Darbības veids
Tautas deju kolektīvi
Darbības vieta
Dundagas pils

Vadītāja: Dace Treinovska

Tālrunis: +371 26171484

E-pasts: dacetr@inbox.lv

Deju kolektīva „Dun-dang” skolas vecuma bērnu grupā dejo no pirmskolas vecuma grupas izaugušie bērni. Dejotprieks, kopīgs mēģinājumu darbs un atpūtas brīži iedvesmo dejotājus apgūt deju soļu prasmes. Kolektīvs priecē skatītājus Dundagas un Kolkas pagasta svētkos, piedalās bērnu  deju festivālos „Latvju bērni danci veda”. Ir bijuši Latvija Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dalībnieki.