01.05

Saņemta informācija, ka Mērsragā, Mērsraga kanālā, tiek veikta makšķerēšana, kas pirmdienās ir aizliegta. Ierodoties notikuma vietā, tika konstatēts, ka sniegtā informācija apstiprinās. Notikuma vietā pieņemti pieci paskaidrojumi no makšķerniekiem. Uzsākti administratīvā pārkāpuma procesi.  

Saņemta informācija, ka Talsos, Celtnieku ielā, starp personām ir izveidojies sadzīvisks konflikts. Persona lūdza, lai policija nodrošina drošību, kamēr dzīvesvietā tiek paņemtas nepieciešamās mantas. Nodrošināta personas drošība. Vardarbība netika konstatēta.

Ziņo, ka jaunieši Talsos, skeitparka teritorijā, lieto alkoholiskos dzērienus. Veikta skeitparka teritorijas apsekošana, kā arī preventīvas pārrunas ar jauniešiem. Alkohols un  alkoholisko dzērienu lietošana netiek konstatēta.

Veicot patrulēšanu Talsos, 1. maija ielā, tika apturēta automašīna un konstatēts, ka vadītājam ir  aizliegums piedalīties ceļa satiksmē. Uz notikumu izbrauc Valsts policijas darbinieki.

02.05.

Saņemta informācija, ka Valdgales pagastā, privātīpašumā, ir konflikts starp ģimenes locekļiem. Ierodoties notikuma vietā, veiktas pārrunas ar konfliktā iesaistītām personām. Konflikts atrisināts.

Saņemta informācija, ka Lībagu pagastā neapdzīvotā īpašumā iekļuvušas svešas personas. Zaudējumi nav nodarīti. Informācijas sniedzējam izskaidrots, ka jāzvana Valsts policijai.

Ziņo, ka Talsos, Raiņa ielā, pie daudzdzīvokļu mājas esošajā gāzes novietnes nožogotajā teritorijā atrodas putns ar savainotu spārnu. Ierodoties notikuma vietā, tika konstatēts, ka informācija apstiprinās. Putns nodots atbildīgajam dienestam.

03.05.

Ziņo, ka Talsos, Dundagas ielā, persona alkohola reibumā traucē veikala apmeklētājiem, tirgotājiem. Ierodoties adresē, pieņemts lēmums personu nogādāt dzīvesvietā, jo par personas pretlikumīgajām darbībām neviena persona nevēlējās rakstīt iesniegumu.

Ziņo, ka Talsos, Kareivju ielā, vairāki jaunieši pulcējās pie soliņa un smēķē. Veicot pārbaudi, konstatēts, ka norādītā vietā pulcējas pilngadīgas personas. Pārkāpumi netika konstatēti.

04.05.

Saņemta informācija, ka Rojā, Selgas ielā, uz grants seguma ceļa, atrodoties persona alkohola reibumā. Talsu novada pašvaldības policijas darbinieki aizturēto personu nogādāja Talsu novada pašvaldības policijā procesuālo darbību veikšanai.

Ziņo, ka Talsos, Brīvības ielā, persona guļ uz zemes, pārvietojoties rāpus, iespējams nepieciešama palīdzība. Ierodoties notikuma vietā, tika konstatēts, ka minētā informācija apstiprinās. Notikuma vietā izsaukts Neatliekamā medicīniskā palīdzības dienests, kas sniedza nepieciešamo palīdzību.

Saņemta informācija, ka Talsos, Darba ielā, persona atstājusi sadzīves atkritumus pie daudzdzīvokļu mājas sienas. Ierodoties notikuma vietā, tika konstatēts, ka minētā informācija apstiprinās. Notikuma vietā tika sastapta persona, kura zvanīja par notikumu un persona informēta, ka jāvēršas ar iesniegumu Talsu novada pašvaldības policijā. Apsekojot minēto adresi, neviena persona netika sastapta.

05.05.

Talsu pilsētas iedzīvotāji mutiski informē, ka Talsos, Ezera ielā, pie Talsu tirgus ēkas, izveidojusies liela ūdens peļķe. Nav saprotams no kurienes ūdens tek. Veicot pārbaudi notikuma vietā, tika konstatēts, ka pie Talsu tirgus ēkas nav kārtīgi aizgriezts ūdens padeves krāns, kā rezultātā radusies ūdens noplūde. Krāns aizgriezts, ūdens noplūde pārtraukta.

Saņemta informācija, ka Kolkā gar Kolkas raga pludmales zonu braukā sudrabotas krāsas automašīna. Veikta patrulēšana Kolkas raga piekrastes zonā. Neviena automašīna, kas pārvietotos gar jūras krastu, netika manīta.

Patrulējot Kolkā, konstatēts fakts, ka tiek dedzināts liels ugunskurs. Apkārtnē izveidojies sadūmojums. Veiktas pārrunas ar personu, kura atbildīga par ugunskuru. Palūgts drošības apsvērumu dēļ ugunskuru nodzēst. Izteikts mutisks aizrādījums.

Saņemta informācija, ka Talsos, Dundagas ielā, skvērā atrodas persona alkohola reibuma stāvoklī. Pārvietojas ar lielām grūtībām, persona kritusi uz asfalta seguma. Ierodoties norādītajā vietā persona, kas atrastos sabiedriskā vietā alkohola reibuma stāvoklī, netika manīta. Veikta patrulēšana tuvākajā apkaimē.

Saņemta informācija, ka Talsos, Raiņa ielā, automašīnu stāvlaukuma malā atrodas beigts ezis. Informācija nodota atbildīgajam dienestam.

Saņemta informācija, ka Mērsragā, Dzintaru ielā, pie daudzdzīvokļu ēkas guļ persona alkohola reibuma stāvoklī. Persona agresīvā formā atteikusies no iedzīvotāju palīdzības. Ierodoties notikuma vietā, persona aizturēta un nogādāta Talsu novada pašvaldības policijā procesuālo darbību veikšanai.

Veicot patrulēšanu Laucienē, uz autoceļa Sloka-Lauciene-Talsi, apturēts transportlīdzeklis. Veicot pārbaudi, tika konstatēts, ka autovadītājam nav derīga autovadītāja apliecība. Notikuma vietā ierodas Valsts policijas darbinieki, kuri pārņem procesuālās darbības.

Saņemta informācija, ka Talsos, Dundagas ielā, dzīvoklī skaļi trokšņo jaunieši, kuri esot alkohola reibuma stāvoklī. Kāpņu telpai ir izsista ārējo durvju loga rūts. Notikuma vietā aizturētas divas personas, kuras nogādātas Talsu novada pašvaldības policijas telpās procesuālo darbību veikšanai.

Saņemta informācija, ka Rojā, Ostas ielā, publiskajā tualetē iestrēgušas divas jaunietes. Uz notikumu izbrauc Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests.

06.05.

Ziņo, ka Talsos, Ezera ielā, uz ielas brauktuves izveidojies sastrēgums un nevar izbraukt ar automašīnu. Veikta minētās ielas apsekošana. Transporta kustības sastrēgumi vai citi pārkāpumi netika konstatēti.

Ziņo, ka Talsos, Dārza ielā, uz soliņa pie kāpnēm, kas ved lejā uz kultūras namu, atrodas persona, kurai iespējams vajadzīga palīdzība, jo nevar patstāvīgi pārvietoties. Izbraukts, veiktas pārrunas ar personu. Persona atrodas acīmredzamā alkohola reibuma stāvoklī, bet orientējās apkārtējā vidē un spēj patstāvīgi pārvietoties.

Ziņo, ka Talsos, K. Mīlenbaha ielā, persona alkohola reibuma stāvoklī traucē veikala darbiniekiem darbu. Izbraukts, ar personu veiktas pārrunas pēc kurām tā dodas prom. Konflikts atrisināts, iesniegums netiek rakstīts.

Ziņo, ka Talsos, Lielā ielā, pie ēkas uz soliņa sēž persona, kura atrodas acīmredzamā alkohola reibuma stāvoklī un iespējams vemj. Ierodoties notikuma vietā, uz soliņa tika pamanīta aprakstam atbilstoša persona. Persona bija manāmā alkohola reibumā un nespēja patstāvīgi pārvietoties. Tā kā personai nav patstāvīgas dzīvesvietas un tā nespēj patstāvīgi droši pārvietoties, tika pieņemts lēmums to nogādāt Talsu novada pašvaldības policijas telpās procesuālo darbību veikšanai.

07.05.

Ziņo, ka Talsos, Celtnieku ielā, daudzdzīvokļu mājā, tiek skaļi atskaņota mūzika. Izbraukts. Pieklauvējot pie dzīvokļa durvīm, dzīvokļa durvis netiek atvērtas, bet mūzikas atskaņošana tiek pārtraukta. Noskaidrots dzīvokļa īpašnieks.

Saņemta informācija, ka Talsos, Celtnieku ielā, pa daudzdzīvokļu mājas pagalmu staigā persona ar nazi rokās. Ierodoties notikuma vietā, tika konstatēts, ka persona atrodas savā automašīnā un nazis nolikts automašīnā.  Ar personu veiktas pārrunas, palūgts uziet uz savu dzīvokli un izslēgt skaļo mūziku.

Saņemta informācija, ka Talsos, Krišjāņa Valdemāra ielā, daudzdzīvokļu mājas pagalmā persona neadekvāti uzvedas. Persona nogādāta pašvaldības policijā procesuālo darbību veikšanai.

Saņemta informācija, ka Talsos, Lielā ielā, uz ielas atrodas divas personas alkohola reibumā. Veicot pārbaudi, pieņemts lēmums personām nokļūt dzīvesvietā.  

Saņemta informācija, ka Talsos, Dundagas ielā, Talsu autoostā persona lieto alkoholu un traucē apkārtējiem. Veicot pārbaudi, tika konstatēts, ka persona ir devusies prom.

Veicot patrulēšanu, ievērots, ka Talsos, Baznīcas kalnā, uz soliņa, guļ persona. Persona pamodināta, pieņemts lēmums personu nogādāt pašvaldības policijā procesuālo darbību veikšanai.

Saņemta informācija, ka Talsos, Celtnieku ielā, daudzdzīvokļu mājā tiek skaļi atskaņota mūzika. Ierašanās brīdī tika konstatēts, ka mūzika netiek atskaņota. Pieklauvējot pie dzīvokļa durvīm, dzīvokļa durvis netiek atvērtas.

 

08.05

Saņemta informācija, ka Valdgales pagastā tiek pieļauta suņa klaiņošana. Ar dzīvnieka saimnieku veiktas pārrunas un izteikts mutisks aizrādījums.

Saņemta informācija, ka Talsos, Strautu ielā, tiek dedzināta pērnā zāle – kūla. Uz notikuma vietu izsaukti Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbinieki. Tika ierobežota uguns, kas izplatījās pa pērno zāli. Pieņemts paskaidrojums no zemes īpašnieka, kurš informē, ka veicis teritorijas sakopšanas darbus.

Ziņo, ka pie ēkas Talsos, Darba ielā, atrodoties persona labākajos gados, kura neorientējās laikā un vidē. Ierodoties notikuma vietā noskaidrota personas identitāte. Tika konstatēts, ka personai ir veselības problēmas. Persona nogādāta dzīvesvietā radinieku aprūpē.

Ziņo, ka Ģibuļu pagasta Pastendes sporta laukumā guļ persona. Ierodoties notikuma vietā persona pamodināta un noskaidrota personas identitāte. Pēc pārrunām persona patstāvīgi dodas uz savu dzīvesvietu.

Saņemta informācija, ka Talsos, Dundagas ielā, tirdzniecības vietas tualetē iegājusi nepazīstama persona un ilgāku laiku nenāca ārā. Kopā ar apsardzes darbinieku un tirdzniecības vietas darbinieci tika atvērta tualete, kur konstatēts, ka narkotisku vielu reibumā uz grīdas guļ persona. Uz notikuma vietu izsaukta Valsts policija, kura turpināja darbu.

Ziņo, ka Talsos, Lidlauka ielā un tās apkārtnē klaiņo liela auguma, brūns suns. Lūdz apsekot esošo teritoriju, sniegtā informācija neapstiprinās. Veikta patrulēšana.

Saņemta informācija, ka Valdemārpilī, Ambrakas ielā, persona lietojot alkoholiskus dzērienus mazgadīga bērna klātbūtnē. Veicot pārbaudi tika konstatēts, ka persona ar mazgadīgu bērnu atrodas dzīvoklī, bet dzīvokļa durvis policijas darbiniekiem netiek atvērtas. Informācija nodota atbildīgajiem dienestiem.

Ziņo, ka Talsos, A. Pumpura ielā, uz gājēju ietves novietota stāvēšanai automašīna, kas traucējot pārvietoties gājējiem. Veikta pārbaude, konstatēts, ka sniegtā informācija neapstiprinās.

09.05.

Saņemta informācija, ka Talsos, Rīgas ielā, nepazīstamas personas daudzdzīvokļu mājas koplietošanas pagalmā trokšņojot un traucējot naktsmieru. Veikta pārbaude, tika konstatēts, ka pagalmā valda klusums un miers. Veikta patrulēšana.

Saņemta informācija, ka Talsos, Dundagas ielā, pie tirdzniecības vietas vairākas personas klaigā, traucē tirdzniecību, iespējams, personas ir stiprā alkohola reibumā. Ierodoties notikuma vietā, tika konstatēts, ka minētā informācija apstiprinās. Personu izelpās bija jūtama stipra alkoholam līdzīga smaka. Ar personām veiktas pārrunas un palūgts atstāt tirdzniecības vietu.

10.05.

Saņemta informācija, ka Talsos, Lielajā ielā, bojāta pār ielu novilktā lampiņu virtene un stikla lauskas atrodas uz ietves. Notikuma vietā konstatēts, ka minētajā lampiņu virtenē bojātas ap desmit lampiņām. Veikta tuvākajā apkārtnē izvietoto videokameru ierakstu caurskate un konstatēts, ka vienu no virtenēm aizskar kravas transporta furgons.

Saņemta informācija, ka Ģibuļu pagastā, uz ceļa Talsi – Pastende, pie autobusu pieturas stāv novietots velosipēds. Persona lūdz pārbaudīt, vai velosipēds nav zagts. Telefoniski sniegtā informācija apstiprinās. Tā kā velosipēds skaitās kā atrasta manta, pieņemts lēmums to nogādāt Valsts policijā.

Saņemta informācija, ka Talsos, Lielajā ielā, stāvlaukumā, kas atrodas tirdzniecības vietas sētas pusē, novietotas stāvēšanai automašīnas, kas traucē piegādātājiem veikt preces piegādi. Ierodoties notikuma vietā, sastādīts lēmums par soda piemērošanu par apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu pārkāpumu.

Saņemta informācija, ka Rojā, Ostas ielā, regulāri tiek novietotas stāvēšanai automašīnas ceļa zīmes Nr. 326 darbības zonā. Apsekojot stāvlaukumu, ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumi netika konstatēti.

Ziņo, ka  Talsos, Rūpniecības ielā, personai pazudis kaķis. Persona domā, ka kaķis atrodas kaimiņu īpašumā, bet kaimiņiene neļauj apskatīt savu šķūni, saimniecības ēku un dārza teritoriju. Ierodoties norādītajā adresē, ar īpašnieces atļauju pārbaudīts malkas šķūnis un garāža. Kaķis netika manīts.

Ziņo, ka Stendē, Renču ielā, zālājā guļ persona, kura visticamāk esot alkohola reibumā. Apsekota minētā vieta un tuvākā apkaime, zālājā guļoša persona netika manīta.

Veicot patrulēšanu, tika konstatēts, ka Stendē, Gaismas ielā, blakus esošajā atpūtas laukumā, uz soliņa, guļ persona alkohola reibumā. Konstatēts, ka persona zaudējusi spējas patstāvīgi pārvietoties. Persona nogādāta pašvaldība policijas telpās procesuālo darbību veikšanai.

Saņemta informācija, ka Valdemārpilī, Ambrakas ielā, persona vairākas dienas lieto alkoholu un nespēj parūpēties par mazgadīgu bērnu. Iekļūstot adresē, tika konstatēts, ka persona atrodas stiprā alkohola reibumā. Izsaukts Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, kas veic mazgadīgās personas veselības stāvokļa pārbaudi. Pieņemts lēmums mazgadīgo personu nogādāt drošā vidē.

11.05.

Saņemta informācija, ka Talsos, Darba ielā, atrodas neapdzīvota ēka, kurā iekšā lien bērni, jo ēka nav nodrošināta pret iekļūšanu. Veikta pārbaude, konstatēts, ka sniegtā informācija apstiprinās. Informācija par ēku nodota atbildīgajai iestādei.

Ziņo, ka Talsos, Nomas ielā, mazdārziņu teritorijā tiek dedzināti sadzīves atkritumi. Ierodoties minētajā adresē, tika noskaidrots, ka informācijas sniedzējam ir ilgstoši konflikts ar blakus esošā dārziņa īpašnieku. Konstatēts, ka ugunskurā dedzina koku zarus. Ar personu veiktas pārrunas, pārkāpumi netiek konstatēti.

Saņemta informācija, ka Mērsraga pagastā, Upesgrīvā, īpašumā persona no blakus īpašuma, veikusi nesaskaņotus un nelikumīgus rakšanas darbus – tika izrakta tranšeja. Ierodoties notikuma vietā, tika veikta foto fiksācija un noskaidrots, ka īpašumā ir veikti nesaskaņoti rakšanas darbi. Personai izskaidrots, kā rīkoties šajā situācijā.

Ziņo, ka Talsos, Aspazijas ielā, zālājā pie gājēju celiņa guļ persona, kura no medicīniskās  palīdzības atteikusies. Persona nespēj patstāvīgi pārvietoties un atrodas stiprā alkohola reibumā. Persona nogādāta pašvaldība policijas telpās procesuālo darbību veikšanai.

