01.02.

Saņemta telefoniska informācija, ka daudzdzīvokļu mājā Talsos, Celtnieku ielā, tiek atskaņota skaļa mūzika, kas traucē naktsmieru. Persona ir gājusi pie kaimiņiem ar lūgumu pārtraukt mūzikas atskaņošanu, bet aizrādījumi netika ņemti vērā. Ierodoties notikuma vietā, sastaptas trīs personas, ar kurām veiktas pārrunas, izteikts mutisks aizrādījums.

Saņemta telefoniska informācija, ka sliktās veselības dēļ persona fiziski nespēj vairs parūpēties par savu kaķi. Lūdz rast iespēju kaķi ievietot dzīvnieku patversmē. Informācija nodota atbildīgajam dienestam.

Saņemta telefoniska informācija, ka Talsos, Kareivju ielā, automašīnu stāvlaukumā stāvēšanai novietota automašīna, pārkāpjot ceļu satiksmes stāvēšanas un apstāšanās noteikumus. Ierodoties notikuma vietā, noformēts lēmums par apstāšanos stāvēšanas noteikumu pārkāpumu.

Saņemta telefoniska informācija, ka Valdemārpilī, Lielajā ielā, pienākusi klāt cienījama vecuma persona, kura sākusi raudāt un nesaprotami stāstīt par pazudušajām drēbēm no koridora telpām. Ierodoties notikuma vietā, sastapta persona, kura izskaidroja lietas apstākļus. Apsekojot Valdemārpilī, Lielās ielas pieguļošo teritoriju, personas mantas atrastas un atgrieztas īpašniekam. Izskaidrots, lai turpmāk personiskās mantas neatstāj koplietošanas koridora telpās.

02.02.

Saņemta telefoniska informācija, par to, ka Talsu novadā, Talsos, Darba ielā, koplietošanas pagalmā stāvēšanai novietota automašīna, kam beigusies apskate, bojāta riepa. Automašīna traucējot citām personām novietot stāvēšanai savas automašīnas. Talsu novada pašvaldības darbinieki sazinājās ar automašīnas īpašnieku, kurš automašīnu pārvietoja.

Saņemta telefoniska informācija, par to, ka Talsu novadā, Talsos, Rīgas ielā, koplietošanas telpā pie bēniņiem, guļ persona. Talsu novada pašvaldības policijas ierašanās brīdī tika konstatēts, ka persona nav pamodināma. Uz notikumu vietu izsaukta Ātrā neatliekamā medicīniskā palīdzība un persona nodota neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādei, kura personu nogādāja ārstniecības iestādē.

Saņemta telefoniska informācija, ka Talsu novadā, Lībagu pagastā, grāvī guļ persona sarkanā jakā. Talsu novada pašvaldības policijas darbinieku ierašanās brīdī tika konstatēts, ka grāvī guļ alkohola reibumā esoša persona. Persona nogādāta dzīvesvietā.

Saņemta telefoniska informācija, ka kāda persona ievērojusi, ka tunelī starp ēkām Rīgas ielā, guļot cilvēks, kuram virsū līstot lietus. Talsu novada pašvaldības policijas ierašanā brīdī norādītajā vietā neviena persona netika sastapta.

04.02.

Saņemta informācija, ka jaunieši Talsu novadā, Talsos, Dundagas ielā, no atkritumu konteineriem izņem atkritumus un piesārņo ielas. Ierodoties notikuma vietā, uz ielas izgāzti atkritumi netika atrasti. Notikuma vietā veikta patrulēšana un veikta Talsu pilsētas videonovērošanas ierakstu caurskate, pārkāpumi netika konstatēti.

Saņemta telefoniska informācija par to, ka Talsu novadā, Laidzes pagastā, uz ielas pieklīdis suns. Informācija nodota atbildīgajam dienestam un suns nogādāts Talsu dzīvnieku patversmē Ausma.

Saņemta telefoniska informācija par to, ka Talsu novadā, Talsos, Darba ielā, mājas pagalmā atrodas persona, kura iet un krīt, iespējams, alkohola reibuma stāvoklī. Ierodoties notikuma vietā un veicot apsekošanu, persona netika sastapta.

Saņemta telefoniska informācija par to, ka Talsu novadā, Stendē, mazdārziņu teritorijā persona kaut ko dedzina, kas rada nepatīkamu aromātu un traucē iedzīvotājiem. Ierodoties notikuma vietā, sastapta persona, kura dedzina vecas dārza mājas dēļu atlūzas un koku zarus. Ar personu veiktas pārrunas un dedzināšana tiek pārtraukta, jo traucē kaimiņiem.

Saņemta telefoniska informācija par to, ka Talsu novadā, Talsos, Brīvības ielā, dzīvoklim izsistas loga rūtis. Ierodoties notikuma vietā, apsekota teritorija un uz notikuma vietu izsaukta Valsts policija, tālāku lietas apstākļu noskaidrošanai.

Saņemta telefoniska informācija par to, ka Talsu novadā, Talsos, Raiņa ielā, novietota automašīna, pārkāpjot ceļa satiksmes noteikumus. Ierodoties notikuma vietā, saņemtā informācija neapstiprinājās.

05.02.

Saņemta informācija, ka Talsu novadā, Talsos, Lielgabalu ielā, uz braucamās daļas izskrējusi persona, apdraudot savu un citu autovadītāju drošību. Ierodoties notikuma vietā, sastapta persona un uz notikumu vietu izsaukta Ātrā neatliekamā medicīniskā palīdzība, un persona nodota neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādei, kura personu nogādāja ārstniecības iestādē.

Saņemta telefoniska informācija, ka Talsu novadā, Lubes pagastā, pieklīdis kaķis. Informācija izplatīta sociālajos tīklos, taču īpašnieks neatsaucas. Informācija nodota atbildīgajam dienestam.

06.02.

Saņemta telefoniska informācija, par to, ka Talsu novadā, Dundagas pagastā, Dundagā, atrodas persona alkohola reibumā, kura traucē sabiedrisko kārtību. Ierodoties notikuma vietā, sastapta persona, kura nogādāta dzīvesvietā. Par notikušo faktu uzsākts administratīvā pārkāpuma process.

Saņemta telefoniska informācija par to, ka Talsu novadā, Valdemārpilī, esot neatrisināts konflikts starp kaimiņiem par dzīvojamās mājas koplietošanas zemes izmantošanu. Ierodoties notikuma vietā, veiktas pārrunas ar divām personām.

Saņemta telefoniska informācija, par to, ka Talsu novadā, Vandzenes pagastā, Vandzenē, alkohola reibumā atrodas kāda persona. Ierodoties notikuma vietā, sastapta persona alkohola reibumā. Pieņemts lēmums personu nogādāt viņas dzīves vietā.

