Darbības veids
Tautas deju kolektīvi
Darbības vieta
Talsu Tautas nams

Vadītāja: Elvis Ansabergs

Tālrunis: +371 25512745

E–pasts: ansabergselvis@gmail.com

Nodarbību laiks: katru trešdienu 19:00

Kustību prieks, humors un aktīvs dzīvesveids ir vērtības, kas vieno kolektīva dalībniekus un padara viņu dzīvi krāsainu. Kolektīvam ir daudz draugu gan Latvijā, gan ārpus tās robežām, kam likumsakarīgi seko arī koncerti un uzstāšanās gan novadā, gan citur pasaulē. SDK „Draudzība” ir iedibinājusi tradīciju pavasarī organizēt deju kolektīvu sadanci „Talsi ziedonī”. Kolektīvu vada Santa Prūse, koncertmeistare Īra Vēbere.