Ziņo, ka Talsos, Jaunajā ielā, pie ēkas zālājā guļ persona, kura iespējams atrodas alkohola reibumā. Ierodoties notikuma vietā, tika konstatēts, ka sniegtā informācija apstiprinās, pieņemts lēmums peronu nogādāt dzīvesvietā, lai netiktu apdraudēta personas drošība.

Ziņo, ka Talsos, Dundagas ielas tunelī vairāki jaunieši lieto alkoholiskos dzērienus. Veikta patrulēšana, jaunieši netika pamanīti. Informācija nodota arī Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes dežūrdaļai.

Ziņo, ka Talsos, Brīvības ielā, mājas pagalmā, ienākusi persona, kura atsakās iet prom. Veikta patrulēšana. Neviena persona netiek manīta.

12.05.

Saņemta informācija, ka Talsos, Dundagas ielā, pie tirdzniecības veikala vairākas personas lieto alkoholu. Ierodoties norādītajā adresē, alkohola lietošanas fakts neapstiprinās. Ar personām veiktas pārrunas, palūgts doties prom.

Saņemta informācija, ka Vandzenes pagastā sabojāts piemineklis nacionālajiem partizāniem, ieskrāpējot Z burtu. Veicot pārbaudi, konstatēts, ka informācija apstiprinās. Sazvanīta Vandzenes pagasta pārvaldes vadītāja, kura informēs Valsts policiju.

Saņemta informācija, ka Sabilē, Smilšu ielā, netālu no daudzdzīvokļu mājas īpašumā atrodas dīķis, kuram žogā ir caurums. Persona baidās, ka bērni varēs brīvi piekļūt dīķim. Noskaidrots, ka īpašums pieder privātpersonai. Informācijas sniedzējam izskaidrots, ka ar īpašuma saimnieku var veikt pārrunas par žoga salabošanu.

Ziņo, ka Talsos, Ezera ielā, aiz tirgus, Ķēniņkalna pakājē, guļ persona alkohola reibumā. Ierodoties notikuma vietā, persona tika pamodināta, noskaidrota personas identitāte. Pieņemts lēmums personu nogādāt dzīvesvietā, lai  persona neapdraudētu savu veselību.

13.05.

Saņemta informācija, ka Mērsraga pagastā, Upesgrīvā, uz ceļa braucamās daļas atrodas beigts dzīvnieks. Informācija nodota atbildīgajam dienestam.

Ziņo, ka Talsos, Gravas ielā, ceļa zīmes Nr. 326 darbības zonā stāvēšanai novietotas vairākas automašīnas. Ierodoties notikuma vietā, sastādīts lēmums par soda piemērošanu par apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu pārkāpumu. Izteikti divpadsmit mutiski aizrādījumi automašīnu vadītājiem par ceļu satiksmes noteikumu neievērošanu.  

Ziņo, ka Talsos, pie Vilkmuižas ezera, nepilngadīgas personas lieto alkoholiskus dzērienus un smēķē. Divas personas vārtoties pa zemi. Ierodoties notikuma vietā tika sastaptas septiņas pilngadīgas personas. Pie jauniešiem maisiņā atrastas trīs neatvērtas alus pudeles. Ar jauniešiem veiktas pārrunas.

Ziņo, ka Talsos, Celtnieku ielā, garāžā tiek atskaņota skaļa mūzika, kas traucējot daudzdzīvokļu mājas iedzīvotājiem. Ierodoties pie daudzdzīvokļu mājas, skaļa mūzika atskaņošana netika saklausīta. Piebraucot pie garāžām, tika konstatēts, ka mūzikas atskaņošana ir pārtraukta.

Saņemta informācija, ka Talsos, A. Pumpura ielā, daudzdzīvokļu mājā notiek trokšņošana un skaļas mūzikas atskaņošana. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka dzīvoklī valda klusums un miers. Informācija neapstiprinās.

13.05.

Ziņo, ka Talsos, Dundagas ielā, persona guļ uz soliņa. Ierodoties notikuma vietā, tika konstatēts, ka minētā informācija apstiprinās. Persona pamodināta un noskaidrota identitāte. Ar personu veiktas pārrunas.  

Ziņo, ka Laidzes pagastā, Zvirgzdu autobusa pieturā, guļ persona. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka minētā informācija apstiprinās. Personas izelpā bija jūtama stipra alkoholam līdzīga smaka. Persona tika nogādāta Talsu novada pašvaldības policijā procesuālo darbību veikšanai.

Ziņo, ka Talsos, Darba ielā, daudzdzīvokļu mājā nepilngadīgi jaunieši lieto alkoholu. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka minētā informācija apstiprinās. Divām personām izelpā bija jūtama stipra alkoholam līdzīga smaka. Personas tika nogādātas Talsu novada pašvaldības policijā procesuālo darbību veikšanai.

Saņemta informācija, ka Talsos, Lielajā ielā, publiskā vietā alkohola reibumā guļ persona. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka sniegtā informācija apstiprinās. Persona tika nogādāta Talsu novada pašvaldības policijā procesuālo darbību veikšanai.

15.05

Saņemta informācija, ka, Laidzē persona, būdama alkohola reibumā, ir agresīva. Ierodoties notikuma vietā, pieņemts lēmums personu aizturēt un nogādāt pašvaldības policijas telpās procesuālo darbību veikšanai.

Informē, ka Laucienē vairākas dienas savā dzīvesvietā nav ieradusies persona, kurai ir jāpilda aprūpes pienākumi. Ierodoties norādītajā adresē, noskaidroti lietas apstākļi. Par pazudušo personu tiek ziņots Valsts policijas darbiniekiem.

Saņemta informācija, ka Talsos, Raiņa ielā, iestādē ieklīdis šķirnes kucēns. Veicot čipa skanēšanu, noskaidrots dzīvnieka saimnieks. Kucēns veiksmīgi atgriezies mājās.

Saņemta informācija, ka Talsos, Dundagas ielā, publiskā vietā zem egles guļot persona, kura, iespējams, ir alkohola reibumā. Ierodoties notikuma vietā, guļošā persona pamodināt un pēc pārrunām patstāvīgi dodas uz dzīvesvietu.

16.05.

Saņemta informācija, Dundagas pagastā, Kaļķu ciemā, klaiņo mājlopi. Noskaidrots dzīvnieku īpašnieks. Ar personu veiktas pārrunas, apsola nekavējoties mājlopus savākt. Paskaidro, ka lopi izmukuši, jo sabojājies elektriskais gans.

Veicot patrulēšanu Dundagas pagastā, ceļa posmā Vīdale–Melnsils, ceļa malā izmesti maisi ar atkritumiem. Vainīgo personu noskaidrot nav iespējams. Par konstatēto informēts pārvaldes vadītājs.

Saņemta informācija, ka Talsos, Dundagas ielā, kādas iestādes telpās guļ persona, kura, iespējams, ir alkohola reibumā. Ierodoties notikuma vietā, persona pamodināta, noskaidrota personas identitāte, veiktas pārrunas. Persona dodas uz savu transportlīdzekli.

Saņemta informācija, ka Talsos, Dundagas ielā, pie tirdzniecības vietas pulcējās personas un lieto alkoholiskus dzērienus. Ierodoties notikuma vietā, noskaidrots, ka personas ir aizgājušas Talsu autoostas virzienā, veikta  teritorijas apsekošana. Personas netika manītas.  

Saņemta informācija par ģimenes konfliktu Dundagā, Sporta ielā. Ziņotājs izklausās alkohola reibumā. Ierodoties minētajā adresē, konstatēts, ka informācija neapstiprinās. Konstatēts, ka adresē visas personas lietojušas alkoholiskos dzērienus un jau guļ. Nepilngadīgas personas adresē netika konstatētas. Nevienam nekādu pretenziju nav. Policijas palīdzība vairs nav nepieciešama.

Saņemta informācija, ka Talsos, Draudzības un Ezera ielas krustojumā, pieklīdis suns. Noskaidrots, ka dzīvnieks nav čipots. Nav iespējams noskaidrot dzīvnieka saimnieku. Suns nogādāts dzīvnieku patversmē.

Saņemta informācija, ka Talsos, K. Mīlenbaha ielā, pie veikala persona atrodas alkohola reibumā. Ierodoties norādītajā adresē, ar personu veiktas pārrunas. Pieņemts lēmums personu nogādāt dzīvesvietā, lai persona neapdraudētu savu veselību.

17.05.

Saņemta informācija no Lībagu pagasta iedzīvotājas, par to, ka Lībagu pagastā ir sakurts ugunskurs tieši blakus kokam. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka saņemtā informācija apstiprinās. Pie ceļa malā augošas papeles bija iekurts ugunskurs, kas tieši skāra koka stumbra lejasdaļu. Informācija nodota atbildīgajam dienestam, kas ierodas notikuma vietā.

Saņemta informācija, ka Talsos, Dundagas ielā, pie tirdzniecības vietas, persona traucē sabiedrisko kārtību, būdama alkohola reibumā. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka minētā informācija apstiprinās. Persona aizturēta un nogādāta Talsu novada pašvaldības policijas telpās procesuālo darbību veikšanai.  

Ziņo, ka Talsos, Brīvības ielā, publiskā vietā, apsardzes darbiniekiem nepieciešama palīdzība agresīvas personas aizturēšanā.  Ierodoties notikuma vietā, pieņemts lēmums personu aizturēt un nogādāt Talsu novada pašvaldības policijas telpās procesuālo darbību veikšanai. 

18.05.

Saņemta informācija, ka Abavas pagastā, zemnieku saimniecībā, klaiņo suņi. Ierodoties notikuma vietā, veicot pārbaudi, konstatēts, ka minētā informācija neapstiprinās.

Ziņo, ka Talsos, Miera ielas stūrī, novērots konflikts starp vairākām personām. Ierodoties notikuma vietā, veicot pārbaudi, konstatēts, ka minētā informācija neapstiprinās. Personas netika sastaptas.

Saņemta informācija, ka Talsos, Raiņa ielā, persona alkohola reibumā, traucē veikala apmeklētājiem. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka minētā informācija apstiprinās. Personas bija alkohola reibumā. Pieņemts lēmums personu aizturēt un nogādāt Talsu novada pašvaldības policijas telpās procesuālo darbību veikšanai. 

Veicot patrulēšanu Talsos, Raiņa ielā, pamanīta braucoša automašīna bez valsts numura zīmes. Apturot automašīnu, konstatēts, ka automašīnai nav veikta tehniskā  apskate, kā arī nav derīga valsts numura zīme. Uz notikuma vietu izsaukti Valsts policijas darbinieki.

19.05.

Saņemta informācija, ka Talsos, Rīgas ielā, daudzdzīvokļu mājā nakts laikā trokšņo. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka minētā informācija neapstiprinās.

Saņemta informācija, ka Talsos, Brīvības ielā, izcēlies konflikts. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka minētā informācija apstiprinās. Konflikts atrisināts uz vietas.

Ziņo, ka Talsos, Dundagas ielā, publiskā vietā, atrodas trīs personas, kuras lieto alkoholiskos dzērienus un atsakās doties prom. Ierodoties notikumā vietā, ar personām veiktas pārrunas, palūgts doties prom. Viena persona bija agresīva, tāpēc pieņemts lēmums personu aizturēt un nogādāt Talsu novada pašvaldības policijas telpās procesuālo darbību veikšanai. 

Ziņo, ka Talsos, Dundagas ielā, publiskā vietā atrodas personas alkohola reibuma stāvoklī, kuras skaļi uzvedas. Ierodoties notikuma vietā, ar personām veiktas pārrunas. Personām palūgts doties prom.

Ziņo, ka Talsos, Raiņa ielā, publiskā vietā atrodas persona acīmredzamā alkohola reibuma stāvoklī. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka informācija apstiprinās. Noskaidrota personas identitāte, un pieņemts lēmums personu nogādāt dzīvesvietā.

20.05.

Veicot patrulēšanu ievērots, ka Valdemārpilī, Lielajā ielā, publiskā vietā atrodas persona, kura ir stiprā alkohola reibumā. Noskaidrota personas identitāte, veiktas pārrunas, pieņemts lēmums personu nogādāt dzīvesvietā.

Saņemta informācija, ka Talsos, Darba ielā, daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpā, atrodas persona, kura ir alkohola reibumā. Ierodoties notikuma vietā, noskaidrots, ka personas dzīvesvieta ir šajā adresē. Persona patstāvīgi dodas uz dzīvesvietu.

Saņemta informācija, ka Laidzes pagastā, publiskā vietā, pie ēkas guļ persona, kura ir alkohola reibumā. Ierodoties notikuma vietā, ar personu veiktas pārrunas, persona spēj patstāvīgi doties uz dzīvesvietu.

Saņemta informācija, ka Talsos, Ezera laukumā, publiskā vietā atrodas persona, kura ir alkohola reibumā. Ierodoties notikuma vietā, persona pamodināta. Persona patstāvīgi dodas uz savu dzīvesvietu.

Saņemta informācija, ka  Talsos, Darba ielā, pie daudzdzīvokļu mājas, atrodas persona, kura ir alkohola reibumā. Ierodoties notikuma vietā, personai palīdzēts nokļūt dzīvesvietā.

21.05.

Saņemta informācija, ka Talsos, Brīvības ielā, automašīnu stāvlaukumā, notiek konflikts starp personām. Ierodoties notikuma vietā konstatēts, ka starp personām notikusi fiziska spēka pielietošana. Vienai personai Neatliekamās medicīniskās palīdzības darbinieki sniedz pirmo palīdzību. Pēc brīža ierodas Valsts policijas darbinieki, kuri turpina darbu.

Saņemta informācija, ka Talsos, Darba ielā, daudzdzīvokļu mājas dzīvoklī nakts laikā trokšņo. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka dzīvoklī valda klusums. Kāpņu telpā iznāk persona, kura apgalvo, ka cilvēki no dzīvokļa tikko ir aizgājuši prom.

Ziņo, ka Abavas pagastā, Veģos, daudzdzīvokļu mājas koplietošanas telpā guļot persona alkohola reibumā. Iespējams personai kļuvis slikti. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka persona ir devusies prom.

Ziņo, ka Talsos, Dundagas ielas gājēju tunelī, uzturoties jaunieši, kuri, atskaņojot mūziku, traucē gājēju pārvietošanos. Ierašanās brīdī tika konstatēts, ka uz kāpnēm pie ieejas tunelī sēž trīs nepilngadīgas personas un skatās savos mobilajos telefonos. Ar personām veiktas pārrunas.

Ziņo par sadzīvisku konfliktu starp ģimenes locekļiem Lībagu pagastā. Ierodoties adresē, konstatēts, ka personas kopīgi lietojušas alkoholiskus dzērienus. Starp abām personām notiek nenozīmīga vārdu apmaiņa. Veiktas pārrunas. Abas personas atrod kompromisu.

 

22.05

Saņemta informācija, ka Talsos, Celtnieku ielā, daudzdzīvokļu mājā pie dzīvokļa durvīm dauzoties nepazīstama persona. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka sniegtā informācija apstiprinās. Noskaidrots, ka persona ir alkohola reibumā. Pēc pārrunām pieņemts lēmums personu nogādāt dzīvesvietā.

Ziņo, ka Stendē, Brīvības ielā, publiskā vietā kāda persona ilgstoši uzturas – dzīvo. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka minētā informācija apstiprinās. Personai palīdzība nebija nepieciešama. Veiktas pārrunas.

Ziņo, ka Talsos, Dundagas ielā, daudzdzīvokļu mājā dzīvoklī bez pieskatīšanas ir atstāts mazgadīgs bērns. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka minētā informācija apstiprinās. Bērns nodots radinieku aprūpē.

Ziņo, ka Laidzes pagastā, Talsciemā, dedzina atkritumus. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka minētā informācija neapstiprinās. Īpašumā tika veikti sakopšanas darbi un tiek dedzināta koksne.

Saņemta informācija, ka Talsos, Raiņa ielā, publiskā vietā kāda persona traucē veikala apmeklētājiem. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka minētā informācija neapstiprinās.

Ziņo, ka Talsos, Dundagas ielā, persona draud ar mačeti nogalināt veikala pārdevējas. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka minētā informācija apstiprinās. Persona aizturēta un nodota Valsts policijas darbiniekiem.

23.05.

Saņemta informācija, ka Stendē, Brīvības ielā, publiskā vietā guļ persona. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka guļ persona, kurai nav patstāvīgas dzīves vietas. Pēc pārrunām persona dodas prom.

Ziņo, ka, iespējams, tiek zāģēti koki bez saskaņošanas un atļaujas īpašumā Rojas pagastā, Ģipkā. Ierodoties notikuma vietā, pārkāpumi netika konstatēti. Tika uzrādītas atļaujas.

Ziņo, ka Rojā, starp daudzdzīvokļu mājām Torņa ielā, persona patvaļīgi salikusi akmeņus uz ceļa braucamās daļas, kuri traucē transporta kustībai. Ar personu veiktas pārrunas un izskaidrots, ka akmeņu novietošana uz ceļa ir nelikumīga. Izteikts mutisks aizrādījums un panākta vienošanās, ka akmeņi tiks novākti.

Ziņo, ka Dundagā, Talsu ielā, publiskā vietā zālājā guļ persona. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka persona ir stiprā alkohola reibuma stāvoklī. Personai konstatētas atvērtas brūces. Pieņemts lēmums izsaukt Neatliekamās medicīniskā palīdzības dienestu, kura veic personas medicīnisko pārbaudi. Pēc mediķu aprūpes persona nogādāta dzīvesvietā.