07.02.

Saņemta telefoniska informācija, par to, ka Talsu novadā, Talsos, pa Liesmas ielu klaiņo suns. Veicot patrulēšanu norādītajā adresē un tās apkaimē, suns netika manīts.

Saņemta telefoniska informācija, par to, ka Talsu novadā, Talsos, Jaunajā ielā, novietota automašīna, kas traucē citu transportlīdzekļu pārvietošanos. Ierodoties notikuma vietā, noformēts lēmums par apstāšanos stāvēšanas noteikumu pārkāpumu.

Saņemta informācija, ka Talsu novadā, Talsos, Lielajā ielā, kāda persona nespēj patstāvīgi pārvietoties, iespējams, ir alkohola reibumā. Ierodoties notikuma vietā un veicot tuvākās apkārtnes apsekošanu, persona netika sastapta.

 

08.02.

Saņemta telefoniska informācija, par to, ka Talsu novadā, Talsos, Krišjāņa Valdemāra ielā, pie ēkas uz ielas guļ persona, kura, iespējams, atrodas alkohola reibuma stāvoklī. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka informācija neapstiprinās.

Saņemta telefoniska informācija par to, ka Talsu novadā, Lībagu pagastā, Mazstendē, stāvēšanainovietota automašīna, kas traucē pārvietoties citiem transportlīdzekļiem. Noskaidrots automašīnas īpašnieks, kurš automašīnu pārvieto stāvēšanai citā vietā.

09.02.

Saņemta informācija, ka Talsu novadā, Talsos, kādas skolas telpās atrodas nepilngadīga persona, kura nav šīs skolas audzēknis un traucē mācību procesa gaitu. Ierodoties notikuma vietā, sociālā pedagoga klātbūtnē no nepilngadīgās personas pieņemts paskaidrojums. Sazvanīti nepilngadīgās personas vecāki, kuri informēti par radušos situāciju. Nepilngadīgā persona nogādāta savā mācību iestādē.

Saņemta informācija, ka Talsu novadā, Talsos, K. Mīlenbaha ielā, publiskās telpās atrodas persona stiprā alkohola reibuma stāvoklī, kura aizmigusi pie galda. Ierodoties notikuma vietā persona izrādīja agresivitāti pret pašvaldības policijas darbiniekiem, tāpēc tika aizturēta un nogādāta Talsu novada pašvaldības policijā procesuālo darbību veikšanai.

Saņemta informācija, ka Talsu novadā, Laucienē, neapdzīvotā īpašumā atrodas pamests suns, kurš netiek barots. Izbraukts kopā ar atbildīgā dienesta pārstāvi. Noskaidrots, ka sunim nav nodrošināti nepieciešamie apstākļi. Dzīvnieks nogādāts dzīvnieku patversmē.

Saņemta informācija, ka Talsu novadā, Talsos, pie ēkas A. Pumpura ielā ilgstoši stāvēšanai novietota automašīna. Noskaidrots automašīnas īpašnieks, veiktas pārrunas, kuru laikā īpašnieks norāda, ka tuvākajā laikā automašīna tiks pārvietota.

Saņemta informācija, ka Talsu novadā, Talsos, A. Pumpura ielā, automašīnu stāvlaukumā stāvēšanai novietota automašīna, kam uz priekšējā paneļa nav novietota stāvēšanas atļauja, kas izsniegta mājas iedzīvotājiem. Ierodoties notikuma vietā, noskaidrots automašīnas īpašnieks, kurš paskaidroja, ka viņam ir atļauja, kā arī to uzrādīja. Veiktas pārrunas, kura laikā Talsu novada pašvaldības policijas darbinieki izskaidroja, ka atļaujai ir jābūt novietotai automašīnā redzamā vietā.

Saņemta, informācija, ka Talsu novadā, Dundagā, Talsu ielā, autobusu pieturā atrodas persona, kura, iespējams, atrodas alkohola vai citu apreibinošu vielu ietekmē. Ierodoties notikuma vietā, persona nebija spējīga komunicēt ar Talsu novada pašvaldības policijas darbiniekiem, uz notikumu vietu izsaukts Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, kurš nekonstatē veselībai bīstamu situāciju. Pieņemts lēmums personu nogādāt dzīvesvietā.

Veicot patrulēšanu Talsu novadā, konstatēts, ka ceļa posmā netālu no pagrieziena UpesgrīvaTalsi, uz ceļa braucamās daļas, guļ nobraukts meža dzīvnieks. Informācija nodota atbildīgajam dienestam.

Saņemta informācija, ka Talsu novadā, Talsos, Lielajā ielā, uz soliņa guļ persona, kura, iespējams, atrodas alkohola reibuma stāvoklī. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka persona sēž uz soliņa. Persona atrodas alkohola reibuma stāvoklī, bet spēj komunicēt un patstāvīgi pārvietoties. Veiktas pārrunas, un persona informē, ka pati saviem spēkiem spēs nokļūt dzīvesvietā.

Saņemta informācija, ka Talsos, netālu no daudzdzīvokļu ēkas Dundagas ielā, uz soliņa guļot persona, kura, iespējams, atrodas alkohola reibuma stāvoklī. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka informācija neapstiprinās.

10.02.

Saņemta telefoniska informācija, ka Talsu novadā, Laucienes pagastā, dzīvoklī tiek skaldīta malka, kas traucē citā dzīvoklī dzīvojošajām personām. Ierodoties notikuma vietā, sastapta dzīvoklī dzīvojošā persona, ar kuru veiktas pārrunas.

Saņemta telefoniska informācija par to, ka Talsu novadā, Talsos, Miera ielā, kopīgas alkohola lietošanas laikā nevēlama persona nedodas prom no dzīvokļa. Talsu novada pašvaldības policijas darbinieku ierašanās brīdī pēc pašvaldības policijas darbinieku lūguma persona dzīvokli neatstāja, kā arī izrādīja agresivitāti, tāpēc persona tika nogādāta Talsu novada pašvaldības policijā atskurbšanai.

Saņemta telefoniska informācija, par to, ka Talsu novadā, Talsos, Dundagas ielā, dzīvoklī, trokšņo un traucē citiem kaimiņiem mieru. Ierodoties notikuma vietā, trokšņošana netika konstatēta.

11.02.

Saņemta telefoniska informācija, par to, ka Talsu novadā, Sabilē, privātīpašumā nostrādājusi apsardzes signalizācija, un videokamerās esot saskatāma persona, kura atrodas īpašuma teritorijā. Persona ar nenoskaidrotu priekšmetu metot pa īpašuma logiem. Talsu novada pašvaldības policijas darbinieki notikuma vietā aizturēja personu. Notikuma vietā sagaidīta Valsts policijas ierašanās.

