Darbības veids
Vokālie ansambļi
Darbības vieta
Dundagas pils

Linda Pavlovska-Dišlere

Kultūras pasākumu organizatore - Pils iela 14, Dundaga
linda.pavlovska [at] talsi.lv

Nodarbību laiks: trešdienās plkst. 17.00

Daudzu gadu garumā Dundagas pilī darbojās senioru vokālais ansamblis, kā sastāvs izveidojās no baznīcas kora dalībniekiem. 2019. gadā  kolektīvu sāka vadīt Linda Pavlovska-Dišlere. Ņemot vērā ansambļa sastāva maiņu, kā arī vēlmi pilnveidot dziedāšanas prasmes un attīstīt kolektīva māksliniecisko izaugsmi, 2023. gadā izveidojas sieviešu vokālais ansamblis „Zaļotne”, kura draudzīgajā kolektīvā ar lielu atbildību un  mīlestību uz dziedāšanu darbojas 10 radošas un atraktīvas dalībnieces.

2023. gadā kolektīvs pirmo reizi tā darbības vēsturē piedalījās Talsu novada vokālo ansambļu skatē, iegūstot atzinīgu vērtējumu.