Darbības veids
Tautas deju kolektīvi
Darbības vieta
Dundagas pils

Vadītāja: Dace Treinovska

Tālrunis: +371 26171484

E-pasts: dacetr@inbox.lv

Deju kolektīva „Dun-dang” pirmsskolas vecuma bērnu  grupa pulcē pašus mazākos dejot gribētājus. Pirmie deju soļi, pirmās grūtības un prieka asaras — tā ir katra mazā dejotāja neatņemama  dzīves sastāvdaļa.

Kolektīvu vada ļoti pieredzējusī vadītāja Dace Treinovska, kura jau 32 savas dzīves gadus veltījusi dejai.  No mazā kautrā, biklā dejotāja izaudzinājusi dejotājus, kas turpina dejot gan jauniešu, vēlāk vidējās paaudzes kolektīvos.

Pirmsskolas dejotāji kuplina novadā rīkotos pasākumus, piedalās bērnu  deju festivālos „Latvju bērni danci veda”, kopā dejo un kopā arī atpūšas.