Saņemta informācija, ka Talsu novadā, Dundagas pagastā, Dundagā, daudzdzīvokļu namu pagalmā klaiņo vairāki suņi. Informācija nodota atbildīgajam dienestam.

Saņemta informācija, ka Talsu novadā, Talsos, Lielajā ielā, uz ielas atstāta automašīna, kura traucē citiem transporta līdzekļiem kustību. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka sniegtā informācija nepastiprinās.

Saņemta informācija, ka Talsu novadā, Talsos, Rīgas ielā, daudzdzīvokļu mājas pagalmā atrasts beigts kaķis. Informācija nodota atbildīgajam dienestam.

Saņemta informācija, ka Talsu novadā, Talsos, Kārļa Mīlenbaha ielā, autobusa pieturā sēž persona, kurai, iespējams, ir palicis slikti. Ierodoties notikuma vietā, persona netika sastapta. Veikta tuvākās apkārtnes apsekošana.

12.02.

Saņemta telefoniska informācija par to, ka Talsu novadā, Talsos, pa Koku ielu skraida liels suns. Ierodoties notikuma vietā, sastapts dzīvnieka saimnieks, ar kuru veiktas pārrunas un izteikts mutisks aizrādījums.

Saņemta telefoniska informācija no Talsu slimnīcas uzņemšanas nodaļas ar lūgumu palīdzēt nogādāt uz dzīves vietu personu , kurai nav iespējas to izdarīt saviem spēkiem. Ierodoties notikuma vietā, persona nogādāta dzīvesvietā.

13.02.

Saņemta informācija, ka Talsu novadā, Talsos, Rīgas ielā, no dzīvokļa balkona vairākas personas ar sniega pikām apmētā cilvēkus, kuri iet pa gājēju ietvi. Ierodoties notikuma vietā, sastaptas dzīvoklī dzīvojošās personas, ar kurām veiktas pārrunas.

Saņemta telefoniska informācija, ka Talsu novadā, Talsos, Darba ielā, kāda persona nespējot patstāvīgi pārvietoties. Iespējams, persona atrodas alkohola reibuma stāvoklī. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka persona alkohola reibuma dēļ nespēj pārvietoties un komunicēt. Uz notikuma vietu izsaukts Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, kas personu pārņem savā uzraudzībā.

Saņemta informācija, ka Talsu novadā, Talsos, Celtnieku ielā, dzīvoklī tiek atskaņota skaļa mūzika. Ierodoties notikuma vietā, pašvaldības policijas darbinieki neatlaidīgi klauvēja pa dzīvokļa durvīm, bet tās netika atvērtas. Pēc neilga laika mūzika dzīvoklī tika izslēgta.

14.02.

Saņemta telefoniska informācija par to, ka Talsu novadā, Talsos, Kolkas–Robežu ielas krustojumā atrodas sadzīves atkritumu maiss. Tā saturu putni iznēsā pa visu teritoriju. Par sadzīves atkritumiem paziņots Talsu pilsētas pārvaldes vadītajam.

Saņemta telefoniska informācija par to, ka Talsu novadā, Talsos, Lielajā ielā, guļ persona alkohola reibumā. Ierodoties notikuma vietā, sastapta persona alkohola reibuma stāvoklī. Lai neapdraudētu savu un sabiedrības drošību, pieņemts lēmums personu nogādāt dzīvesvietā.

Saņemta telefoniska informācija par to, ka Talsu novadā, Talsos, Egļu ielā, notiekot rakšanas darbi, ar ko neapmierināti apkārtējo māju iedzīvotāji. Ierodoties notikuma vietā un skaidrojot lietas apstākļus, pārkāpumi, kas saistīti ar rakšanas darbiem, netika konstatēti. Personām izskaidrots, kā konfliktu risināt.

1.01. 

Saņemta informācija, ka Valdemārpilī persona agresīvi vada automašīnu, iespējams, automašīnu vada alkohola reibumā. Tika apsekota Valdemārpils un tās tuvākā apkārtne. Apsekošanas laikā aprakstā minētais transportlīdzeklis netika manīts.

Saņemta telefoniska informācija, ka Ģibuļu pagastā kādā atpūtas namā atrodas persona, kura ir stiprā alkohola reibumā un nedodas prom no viesu nama pēc īres līguma beigām. Ierodoties notikuma vietā, sastapta nepilngadīga persona alkohola reibumā. Jaunietis nogādāts Talsu novada pašvaldības policijā, lai veiktu alkohola pārbaudi un tiktu nodots likumiskajam pārstāvim.

Saņemta telefoniska informācija, ka Talsos, sabiedriskajā tualetē, guļ vairākas personas. Ierodoties notikuma vietā, sastaptas personas, kuras pēc policistu rīkojuma atstāja tualetes telpas.

Saņemta telefoniska informācija, ka Talsos, Lielajā ielā, redzēta persona ar sadurtu kāju. Ierodoties notikuma vietā sastapta persona, kura paskaidro, ka esot bijusi pie drauga un strīda laikā izsitusi stiklu, kā rezultātā sagriezusi roku. Izvērtējot personas stāvokli, tika izsaukta Neatliekamas medicīniskas palīdzības brigāde. Mediķi vēlējās personu hospitalizēt, bet persona atteicās no hospitalizācijas.

Saņemta telefoniska informācija, ka Abavas pagastā, Pedvālē, privātīpašuma teritorijā, atrodas beigta stirna. Informācija nodota atbildīgajam dienestam.

Saņemta informācijā, ka Ģibuļu pagastā, Spārē, autobusa pieturā guļ persona. Autobusa pieturā sastapts jaunietis, kurš nokavējis sabiedrisko autobusu. Ņemot vērā āra zemo temperatūru, jaunietis nogādāts Talsu autoostā, lai ar sabiedrisko transportu varētu braukt mājās.

Saņemta informācija, ka Ārlavas pagastā, pie Lubes tilta, guļ persona. Veikta patruļa tuvāka apkārtnē, persona netika sastapta.

Saņemta telefoniska informācija, ka Talsos kādā dzīvoklī notiek konflikts – kliegšana, grūstīšanās. Ierodoties notikuma vietā, konflikts beidzies, policijas palīdzība nav nepieciešama.

Saņemts telefonisks ziņojums, ka Talsos, Lielajā ielā, notiek konflikts uz ielas, kurā iesaistījušās daudzas personas. Ierodoties norādītajā adresē, konflikts netiek konstatēts, veikta patrulēšana.

Saņemta telefoniska informācija, ka Talsos, Lielajā ielā, publiskā vietā, ilgstoši uzturas persona, kura ir acīmredzamā alkohola reibuma stāvoklī un traucē balles apmeklētājiem. Ierodoties Talsu kultūras nama foajē, aizturēta persona, kura ir acīmredzamā alkohola reibuma stāvoklī. Persona nevar nosaukt savus personas datus, tādēļ nogādāta Talsu novada pašvaldības policijā procesuālo darbību veikšanai.