Ziņo, ka Jaunpagastā, Lielajā ielā, ir izvērsies konflikts starp kaimiņiem. Lūdz palīdzību konflikta risināšanā. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka konflikta starp personām nav. Noticis pārpratums.

24.05.

Saņemta informācija, ka Laidzes pagastā, Zvirgzdos, pie daudzdzīvokļu mājas, kuru renovē, ir sadzīvisks konflikts ar vienu no mājas iedzīvotajiem. Lūdz palīdzību konflikta risināšanā. Ierodoties notikuma vietā, noskaidroti lietas apstākļi. Pārrunās personām likts rast abpusēju kompromisu.  

Ziņo, ka Dundagā, Saules ielā, pie daudzdzīvokļu mājas jau vairākas dienas klaiņo vidēja izmēra brūnas krāsas suns. Informācija nodota atbildīgajam dienestam.

Ziņo, ka Lībagu pagastā, uz Talsi–Jūrmala šosejas, ceļa posmā pie Ābelītes ezera, uz ceļa braucamās daļas guļ sabraukts dzīvnieks, kurš vēl ir dzīvs (stirna). Informācija nodota atbildīgajam dienestam.

Ziņo, ka Talsos, Celtnieku ielā, biroju telpās persona ar savu uzvedību traucē sabiedrisko kārtību. Ierodoties notikuma vietā, pieņemts iesniegums par radušos situāciju. Ar personu veiktas pārrunas.

Ziņo, ka persona Valdemārpilī, Sasmakas ezerā, atradusi vairākus zvejas rīkus – murdus. Zvejas rīki izņemti.

Ziņo, ka Dundagā publiskā vietā klaiņo suns, kuram ap kaklu ir apsieta ķēde. Persona skaidro, ka suni pieskatīs, lai suns nesavaino sevi. Informācija nodota atbildīgajam dienestam, kuri izbrauc uz notikuma vietu.

25.05.

Ziņo, ka Lībagu pagastā, Mazstendē, īpašumā mēģina ielauzties nezināmas personas. Pie mājas sienas esot pieslietas trepes un nezināmas personas mēģina iekļūt īpašumā. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka sniegtā informācija neapstiprinās.

Ziņo, ka uz autoceļa Ventspils–Rīga, netālu no Spāres dzelzceļa pārbrauktuves uz ceļa braucamās daļas atrodas nobraukts dzīvnieks. Informācija nodota atbildīgajam dienestam.

Ziņo, ka Ģibuļu pagastā, Spārē, īpašumā ieklīduši vairāki sveši suņi, kuri neiet projām. Uz notikuma vietu izbrauc atbildīgais dienests.

26.05.

Saņemta informācija, ka Talsos, Baptistu ielā, alkohola reibumā uz ietves guļ persona. Ierodoties notikuma vietā, persona pamodināta. Veiktas pārrunas, pēc kurām persona patstāvīgi dodas uz dzīvesvietu.

Saņemta informācija, ka Dundagā, Sporta ielā, izcēlies konflikts starp vairākām personām. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka minētā informācija apstiprinās. Noskaidrots, ka alkohola lietošanas laikā izcēlies strīds starp personām. Persona, kura izraisīja konfliktu, dodas prom.  

Ziņo, ka Talsos, Dundagas ielā, daudzdzīvokļu mājas pagalmā nepareizi novietots transportlīdzeklis. Ierodoties notikuma vietā, pārkāpumi ceļu satiksmē netika konstatēti.

27.05.

Saņemta informācija, ka Lubes pagastā, Anužos, dzīvesvietā nav atgriezusies nepilngadīga persona. Veikta patrulēšana Lubes pagasta esošā teritorijā. Nepilngadīgā persona netika sastapta. Informācija nodota Valsts policijai.

Ziņo, ka Laidzes pagastā, Zvirgzdu pansijas koplietošanas virtuvē atrodas persona, kuras uzvedība ir neadekvāta. Ierodoties notikuma vietā, persona sastapta ārpus pansijas telpām. Ar personu veiktas pārrunas.

Ziņo, ka Lībagu pagastā dzīvoklī tiek turēts suns, kas apdraud citus mājas iedzīvotājus. Izbraukts un veikta dzīvesvietas apsekošana. Noskaidrots dzīvnieka saimnieks, un ar personu veiktas pārrunas.

Ziņo, ka Rojas pagastā, Rudē, mājas pagalmā atrodas pieklīdis svešs suns. Uz norādīto adresi izbrauc atbildīgais dienests.

Saņemta informācija, ka vairākas personas Talsos, 1905. gada ielā, lieto alkoholiskos dzērienus. Apsekojot minēto adresi, pārkāpumi netika konstatēti.

Ziņo, ka Stendē, Pasta ielā, netālu no dzelzceļa pārbrauktuves guļ persona. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka guļ persona bez noteiktas dzīves vietas un neatrodas alkohola reibuma stāvoklī. Persona nogādāta Talsu patversmē.

Ziņo, ka Talsos Lielajā ielā atrodas persona alkohola reibuma stāvoklī. Persona uzmācas cilvēkiem un ir agresīvi noskaņota. Ierodoties notikuma vietā, pieņemts lēmums personu nogādāt pašvaldības policijā procesuālo darbību veikšanai.

Ziņo, ka Talsos, Anša Lerha-Puškaiša ielā, atpūtas vietā,skaļi trokšņo jaunieši. Iespējams, tiek lietoti alkoholiski dzērieni. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka tur atrodas viena persona, kura skaļi runā pa telefonu un lamājas. Ar personu veiktas pārrunas, pēc kurām tā dodas uz savu dzīvesvietu.

28.05.

Ziņo, ka Talsos pa Dundagas ielu un citām ielām lielā ātrumā braukā sarkanas krāsas automašīna, kas apdraud citus satiksmes dalībniekus. Vadītāja braukšanas stils ir agresīvs, kā arī automašīna rada troksni, kas traucē cilvēku naktsmieru.

Saņemta informācija, ka Talsos, Brīvības ielā, publiskā vietā izcēlies konflikts un notiek kaušanās. Ierodoties notikuma vietā, pie ieejas durvīm tiek sastapta jauniešu grupa, kuri atrodas acīmredzamā alkohola reibuma stāvoklī.  Personas paskaidro, ka nekāda kaušanās nav bijusi un pašvaldības policijas palīdzība nav vajadzīga.

Saņemta informācija, ka Rojā, Krasta ielā, pretī īpašumam liedagā atrodas beigts putns. Informācija nodota Pārtikas veterinārajam dienestam.

Ziņo, ka Talsos, Dundagas ielā, gājēju tunelī zem dēļu režģa bērnam iekritis mobilais telefons. Personai izskaidrots, kā šādā situācijā jārīkojas.

01.04.

Ziņo, ka Talsos, Dundagas ielā, Talsu autoostas teritorijā guļ persona alkohola reibumā.  Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka informācija apstiprinās. Persona pamodināta, noskaidrota identitāte, veiktas pārrunas.  Personai palūgts doties uz dzīvesvietu.

02.04.

Saņemta informācija, ka Pastendē, Ozolu ielā, dzīvoklī tiek atskaņota skaļa mūzika. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka minētā informācija apstiprinās. Ar dzīvokļa īpašnieku veiktas pārrunas. Persona pārtrauc atskaņot skaļo mūziku.

Saņemta informācija, ka Talsos, Lielajā ielā, persona izturas agresīvi pret pasākuma apmeklētājiem. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka minētā informācija apstiprinās. Pēc pašvaldības policijas lūguma persona atstāj pasākumu.

Saņemta informācija, ka Talsos, Lielajā ielā, persona izturas agresīvi pret pasākuma apmeklētājiem. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka minētā informācija neapstiprinās.

Ziņo, ka Talsos, Celtnieku ielā, automašīnu stāvlaukumā, nakts laikā transportlīdzeklim izsists logs. Personai izskaidrots, ka jāinformē Valsts policijas darbinieki.

Ziņo, ka Ģibuļu pagastā, šosejas Rīga-Ventspils 121. kilometrā, ceļa malā guļ nobraukts dzīvnieks. Informācija nodota atbildīgajam dienestam.

 

03.04.

Saņemta informācija, ka Stendē, Brīvības ielā, aiz ēkas krūmos guļ persona. Ierodoties notikuma vietā, pieņemts lēmums personu aizturēt un nogādāt pašvaldības policijas telpās procesuālo darbību veikšanai.

04.03.

Saņemta informācija, ka Talsos, Andreja Pumpura ielā, automašīnas traucē gājēju kustību. Sastādīti lēmumi par soda piemērošanu par apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu pārkāpumiem.

05.04.

Ziņo, ka Talsos, Darba ielā, daudzdzīvokļu mājas koplietošanas telpā guļ persona. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka koplietošanas telpā guļ persona, iespējams,narkotisko vielu reibuma stāvoklī. Uz notikuma vietu izsaukti Valsts policijas darbinieki un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests.

06.04.

Ziņo, ka Rojas pagastā, Kaltenē, pa apdzīvotu vietu klaiņo suns. Persona informē, ka, iespējams zina, no kurām mājām ir suns. Par dzīvnieka klaiņošanu tiks rakstīts iesniegums.

Ziņo, ka Talsos, Dundagas ielā, Talsu autoostas teritorijā nozagts mobilais telefons. Personai izskaidrots, ka par minēto notikumu ir jāinformē Valsts policijas darbinieki.

Ziņo, ka Talsu novadā, Rojā, pludmalē pie mola atrodas izskalots ronis. Vizuāli apskatot, ronis ir vesels. Persona baidās, ka suņi roni var sakost. Personai izskaidrots, ka ronis nav jāaiztiek.

Ziņo, ka Rojā, pa Upes ielu skraida, iespējams, slima lapsa. Lapsa nebaidās no cilvēkiem un kaitina suņus. Informācija nodota atbildīgajam dienestam.

07.04.

Saņemta informācija par trokšņošanu dzīvoklī Laucienes pagastā. Ar dzīvokļa iedzīvotāju veiktas pārrunas, noskaidroti lietas apstākļi un trokšņošana pārtraukta.

Ziņo par personu, kura, būdama alkohola reibumā, ubago pie tirdzniecības centra Dundagas ielā, Talsos. Veiktas pārrunas un persona dodas prom.

08.04.

Ziņo par nepazīstamu personu privātmājas pagalmā Jaunajā ielā, Talsos, kuru mājas iedzīvotāji nepazīst un personai neesot nekāda saistība ar minēto adresi. Ierodoties notikuma vietā, veiktas pārrunas ar personu, pēc kurām tā dodas prom. Vakarpusē saņemta atkārtota informācija, ka persona atgriezusies minētajā adresē. Atkārtoti ierodoties notikuma vietā, noskaidrota personas patstāvīgā dzīvesvieta un persona nogādāta dzīvesvietā.

Saņemta informācija, ka Talsos, Pilsētas laukumā, uz soliņa sēž divas personas alkohola reibumā, kuras traucē sabiedrisko kārtību garāmgājējiem. Ierodoties notikuma vietā, sniegtā informācija neapstiprinās.

Ziņo par to, ka Kolkasragā liedagā atrodas ronis, pie kura cenšas piekļūt atpūtnieki un bērni aizskar ar rokām. Notikuma vietā strādā atbildīgais dienests un par notikumu paziņots Dabas aizsardzības pārvaldei. Tiek ierobežota teritorija ap roni, lai atpūtnieki nevarētu piekļūt un traucēt.

Ziņo par personu, kura, būdama alkohola reibumā, atrodas pie kāda īpašuma žoga Jaunajā ielā, Talsos, un nespēj patstāvīgi pārvietoties. Persona nogādāta dzīvesvietā.

Saņemta informācija par personu alkohola reibumā, kura vārtās autobusu pieturvietā, Dižstendē, Lībagu pagastā. Apsekojot autobusu pieturvietas Dižstendē, Lībagu pagastā, neviena persona netika manīta.

Ziņo par beigtu āpsi netālu no autobusa pieturas Eglāji”, Ārlavas pagastā, ceļa braucamās daļas nomalē. Informācija nodota atbildīgajam dienestam.

Ziņo par automašīnu novietošanu stāvēšanai, pārkāpjot ceļu satiksmes noteikumus, iekšpagalmā Darba ielā, Talsos. Sastādīti lēmumi par soda piemērošanu par apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu pārkāpumiem.

09.04.

Saņemta informācija par nekārtībām un par to, ka istabas kaķis staigā pa koplietošanas kāpņu telpu Zvirgzdos, Laidzes pagastā. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka minētā informācija neapstiprinās. Ar dzīvokļa saimnieku veiktas pārrunas par dzīvnieku labturības noteikumiem.

Saņemta informācija par personu, kura uzvedas neadekvāti un trako kādā īpašumā Ķūļciema pagastā. Ierodoties notikuma vietā, veiktas pārrunas.

Ziņo par personu, kura guļ uz soliņa, iespējams stiprā alkohola reibumā, Dundagas ielā, Talsos. Ierodoties notikuma vietā, sniegtā informācija apstiprinās. No personas bija jūtama stipra alkoholam līdzīga smaka, nespēja pārvietoties (klupa un krita), neorientējas laikā un telpā. Persona nogādāta dzīvesvietā.

Ziņo par personu, kura urinē pie veikala Dundagas ielā, Talsos, zaļajā zonā, iespējams stiprā alkohola reibumā. Ierodoties notikuma vietā, sniegtā informācija apstiprinās. No personas bija jūtama stipra alkoholam līdzīga smaka, slapjas bikses, nespēja pārvietoties (klupa un krita), neorientējas laikā un telpā. Persona nogādāta Talsu novada pašvaldības policijas telpās procesuālo darbību veikšanai.

10.04.

Saņemta informācija, ka Talsos, 1. maija ielas rajonā, netālu no Lidlauka ilgāku laiku bez saimnieka klīst labradora šķirnes suns. Apsekota 1. maija iela un tai pieguļošās ielas, mazdārziņu teritorija, kā arī lidlauka apkārtne. Neviens klaiņojošs suns netika manīts.

Saņemta informācija, ka Talsos, Lielajā ielā, daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpā uz grīdas guļot persona, iespējams, alkohola vai citu apreibinošu vielu ietekmē. Ierodoties notikuma vietā, ar personu veiktas pārrunas. Persona spēja normāli komunicēt un orientējas apkārtējā vidē. Persona nogādāta dzīvesvietā.

Ziņo par jauniešiem, kuri kaut ko demolē, lēkā pa garāžu jumtiem Rīgas ielā, Talsos. Veikta patrulēšana Talsos, Rīgas ielā, daudzdzīvokļu sētās, garāžu kooperatīva teritorijā un tuvākajā apkārtnē. Aprakstam līdzīgi jaunieši netika manīti. Veikta Rīgas-Miera ielas apkārtnē izvietoto videonovērošanas kameru caurskate.

Saņemta informācija, ka Talsos, Ziemeļu un Talsciema ielas rajonā, kādā no īpašumiem tiekot dedzināti dārza bioloģiskie atkritumi, kā rezultātā visā apkārtnē izveidojies liels sadūmojums un smogs. Ierodoties notikuma vietā konstatēts, ka īpašumā tiek dedzināti koku zari. Tā kā ārā praktiski nav vēja, izveidojies sadūmojums. Personai izteikts mutisks aizrādījums, ugunskurs nodzēsts.

11.04.

Saņemta informācija, ka Dundagas ielā, Talsos, Talsu autoostas teritorijā, klīst aizdomīga paskata persona, kura, iespējams, atrodas alkohola reibumā. Ar minēto personu veiktas pārrunas. Pārkāpumi netika konstatēti.

Ziņo par personu, kura guļ netālu no krustojuma ceļa malā Laidzes pagastā. Persona pamodināta, noskaidroti lietas apstākļi un veiktas pārrunas. Persona dodas mājup, kas atrodas netālu minētajai vietai. 

12.04.

Saņemta informācija par to, ka Talsos, Nomas ielā, pretī mazdārziņu teritorijai vairākās vietās tiek dedzināti ugunskuri, un dūmi traucē apkārtējiem iedzīvotājiem. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka mazdārziņu teritorijā divās vietās tiek kurināti ugunskuri un dūmi var traucēt apkārtējiem iedzīvotājiem. Abās vietās tika veiktas pārrunas ar ugunskuru dedzinātājiem un personām tika izteikti aizrādījumi, ugunskuri nodzēsti.

Ziņo par to, ka Talsu novadā, Sabilē, Abavas ielā, kādā īpašumā regulāri tiek lietots alkohols un dabiskās vajadzības tiek nokārtotas visiem redzamā veidā, un minētais īpašums ir piegružots ar sadzīves atkritumiem. Personai izskaidrots kā rīkoties tālāk. Tiks noskaidrots, vai minētajā īpašumā ir noslēgts līgums par nešķiroto sadzīves atkritumu izvešanu.

Ziņo par nobrauktu pīli uz ietves Talsos, Ezera ielā. Informācija nodota atbildīgajam dienestam.

Saņemta informācija par to, ka Laucienes pagastā, Pļavās, kādā īpašumā tiek dedzināta pērnā zāle jeb kūla, izveidojušies lieli dūmi. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka pērnā zāle jeb kūla netiek dedzināta, bet minētā īpašuma īpašnieks ugunskurā dedzina koka zarus un bija uzlicis virsū egļu zarus, no kā izveidojies lielāks sadūmojums. Personai izteikts aizrādījums par to, ka dūmi nedrīkst traucēt apkārtējiem iedzīvotājiem, ugunskurs jau bija gandrīz nodzisis.

13.04.

Saņemta informācija par personu, kura trokšņo, traucē iestādes darbu un neatstāj telpas Talsos, Daģu ielā. Ierodoties notikuma vietā, ar personu veiktas pārrunas un lūgts atstāt iestādes telpas. Pieņemti iesniegumi no iesaistītajām personām. Tiks lemts par administratīvā pārkāpuma procesa uzsākšanu.

