Katru pavasari pienāk brīdis ieskatīties to grāmatu devumā, kam ir nozīmīga saistība ar Talsu novada vai reģiona vēsturi, kultūrzīmēm un cilvēkiem, izvērtēt un izcelt nozīmīgāko.

Talsu novada dome par godu Aleksandra Pelēča (1920–1995) 80 gadu jubilejai 2000. gadā iedibināja tradīciju piešķirt literāro prēmiju literāro darbu autoriem par ieguldījumu A. Pelēča daiļrades pētniecībā un popularizēšanā, mākslinieciski augstvērtīgiem darbiem prozā, dzejā, publicistikā, literatūrzinātnē, kas veltīti Talsu, Dundagas, Mērsraga, Rojas novadam.

Aleksandra Pelēča literārā prēmija tiek piešķirta vienam novadu autoram par izcilu literāru darbību, kas ir dziļi saistīts ar sava laikmeta un sava novada norisēm un kurš ieguvis Prēmijas pretendentu izvērtēšanas komisijas augstāko vērtējumu. Katru gadu vērtējumam tiek atlasītas iepriekšējā gadā iznākušās grāmatas.

Lasītāji par Aleksandra Pelēča literārajai prēmijai izvirzītajiem darbiem un saviem favorītiem ikreiz var balsot bibliotēkas mājaslapā www.talsubiblioteka.lv un www.talsunovads.lv, kā arī bibliotēkas sociālajos profilos un katrā Talsu, Rojas, Dundagas un Mērsraga novada bibliotēkā uz vietas.