2.01.

Saņemta telefoniska informācija, ka Talsos, Jaunajā ielā, krustojumā stāvēšanai novietota automašīna pārkāpjot ceļu satiksmes noteikumus. Ierodoties notikuma vietā, sastapts automašīnas vadītājs, kurš paskaidroja, ka atvedis divus pensionārus ar kustību traucējumiem saņemt personu apliecinošus dokumentus.

Saņemta telefoniska informācija, ka Abavas pagastā, Pedvālē, īpašuma teritorijā atrodas beigta stirna. Informācija nodota atbildīgajam dienestam.

Saņemta telefoniska informācija, ka Talsos, privātmājas teritorijā, atrodoties stirna. Talsu novada pašvaldības policijas darbiniekiem ierodoties notikuma vietā, privātmājas teritorijā konstatēja traumētu stirnu. Paziņots atbildīgajam dienestam.

3.01.

Saņemta telefoniska informācija, ka Rojas pagastā, Kaltenē, privātmāju teritorijā pieklīduši divi liela auguma, agresīvi suņi. Informācija nodota atbildīgajam dienestam.

04.01.

Saņemta telefoniska informācija par to, ka Rojas pagastā, ar smago traktortehniku izstrādājot mežu, sabojāts Talsu novada pašvaldībai piederošais ceļa segums. Ierodoties notikuma vietā, informācija tiek pārbaudīta, un konstatēts, ka ceļa bojājumus nav iespējams fiksēt, jo sasnidzis sniegs.

Saņemta telefoniska informācija par to, ka Rojā mājas pagalmā atrodas klaiņojošs suns. Saņemtā informācija nodota atbildīgajam dienestam.

Saņemta telefoniska informācija par to, ka Rojas pagastā izcēlies ģimenes konflikts. Ierodoties notikuma vietā, tiek sastaptas abas iesaistītās personas, ar kurām tiek veiktas pārrunas. Notikuma vietā veiktas procesuālās darbības.

05.01.

Saņemta telefoniska informācija, par to, ka Vandzenes pagastā alkohola koplietošanas laikā izcēlies konflikts. Ierodoties notikuma vietā, dzīvokļa durvis netika atvērtas. Aiz durvīm esošās personas paskaidroja, ka nekāda konflikta neesot, nezinot, kur esot nolikuši durvju atslēgu, tāpēc durvis nevarot atvērt.

Saņemta telefoniska informācija, par to, ka Rojā skraida suns, kas uzbrūkot cilvēkiem. Apsekota Rojas teritorija, bet norādītais suns netika manīts.

Saņemta telefoniska informācija, ka Talsos pa ielu pārvietojas persona, kura ģērbusies neatbilstoši laika apstākļiem. Talsu novada pašvaldības policija darbinieki sadarbībā ar Valsts policiju uzsāka personas meklēšanu. Noskaidrota personas identitāte, kā arī personas atrašanās vieta. Persona tika atrasta un nogādāta dzīvesvietā.

06.01.

Veicot patrulēšanu Talsos, policijas darbinieki konstatē, ka vairākas automašīnas veic agresīvu braukšanu. Transportlīdzekļi tika apturēti, un uz notikumu vietu izsaukti Valsts policijas darbinieki.

Saņemta telefoniska informācija, par to, ka Stendē bojāta ceļa zīme. Informācija nodota Valsts policijai.

Saņemta telefoniska informācija, par to, ka Sabilē persona no veikala nozagusi trīs degvīna pudeles. Sarunas laikā ar veikala darbinieci noskaidrota personas identitāte, veikta personas dzīvesvietas apsekošana un informācija nodota Valsts policijai.

Saņemta telefoniska informācija, par to, ka Lībagu pagastā, daudzdzīvokļu namā, kaimiņš trokšņo. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka informācija neapstiprinājās.

Saņemta telefoniska informācija, par to, ka Rojā, daudzdzīvokļu namā, kaimiņi trokšņo, atskaņo skaļu mūziku un dzied, atsakoties pārtraukt trokšņošanu. Ierodoties notikuma vietā, pēc pašvaldības policijas darbinieku lūguma skaļa mūzikas atskaņošana pārtraukta. No dzīvokļa devās prom vairākas personas.

07.01.

Saņemta telefoniska informācija, ka Talsos, daudzdzīvokļu namā Laukmuižas ielā, notiek trokšņošana. Ierodoties notikuma vietā, skaļas mūzikas atskaņošana pārtraukta. Dzīvokli esošās personas durvis neatvēra.

Saņemta telefoniska informācija, ka Talsos, Darba ielā, daudzdzīvokļu mājā notiek trokšņošana. Ierodoties notikuma vietā, skaļas mūzikas atskaņošana pārtraukta. Dzīvoklī sastapta persona, kurai izteikts mutisks aizrādījums.

Saņemta telefoniska informācija, ka Talsos, Lielajā ielā, publiskā vietā, pēc pasākuma beigām atrodas aizmigusi persona. Ierodoties notikuma vietā, sastapta persona stiprā alkohola reibumā, kura nogādāts savā dzīvesvietā.

08.01.

Saņemta telefoniska informācija ar lūgumu apsekot adresi Talsos, Gravas ielā, jo saņemta ziņa no personas ar lūgumu palīdzēt. Ierodoties norādītajā adresē, pie mājas pašvaldības policijas darbiniekus sagaida persona, kura paskaidro, ka izcēlies sadzīvisks konflikts, un nezināma persona izteikusi draudus. Persona lūdz palīdzību nokļūt līdz Talsu autoostai. Persona nogādāts Talsu autoostā.

Saņemta informācija, ka Talsos, V. Ruģēna ielā, novietota automašīna, kas traucē citiem transportlīdzekļiem. Ierodoties notikuma vietā, pie automašīnas sastapts tās vadītājs, kuram izteikts mutisks aizrādījums.

09.01.

Saņemta telefoniska informācija par to, ka Talsu novadā, Rojā, daudzdzīvokļu mājā, kaimiņš, trokšņo, jo, iespējams, naktī, dzīvoklī veic remontu. Ierodoties notikuma vietā, sastaptas divas personas, kuras skaļi uzvedas pa nakti, bļaustās. Personām izteikti mutiski aizrādījumi.

Saņemta telefoniska informācija, par to, ka Vandzenes pagastā, autobusa pieturā, guļ nepazīstama persona. Ierodoties notikuma vietā, sastapta persona, kura nodota mediķu aprūpē.

Saņemta telefoniska informācija, par to, ka Talsos tirdzniecības iestādē uzturas bezpajumtnieki, kuri traucē veikala apmeklētājiem. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka informācija neapstiprinājās.