Ziņo par to, ka jaunieši kādā īpašumā Talsos, V. Ruģēna ielā, izsituši ēkai logu. Informācija nodota Valsts policijas darbiniekiem, kuri turpina darbu.

Ziņo par nobrauktu meža dzīvnieku (āpsi) ceļa Talsi–Dundaga, 14. km. Informācija nodota atbildīgajam dienestam.

Patrulējot Talsu pilsētā, Raiņa ielā, pie veikala konstatēts, ka persona nokārto dabiskās vajadzības, būdama alkohola reibumā. Ar personu veiktas pārrunas, izteikts mutisks aizrādījums un persona dodas prom.

14.04.

Saņemta informācija par personu, kura guļ uz soliņa pie veikala Dundagas ielā, Talsos. Ierodoties notikuma vietā, persona pamodināta, noskaidroti lietas apstākļi un veiktas pārrunas. No personas izelpas bija jūtama alkoholam raksturīga smaka. Pieņemts lēmums personu nogādāt dzīvesvietā.

Ziņo par to, ka Talsos, 1905. gada ielā, daudzdzīvokļu mājas dzīvoklī ilgu laiku skaļi bļaustās un izsaka rupjības nepilngadīgs jaunietis. Ierodoties notikuma vietā, minētā dzīvokļa durvis netiek atvērtas. 

Saņemta informācija, ka Strazdes pagastā, Strazdē, netālu no autobusu pieturas grāvī atrodas mazs kaķēns, kuram vizuāli izskatās savainotas ķepas. Informācija nodota atbildīgajam dienestam.

Veicot patrulēšanu Virbu pagastā, Jaunpagastā, Lielajā ielā, iepretim veikalam, ievērots pa braucamo daļu pārvietojamies riteņbraucējs, kura braukšanas stils radīja aizdomas, ka persona varētu atrasties alkohola reibumā. Personai veikts alkohola koncentrācijas izelpotajā gaisā tests. Darbu turpina Valsts policijas darbinieki.

Saņemta informācija, ka Talsos, Ūdens ielā, pie kāpnēm virzienā uz baznīcu atrodas persona, kura esot stiprā alkohola reibuma stāvoklī un pārvietojas ar lielām grūtībām. Ierodoties notikuma vietā, sniegtā informācija apstiprinājās. Veicot pārrunas, konstatēts, ka persona ir spējīga komunicēt, patstāvīgi pārvietoties. Persona paša spēkiem dodas uz savu dzīvesvietu.

Patrulējot Abavas pagastā, ceļa posmā Sabile-Kabile, konstatēts, ka lauka vidū nolūzis elektrības stabs, kā rezultātā kabelis atrodas bīstami zemu virs ceļa braucamās daļas. Informācija nodota atbildīgajam dienestam.

Saņemta informācija par palīdzības nepieciešamību Dundagas ielā, Talsos, sakarā ar personu, kura atrodas alkohola reibumā, traucē sabiedrisko kārtību un agresīvi uzmācas garāmgājējiem. Ierodoties notikuma vietā, noskaidrota personas identitāte, veiktas pārrunas un persona labprātīgi dodas prom.

Ziņo par diviem jauniešiem, kuri, skrienot gar īpašumu Talsos, Kļavu ielā, iemetuši ar kaut ko pa loga rūti dzīvojamajai mājai un to izsituši. Ierodoties notikuma vietā, sniegtā informācija apstiprinās. Veikta patrulēšana apkārtējā teritorijā. Darbu turpina Valsts policijas darbinieki.

15.04.

Ziņo par personu, kura trokšņo kādā dzīvoklī 1905. gada ielā, Talsos. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka persona atrodas stiprā alkohola reibumā. Veiktas pārrunas. Iesniegts rakstisks iesniegums par pārkāpumu. Tiks lemts par administratīvā pārkāpuma procesa uzsākšanu.

Ziņo par trokšņošanu un skaļu mūzikas atskaņošanu kādā dzīvoklī Celtnieku ielā, Talsos. Ierodoties notikuma vietā, sniegtā informācija neapstiprinās. Dzīvoklī valdīja klusums un miers. 

Saņemta informācija par personu, kura guļ netālu no basketbola laukuma Stendē, Brīvības un Raiņa ielas krustojumā. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka persona dodas mājup.

Noticis ģimenes konflikts Talsos, Laidzes ielā. Ierodoties notikuma vietā, viena persona devusies prom, policijas palīdzība vairs nav nepieciešama.

Saņemta informācija par fiziska spēka pielietošanu starp jauniešiem Talsos, gājēju ceļā pie Aspazijas ielas. Sniegtā informācija neapstiprinās.

Ziņo par personu, iespējams, alkohola reibumā, kura guļ sabiedriskā vietā Lapu ielā, Talsos. Ierodoties notikuma vietā, sniegtā informācija apstiprinās. Persona nogādāta dzīvesvietā.

Ziņo par personu, iespējams alkohola reibumā, kura guļ sabiedriskā vietā zālājā, Dundagas ielā, Talsos. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka persona pašas spēkiem dodas uz dzīvesvietu.

Saņemta informācija par personu alkohola reibumā, kura sēž uz soliņa pie daudzdzīvokļu mājas A. Pumpura ielā, Talsos. Ierodoties notikuma vietā, sniegtā informācija neapstiprinās.

Saņemta informācija, ka Laidzē regulāri pa parku gar daudzdzīvokļu mājām, kā arī pludmali, braukā persona ar kvadriciklu bez reģistrācijas numura. Vairākas reizes apsekota minētā vieta, persona, braucot ar kvadriciklu, netiek manīta.

Ziņo par personu, kura guļ autobusu pieturvietā Laucienes pagastā. Ierodoties notikuma vietā, sniegtā informācija neapstiprinās.

Ziņo par personu, kura uzkrāj atkritumus, kā rezultātā izveidojusies atkritumu kaudze pie kopējām garāžām Anužos, Lubes pagastā. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka pie garāžām sakrauti metāllūžņi. Noskaidrots īpašnieks, veiktas pārrunas un dots termiņš atkritumu savākšanai. Tiks veikta atkārtota apsekošana.

16.04.

Saņemta informācija par iznīcinātu stārķa ligzdu Valdemārpilī, Lielajā ielā, uz dzīvojamās mājas skursteņa. Stārķa ligzda esot bijusi vairākus gadus, pāris nedēļas atpakaļ saimnieki esot ligzdu nogāzuši, bet stārķis, atgriežoties, sācis ligzdu būvēt no jauna. Ierodoties notikuma vietā, īpašuma īpašnieki netika sastapti. Pieņemts rakstisks iesniegums.

Ziņo par smagās automašīnas novietošanu stāvlaukumā iepretī ēkai Talsos, Ezera ielā. Ierodoties notikuma vietā, noskaidrots automašīnas īpašnieks un veiktas pārrunas. Automašīnai tika konstatētas eļļas noplūde. Automašīnas vadītājs apsola auto pārvietot uz citu vietu un eļļas noplūdes vietu satīrīt.

Ziņo par personu, kura guļ ēkas pagalmā Talsos, Raiņa ielā, būdama alkohola reibumā. Persona aizturēta un nogādāta pašvaldības policijas iecirknī.

17.04.

Saņemta informācija par pieklīdušu suni garāmgājējam pie veikala Dundagas ielā, Talsos. Informācija nodota atbildīgajam dienestam.

Ziņo par divām personām, kuras atrodas stiprā alkohola reibumā Brīvības ielā, Stendē. Ierodoties notikuma vietā, sniegtā informācija apstiprinās. Abas personas nogādātas radinieces aprūpē, kura tās nogādās drošā vietā.

Ziņo par ugunskura dedzināšanu Pionieru ielā, Talsos, kā rezultātā veidojas liels sadūmojums, kas traucē apkārtējiem iedzīvotājiem. Ar personu veiktas pārrunas, izteikts aizrādījums un ugunskurs nodzēsts.

Ziņo par kanalizācijas akas pārplūšanu Baznīcas laukumā, Talsos. Informācija nodota atbildīgajam dienestam.

Saņemta informācija par trokšņošanu un naktsmiera traucēšanu dzīvoklī daudzdzīvokļu mājā Celtnieku ielā, Talsos. Ar dzīvokļa iemītnieci veiktas pārrunas.

18.04

Saņemta informācija par to, ka Talsos, Darba ielā, daudzdzīvokļu mājas pagalmā, atrodas trīs vīrieši stiprā alkohola reibumā, kuri pārvietojas ar grūtībām. Veicot pārbaudi minētajā adresē, konstatēts, ka sniegtā informācija neapstiprinās.

Saņemta informācija par to, ka Talsos, Andreja Pumpura ielā, vieglā automašīna, iespējams, pārkāpj ceļu satiksmes noteikumus. Ierodoties minētajā notikuma vietā, tika konstatēts, ka informācija neapstiprinās, jo neviena automašīna norādītajā adresē nepārkāpj ceļu satiksmes noteikumus.

Saņemta informācija par to, ka Talsos, Dundagas ielā, netālu no veikala "Citro", zālājā guļ persona, kura, iespējams, atrodas stiprā alkohola reibuma stāvoklī. Persona tika nogādāta drošā vidē.

Saņemta informācija par to, ka Dundagā, pie dzīvojamām mājām, suņi ir nokoduši stirnu. Informācija nodota atbildīgajam dienestam.

Saņemta informācija par to, ka Talsos, Celtnieku ielā, blakus dzīvojošais kaimiņš skaļi zāģē malku, tādējādi tiek traucēts klusums un miers. Ierodoties minētajā adresē tika konstatēts, ka sniegtā informācija neapstiprinās.

19.04.

Ziņo, ka Laidzes pagastā, Rocežos, starp kaimiņiem ir izvērsies sadzīvisks konflikts. Ierodoties minētajā adresē, ar konfliktā iesaistīto personu veiktas pārrunas. Panākts izlīgums.

Saņemta informācija par to, ka Talsos, Krišjāņa Valdemāra ielā, stāvlaukumā automašīna pārkāpj ceļu satiksmes noteikumus. Ierodoties notikuma vietā tika konstatēts, ka izveidojušās domstarpības starp divām personām par automašīnu novietošanu. Domstarpības tika atrisinātas un abas iesaistītās puses bija apmierinātas ar rezultātu.

Saņemta informācija par to, ka Stendē, Nākotnes ielā, daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpā, guļ persona alkohola reibumā. Ierodoties norādītajā adresē, persona pamodināta, noskaidrota personas identitāte. Persona nogādāta dzīvesvietā.

20.04.

Saņemta informācija par to, ka Talsos, Anša Lerha-Puškaiša ielā, zālājā, guļ persona, kura, iespējams, ir stiprā alkohola reibuma stāvoklī. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka sniegtā informācija apstiprinās. Persona nogādāta dzīvesvietā.

Saņemta informācija par to, ka Talsos, Krišjāņa Valdemāra ielā, veikalā ieradusies neadekvāta persona, iespējams, stiprā alkohola reibumā. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka persona ir devusies prom.

Informē, ka Kaltenē, ar traktortehniku jūrā tiek stumti akmeņi. Veicot pārbaudi kāpu zonā, bojājumi netika konstatēti. Aptaujāti vietējie iedzīvotāji, kuri informē, ka notikusi akmeņainās pludmales peldvietas sakārtošanas darbi.

21.04.

Ziņo, ka Talsos, Priežu ielā, tiekot dedzināts ugunskurs, kā rezultātā Rīgas ielā izveidojies sadūmojums. Dūmi varot sabojāt veikalā esošo preci. Ierodoties minētajā adresē, veiktas pārrunas ar personu. Izteikts aizrādījums. Ugunskurs tika nodzēsts.

Saņemta informācija, ka Talsos, Dundagas ielā, autoostas teritorijā, atrodoties persona alkohola reibumā, kura patstāvīgi nevar pārvietoties. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka blakus ietvei atrodas persona alkohola reibumā. Sejas rajonā saskatāmas brūces ar svaigām asinīm, zilums acs rajonā. Persona tika nodots mediķu aprūpē.

Ziņo, ka Ģibuļu pagastā, Pastendē, Ozolu ielā, dzīvoklī saucot pēc palīdzības. Iespējams ģimenes konflikts. Ierodoties norādītajā adresē, dzīvoklī policijas darbinieki netika ielaisti. Dzīvoklī valda klusums.

22.04.

Ziņo, ka Talsos, Pilsētas laukumā, piekauts jaunietis un viņam nepieciešama palīdzība. Ierodoties pilsētas laukumā, Talsos, tika konstatēts, ka sniegtā informācija apstiprinās. Uz notikuma vietu izsaukti Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieki. Persona nodota mediķu aprūpē.

Ziņo, ka ar automašīnām ir veikta agresīva braukšana Dundagā, Talsu ielā, uz brauktuves, jo redzami melni automašīnu protektora nospiedumi. Informācija pieņemta zināšanai. Tiks veikta videoierakstu caurskate.

Saņemta informācija, ka Stendē, Nākotnes ielā, daudzdzīvokļu mājas koplietošanas kāpņu telpā,  guļ persona, kura, iespējams, atrodas alkohola reibuma stāvoklī. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka sniegtā informācija apstiprinās. Persona nogādāta dzīvesvietā.

Ziņots, ka Rojā, Selgas ielā, Rojas autoostā atrodas persona, kura neko nevar paskaidrot un izskatās apjukusi. Ierodoties adresē, konstatēts, ka persona, ir neadekvāta, uzbudināta, agresīvi noskaņota, un nevar nosaukt savus personas datus, kā arī dzīvesvietas adresi. Izsaukta Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, kuri personu hospitalizē.

23.04.

Saņemta informācija par to, ka vienā no garāžām Talsos, Celtnieku ielā, notiek periodiska skaļa mūzikas atskaņošana un motorzāģa pielaišana, kas traucē naktsmieru. Ierodoties adresē, konstatēts, ka sniegtā informācija apstiprinās. Ar garāžas īpašnieku veiktas pārrunas izteikts mutisks aizrādījums. Trokšņošana pārtraukta.

Saņemta informācija, ka Talsos, Dundagas ielā, pie veikala "Rimi" atrodas personas ar atvērtām alkohola pudelēm. Ierodoties notikuma vietā, ar personām veiktas pārrunas. Izteikti aizrādījumi. Personas izklīst.

 

24.04.

Saņemta informācija, ka Mērsragā, Zvejnieku ielā, pie veikala persona atrodas stiprā alkohola reibuma stāvoklī un traucē apkārtējiem iedzīvotājiem, tai skaitā bērniem, izsakot dažādas replikas. Veicot pārbaudi minētajā adresē, neviena persona, kura būtu stiprā alkohola reibuma stāvoklī un kura traucētu apkārtējiem iedzīvotājiem, netika sastapta. Tika apsekota tuvākā apkārtne, bet persona stiprā alkohola reibuma stāvoklī netika manīta.

Saņemta informācija, ka Talsos, Krišjāņa Valdemāra ielā, pie ēkas atrodas persona stiprā alkohola reibuma stāvoklī, kura vicinās ar rokām un traucē apkārtējiem iedzīvotājiem mieru. Veicot pārbaudi minētajā adresē, konstatēts, ka sniegtā informācija neapstiprinās.

Saņemta informācija, ka Stendē, vairākās adresēs ienākusi krieviski runājoša persona un uzmācīgi piedāvā iegādāties dažādas preces. Veikta patrulēšana Stendes pilsētā. Persona, kura piedāvā preces, netika sastapta.

25.04.

Saņemta informācija, ka Talsos, Celtnieku ielā, pagalmā atrodoties persona, kura skaļi bļaustās, skraida un traucē mājas iedzīvotāju mieru. Policijas darbinieku ierašanās brīdī mājas pagalmā neviena iepriekš raksturotā persona netika konstatēta. Noskaidrota iespējams vainīgā persona, ar kuru izvestas pārrunas un izskaidrota iespējamā administratīvā atbildība.

Saņemta informācija, ka Talsos, pie Vilkmuižas ezera, kāda persona no velosipēda kasot nost uzrakstus. Zvanītājs uztraucas vai velosipēds neesot zagts. Lūdz pārbaudīt informāciju. Ierodoties norādītajā adresē, noskaidrots, ka velosipēds nav zagts.

Veicot patrulēšanu Talsos, Brīvības ielas un Lielās ielas krustojumā, konstatēts, ka automašīnas vadītājs neievēro sarkano gaismas signālu luksoforā un turpina kustību pie aizliegtā signāla. Automašīna apturēta. No personas pieņemts paskaidrojums. Uzsākta materiālu kustība struktūrvienībā.

Ziņo, ka Virbu pagastā kādā mājā iedzīvotāji skaļi atskaņojot mūziku, kas traucējot citiem mājas iedzīvotājiem. Lūdz pašvaldības policijas darbinieku palīdzību situācijas risināšanā. Ierodoties minētajā adresē, ar personu veiktas pārrunas, mūzika pagriezta klusāk.

Ziņo, ka Rojā, Selgas ielā, daudzdzīvokļu mājas dzīvoklī pulcējoties nepilngadīgas personas, kuras dzīvoklī lietojot alkoholiskos dzērienu, smēķējot un, iespējams, smēķējot marihuānu. Apsekojot dzīvokli, smēķēšanas pazīmes netika konstatētas, dzīvoklī atradās tā īrnieks un piecas nepilngadīgas personas. Nepilngadīgajām personām veikti alkohola koncentrācijas testi izelpā. Pārkāpumi netika konstatēti.

26.04.

