Darbības veids
Amatierteātri
Darbības vieta
Pastendes kultūras nams

Vadītāja: Gita Strazdiņa

Tālrunis: +371 27860859

E–pasts: gich@inbox.lv

Nodarbību laiks: katru pirmdienu 19:00 – 21:30

Amatierteātris ir jaunākais Pastendes kultūras nama kolektīvs. Tas dibināts 2009. gada rudenī. Galvenie darbības virzieni ir dažādu formu klasisko teātra uzvedumu iestudējumi un improvizācijas teātra pamatu apgūšana. Pirmie iestudējumi bija S. Rannamā „Kadrija” un E. H. Porteres „Pollianna”. Pirmā vadītāja bija Inga Kazaka.
2017. gada rudenī notika vadītāju maiņa. Darbu uzsāka Gita Strazdiņa. Kolektīvam pievienojās jauni dalībnieki un amatierteātrim tika dots  vārds „Te Rada”.