Darbības veids
Amatierteātri
Darbības vieta
Talsu Tautas nams

Jolanta Skujeniece

Krišjāņa Valdemāra Talsu teātra vadītāja
jolanta.skujeniece [at] cfla.gov.lv

Nodarbību laiks: katru otrdienu un ceturtdienu 18:00

Krišjāņa Valdemāra Talsu teātris savus gadus skaita no 1959. gada.Savā repertuārā teātris izvēlas dažādu autoru darbus. Galvenais nosacījums – tam jābūt dramaturģiski kvalitatīvam darbam. Teātris piedalās festivālos, skatēs, dažādos pasākumos un svētkos, taču par galveno uzdevumu uzskata izrāžu iestudēšanu.
Teātris joprojām iestudē izrādes un ar labiem rezultātiem piedalās novada, reģiona un arī valsts līmeņa skatēs.