Saņemta informācija, ka Stendē, Dumpīšu ielā, garāžas teritorijā tiek dedzināts ugunskurs, no kā veidojas melni dūmi un traucē apkārtējiem iedzīvotājiem. Iespējams, tiek dedzināti sadzīves atkritumi. Ierodoties notikuma vietā, garāžas teritorijā, tika konstatēts, ka sniegtā informācija apstiprinās. Minētajā vietā tika dedzināts ugunskurs un veidojās melni dūmi. Ugunskurā tika pamanīti daži sadzīves atkritumi, līdz ar to personai, kura dedzināja ugunskuru, tika dots uzdevums nekavējoties to nodzēst. Personai izteikts mutisks aizrādījums.

Ziņo, ka Talsos, Lielajā ielā, automašīnu stāvlaukumā, automašīnā atrodas persona, kura, iespējams, dzīvo minētajā automašīnā. Iespējams, personai nepieciešama sociālā palīdzība. Ierodoties notikuma vietā, pārbaudot informāciju, konstatēts, ka minētā informācija neapstiprinās.

Saņemta informācija, ka Talsos, Krišjāņa Valdemāra ielā, automašīnas novietotas stāvēšanai, pārkāpjot ceļu satiksmes noteikumus. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka minētā informācija apstiprinās. Par notikušo personām izteikts mutvārdu aizrādījums un automašīnas pārvietotas.

27.04.

Ziņo, ka Talsos, Dundagas ielā, uz soliņa pie veikala guļ persona, iespējams, stiprā alkohola reibumā. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka minētā informācija apstiprinās. Persona pamodināta un noskaidrota identitāte. Persona paskaidro, ka uz minēta soliņa atpūtās.

Videonovērošanas kamerās, kuras izvietotas Dursupē, Balgales pagastā, redzams, ka vairākas neatpazītas personas lieto, iespējams, alkoholiskus dzērienus. Ierodoties notikuma vietā, sastaptas divas personas. Alkohola lietošanas pazīmes sabiedriskā vietā netika konstatētas. Ar personām veiktas pārrunas.

Ziņo, ka Dundagā, Brīvības ielā, daudzdzīvokļu mājā, kaimiņš, būdams alkohola reibumā, ilgākā laika posmā traucējot kaimiņiem naktsmieru trokšņojot. No mājas iedzīvotājas pieņemts iesniegums par minēto faktu. Tiks lemts par administratīvā pārkāpuma procesa uzsākšanu.

28.04.

Ziņo, ka Abavas pagastā, Veģos, autobusa pieturā nobraukts meža dzīvnieks. Informācija nodota atbildīgajam dienestam.

Ziņo par transportlīdzekli, kas traucē satiksmei citiem transportlīdzekļiem Talsos, Kareivju ielā. Ierodoties notikuma vietā, ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumi netika konstatēti.

Saņemta informācija, ka Talsos, Rīgas ielā, pie veikala ieejas atrodas persona, kura traucē veikala apmeklētājus un lieto alkoholu. Ierodoties minētajā adresē, konstatēts, ka informācija apstiprinās. Ar personu veiktas pārrunas, personai palūgts doties prom.

Ziņo, ka Talsos, Liepu ielā, atrodas vairāki jaunieši, kuri, iespējams, lieto alkoholu. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka minētā informācija neapstiprinās.

Veicot Talsu novada pašvaldības policijas videonovērošanas ierakstu caurskati, tika pamanīts, ka Talsos, Lielajā ielā, nepilngadīga persona spārda ceļa drošības elementu. Persona tika aizturēta un nogādāta pašvaldības policijā procesuālo darbību veikšanai.

29.04.

Saņemta informācija, ka Talsos, Dundagas ielā, pie tirdzniecības centra uzturas vairākas personas alkohola reibuma stāvoklī, kuras traucē garāmgājējiem. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka viena persona iemigusi uz soliņa. Persona pamodināta, veiktas pārrunas. Personai palūgts doties uz dzīvesvietu.

Saņemta informācija, ka Vandzenes pagastā, ceļa posmā Vandzene–Valdemārpils, grāvī ar riteni guļot iereibusi persona. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka grāvī sēž persona un smēķē. Pēc lūguma piecelties, lai pārliecinātos vai persona spēj patstāvīgi pārvietoties, persona patstāvīgi piecēlās, ielika maisiņus riteņa aizmugurējā bagāžas nodalījumā un, stumjot riteni pa ceļa brauktuves malu, neapdraudot satiksmes drošību, devās uz netālo dzīvesvietu.

Saņemta informācija, ka Talsos, Lielajā ielā, daudzdzīvokļu mājā skaļi trokšņo. Veicot pārbaudi, konstatēts, ka minētajā adresē netiek trokšņots. Veicot apkārtējo kaimiņu aptauju, noskaidrots, ka pirms neilga laika vairākas personas no dzīvokļa devušās prom.

30.04.

Ziņo, ka Talsos, Celtnieku ielā, daudzdzīvokļu māj, kaimiņš regulāri trokšņojot. Lūdz padomu, kā ar trokšņotāju rīkoties. Personai izskaidrots, kā rīkoties. 

Ziņo, ka Talsos, Graudu ielā, pieklīdis pēc vizuālā izskata slims kaķis. Kaķis esot ievietots kastē. Informācija nodota atbildīgajam dienestam.

Saņemta informācija, ka Stendē, Nākotnes ielā, persona uzvedas skaļi un trokšņo daudzdzīvokļu mājas koplietošanas telpā. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka sniegtā informācija apstiprinās. Ar personu, kura ir alkohola reibumā, veiktas pārrunas un persona tiek ielaista savā dzīvesvietā.

01.03.

Ziņo, ka Talsos, Lielajā ielā, tirdzniecības vietā, esošie atkritumu konteineri ir pārpildīti ar atkritumiem, kurus vējš pūš pa Talsu pilsētas ielām.  Ierodoties minētajā adresē, veiktas pārrunas ar tirdzniecības centra darbinieku. Atkritumi tiek savākti.

Saņemta informācija, ka Talsos, Dundagas ielā, daudzdzīvokļu mājas pagalmā guļ persona. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka minētā informācija apstiprinās. Personas izelpā bija jūtama stipra alkoholam līdzīga smaka, persona neorientējas laikā un vietā. Pieņemts lēmums personu nogādāt dzīvesvietā.

Veicot patrulēšanu Talsos, Dundagas ielā, konstatēts, ka autoostas peronā persona ar savu uzvedību traucē autoostas apmeklētājus. Pieņemts lēmums personu aizturēt un nogādāt pašvaldības policijā procesuālo darbību veikšanai.

02.03.

Ziņo, ka Talsos, V. Ruģēna ielā, automašīna novietota stāvēšanai, neievērojot ceļu satiksmes noteikumus. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka minētā informācija apstiprinās. Sastādīts lēmums par soda piemērošanu par apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu pārkāpumu.

Saņemta informācija, ka Talsos, Rīgas ielā, daudzdzīvokļu mājas balkonā persona regulāri smēķē. Personai, kura sniedza informāciju, izskaidrots, ka par minēto faktu var rakstīt iesniegumu.

Ziņo, ka Rojas pagastā, Valgalciemā, autobusa pieturā atrodas nobraukts dzīvnieks. Informācija nodota atbildīgajam dienestam.

Saņemta informācija, ka Talsos, A. Pumpura ielā, daudzdzīvokļu mājas koplietošanas telpā atrodas persona alkohola reibuma stāvoklī. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka sniegtā informācija neapstiprinās.

Saņemta informācija, ka Talsos, Raiņa ielā, daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpā nakts laikā dzirdams troksnis. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka koplietošanas telpā atrodas persona, kura atnākusi ciemos un netiek ielaista dzīvoklī. Noskaidrota personas identitāte, personai palūgts atstāt koplietošanas telpu un doties uz savu dzīvesvietu.

03.03.

Saņemta informācija, ka Jaunpagastā, Kalna ielā, daudzdzīvokļu ēku sadzīves atkritumu konteineros atkritumus izmet persona, kura nedzīvo minētajās ēkās. Noskaidrota vainīgā persona. Ar personu veiktas pārrunas, izteikts mutisks aizrādījums.

Saņemta informācija, ka Rojā, kāpu zonā, pastaigas laikā sunim uzbrucis svešs suns, kurš aizskrējis Kaltenes virzienā. Informācija nodota atbildīgajam dienestam.

Ziņo, ka Talsos, Kalna ielā, pašvaldības dzīvoklī notikusi alkoholisku dzērienu lietošana un trokšņošana. Veicot pārbaudi minētajā adresē, konstatēts, ka sniegtā informācija neapstiprinās.

Saņemta informācija, ka Talsos, Brīvības ielā, pie bibliotēkas uz kāpnēm sēž persona, kura, iespējams, atrodas narkotisko vielu reibumā. Notikuma vietā izsaukts Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests. Mediķi neuzskata, ka persona būtu jāhospitalizē. Par notikušo informēta Valsts policija, kuri atļauj personu nogādāt dzīvesvietā.

04.03.

Saņemta informācija par dzīvnieku turēšanas noteikumu pārkāpumu Valdemārpilī, Dzirnavu ielā. Ierodoties notikuma vietā, veikta pārbaude. Pārbaudē konstatēts, ka suns atrodas privātmājas pagalmā piesiets pie ieejas durvīm. Pārkāpumi netika konstatēti.

Informē, ka Talsos, Dundagas un K. Valdemāra ielas krustojumā, persona,  izejot uz ceļa braucamās daļas, cenšas apstādināt garāmbraucošās automašīnas. Persona apdraud savu un citu personu drošību. Notikuma vietā konstatēts, ka sniegtā informācija apstiprinās. Noskaidrots, ka persona neorientējas laikā un vidē. Persona nodota mediķu aprūpē.

05.03.

Saņemta informācija, ka Rojā, Zvejnieku ielā, nepilngadīgi bērni ir strīdējušies. Vienam no bērniem, iespējams, ir nodarīti maznozīmīgi miesas bojājumi. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka minētā informācija neapstiprinās. Nepilngadīgās personas paskaidroja, ka ir sastrīdējušās. Noskaidrotas konfliktā iesaistītās personas.

06.03.

Ziņo, ka Lībagu pagastā, ceļa posmā no ceļa Talsi–Stende, virzienā uz Smildzējciemu, transportlīdzeklis veic agresīvas braukšanas manervus. Veicot patrulēšanu, apturēts minētais transportlīdzeklis. Ar vadītāju veiktas pārrunas, izteikts mutisks aizrādījums.

Saņemta informācija, par to, ka Talsos, Darba ielā, tiek atskaņota skaļa mūzika. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka mūzika neskan, dzīvokļa durvis netiek atvērtas.

Ziņo, ka Laidzes pagastā, Paugurciemā, pieklīdis svešs suns. Informācija nodota atbildīgajam dienestam.

07.03.

Saņemta informācija, ka Talsos, Dundagas ielā, daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpā uzturējušies jaunieši, kuri trokšņojuši. Atstājot kāpņu telpu, izsituši ārdurvīm stiklu. Notikuma vietā no informācijas sniedzēja pieņemts rakstveida paskaidrojums. Sastādīts apskates protokols, veikta fotofiksācija.

08.03.

Ziņo, ka uz autoceļa Talsi–Stende, noticis ceļu satiksmes negadījums. Nepieciešama palīdzība Valsts policijai pie satiksmes regulēšanas. Ierodoties notikuma vietā, veikti pasākumi satiksmes organizēšanai uz autoceļa.

09.03.

Ziņo, ka Talsu novadā nav tīrīti autoceļi Sabile-Pūce. Informācija par ceļa stāvokli nodota atbildīgajam dienestam.

Veicot patrulēšanu Talsos, Krišjāņa Valdemāra ielā, pamanīta persona uz ceļa brauktuves, kura atradās spēcīgā alkohola reibuma stāvoklī. Persona neorientējas laikā un vietā. Noskaidrota personas identitāte, pieņemts lēmums personu nogādāt dzīvesvietā.

10.03

Ziņo, ka Talsos, A. Lerha-Puškaiša ielā, automašīnas novietotas stāvēšanai, neievērojot ceļu satiksmes noteikumus. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka minētā informācija neapstiprinās.

Ziņo, ka Talsos, Avotu ielā, novietotas automašīnas stāvēšanai, traucējot iztīrīt sniegu. Lūdz noskaidrot automašīnu īpašniekus un palūgt pārvietot automašīnas. Ierodoties norādītajā adresē, noskaidroti transportlīdzekļu īpašnieki, kuriem palūgts automašīnas pārvietot.

Ziņo, ka Talsos, Dundagas ielā, pa Talsu autoostas teritoriju pārvietojās persona, kura, iespējams, ir alkohola vai narkotisko vielu reibumā. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka persona ir devusies prom.

Ziņo, ka Talsos, Dundagas ielā, Talsu autoostas uzgaidāmajā telpā personas lieto alkoholiskos dzērienus. Ierodoties norādītajā adresē, ar personām veiktas pārrunas. Personām palūgts atstāt koplietošanas telpu.

Ziņo, ka Talsos, Dundagas ielā, publiskā vietā guļ persona, kura, iespējams, ir alkohola reibumā. Ierodoties notikuma vietā, persona pamodināta, noskaidrota personas identitāte. Pieņemts lēmums personu nogādāt pašvaldības policijas telpās procesuālo darbību veikšanai.

11.03.

Ziņo, ka Talsos, Dundagas ielā, publiskā vietā guļ persona, kura ir alkohola reibumā. Ierodoties notikuma vietā, persona pamodināta, noskaidrota personas identitāte. Pieņemts lēmums personu nogādāt pašvaldības policijas telpās procesuālo darbību veikšanai.

Saņemta informācija, ka Talsos, Brīvības ielā, publiskā vietā notiek konflikts starp personām. Ierašanās brīdī konflikts beidzies, notikuma vietā darbu turpina Valsts policijas darbinieki.

Saņemta informācija, ka Ūdens ielā, Talsos, uz gājēju trotuāra atrodas persona alkohola reibuma stāvoklī, kura nespēj patstāvīgi pārvietoties. Ierodoties notikuma vietā, noskaidrota personas identitāte. Pieņemts lēmums personu nogādāt dzīvesvietā.

Ziņo, ka Stendē, Brīvības ielā, smagā automašīna novietota stāvēšanai, pārkāpjot ceļu satiksmes noteikumus. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka sniegtā informācija apstiprinās. Sastādīts lēmums par soda piemērošanu par apstāšanās stāvēšanas noteikumu pārkāpumu.

Saņemta informācija, ka Dundagā, Pāces ielā, tiek atskaņota skaļa mūzika, kas traucē blakus dzīvojošiem kaimiņiem. Ierodoties notikuma vietā, veiktas pārrunas ar dzīvokļa īrnieku. Personai izteikts mutisks aizrādījums.

12.03.

Saņemta informācija, ka Talsos, Rīgas ielā, autobusu pieturā guļ persona. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka sniegtā informācija apstiprinās. Pieņemts lēmums personu nogādāt pašvaldības policijas telpās procesuālo darbību veikšanai.

13.03.

Saņemta informācija par automašīnas novietošanu stāvēšanai Skolas ielā, Pastendē, Ģibuļu pagastā, pārkāpjot ceļu satiksmes noteikumus. Ierodoties notikuma vietā, sniegtā informācija neapstiprinājās.

Saņemta informācija par personu, kura urinē uz Talsu autoostas durvīm Dundagas ielā, Talsos. Ierodoties notikuma vietā, minētā informācija apstiprinās. No personas bija jūtama stipra alkoholam līdzīga smaka, neorientējas laikā un vietā. Persona nogādāta pašvaldības policijas iecirknī procesuālo darbību veikšanai.

Ziņo par to, ka Talsu novadā, ceļa posmā Talsi-Ventspils, pie Ventspils šosejas viadukta ceļa, rāpo suns ar savainotām pakaļkājām. Informācija nodota atbildīgajam dienestam. Noskaidrots suņa īpašnieks. Pēc neilga laika suņa īpašnieks informē, ka suns atgriezies mājās.

14.03.

Ziņo par klaiņojošu suni Zvirgzdos, Laidzes pagastā. Informācija nodota atbildīgajam dienestam.

15.03.

Saņemta informācija par automašīnas novietošanu stāvēšanai Jaunajā ielā, Talsos, traucējot iebraukt vai izbraukt no īpašuma iedzīvotājiem. Pēc neilga laika izsaukums atsaukts, jo automašīna aizbraukusi.

16.03.

Veicot videonovērošanas ierakstu caurskati, konstatēts, ka Talsu autoostas teritorijā, Dundagas ielā, Talsos, vairāki jaunieši lieto alkoholiskus dzērienus. Ierodoties notikuma vietā, sniegtā informācija apstiprinās. Uzsākti administratīvā pārkāpuma procesi.

Ziņo par personu alkohola reibumā, kura nespēj patstāvīgi pārvietoties, Ozolu ielā, Stendē. Ierodoties notikuma vietā, sniegtā informācija apstiprinās. Persona aizturēta un nogādāta pašvaldības policijas iecirknī.

Noticis konflikts par automašīnu novietošanu stāvēšanai daudzdzīvokļu mājas pagalmā Darba ielā, Talsos. Ierodoties notikuma vietā, noskaidroti lietas apstākļi un veiktas pārrunas.

Patrulējot Rīgas ielā, Sabilē, konstatētas tirdzniecības bez saņemtām pašvaldības atļaujām. Izteikti mutiski aizrādījumi. Tirdzniecības pārtrauktas.

Veicot patrulēšanu Baznīcas ielā, Valdemārpilī, konstatēta tirdzniecība bez izsniegtas pašvaldības atļaujas, par ko jau izteikts aizrādījums no rīta puses Rīgas ielā, Sabilē. Ar pārdevēju veiktas pārrunas. Uzsākts administratīvā pārkāpuma process.

