Darbības veids
Tautas deju kolektīvi
Darbības vieta
Dundagas pils

Vadītāja: Dace Treinovska

Tālrunis: +371 26171484

E-pasts: dacetr@inbox.lv

Dundagas pils deju kolektīva „Dun-dang” senioru grupa pirmo reizi sapulcējās 2011. gada septembrī, kolektīvā pieaicinot gan kādreiz dažādos kolektīvos dejojošos dejotājus, gan pavisam jaunus dalībniekus, kuri savās sirdīs bija glabājuši dejotprieku. Kolektīvā dejo dalībnieki no 45 līdz 62 gadu vecumam.
Kolektīvu kopā satur jaunības gars, pastāvīga mainība un aktīvs darbs, izbraukumi, skates, dažādi deju pasākumi novadā, kaimiņu novados, Latvijā un ārpus tās. „Mēs esam garā jauni, sprauni un priecīgi, mīlam dzīvi un deju!” apliecina kolektīva dalībnieki.
Kolektīvs ieguva tiesības piedalīties Vispārējie latviešu Dziesmu un Deju svētos Rīgā 2013. un 2018. gadā, kas kļuva par spilgtiem piedzīvojumiem kolektīva dalībniekiem.
Deju kolektīva dalībnieki piedalījušies Eiropiādes deju festivālā Itālijā, Padujā 2012. gadā un Eiropiādes festivālā Vācijā, kā arī IX Starptautiskajā tautas mākslas festivālā Krievijā, Taganrogā, no kurienes kolektīvs atgriezās ar daudziem spilgtiem iespaidiem. „Mēs uzrunājam skatītāju deju valodā. Katram savam skatītājam dāvājam daļiņu no sevis, sava dejotprieka!”