Darbības veids
Lietišķā māksla

Baiba Kalna

Vadītāja
baiba.kalna [at] talsi.lv

Nodarbību laiks: katru otrdienu un ceturtdienu 14.00 –18.00

Pirmās kolektīva dalībnieces, ar kopīgu interesi par dažāda veida rokdarbiem, sāka pulcēties Tiņģeres Saieta namā 2007. gadā. 2008. gadā pulciņš tika nodibināts oficiāli un par tā vadītāju kļuva Veronika Šlaudere. Kolektīva darbības laikā apgūtas visdažādākās tehnikas: tamborēšana, šūšana, lakatu aušana, dakšiņtamborēšana, tapošana, pērļošana. Tapusi ne viena vien skaista sega, arī kā kopējs kolektīvs darbs, tāpat roka iemēģināta floristikā, lietas sveces, dekupēti priekšmeti u.c. dažādu tehniku. Kolektīvs darbojas ļoti radoši un aktīvi, apgūstot gan rokdarbu modernās tendences, gan senās prasmes. Kolektīva dalībnieces palīdz arī veidot noformējumus kultūras nama pasākumiem, ja tas nepieciešams. Jau 3 gadu rokdarbnieces darina rotaļlietas pagasta jaundzimušajiem. Tiņģeres muižā regulāri apskatāmas rokdarbnieču izstādes, kā arī kolektīva darbi tiek izrādīti ārpus pagasta robežām.