Veicot patrulēšanu Talsos, Dundagas ielā, konstatēts, ka Talsu autoostas teritorijā, vairāki jaunieši lieto alkoholiskus dzērienus. Konstatēts, ka viena nepilngadīga persona atrodas alkohola reibumā. Uzsākts administratīvā pārkāpuma process.

17.03.

Ziņo, ka Talsos, Krievraga ielā, pirmsskolas izglītības iestādē, klaiņo suns. Informācija nodota atbildīgajam dienestam.

Ziņo, ka Talsos, Miera ielā, klaiņo suns. Informācija nodota atbildīgajam dienestam.

Ziņo, ka Laucienes – Mērsraga ceļš tiek izbraukāts ar smago tehniku. Apsekojot minēto ceļa posmu, pārkāpumi netika konstatēti.

Saņemta informācija, ka Talsos, Dundagas ielā, publiskā vietā persona guļ uz soliņa. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka minētā informācija apstiprinās. Personas izelpā bija jūtama stipra alkoholam līdzīga smaka, kā arī, personas neorientējas laikā un vietā. Pieņemts lēmums personu nogādāt pašvaldības policijā procesuālo darbību veikšanai.

Ziņo, ka Pastendē, Skolas ielā, izcēlies konflikts. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka minētā informācija apstiprinās. Ar konfliktā iesaistītām personām veiktas pārrunas, panākts konflikta izlīgums.

Saņemta informācija, ka Talsos, Dundagas ielā, starp daudzdzīvokļu mājas kaimiņiem izcēlies konflikts. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka minētā informācija apstiprinās. Ar konfliktā iesaistītām personām veiktas pārrunas.

18.03.

Saņemti vairāki telefona zvani, ka Talsos, Draudzības ielā, persona alkohola reibumā nokritusi uz gājēju ietves. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka minētā informācija apstiprinās. Izsaukts Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests. Persona tika hospitalizēta.

Ziņo, ka Vandzenes pagastā, ceļa krustojumā Vandzene – Upesgrīva – Dārte, atrodas persona stiprā alkohola reibumā. Ierašanās brīdī konstatēts, ka  notikuma vietā strādā Valsts policijas darbinieki, kuri personu aiztur un veic procesuālās darbības.

Saņemta informācija, ka Mērsragā, Lielajā ielā, publiskā vietā atrodas persona alkohola reibumā un uzvedas agresīvi. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka minētā informācija apstiprinās. Noskaidrota personas identitāte. Notikuma vietā ierodas Valsts policijas darbinieki, kuri pārņem izsaukumu.

Ziņo, ka Valdemārpilī, Skolas ielā, nakts laikā dzirdami dīvaini trokšņi (bļaustās, raud). Ierodoties notikuma vietā, veikta patrulēšana. Pārkāpumi netika konstatēti.

19.03.

Ziņo, ka Talsos, Dundagas ielā, uz ceļa braucamās daļas netālu no tuneļa atrodas persona stiprā alkohola reibumā. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka persona ir devusies prom.

Saņemta informācija, ka Īves pagastā pa Tiņģeres ciemu klaiņo agresīvs suns. Informācija nodota atbildīgajam dienestam. Par minēto faktu iesniegts iesniegums.

20.03.

Veicot patrulēšanu Talsu pilsētā, Jaunajā ielā, nakts laikā ievērota nepilngadīga persona, kura smēķē. Nepilngadīgā persona aizturēta, par notikušo informēti vecāki. Uzsākts administratīvā pārkāpuma process.

Saņemta informācija par personu, kura Talsos, Dundagas ielā, Talsu autoostas uzgaidāmajā telpā guļ uz grīdas. Ierodoties notikuma vietā, minētā informācija apstiprinās. Notikuma vietā noskaidrota personas identitāte, veiktas pārrunas, pieņemts lēmums personu nogādāt dzīvesvietā.

Ziņo, ka Oskara Kalpaka ielā, Sabilē, uz ceļa braucamās daļas salikti akmeņi, kas traucējot iebraukt īpašumā. No informācijas sniedzēja pieņemts iesniegums par konstatēto faktu. Tiks lemts par administratīvā procesa uzsākšanu.

Saņemta informācija, ka Talsos, Īsajā ielā, iedzīvotāji ir izveidojoši zaru kaudzi zem liepas, un zari tika dedzināti. Noskaidrots, kura persona izveidoja zaru kaudzi. Ar personu veiktas pārrunas un dots termiņš zaru kaudzi likvidēt.

21.03.

Ziņo, ka Talsos, Dižmāras ielā, privātīpašuma palīgtelpā ieklīdis dzīvnieks. Informācija nodota atbildīgajam dienestam.

Ziņo, ka Ģibuļu pagastā, privātīpašuma pagalmā ieklīdis jenotsuns. Informācija nodota atbildīgajam dienestam.

Saņemta informācija, ka Ārlavas pagastā, Lubes pagrieziena autobusa pieturā guļ persona. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka minētā informācija apstiprinās. Personas izelpā bija jūtama stipra alkoholam līdzīga smaka, persona neorientējas laikā un vietā. Noskaidrota personas identitāte. Pieņemts lēmums personu nogādāt dzīvesvietā.

22.03.

Saņemta informācija, ka Laidzes pagastā, Zvirgzdos, pie daudzdzīvokļu mājas nozāģēts koks. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka minētā informācija apstiprinās. Sastādīts apskates protokols, veikta  fotofiksācija, veikti mērījumi un pieņemts paskaidrojums.

Saņemta informācija, ka Talsos, Raiņa ielā, publiskā iestādē persona uzvedas agresīvi, lamājās un neatstāj telpas. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka minētā informācija apstiprinās. Persona atsakās nosaukt savu identitāti, lūdza izsaukt Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu. Mediķi veica personas apskati.

Ziņo, ka Talsos, Brīvības ielā, vēlā vakara stundā jaunieši trokšņo un automašīnā tiek atskaņota skaļa mūzika. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka minētā informācija apstiprinās. Ar jauniešiem veiktas pārrunas, mūzika tiek izslēgta, jaunieši dodas prom.

23.03.

Ziņo par personu, kura regulāri Stendē, Brīvības ielā, ved pastaigā maza auguma suni un neievēro dzīvnieku labturības prasības. Veicot patrulēšanu Stendes pilsētā, minētā persona pēc vizuālā apraksta netika manīta.

Saņemta informācija par personu, kura Talsos, Dundagas ielā, Talsu autoostas uzgaidāmajā telpā guļ uz soliņiem. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka informācija apstiprinās. Notikuma vietā noskaidrota personas identitāte, veiktas pārrunas, pieņemts lēmums personu nogādāt dzīvesvietā.

Veicot patrulēšanu Stendē, Brīvības ielā, konstatēts fakts, ka skvērā uz soliņa guļ persona. Persona ir spēcīgā alkohola reibuma stāvoklī, nespēj pārvietoties bez palīdzības. Pieņemts lēmums personu nogādāt pašvaldības policijas telpās procesuālo darbību veikšanai.

Veicot patrulēšanu, konstatēts fakts, ka Talsos, Dundagas ielā, publiskā vietā atrodas persona alkohola reibuma stāvoklī, kas pārvietojas ar grūtībām, neorientējās apkārtējā vidē. Noskaidrota personas identitāte, pieņemts lēmums personu nogādāt dzīvesvietā.

24.03.

Ziņo, ka Talsos, Pumpura ielā, daudzdzīvokļu mājas balkonā kaut kas tiek dedzināts. Ierodoties norādītajā adresē, noskaidrots, ka dzīvokļa īrniekam uz balkona aizdedzies izsmēķu trauks. Ar personu veiktas pārrunas. Izskaidroti ugunsdrošības noteikumi.

Saņemta informācija, ka Talsos, V. Ruģēna ielā, novietota automašīna stāvēšanai, pārkāpjot Ceļu satiksmes noteikumus. Sastādīts Lēmums par soda piemērošanu par apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu pārkāpumu.

Saņemta informācija, ka Laidzes pagastā, Sukturos, ceļa braucamā daļa ir netīra, klāta ar dubļiem, kuri paliek pēc smagās tehnikas, nobraucot no lauka. Ierodoties norādītajā adresē, pārkāpumi netika konstatēti. Smagās tehnikas īpašnieks paskaidroja, ka ceļa posmu vienmēr sakārto.

Saņemta informācija, ka Talsos, Brīvības ielā, izglītības iestādes telpās ienākusi iereibusi persona un uzmācas nepilngadīgām personām. Ierodoties izglītības iestādē, konstatēts, ka persona devusies prom. Veikta patrulēšana izglītības iestādes apkārtnē.

Ziņo, ka Talsos, Rūpniecības ielā, atrodas persona, kura neorientējas laikā un telpā. Ierodoties norādītajā adresē, noskaidrota personas identitāte un dzīvesvieta. Konstatēts, ka personai ir veselības problēmas. Persona nogādāta dzīvesvietā un nodota radinieku aprūpē.

Saņemta informācija, ka Stendē, Dumpīšu ielā, pasākuma laikā persona pārkāpj vispārpieņemtās uzvedības normas. Apsardzei nepieciešama pašvaldības policijas palīdzība. Talsu novada pašvaldības policijas darbinieku ierašanās brīdī konflikts atrisinājies. Policijas palīdzība nebija nepieciešama.

25.03.

Saņemta informācija, ka  Talsos, Skolas ielā, tiek dedzināts ugunskurs, kas traucē kaimiņiem. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka saņemtā informācija neapstiprinās.

Saņemta informācija, ka Ģibuļu pagastā, Pastendē, daudzdzīvokļu mājas koplietošanas telpā guļ persona. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka minētā informācija apstiprinās. Persona bija stiprā alkohola reibuma stāvoklī, neorientējas laikā un vietā. Pieņemts lēmums personu nogādāt pašvaldības policijā procesuālo darbību veikšanai.

Veicot patrulēšanu Talsos, Saules ielā, konstatēts, ka publiskā vietā vairākas personas lieto alkoholiskus dzērienus. Viena no personām demonstratīvi uzsāka konfliktēt ar pašvaldības policijas darbiniekiem. Pieņemts lēmums personu aizturēt un nogādāt pašvaldības policijas telpās procesuālo darbību veikšanai.

26.03.

Ziņo, ka Talsos, Dundagas ielā, sabiedriskā vietā atrodas vairākas personas alkohola reibumā un uzvedas neadekvāti. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka minētā informācija apstiprinās. Pieņemts lēmums vienu personu aizturēt un  nogādāt pašvaldības policijas telpās procesuālo darbību veikšanai.

Ziņo, ka Talsos, Ezera ielā, autobusa pieturā atrodas persona alkohola reibumā. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka minētā informācija apstiprinās. Pieņemts lēmums personu aizturēt un  nogādāt pašvaldības policijas telpās procesuālo darbību veikšanai.

Saņemta informācija, ka Talsos starp K. Valdemāra ielu un Aspazijas ielu tiek kurināts ugunskurs, kurā, iespējams, tiek dedzināta plastmasa, jo jūtama kodīga smaka. Apsekojot minēto teritoriju, konstatēts, ka K. Valdemāra ielā tiek dedzināts mazs ugunskurs. Smaka gaisā nav jūtama. Aptaujāti blakusesošie kaimiņi, kuri paskaidro, ka kodīgo smaku nav jutuši.

Ziņo, ka Stendē, Brīvības ielā, notiek ģimenes konflikts. Ierodoties  notikuma vietā konstatēts, ka konflikts beidzies. Starp konfliktā iesaistītām personām panākts savstarpējs izlīgums.

27.03.

Saņemta informācija, ka Talsos, K. Mīlenbaha ielā, daudzdzīvokļu mājas apkurē tiek izmantoti dzelzceļa gulšņi, kas piesūcināti ar ķīmiskām vielām. Veicot pārbaudi par saņemto informāciju, konstatēts, ka sniegtā informācija neapstiprinās.

Ziņo, ka Talsos, Kalna ielā, daudzdzīvokļu mājā, personas ar savu uzvedību traucē mājas iedzīvotājiem. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka divas personas skaļi sarunājas. Ar personām veiktas pārrunas.

28.03.

Saņemta informācija, ka Talsos, Kalna ielā, ēkas otrajā stāvā stāv atvērts viens no logiem un bīstami virinās. Vēja iespaidā logs, iespējams, var uzkrist kādam uz galvas. Informācija nodota ēkas apsaimniekotājam.

Ziņo, ka Lībagu pagastā pa šoseju Ventspils-Rīga virzienā uz Strazdi brauc automašīna, kas vairākas reizes klaji pārkāpusi ceļa satiksmes noteikumus. Informācija nodota Valsts policijas darbiniekiem.  

Saņemta informācija par personu, kura Talsos, Dundagas ielā, Talsu autoostas teritorijā atrodas alkohola reibumā. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka informācija neapstiprinās. Veikta patrulēšana apkārtnē.

Saņemta informācija par antisociālajiem elementiem, kuri ikdienā uzturas sabiedriskā vietā Talsos, Dundagas ielā, tirdzniecības centra apkārtnē (lieto alkoholu, urinē sabiedriskā vietā, kaujas). Informācijas sniedzējs vēlas, lai policija pielieto pret antisociālajiem elementiem speclīdzekļus, tad viņi sākšot baidīties. Saņemtā informācija nodota patruļgrupām, lai ikdienas darbā pievērš pastiprinātu uzmanību minētajai teritorijai.

Veicot patrulēšanu Talsos, Saules ielā, konstatēts, ka transportlīdzeklis slidenos laika apstākļos nobraucis no ceļa braucamās daļas un iebraucis grāvī. Konstatēts, ka automašīnas vadītājam ir liegtas autovadītāju tiesības. Notikuma vietā izsaukti Valsts policijas darbinieki.

29.03.

Saņemta informācija, ka Talsos, Andreja Pumpura ielā, persona nonākusi bezpalīdzīgā stāvoklī. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka minētā informācija apstiprinās. Notikuma vietā izsaukts Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, kurš sniedz personai nepieciešamo palīdzību.

Ziņo, ka Talsos, Voldemāra Ruģēna ielā, automašīna novietota stāvēšanai autobusa pieturā, traucē satiksmi. Ierodoties norādītajā adresē, pārkāpumi netika konstatēti.

Ziņo, ka Talsos, Stendes ielā, persona atrodas bezpalīdzīgā stāvoklī un nespēj nokļūt dzīvesvietā. Persona nogādāta dzīvesvietā.

Saņemta informācija, ka Lībagu pagastā, Mundigciemā, klaiņo suns. Informācija nodota atbildīgajam dienestam.

Saņemta informācija, ka Talsos, V. Ruģēna ielā, novietota automašīna stāvēšanai, pārkāpjot Ceļu satiksmes noteikumus. Sastādīts lēmums par soda piemērošanu par apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu pārkāpumu.

Ziņo, ka Talsos, Baznīcas laukumā, uz soliņa guļ persona. Ierodoties notikuma vietā, pieņemts lēmums personu aizturēt un nogādāt pašvaldības policijas telpās procesuālo darbību veikšanai.

30.03.

Ziņo, ka Laidzes pagastā, daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpā pie radiatoriem guļ persona stiprā alkohola reibumā. Ierodoties notikuma vietā, pieņemts lēmums personu aizturēt un nogādāt pašvaldības policijas telpās procesuālo darbību veikšanai.

Ziņo, ka Abavas pagastā, kāda īpašuma ēkās samesti atkritumi. Noskaidrots ēkas īpašnieks, kuram dots laiks sakopt īpašumu.

Ziņo, ka Talsos, A. Pumpura ielā, pie malkas šķūņiem kaut kas deg. Ir izsaukts Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests. Konstatēts, ka deg malkas šķūnis. Pašvaldības policijas darbinieku palīdzība vairs nav nepieciešama.

Ziņo, ka Talsos, Brīvības ielā, daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpā atrodas persona alkohola reibumā. Ierodoties notikuma vietā, pieņemts lēmums personu aizturēt un nogādāt pašvaldības policijas telpās procesuālo darbību veikšanai.

31.03.

Saņemta informācija, ka Talsos, Celtnieku ielā, koplietošanas kāpņutelpas otrajā stāvā regulāri uzturas vairāki pilngadīgi jaunieši, kuri lietojot alkoholiskus dzērienus. Ierodoties adresē, uzklausītas vairākas personas. Jauniešiem skaidrots, ka traucēt citus mājas iedzīvotājus nav ētiski. Nepilngadīgas personas netika manītas.

01.02.
Saņemta informācija, ka Talsos, Liepu ielā, pastaigu parkā jaunieši, iespējams, bojā šūpoles. Ierodoties notikuma vietā, pārkāpumi netika konstatēti. Ar sastaptajiem jauniešiem veiktas pārrunas par publiski pieejamā inventāra lietošanas noteikumiem.

Saņemta informācija, ka Lībagu pagastā, Ventspils – Rīgas šosejas ceļa malā, ir sabraukts dzīvnieks. Informācija tika nodota atbildīgajam dienestam.

02.02.
Saņemta informācija, ka Valdgales pagastā pirmsskolas izglītības iestādē pēc mazgadīga bērna ieradusies persona alkohola reibumā. Personāls atsakās nodot bērnu personai. Kā arī ziņo, ka pie iestādes atrodas transportlīdzeklis, kura vadītājs ir acīmredzamā alkohola reibumā. Ierodoties notikuma vietā, noskaidrots, ka persona ar varu paņēmusi mazgadīgo bērnu un devusies prom. Veikta pārbaude personas dzīvesvietā, kurā konstatēts, ka dzīvoklī atrodas sveša persona alkohola reibumā, kura nespēj paskaidrot, kur atrodas nepilngadīgais bērns. Veiktas vairākas pārbaudes iespējamajās personas uzturēšanās vietās. Persona netika sastapta.