Saņemta telefoniska informācija, ka Talsos, daudzdzīvokļu mājā, kaimiņi trokšņo. Ierodoties notikuma vietā, sastapta persona, kura ziņojusi par notikumu. Persona paskaidroja, ka kaimiņi traucē ar sadzīviska rakstura trokšņiem visas dienas garumā. Apsekojot norādīto dzīvokli, pārkāpumi netika konstatēti.

 

11.01.

Saņemta telefoniska informācija par to, ka Talsu novadā, Talsos, skolas telpās atrodas pieklīdis suns. Talsu novada pašvaldības darbinieki suni nogādāja dzīvnieku patversmē.

Saņemta telefoniska informācija par to, ka Talsu novadā, ceļa posmā Valdemārpils–Roja, guļ beigts meža dzīvnieks. Saņemtā informācija nodota atbildīgajam dienestam.

Saņemta telefoniska informācija par to, ka Talsu novadā, Vandzenes pagastā, notiek ģimenes konflikts. Ierodoties notikuma vietā, tiek sastaptas abas iesaistītās personas ar kurām tiek veiktas pārrunas. Konflikts atrisinājies.

Veicot patrulēšanu Talsu novadā, Valdemārpilī, policijas darbinieki konstatē, ka grāvī atrodas automašīna un pie automašīnas atrodas persona, kura vadījusi transportlīdzekli, neorientējas apkārtējā vidē un rada aizdomas par alkohola lietošanu. Uz notikumu vietu izsaukti Valsts policijas darbinieki.

Saņemta telefoniska informācija par to, ka Talsu novadā, Valdemārpilī, uz ielas atrodas persona, kura, iespējams, ir narkotisko vai citu apreibinošu vielu iespaidā. Ierodoties notikuma vietā, sastapta norādītā persona un uz notikuma vietu izsaukts neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests.

Saņemta telefoniska informācija par to, ka Talsu novadā, Rojas pagastā, daudzdzīvokļu mājā, tiek traucēts miers, jo dzīvoklī regulāri notiek remontdarbi, un dzīvoklī tiek lietoti alkoholiskie dzērieni. Ierodoties notikuma vietā, tiek noskaidrots dzīvokļa īpašnieks un dzīvoklī atrodošās personas dodas projām, dzīvokļa atslēgas nodotas dzīvokļa īpašnieka uzticības personai.

12.01.

Saņemta telefoniska informācija, par to, ka Talsu novadā, Talsos, pa Koku ielu klaiņo suns. Ierodoties notikumā, sastapta persona, kura suni izvedusi pastaigā, veiktas pārrunas.

Saņemta telefoniska informācija, par to, ka Talsu novadā, Talsos, Draudzības ielā, koplietošanas telpā guļ persona. Ierodoties notikuma vietā tika konstatēts, ka guļošajai personai nepieciešama medicīniskā palīdzība. Izsaukta MNPD brigāde un persona nodota mediķu aprūpē.

Saņemta telefoniska informācija, par to, ka pie Talsu robežzīmes, braucot virzienā no Stendes uz Talsiem, uz ceļa braucamās daļas nomales atrodas beigtas meža dzīvnieks. Informācija nodota atbildīgajam dienestam.

13.01.

Saņemta informācija, ka Talsu novadā, Talsos, Dundagas ielā, notiekot trokšņošana, iespējams, sadzīvisks konflikts. Ierodoties norādītajā adresē, konflikts netiek konstatēts. Dzīvoklī tika sastaptas vairākas personas, kuras paskaidroja, ka esot notikusi skaļāka vārdu apmaiņa.

Saņemta telefoniska informācija, par to, ka Talsu novadā, Talsos, Dundagas ielā, apledojošas ietves dēļ nokritusi persona. Informācija nodota atbildīgajam dienestam.

Saņemta telefoniska informācija, par to, ka Talsu novadā, Ārlavas pagastā, sastapts novārdzis suns. Ierodoties notikuma vietā, sastapts suņa īpašnieks, kurš paskaidroja, ka suns ir gados vecs un ar veselības problēmām. Suņa īpašniekam ieteikts vērsties pie vetārsta pēc konsultācijas.

Saņemta telefoniska informācija par to, ka Talsos, Darba ielā, dzīvoklim ir bojātas durvis, iespējams, dzīvokļa durvis uzlauztas. Ierodoties notikuma vietā, sastapts dzīvokļa īpašnieks un noskaidrots, ka dzīvokļa ārdurvīm nokritusi dekoratīvā uzlika.

14.01.

Saņemta telefoniska informācija, par to, ka Talsu novadā, Rojā, dārza īpašumā ielauzusies persona, kura dedzina dažādas mantas. Pēc neilga laika noskaidrots, ka persona ir sajaukusi sev piederošo dārza īpašumu ar blakus esošo īpašumu.

Saņemta telefoniska informācija, ka Talsos, Lielajā ielā, tiek atskaņota skaļa mūzika, kas traucē tuvējās mājas iedzīvotājam atpūsties. Ierodoties notikuma vietā, veiktas pārrunas un mūzika tiek atskaņota klusāk.

Saņemta telefoniska informācija par to, ka Talsu novadā, Talsos, Lielajā ielā, persona klauvējas pie tirdzniecības centra ieejas durvīm, tādējādi traucējot tirdzniecības centra dežuranta darbu. Ierodoties notikuma vietā, sastapta persona stiprā alkohola reibumā. Persona nogādāta Talsu novada pašvaldības policijā procesuālo darbību veikšanai.

15.01.

Saņemta telefoniska informācija par to, ka Talsu novadā, Talsos, Rīgas ielā, guļ persona, kura, iespējams, atrodas alkohola reibuma stāvoklī. Ierodoties notikuma vietā, sastapta persona stiprā alkohola reibumā, kurai nepieciešama medicīniskā palīdzībā. Izsaukta MNPD brigāde un persona nodota mediķu aprūpē.

Veicot patrulēšanu, Talsu novada pašvaldības policijas darbinieki konstatēja, ka Talsu novadā, Ģibuļu pagastā, Talsciemā, Griezes ielā, Talsu lidlaukā, iebraukusi automašīna. Par augstāk minēto faktu uzsākts administratīvā pārkāpuma process.

Saņemta telefoniska informācija par to, ka Talsu novadā, Lībagu pagastā, koplietošanas kāpņu telpā atrodas persona, kura ir acīmredzamā alkohola reibuma stāvoklī. Persona traucējot sabiedrisko kārtību. Ierodoties notikuma vietā, sastapta persona stiprā alkohola reibumā. Par augstāk minēto faktu uzsākts administratīvā pārkāpuma process.

Saņemta telefoniska informācija par to, ka Talsu novadā, Stendē, Lielajā ielā, uz ielas atrodas sabraukta stirna. Informācija nodota atbildīgajam dienestam.

