojas, koncertē un veido savus koncertus un pasākumus. „Varavīksne” atbalsta visus pilsētas veidotos pasākumus, dzied dievkalpojumā Valdemārpils ev. lut. baznīcā, kuplina svecīšu vakarus un kapusvētkus Valdemārpils kapsētā.