Darbības veids
Folklora, tautas mūzika

Vadītāja: Līksma Sokolova

Tālrunis: +371 26590525

E-pasts: liksma12@inbox.lv

Mūs vieno brīnišķīga vadītāja, latviešu tautas dziesma un humors! Kopā dziedam no 2019. gada rudens. Mācāmies latvisko dzīvesziņu, ļaujamies radošiem eksperimentiem, meklējam, iepazīstam un apgūstam savas – Sabiles – puses teicēju pienesumu latviešu garamantu pūram. Jūtamies pagodinātas, ka varējām piedalīties „Baltica 2022”.