16.01.

Saņemta telefoniska informācija, ka Talsos, V. Ruģēna ielā, stāvēšanai novietota automašīna, kas pārkāpjot apstāšanās un stāvēšanas noteikumus. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts pārkāpums, un sastādīts lēmums-paziņojums par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu.

Saņemta telefoniska informācija, ka Talsos, Lielajā ielā, persona regulāri un ilgstoši darbina savu automašīnu, kas novietota stāvēšanai tieši pie mājas sienas. Šo darbību rezultātā dzīvoklī ieplūst automašīnas izplūdes gāzes un rada diskomfortu tā iemītniekiem. Ierodoties minētajā adresē, sastapta persona, kura darbina automašīnu daudzdzīvokļu mājas pagalmā. Ar personu veiktas pārrunas, izteikts mutisks aizrādījums.

17.01.

Saņemta informācija, ka Talsu novadā, Stendē, Brīvības un Kaspara ielas krustojuma apkārtnē, kāds autovadītājs veic agresīvas braukšanas manevrus. Veicot patrulēšanu Talsu novada Stendē, pārkāpumi netiek konstatēti. 

18.01.

Saņemta telefoniska informācija par to, ka, Talsu novadā, Talsos, Raiņa ielā, automašīnas stāvlaukumā ir pamesta automašīna. Ierodoties notikuma vietā, noskaidrots automašīnas īpašnieks, kuram paziņots par automašīnas ilgstošu stāvēšanu uz ceļa braucamās daļas.

Saņemta telefoniska informācija, par to, ka Talsu novadā, Vandzenē, kādā īpašumā novietota automašīna, kas traucē citiem transportlīdzekļiem. Ierodoties notikuma vietā, noskaidrots, ka automašīna novietota stāvēšanai uz zemesgrāmatā nenostiprināta servitūta ceļa.

Saņemta telefoniska informācija, par to, ka Talsu novadā, Talsos, Dundagas ielā, izcēlies ģimenes konflikts. Ierodoties notikuma vietā, persona aizturēta un nogādāta Talsu novada pašvaldības policijā, procesuālo darbību veikšanai.

 19.01.

Saņemta telefoniska informācija, par to, ka persona neievēro policijas lēmumu par nošķiršanu. Persona klauvē pie durvīm un traucē naktsmieru. Persona aizturēta un nogādāta Talsu novada pašvaldības policijā Talsos, procesuālo darbību veikšanai.

Saņemta telefoniska informācija, par to, ka Talsu novadā, Talsos, A. Pumpura ielā, uz trotuāra guļ persona. Ierodoties notikuma vieta, persona netika sastapta. Veikta tuvākās apkārtnes apsekošana.

Saņemta telefoniska informācija, ka Talsos pa Talsu ezera ledu staigā vairākas personas. Ārā ir sācies atkusnis un zvanītājs aizrādījis personām par bīstamību šajā laikā atrasties uz ledus. Personas uz aizrādījumu nereaģē. Ierodoties notikuma vietā, veiktas pārrunas ar personām. Personām izteikts mutisks aizrādījums.

Saņemta telefoniska informācija par to, ka Talsu novadā, Laidzes pagastā, kādā dzīvoklī atrodas daudz svešu personu, kuras lieto alkoholu, trokšņo. Ierodoties notikuma vietā sastaptas trīs personas, kuras lieto alkoholiskus dzērienus. Ar personām tika veiktas pārrunas un izteikts mutisks aizrādījums.

Saņemta telefoniska informācija, ka Talsos, Jaunajā ielā, automašīna novietota stāvēšanai iepretim īpašuma vārtiem, liedzot iebraukt vai izbraukt no īpašuma. Ierodoties notikuma vietā, noskaidrots automašīnas īpašnieks, kurš automašīnu pārvietoja.

Saņemta telefoniska informācija, par to, ka Talsos, Laidzes ielā, kāpņu telpā, atrodas persona alkohola reibumā, kurai pēc kopīgas alkohola lietošanas ar draugu izcēlies konflikts un tagad neesot kur palikt, jo patversmē alkohola reibumā esošas personas neielaiž. Ierodoties notikuma vietā, persona aizturēta un nogādāta Talsu novada pašvaldības policijā.

Saņemta informācija, ka Talsos, Darba ielā, laukumā pulcējās personas, kuras skaļi darbina automašīnas, veic agresīvas braukšanas manevrus. Ierodoties notikuma vietā konstatēts, ka minētajā laukumā atrodas viena automašīna. Ar auto vadītāju veiktas pārrunas. Pēc sarunas automašīnas vadītājs aizbrauc.

20.01.

Saņemta telefoniska informācija, ka Talsu novadā, Laidzes pagastā, dzīvoklī visu nakti tiek atskaņota mūzika, kas traucē citiem mājas iedzīvotājiem gulēt. Ierodoties notikuma vietā, dzīvoklī, dzirdama mūzikas atskaņošana. Uz klauvējieniem pa durvīm netiek reaģēts, dzīvoklī pašvaldības policijas darbinieki netiek ielaisti, taču mūzikas atskaņošana dzīvoklī tiek pārtraukta.

Saņemta informācija, ka Talsu novadā, Kolkas pagastā, Kolkā, daudzdzīvokļu mājā konfliktē vairākas personas. Ierodoties notikuma adresē, konstatēts, ka izcēlies sadzīviska rakstura konflikts. Veiktas pārrunas un izsaukts Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests.

Saņemta telefoniska informācija par to, ka Talsu novadā, Stendē, bija noticis Ceļu satiksmes negadījums, kura laikā pazudis mazs, melns suns. Veikta video ierakstu caurskate. Tāpat informācija nodota dežūrgrupai.

Saņemta telefoniska informācija, par to, ka Talsos, Lielajā ielā, tiek atskaņota skaļa mūzika. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka mūzika tiek atskaņota, netraucējot apkārtējiem.

21.01.

Saņemta telefoniska informācija par to, ka Talsu novadā, Abavas pagastā, notiek trokšņošana, skaļa bļaustīšanās un koplietošanas kāpņu telpā notiek fiziska spēka pielietošana. Ierodoties notikuma vietā, dzirdamas skaļas sarunas. Personas paskaidroja, ka atbraukušas no ārzemēm un atzīst, ka skaļi runājušas. Apņemas netraucēt kaimiņiem.

Saņemta telefoniska informācija, par to, ka Talsu novadā, Talsos, Brīvības ielā, kaimiņi dzīvoklī atskaņo skaļu mūziku un trokšņo. Ierodoties notikuma vietā, sastapts dzīvokļa īpašnieks, kuram paskaidrots, ka skaļā mūzika traucē kaimiņu mieru un sabiedrisko kārtību. Skaļās mūzikas atskaņošana pārtraukta.