Ziņo par personu, kura guļ publiskā vietā Talsos, Raiņa ielā. Ierodoties notikuma vietā, persona pamodināta. Ar personu veiktas pārrunas. Pēc pārrunām persona nogādāta dzīvesvietā.
Saņemta informācija, ka Pastendē, Ozolu ielā, daudzdzīvokļu mājas pagalmā automašīna traucē citiem transportlīdzekļiem. Ierodoties norādītajā adresē, pārkāpumi netika konstatēti.

Ziņo, ka Stendē, Brīvības ielā, publiskajos apstādījumos pie veikala bojāta viena no tūjām. Veikta videonovērošanas kameru ierakstu caurskate Stendes pilsētā.

03.02.
Saņemta informācija, ka Valdgales pagastā pazudusi persona ar mazgadīgu bērnu. Informācijas sniedzējam izskaidrots, ka nepieciešams ziņot Valsts policijai.

Saņemta informācija, ka Talsos, Dundagas ielā, novietota automašīna stāvēšanai, pārkāpjot Ceļu satiksmes noteikumus. Ierodoties notikuma vietā, sastādīts lēmums par soda piemērošanu par apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu pārkāpumu.

Ziņo, ka Stendē, Brīvības ielā, publiskā vietā guļ persona alkohola reibumā. Ierodoties notikuma vietā, persona pamodināta, veiktas pārrunas. Pieņemts lēmums personu nogādāt dzīvesvietā.
Ziņo par ģimenes konfliktu Ģibuļu pagastā. Ierodoties notikuma vietā, noskaidroti lietas apstākļi. Pieņemts lēmums konfliktā iesaistīto personu aizturēt un nogādāt pašvaldības policijā procesuālo darbību veikšanai.

04.02.
Saņemta informācija, ka Talsos, Dundagas ielā, uz ceļa braucamās daļas atrodas nobraukts dzīvnieks. Informācija nodota atbildīgajam dienestam.

05.02.
Saņemta informācija, ka Talsos, Dundagas ielā, notiek ģimenes konflikts. Ierodoties notikuma vietā, ar konfliktā iesaistītām personām veiktas pārrunas. Konfliktā iesaistītā persona dodas uz citu dzīvesvietu.

Ziņo, ka Stendē, Brīvības ielā, vairākas dienas klaiņo liela auguma suns. Informācija nodota atbildīgajam dienestam.

Ziņo, ka Talsos, A. Lerha-Puškaiša ielā, automašīnu stāvlaukumā neadekvāti uzvedas persona, kura, iespējams, ir narkotisko vielu iespaidā. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka persona nav pie samaņas. Izsaukta Neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde, kuras mediķi apdraudējumu personas veselībai nekonstatē. Notikumu pārņem Valsts policijas darbinieki.

6.02.
Ziņo, ka Talsos, Brīvības ielā, daudzdzīvokļu mājas koplietošanas telpā pamests suns. Notikuma vietā veikta apskate un uzklausīti mājas iedzīvotāji. Noskaidrots dzīvnieka īpašnieks. Par konstatēto faktu ziņots atbildīgajām iestādēm.

Ziņo, ka Stendē, Brīvības ielā, klaiņo suns. Informācija nodota atbildīgajam dienestam.

Saņemta informācija, ka Strazdē, daudzdzīvokļu mājā, ir jūtama gāzes smaka. Iespējams, dzīvoklī atrodas personas alkohola reibumā. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka minētā informācija apstiprinās. Daudzdzīvokļu mājas iedzīvotāji koplietošanas telpā atvēruši logus un izvēdinājuši telpas. Uz notikuma vietu izsaukts Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests. Iekļūstot dzīvoklī, konstatēts, ka bojāts gāzes plīts redaktors un dzīvoklī ir gāzes noplūde. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta brigāde minētos bojājumus novērsa.

7.02.
Saņemta informācija, ka Talsos, A. Pumpura ielā, pie sadzīves un šķiroto atkritumu konteineriem novietoti lielgabarīta atkritumi. Veikta videonovērošanas kameru ierakstu caurskate Talsu pilsētā.

Saņemta informācija, Rojā, Segas ielā, kādā iestādē ik pa laikam ienāk persona, kura atrodas alkohola reibuma stāvoklī un ar savām darbībām traucē darbiniekiem pildīt tiešos darba pienākumus. Notikuma vietā veiktas pārrunas ar alkohola reibumā esošo personu. Personai izskaidrots, ka turpmākas iestādes darba traucēšanas gadījumā var tikt saukts pie administratīvās atbildības.

Saņemta informācija, ka Talsos, Celtnieku ielā, daudzdzīvokļu mājas pirmajā kāpņu telpā guļot persona alkohola reibuma stāvoklī. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka informācija apstiprinās. Persona paskaidro, ka gaida draugu. Pēc pārrunām persona pamet kāpņu telpu.

Saņemta informācija, ka Talsos, V. Ruģēna ielā, autobusu pieturvietā automašīna traucē citiem transportlīdzekļiem. Ierodoties norādītajā adresē, pārkāpumi netika konstatēti.

Saņemta informācija, ka Talsos, Rīgas ielā, pie tirdzniecības centra stāvlaukumā ir aizņemtas visas invalīdiem paredzētās stāvvietas. Ierodoties norādītajā adresē, pārkāpumi netika konstatēti.

09.02.
Saņemta informācija, ka Talsos, īpašumā Ozolu ielā,ienākusi nepiederoša persona, kura ir redzamā alkohola reibumā. Ierodoties minētajā adresē, konstatēts, ka persona ir devusies prom.

Ziņo par to, ka virzienā uz Dundagu, pie Pūņu krustojuma uz ceļa braucamās daļas skraida melnbalts laikas šķirnes suns bez saimnieka uzraudzības. Informācija nodota atbildīgajam dienestam.

10.02.
Saņemta informācija, ka Mērsragā, Skolas ielā, atrodas divas personas stiprā alkohola reibumā. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka minētā informācija neapstiprinās. Veikta patrulēšana tuvākā apkārtnē.

Ziņo, ka Talsos, Laukmuižas ielā, klaiņo suns. Informācija nodota atbildīgajam dienestam.

11.02.
Veicot patrulēšanu Talsos, Cielavas ielā, konstatēts, ka autovadītājs pārkāpj ceļu satiksmes noteikumus. Apturot transportlīdzekli, konstatēts, ka autovadītājs, iespējams, ir alkohola reibumā. Uz notikuma vietu izsaukti Valsts policijas darbinieki pārkāpuma konstatēšanai.

Ziņo, ka Vandzenē, privātīpašumā, starp vairākām personām izcēlies konflikts. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka minētā informācija apstiprinās. Ierodoties notikuma vietā, sastaptas vairākas personas, kuras atradās alkohola reibumā. Dzīvokļa saimnieks paskaidroja, ka ir svinējis savu jubileju un ar ciemiņiem sanācis konfliktēt. Pēc pašvaldības policijas darbinieku lūgumu nepiederošas personas dodas prom.

Saņemta informācija, ka Talsos, īpašumā Dundagas ielā, ienākusi persona, kura uzvedas jocīgi, atsakās pamest īpašumu. Uz notikuma vietu tika izsaukta Neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde, kura ieradās un veica nepieciešamās pārbaudes. Pēc mediķu pārbaudes persona labprātīgi atstāj privātīpašumu.

Saņemta informācija, ka Talsos, Dundagas ielā, uz zemes guļ persona alkohola reibuma stāvoklī. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka informācija apstiprinās. Persona pamodināta, veiktas pārrunas. Pieņemts lēmums personu nogādāt dzīvesvietā.

Saņemta informācija, ka Rojā, Selgas ielā, daudzdzīvokļu mājas dzīvoklī bieži tiek lietoti alkoholiski dzērieni, kā arī informē, ka persona pēc alkoholisku dzērienu lietošanas vada transportlīdzekli. Informācija pieņemta zināšanai un veikta patrulēšana Rojā.

Veicot patrulēšanu Pastendē, Skolas ielā, pie Pastendes kultūras nama ārdurvīm pamanīti jaunieši kuri smēķēja. No jauniešiem pieņemti paskaidrojumi, par situāciju telefoniski informēti jauniešu vecāki. Uzsākti administratīvā pārkāpuma procesi.

12.02.
Saņemta informācija, ka Dundagā, Talsu ielā, autobusu pieturā atrodas iereibusi persona, kura mēģina iekļūt sabiedriskajā tualetē, kas ir slēgta. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka persona atrodas alkohola reibuma stāvoklī, bet spēj patstāvīgi pārvietoties, sabiedrisko kārtību netraucē. Pieņemts lēmums personu nogādāt dzīvesvietā.

Veicot patrulēšanu Rojā, Zvejnieku ielā, nakts laikā konstatēts, ka persona ir spēcīgā alkohola reibuma stāvoklī, pārvietojas ar grūtībām. Noskaidrota personas identitāte un persona nogādāta dzīvesvietā.

Veicot patrulēšanu Talsos, Dundagas ielā, Talsu autoostas teritorijā, konstatēts, ka persona, būdama alkohola reibumā, traucē autoostas apmeklētājiem. Ierodoties notikuma vietā, persona aizturēta un nogādāta pašvaldības policijas telpās procesuālo darbību veikšanai.

Saņemta informācija par personu, kura pārvietojas ar grūtībām Talsos, Raiņa ielā. Veicot patrulēšanu, sastapta minētā persona. Pieņemts lēmums personu nogādāt dzīvesvietā.

Ziņo, ka pa autoceļu Jūrmala – Talsi, pārvietojas transportlīdzeklis, kura autovadītājs, iespējams, ir alkohola reibumā. Automašīnā atrodas arī nepilngadīgs bērns. Minētais transportlīdzeklis apturēts. Konstatēts, ka sniegtā informācija apstiprinās. Uz notikuma vietu izsaukti Valsts policijas darbinieki, kuri pārņem notikumu.

13.02.

Ziņo, ka Talsos, Dundagas ielā, automašīnas novietotas stāvēšanai, pārkāpjot Ceļu satiksmes noteikumus. Sastādīti lēmumi par soda piemērošanu par apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu pārkāpumu.

Ziņo, ka Abavas pagastā, daudzdzīvokļu mājā, notiek remontdarbi un ēkas ārpusē atrodas celtniecības atkritumi. Noskaidrots īpašnieks, kurš veic minētajā adresē remontdarbus. Ar  personu veiktas pārrunas, kura paskaidro, ka celtniecības materiāli tiks izvesti un apkārtne sakārtota.

Ziņo, ka Talsos, Krišjāņa Valdemāra ielā, dzīvoklī tiek trokšņots, iespējama fiziska izrēķināšanās. Ierodoties norādītajā adresē, sastaptas vairākas personas. Konflikts netiek konstatēts. Ar personām veiktas pārrunas, palūgts doties uz savām dzīvesvietām.

Saņemta informācija, ka Talsos, Dundagas ielā, publiskā vietā atrodas persona alkohola reibuma stāvoklī, kura nespēj patstāvīgi pārvietoties. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka informācija apstiprinās. Ar persona veiktas pārrunas. Pieņemts lēmums personu nogādāt dzīvesvietā.

Ziņo, ka Talsos, Krišjāņa Valdemāra ielā, atrodas persona alkohola reibuma stāvoklī, kura nespēj patstāvīgi pārvietoties. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka informācija apstiprinās. Personas attieksme ir agresīva.  Pieņemts lēmums personu nogādāt pašvaldības policijā procesuālo darbību veikšanai.

14.02.

Saņemta informācija, ka īpašumā Valdgales pagastā regulāri klīst blakus dzīvojošā kaimiņa suns, kurš bojā žogu un nokārto dabiskās vajadzības pagalmā. Ierodoties notikuma vietā, pieņemts iesniegums. No klaiņojošā suņa saimnieka pieņemts rakstveida paskaidrojums. Tiek lemts par administratīvā pārkāpuma procesa uzsākšanu.

Ziņo, ka Valdgales pagastā pašvaldības grantētais ceļa posms tiekot bojāts ar smago tehniku, jo notiekot šķeldas izvešana. Notikuma vietā konstatēts, ka ceļa malā šķeldošanu veic uzņēmums, kurš ir saņēmis visas atļaujas darbu veikšanai no pašvaldības.

Saņemta informācija, ka Mērsragā, Dzintaru ielā, notiek ģimenes konflikts. Iespējams konflikta laikā ir cietusi nepilngadīga persona. Ierodoties notikuma vietā, noskaidroti lietas apstākļi. Cietušās personas nogādātas ārstniecības iestādē miesas bojājumu konstatēšanai. Pēc ārstu pārbaudes persona ar nepilngadīgiem bērniem nogādāta drošā vidē.

15.02.

Saņemta informācija, ka Sabilē, Rīgas ielā, dzīvoklī atrodas četri mazgadīgi bērni bez uzraudzības, netiek pildīti bērnu aprūpes pienākumi. Ierodoties noradītajā adresē, konstatēts, ka sniegtā informācija neapstiprinās. Bērniem apdraudējums netika konstatēts.

Ziņo, ka Stendē, Robežu un Raiņa ielas krustojumā, ceļa malā regulāri tiek atstātas automašīnas zaļajā zonā. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka minētā informācija neapstiprinās. Konstatēts, ka automašīna atrodas daļēji ceļa malā, komunikāciju zonā.

Saņemta informācija, ka Talsos, Brīvības ielā, stāvlaukuma notekgrāvī bērni spēlējas uz ledus, lūdz pabrīdināt par nepieciešamību ievērot drošību, lai nenotiktu nelaime. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka minētā informācija apstiprinās. Bērni uzrunāti un veiktas pārrunas par drošību.

16.02.

Ziņo, ka Talsos, Raiņa ielā, sabiedriskā autotransporta pieturā vairākas personas lieto alkoholiskus dzērienus. Ierodoties notikuma vietā, sastaptas vairākas personas. Alkohola lietošana netika konstatēta. Ar personām veiktas pārrunas.

Ziņo, ka Valdemārpilī, Jaunajā ielā, ilgākā laika posmā tiek dedzināti priekšmeti un gaisā jūtama gumijas smaka.  Gumijas smaka traucē apkārtējiem iedzīvotājiem. Veikta patrulēšana, pārkāpumi netika konstatēti.

17.02.

Ziņo, ka Talsos, Bētiņu ielā, ilgāku laika posmu persona staigā ar lapu pūtēju un pūš no peļķēm ārā ūdeni. Persona ar savām darbībām traucē iedzīvotāju mieru. Ierodoties norādītājā adresē, noskaidrots, ka persona veic savus profesionālos darba pienākumus.

Saņemta informācija, ka Valdemārpilī, Ambrakas ielā, pie malkas šķūņiem un šķiroto atkritumu konteineriem pulcējas nepilngadīgas personas, kuras atklāti smēķē. Informācija pieņemta zināšanai. Minētā adrese tiks apsekota regulāri.

Veicot patrulēšanu Talsu pilsētā, Lielajā ielā 26, ievērots transportlīdzeklis, kura vadītāja braukšanas stils rada aizdomas, ka autovadītājs, iespējams, ir alkohola reibumā. Automašīna apturēta, konstatēts, ka automašīnas vadītājs automašīnu vada alkohola reibuma stāvoklī. Persona aizturēta un nodota Valsts policijas darbinieku rīcībā turpmāku procesuālo darbību veikšanai.

Veicot patrulēšanu konstatēts fakts, ka Talsos, Dundagas ielā, publiskā vietā uz soliņiem sēž persona, kura ir stiprā alkohola reibumā. Ar personu veiktas pārrunas. Pieņemts lēmums personu nogādāt dzīvesvietā.

Ziņo par ģimenes konfliktu Talsos, Raiņa ielā. Ierodoties notikuma vietā, ar konfliktā iesaistītām personām veiktas pārrunas. Konflikts atrisināts.

18.02.

Saņemta informācija, ka Talsos, Andreja Pumpura ielā, netālu no esošā skvēriņa četras personas skaļi uzvedas, tādējādi traucē daudzdzīvokļu mājas iedzīvotāju naktsmieru. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka informācija apstiprinās daļēji. Ar skvēriņā esošajām personām veiktas pārrunas, personas nekavējoties pārtrauc trokšņošanu un izklīst.

Ziņo, ka Valdemārpilī, Lielajā ielā, daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpā atrodas sveša persona, kura, iespējams, atrodas alkohola reibumā, un mēģina iekļūt svešā dzīvoklī. Ar savu rīcību persona traucē naktsmieru. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka informācija neapstiprinās. Informācijas sniedzējs paskaidro, ka persona esot devusies prom. Veikta adreses vizuāla apskate.

Ziņo, ka Talsos, Andreja Pumpura ielā, saimnieks nevāc sava suņa fekālijas. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka minētā informācija neapstiprinās. Veikta patruļa tuvākajā apkārtnē.

Saņemta informācija, ka Talsos, Miera ielā, pie mazdārziņiem grāvī guļ persona. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka minētā informācija apstiprinās. Persona neorientējas laikā un vietā, izelpā jūtama alkoholam raksturīgā smaka. Pieņemts lēmums personu nogādāt dzīvesvietā.

Ziņo, ka Pastendē, Ozolu ielā, automašīna traucē gājēju kustību. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka minētā informācija apstiprinās. Sastādīts lēmums par soda piemērošanu par apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu pārkāpumu.

19.02.

Veicot patrulēšanu Talsu pilsētā, Kareivju ielā, pamanīta agrāk policijas redzes lokā nonākusi persona, kura ar savu uzvedību piesaistīja policijas darbinieku uzmanību. Ar personu veiktas pārrunas. Pārkāpumi netika konstatēti.

