Darbības veids
Lietišķā māksla
Darbības vieta
Dundagas pils

Sandra Dadze

Lietišķās mākslas kolektīva vadītāja
sandra.dadze [at] dundaga.lv

Kolektīvs ir dibināts 2020. gadā. Šobrīd (2022. gadā) tajā darbojas divpadsmit dalībnieces, daļa ar ievērojamu individuālu pieredzi aušanā, adīšanā un citos rokdarbos. Kolektīva interešu centrā ir Ziemeļkurzemes tautas lietišķās mākslas mantojums, fokusējoties uz Dundagas un lībiešu krasta tradīciju unikalitāti. Īpaša loma rokdarbu klāstā piešķirta aušanas tradīcijām. Pēc projekta „Ziemeļkurzemes kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma saglabāšana, eksponēšana un tūrisma piedāvājuma attīstība” (ERAF SAM 5.5.1.finansējums) īstenošanas Dundagas pils telpās izveidota Aušanas studija.