Saņemta informācija, ka Talsu novadā, daudzdzīvokļu nama pagalmā vairākas automašīnas traucē gājēju kustību. Automašīnas atrodas uz gājēju pārejas. Saņemta informācija nepastiprinājās, tuvākā apkārtnē veikta patrulēšana.

22.01.

Talsu novada pašvaldības policijas patruļa Talsu novadā, Mērsraga pagastā, braucot pa ceļu Roja–Mērsrags ,aptuveni 3 km pirms Mērsraga ciema pamanīja ceļa malā sabrauktu meža dzīvnieku. Informācija nodota atbildīgajam dienestam.

Saņemta telefoniska informācija, par to, ka Talsu novadā, netālu no Rojas, iet persona, kura izskatās stiprā alkohola reibumā. Ierašanās brīdī, neviena persona alkohola reibumā nav manāma, veikta apkārtnes apsekošana.

Saņemta telefoniska informācija, par to, ka Talsos, Celtnieku ielā, tiekot skaļi trokšņots, atskaņota mūzika. Ierodoties notikuma vietā, dzīvoklī sastapta persona, kura skaļi klausās mūziku. Veiktas pārrunas, izteikts mutisks aizrādījums. Skaļās mūzikas atskaņošana pārtraukta.

23.01.

Videonovērošanā konstatēts, ka Talsu novadā, Valdemārpilī, Sasmakas ezerā, atkušņa laikā uz ledus atrodas persona. Ierodoties notikuma vietā, personai palūgts nekavējoties nokāpt no ledus. Veiktas pārrunas.

Saņemta telefoniska informācija, par to, ka Talsu novadā, Talsos, Koku ielā, klaiņo suns. Ierodoties notikuma vietā, sastapta persona, kam suns pieder. Veiktas pārrunas, pārbaudīta lolojumdzīvnieka pase.

Saņemta telefoniska informācija par to, ka Talsu novadā, Balgales pagastā, klaiņo trīs suņi. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka sniegtā informācija apstiprinās. Uzsāktas procesuālās darbības. 

24.01.

Saņemta informācija, ka Talsos, Kareivju ielā, automašīnu stāvlaukumā, stāvēšanai novietota automašīna, kas traucē pārvietoties kājāmgājējiem. Notikuma vietā sastādīts lēmums-paziņojums par apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu.

Saņemta telefoniska informācija, par to, ka Talsu novadā, Talsos, K. Valdemāra ielā, koplietošanas telpā atrodas persona alkohola reibumā. Notikuma vietā sastapta persona alkohola reibumā. Konstatēts, ka persona neapdraud savu vai sabiedrības drošību. Pieņemts lēmums personu nogādāt dzīvesvietā.

25.01.

Saņemta telefoniska informācija, ka krustojumā no Brīvības ielas uz Lielo ielu, Talsos, Talsu novadā, automašīna agresīvi izbraukusi krustojumu, apzināti vadot automašīnu sānslīdē. Veikta Talsu pilsētas video ierakstu caurskate, konstatēts, ka automašīna iebrauca krustojumā no Brīvības ielas un nogriezās uz Lielo ielu, bīstami apbraucot gājēju uz gājēju pārejas. Informācija nodota Valsts policijas darbiniekiem.

Saņemta telefoniska informācija, par to, ka, iebraucot Talsos, Paugurciemā, Arāju ielā, ir sabojāta ceļa zīme. Informācija nodota Laidzes pagasta pārvaldei.

Saņemta telefoniska informācija, ka Talsu novadā, Talsos, Kalna ielā, kaimiņš pirmajā stāvā trokšņo. Ierodoties notikuma vietā, sastapta persona, kurai izskaidrots, ka kaimiņiem traucē viņa trokšņošana. Personai izteikts mutisks aizrādījums.

Saņemta informācija, ka Talsu novadā, Talsos, K. Valdemāra ielā, sastapta nepilngadīga persona, kura, iespējams, lietojusi alkoholiskos dzērienus. Ierodoties notikuma vietā, sastapta nepilngadīgā persona, kura atsakās no alkohola pārbaudes izelpojamajā gaisā, kā arī nesniedz ziņas par sevi un bēg no policijas darbiniekiem. Nepilngadīgā persona nogādāta Talsu novada pašvaldības policijā, Talsos, Lielajā ielā, lai noskaidrotu personību. Par notikušo informēti nepilngadīgās personas vecāki. Pēc personības noskaidrošanas persona nodota vecāku gādībā. Uzsākts administratīvā pārkāpuma process.

26.01.

Saņemta telefoniska informācija, ka Talsu novadā, Kolkas pagastā, persona pēc alkohola lietošanas var nosalt savā dzīvesvietā, kurā ir auksti. Ierodoties notikuma vietā, sastapta persona, kura atradās pie samaņas. Persona nodota neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādei, kura personu nogādāja ārstniecības iestādē.

Saņemta informācija, ka personai piederošam sunim pastaigas laikā Talsu novadā, Laidzes pagastā, Laidzē, uzbrucis suns, nodarot miesas bojājumus. Ierodoties notikuma vietā, noskaidrots vainīgā dzīvnieka saimnieks. Pieņemts paskaidrojums un iesniegums. Uzsākts administratīvā pārkāpuma process.

27.01.

Saņemta telefoniska informācija, ka Talsu novadā, Talsos, Dundagas ielā, publiskā vietā trokšņo nezināma persona. Iespējams, persona lieto alkoholiskus dzērienus. Ierodoties notikuma vietā, sastapa persona, kura paskaidroja, ka gaidot autobusu, lai dotos uz savu dzīvesvietu. Persona skaidro, ka tai ir veselības problēmas.

Saņemta telefoniska informācija par to, ka Talsu novadā, Talsos, Draudzības ielā, neapdzīvotā ēkā atrodas jaunieši, kuri tur dauzās un kaut ko lauž. Informē, lai izbrauc un veic pārrunas, jo ēka, iespējams, ir avārijas stāvoklī un jaunieši var radīt sev apdraudējumu. Ierodoties notikuma vietā, jaunieši netika sastapti.

Saņemta telefoniska informācija par to, ka Talsu novadā, Talsos, pa Paugurciema ielu ilgstoši skraida liels suns. Paziņots atbildīgajam dienestam.

Saņemta telefoniska informācija par to, ka Talsu novadā, Talsos, Dundagas ielā, publiskā vietā atrodas persona, kura skaļi bļaustās, iespējams, persona atrodas alkohola reibuma stāvoklī. Ierodoties notikuma vietā, sastapta persona alkohola reibumā. Tiek pieņemts lēmums personu nogādāt dzīvesvietā, lai tā neapdraudētu sevi un netraucētu citas personas.

Saņemta telefoniska informācija par to, ka Talsu novadā, Talsos, uz Vilkmuižas ezera ledus atrodas persona, kura, iespējams, rada apdraudējumu sev. Ierodoties notikuma vietā, sastapta persona, ar kuru veiktas pārrunas un tai izteikts mutisks aizrādījums.

Saņemta telefoniska informācija par to, ka Talsu novadā, Talsos, Krišjāņa Valdemāra ielā, privātīpašuma teritorijā esošajā zālājā tiek novietotas automašīnas. Ierodoties notikuma vietā, veikti pasākumi un automašīnas no privātīpašumā esošā zālāja tiek pārvietotas.

Saņemta telefoniska informācija par to, ka Talsu novadā, Talsos, Darba ielā, mājas pagalmā ilgstoši stāv transportlīdzeklis, kura vadītājs regulāri katru dienu to ilgstoši darbina. Ierodoties notikuma vietā, sastapts automašīnas vadītājs, ar kuru veiktas pārrunas.

Saņemta telefoniska informācija par to, ka Talsu novadā, Talsos, Kalna ielā, kādā dzīvoklī notiek trokšņošana, kas izpaužas kā skaļa kliegšana. Ierodoties notikuma vietā, sastapta persona, kurai ir veselības problēmas. Persona skaļi sarunājās ar radiniekiem. Personai izteikts mutisks aizrādījums.

Saņemta telefoniska informācija par to, ka Talsu novadā, Talsos, Kalna ielā, koplietošanas kāpņu telpā atrodas persona ar neadekvātu uzvedību, kura mētā drēbes, skraida pa kāpņu telpu, skaļi bļaustās un ir bez apģērba. Ierodoties notikuma vietā, sastapta persona, kuras uzvedība ir neadekvāta. Persona paskaidro pašvaldības policijas darbiniekiem, ka ir lietojusi narkotiskās vielas. Paziņots Valsts policijai.

28.01.

Talsu novada pašvaldības policijas darbiniekiem patrulējot Talsu novadā, Talsos, ievērots, ka no Gravas ielas izbrauc automašīna, kurai uz motora pārsega atradās divas personas. Automašīna apturēta un noskaidrotas notikumā iesaistītās personas. Informācija nodota Valsts policijai, kas turpina lietas apstākļu skaidrošanu.

Saņemta telefoniska informācija, par to, ka Talsos, Anša Lerha-Puškaiša ielā, daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpā pie dzīvokļa durvīm atrodas dažādas mantas, kas, iespējams, ir no kāda cita dzīvokļa. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka pie dzīvokļa atrodas dažādas sadzīviskas mantas. Veikta dzīvokļu aptauja, taču netiek atrasta persona, kam mantas pieder.

Saņemta telefoniska informācija, par to, ka Talsu novadā, Laidzes pagastā, braucot pa ceļu Talsi–Laidze, ceļa kreisajā pusē atrodas beigts meža dzīvnieks. Informācija nodota atbildīgajam dienestam.

Saņemta telefoniska informācija, par to, ka Talsu novadā, Talsos, Kalna ielā, notiek skaļa trokšņošana, dzīvoklī atrodoties svešas personas. Ierodoties notikuma vietā, pārkāpumi netiek konstatēti.

Saņemta informācija, ka Talsu novadā, Kolkas pagastā, Mazirbē, pludmalē atrodas beigts ronis. Informācija nodota atbildīgajam dienestam.

Saņemta informācija, ka Talsu novadā, Talsos, uz Vilkmuižas ezera ledus, netālu no viesnīcas Talsi, spēlējas bērni. Ierodoties Talsu novada pašvaldības policijas ekipāžai, bērni uz ledus netika konstatēti, kā arī ezera tuvumā neviens bērns neatradās.

 29.01.

Saņemta sūdzība par transportlīdzekli, kas bieži tiek novietots stāvēšanai Talsu novadā, Talsos, Darba ielā, automašīnu stāvlaukuma malā, kur beidzas iezīmētās līnijas, kā rezultātā ir apgrūtināta redzamība, izbraucot no daudzdzīvokļu namu sētas. Ierodoties notikuma vietā, ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumi netika konstatēti.

Saņemta informācija, par to, ka Talsu novadā, Rojā, Ķirķraga ielā, kāpu zonā, stāvēšanai novietota automašīna. Veicot pārbaudi, pārkāpumi par stāvēšanai novietotu automašīnu kāpu zonā netika konstatēti.

Saņemta telefoniska informācija, ka Talsu novadā, Ģibuļu pagastā, degvielas uzpildes stacijas teritorijā klaiņo suns. Ierodoties notikuma vietā, noskaidrots, ka suns ir vakcinēts un reģistrēts. Suns nodots saimniekam un izteikts mutisks aizrādījums.

30.01.

Saņemta telefoniska informācija par to, ka Talsu novadā, Talsos, pa Brīvības ielu pārvietojas persona, kuras uzvedība ir neadekvāta, persona smejas, mētājās ar rokām, traucē sabiedrisko kārtību. Ierodoties notikuma vietā, un apsekojot tuvāko teritoriju, persona netika sastapta.

Saņemta telefoniska informācija par to, ka Talsu novadā, Talsos, Jaunajā ielā, pie ēkas esošajā zālājā guļ persona. Ierodoties notikuma vietā, sastapta persona, kura guļ un atsakās nosaukt personas datus, kā arī neorientējas apkārtējā vidē. Persona nogādāta pašvaldības policijā procesuālo darbību veikšanai.

Saņemta telefoniska informācija par to, ka Talsu novadā, Talsos, Rīgas ielā, koplietošanas kāpņu telpā persona traucē sabiedrisko kārtību, smēķē, atstāj izsmēķus. Ierodoties notikuma vietā, veicot pārbaudi, konstatēts, ka saņemtā informācija neapstiprinājās.

Saņemta telefoniska informācija par to, ka Talsu novadā, Talsos, Celtnieku ielā, persona vairākas stundas atskaņo mūziku, kas traucē kaimiņiem. Ierodoties notikuma vietā, sastapta persona, kura paskaidroja, ka regulēja mūzikas centru, un tāpēc atskaņota mūzika. Ar personu veiktas pārrunas.

31.01.

Saņemta telefoniska informācija, par to, ka Talsu novadā, Talsos, Dundagas ielā atrodas persona, kura, iespējams, ir alkohola reibumā. Persona guļ uz soliņa. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka sniegtā informācija neapstiprinās.

Ziņo, ka Talsu novadā, Talsos, Celtnieku ielā, daudzdzīvokļu mājā nakts laikā tiek atskaņota skaļa mūzika. Tiek traucēts naktsmiers. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka informācija apstiprinās. Ar personām veiktas pārrunas. Izteikts mutisks aizrādījums.