Ziņo, ka Talsos, Dundagas ielā, daudzdzīvokļu mājas iekšpagalmā iebraukusi pelēkas krāsas automašīna un divas personas ar lukturiem spīdina citai automašīnai logos un cenšas iekļūt tās salonā. Notikuma vietā noskaidrots, ka transportlīdzeklim ir tehniskas problēmas. Automašīnas īpašnieks kopā ar draugu mēģina tās atrisināt. Nozieguma sastāvs netika konstatēts.

20.02.

Ziņo, ka Talsos, Celtnieku ielā, automašīna traucē sētniekam tīrīt gājēju ietvi. Ierodoties notikuma vietā, pārkāpums netika konstatēts.

21.02.

Ziņo, ka Mērsraga pagastā, Upesgrīvā, autobusa pieturā guļ persona, kura, iespējams, ir alkohola reibumā. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka informācija apstiprinās. Pieņemts lēmums personu nogādāt dzīvesvietā, radinieku aprūpē.

Saņemta informācija par to, ka gandrīz katru dienu Dundagā, Dundagas tirgus laukumā, uzturas jaunieši, arī nepilngadīgi, kuri tur smēķē un piegružo tirgus nojumes ar sīkiem sadzīves atkritumiem. Lūdz, lai periodiski iespēju robežās Dundagas tirgus laukumu apseko. Informācija pieņemta zināšanai, tiks veikti profilaktiski reidi.

22.02.

Veikta patrulēšana kāpu aizsargjoslas teritorijā sakarā ar ugunsgrēku uz kuģa jūrā Rojas pagastā, Kaltenē. Veicot patrulēšanu, pārkāpumi netika konstatēti.

Ziņo, ka Talsos, V. Ruģēna ielā, automašīna novietota stāvēšanai, neievērojot ceļu satiksmes noteikumus. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka minētā informācija apstiprinās. Sastādīts lēmums par soda piemērošanu par apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu pārkāpumu.

Ziņo, ka Dundagas pagastā, Dundagā, nakts laikā vairāki jaunieši ar automašīnām traucē sabiedrisko kārtību, veic agresīvu braukšanu. Notikuma vietā agresīva braukšana netika konstatēta. Uz grants seguma bija redzamas automašīnas pēdas, kas liecināja par agresīvu braukšanas manevru izpildi. Veikta patrulēšana Dundagas ciema teritorijā.

23.02.

Ziņo, ka Talsos, Laukmuižas ielā, daudzdzīvokļu mājas koplietošanas telpā klaigā persona. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka minētā informācija apstiprinās. Personas izelpā bija jūtama stipra alkoholam līdzīga smaka. Persona atteicās nosaukt savu identitāti un dzīvesvietu, izteicās necenzētiem vārdiem, uzvedība agresīva. Pieņemts lēmums personu nogādāt pašvaldības policijā procesuālo darbību veikšanai.

Saņemta informācija, ka Talsos, Jaunajā ielā, daudzdzīvokļu mājas koplietošanas kāpņu telpā guļ persona. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka minētā informācija apstiprinās. Persona bija acīmredzamā stiprā alkohola reibuma stāvoklī. Pieņemts lēmums personu nogādāt pašvaldības policijā procesuālo darbību veikšanai.

24.02.

Ziņo, ka Talsos, F. Blumbaha ielā, iestādes stāvlaukumā ilgstoši atstāta automašīna stāvēšanai. Noskaidrots transportlīdzekļa īpašnieks, ar personu veiktas pārrunas. Persona paskaidro, ka drīzumā transportlīdzekli pārvietos.

Saņemta informācija, ka Laucienes pagastā, Pļavās, privātīpašumā tiek turēti vairāki mājdzīvnieki un netiek ievērotas dzīvnieku labturības prasības. Pārbaudot informāciju, tika noskaidrots, dzīvnieku īpašnieks. Konstatēts, ka dzīvnieki ir reģistrēti un čipoti.

Saņemta informācija, ka Lībagu pagastā, Mundigciemā, privātīpašuma teritorijā tiek dedzināti visāda veida atkritumi. Gaisā jūtama degošas plastmasas smaka. Ierodoties norādītajā adresē, pārkāpumi netika konstatēti.

Saņemta informācija, ka Talsos, A. Pumpura ielā, daudzdzīvokļu mājas dzīvoklī notiek alkohola lietošana, trokšņots, līdz ar to tiek traucēts blakus dzīvojošo kaimiņu miers. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka dzīvoklī esošās personas atrodas spēcīgā alkohola reibuma stāvoklī, guļ uz grīdas un nespēj patstāvīgi pārvietoties. Ar dzīvokļa saimnieku veiktas pārrunas, ieteikts pārstāt lietot alkoholiskos dzērienus un ar savām darbībām traucēt kaimiņus.

Saņemta informācija, ka Talsos, Draudzības ielā, daudzdzīvokļu mājā persona ar savu uzvedību traucē blakus dzīvojošos kaimiņus. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka persona atrodas mājas pagalmā. Persona pie sevis runā nesakarīgus tekstus, bet uzvedība samērā adekvāta. Ar personu veiktas pārrunas par sabiedriskā miera traucēšanu.

Saņemta informācija, ka Talsos, Laidzes ielā, uz gājēju ietves guļ persona alkohola reibuma stāvoklī. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka informācija apstiprinās. Pieņemts lēmums personu nogādāt pašvaldības policijā procesuālo darbību veikšanai.

25.02.

Ziņo, ka Talsu apvedceļa krustojumā, ceļa malā, atrodas nobraukts dzīvnieks. Informācija nodota atbildīgajam dienestam.

Saņemta informācija, ka Valdemārpilī kapsētā apzīmēti pieminekļi. Informācija nodota Valsts policijas darbiniekiem, kuri izbrauc uz notikuma vietu.

Patrulējot Talsu pilsētā, ievērots, ka Talsos, Ezera ielā, apzīmēts afišas stabs ar ebreju simboliku. Veikta video ierakstu caurskate. Informācija nodota Valsts policijas darbiniekiem.

Ziņo par transportlīdzekli, kurš Talsu pilsētā veic agresīvu braukšanu. Veicot patrulēšanu, minētais transportlīdzeklis netiek manīts.

26.02.

Ziņo, ka Talsos, Kļavu ielā, uz ielas braucamās daļas novietotas divas automašīnas, kas traucē citiem satiksmes dalībniekiem. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka sniegtā informācija neapstiprinās.

Ziņo, ka Talsos, Lielajā ielā, automašīnu stāvvietā atrodas automašīna, kuras dzinējs darbojas, bet automašīnas vadītājs guļ. Informācijas sniedzējs lūdz pārbaudīt, vai personai nav radušās veselības problēmas. Ierodoties norādītajā adresē, ar personu veiktas pārrunas. Persona paskaidro, ka, gaidot personu, vienkārši iesnaudās.

27.02.

Ziņo, ka  Ģibuļu pagastā dīķī iesaluši divi gulbji. Informācija nodota atbildīgajam dienestam. Dienests informē, ka gulbji nav iesaluši.

Ziņo, ka Talsos, A. Lerha-Puškaiša ielā, automašīnas novietotas stāvēšanai neievērojot ceļu satiksmes noteikumus. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka minētā informācija apstiprinās. Sastādīti lēmumi par soda piemērošanu par apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu pārkāpumiem.

Saņemta informācija, par to, ka Dundagā, Dundagas tirgus laukumā, uzturas jaunieši, arī nepilngadīgi, kuri tur smēķē un piegružo tirgus nojumes ar sīkiem sadzīves atkritumiem. Veicot profilaktisko reidu, konstatēti vairāki pārkāpumi. Uzsākti administratīvā pārkāpuma procesi.

Ziņo, ka Talsos, Darba ielā, daudzdzīvokļu mājas koplietošanas telpā atrodas apjukusi, nepazīstama persona. Persona esot kritusi kāpņu telpā. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka sniegtā informācija apstiprinās, noskaidrota personas identitāte. Pieņemts lēmums izsaukt Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu. Persona nodota mediķu aprūpē.

28.02.

Saņemta informācija, ka Talsos, Dundagas ielā, publiskā vietā vairākas personas nokārto dabiskās vajadzības. Veicot pārbaudi minētajā adresē, pārkāpumi netika konstatēti. Ar personām, kuras norādītajā vietā atradās, veiktas pārrunas, palūgts personām izklīst.

Saņemta informācija, ka Talsos, A. Pumpura ielā, daudzdzīvokļu mājas koplietošanas telpā atrodas persona alkohola reibuma stāvoklī. Uz iedzīvotāju aicinājumiem pamest kāpņu telpu nereaģē. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka sniegtā informācija apstiprinās. Ar personu veiktas pārrunas, noskaidrota personība. Pieņemts lēmums personu nogādāt dzīvesvietā radinieku aprūpē.

01.01.

Ziņo, ka Lubes pagastā, Anužos, suņi uzbrukuši un sakoduši blakus esošajā īpašumā dzīvojošu suni. No sakostā dzīvnieka īpašnieka pieņemts iesniegums. Informācija tiks nodota atbildīgajam dienestam.

Saņemta informācija, ka Jaunpagastā, Dārza ielā, dzīvoklī atrodas nepieskatīts mazgadīgs bērns. Ierodoties notikuma vietā, dzīvokļa durvis netiek atvērtas.

Saņemta informācija, ka Talsos, Celtnieku ielā, dzīvoklī atrodas divas nepieskatītas mazgadīgas personas. Tika noskaidroti lietas apstākļi un veiktas pārrunas.

Ziņo, ka Dundagā, Upes ielā, daudzdzīvokļu mājas koplietošanas telpā atrodas nepiederoša persona alkohola reibumā, kura neorientējas laikā un telpā. Ierodoties notikuma vietā, noskaidrota personas identitāte. Pieņemts lēmums personu nogādāt dzīvesvietā.

Saņemta informācija, ka Dundagā, Upes ielā, dzīvoklī atrodas vairākas personas, kuras ir alkohola reibumā. Dzīvoklī atrodas viena nepilngadīga persona un viena mazgadīga persona. Veicot pārbaudi, konstatēts, ka sniegtā informācija apstiprinās. Noskaidrots, ka nepilngadīgā persona ir alkohola reibumā un pieskata mazgadīgo personu. Tā kā bērnu vecāki neatrodas dzīvesvietā, pieņemts lēmums nepilngadīgo un mazgadīgo personu nogādāt drošā vidē.

Ziņo, ka Talsos, A. Pumpura ielā, daudzdzīvokļu mājas koplietošanas telpā kāda persona klauvē pie dzīvokļa durvīm. Veicot pārbaudi, noskaidroti lietas apstākļi, noskaidrota personas identitāte. Pieņemts lēmums personu nogādāt dzīvesvietā.

Ziņo, ka Talsos, Dundagas ielā vairāki jaunieši ar sniega pikām met pa daudzdzīvokļu mājas logiem. Informācija tiek nodota darbiniekiem, kuri veic patrulēšanu pilsētā. Tiek pievērsta pastiprināta uzmanība daudzdzīvokļu māju pagalmiem.

02.01.

Ziņo, ka Talsos, Rīgas ielā, pie daudzdzīvokļu mājas ieejas durvīm novietots transportlīdzeklis, kurš traucē pārvietoties operatīvajam transportlīdzeklim. Veicot pārbaudi, konstatēts, ka transportlīdzeklis, kurš traucēja satiksmi, norādītajā vietā vairs neatrodas.

Ziņo par personu, kura guļ uz soliņa publiskā vietā Talsos, Dundagas ielā. Ierodoties minētajā adresē, ar personu veiktas pārrunas. Pēc pārrunām persona dodas prom.

Saņemta informācija par automašīnu, kura novietota stāvēšanai, pārkāpjot ceļu satiksmes noteikumus Talsos, Dundagas ielā. Veicot pārbaudi, konstatēts, ka sniegtā informācija apstiprinās. Sastādīts lēmums par apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu pārkāpumu.

Saņemta informācija par automašīnu, kura novietota ilgstošai stāvēšanai Laidzes pagastā, Zvirgzdos. Ierodoties minētajā adresē, noskaidrots transportlīdzekļa īpašnieks, kurš paskaidro, ka tuvākajā laikā automašīna tiks pārvietota.

Ziņo, ka Talsos, K. Mīlenbaha ielā, tirdzniecības vietā ienākusi persona un traucē veikala apmeklētājiem. Persona ir alkohola reibumā. Veicot pārbaudi, konstatēts, ka informācija apstiprinās. Ar personu veiktas pārrunas, pēc kurām tā dodas prom.

Ziņo par personu, kura spēcīgā alkohola reibumā atrodas tirdzniecība vietā Talsos, Rīgas ielā. Persona aizturēta un nogādāta pašvaldības policijā procesuālo darbību veikšanai.

03.01.

Ziņo, ka Talsos, Raiņa ielā, daudzdzīvokļu mājas balkonā atrodas ievainots putns. Informācija nodota atbildīgajam dienestam.

Ziņo, ka Ģibuļu pagastā, Pastendē, novietots transportlīdzeklis, kurš traucē pārvietoties citiem transportlīdzekļiem. Veicot pārbaudi, konstatēts, ka sniegtā informācija neapstiprinās.

04.01.

Saņemta informācija, ka Talsos, Brīvības ielā, starp vairākām personām ir sadzīvisks konflikts. Ierodoties minētajā adresē, personai, kura ziņoja par notikumu, izskaidrots, kā rīkoties.

Saņemta informācija, ka Talsos, Dundagas ielā, daudzdzīvokļu mājas koplietošanas kāpņu telpā guļ persona. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka sniegtā informācija apstiprinās. Persona pamodināta, noskaidrota personas identitāte. Ar personu veiktas pārrunas, pieņemts lēmums personu nogādāt dzīvesvietā.

Ziņo par personu, kura Dundagā, Maija ielā, alkohola reibumā iegājusi svešā dzīvoklī un nevēlas doties prom. Braucot uz notikumu, saņemta atkārtota informācija, ka minētā persona, ir devusies prom.

Ziņo, ka Talsos, Ezera ielā, uz gājēju ietves guļ persona. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka notikuma vietā strādā Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, kurš personu nogādā ārstniecības iestādē.

Ziņo, ka Talsos, Brīvības ielā, vairākas nepilngadīgas personas ar sniega pikām apmētā daudzdzīvokļu mājas logu. Nepilngadīgās personas no notikuma vietas aizmukušas. Informācija pieņemta zināšanai. Veikta apkārtnes patrulēšana.

Ziņo, ka Talsos, Dundagas ielā, vairākas nepilngadīgas personas ar sniega pikām apmētā daudzdzīvokļu mājas logu. Notikuma vietā atradās divas nepilngadīgas personas, kuras redzēja notikušo un sniedza rakstisku paskaidrojumus.  Pieņemts iesniegums par minēto notikumu.

05.01.

Ziņo par personām, kuras Laucienē, ciemojoties pie personas, atsakās atstāt dzīvojamo telpu. Ziņo, ka personas ir alkohola reibumā. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka dzīvoklī nepiederošām personām ir vajadzīga mediķu palīdzība. Izsaukts Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests. Pēc medicīniskās pārbaudes personas nogādātas dzīvesvietās.

Ziņo, ka Talsos, Rīgas ielā, ir apgrūtināta braukšana apļveida krustojumā. Informācija nodota atbildīgajam dienestam.

Ziņo, ka Talsos, Rīgas ielā, uz tirdzniecības centra nojumes virs galvenajām ieejas durvīm, ir sakrājies liels daudzums sniega, kas var radīt draudus veikala apmeklētājiem. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka informācija apstiprinās. Par radušos situāciju informēta tirdzniecības vietas vadība.

Ziņo par nobrauktu dzīvnieku ceļa posmā Talsi–Jūrmala, aiz Mērsraga krustojuma. Informācija nodota atbildīgajam dienestam.

06.01.

Ziņo, ka Talsos, Darba ielā, nepiederoša persona piebraukusi ar automašīnu pie daudzdzīvokļu mājas šķiroto atkritumu konteineriem un izmet sadzīves atkritumus. Veicot pārbaudi, noskaidrots, ka persona ir deklarēta minētajā adresē, līdz ar to pārkāpums netiek konstatēts.

Saņemta informācija, ka Talsos, Lielajā ielā, uz ceļa braucamās daļas transportlīdzeklim ir tehniski bojājumi. Transportlīdzeklis traucē satiksmes kustību. Notikuma vietā veikta satiksmes regulēšana. Satiksme atjaunota.

08.01.

Ziņo par personu, kura spēcīgā alkohola reibumā atrodas sabiedriskā vietā Talsos, Stendes ielā. Persona neorientējas laikā un telpā. Persona aizturēta un nogādāta pašvaldības policijā procesuālo darbību veikšanai.

Veicot video novērošanas kameru caurskatīšanu, konstatēts, ka Talsos, Dundagas ielā, publiskā telpā persona pārkāpj vispārpieņemtās uzvedības normas. Ierodoties notikuma adresē, persona aizturēta un nogādāta pašvaldības policijā procesuālo darbību veikšanai.

Saņemta informācija, ka Laidzes pagastā, Zvirgzdos, persona neorientējas laikā un telpā. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka sniegtā informācija apstiprinās. Noskaidrota persona identitāte un dzīvesvieta. Noskaidrots, ka personai ir veselības problēmas. Persona nogādāta dzīvesvietā.

Ziņo par personu, kura spēcīgā alkohola reibumā atrodas sabiedriskā vietā Talsos, Dundagas ielā. Persona aizturēta un nogādāta pašvaldības policijā procesuālo darbību veikšanai.

09.01.

Ziņo par personu, kura spēcīgā alkohola reibumā atrodas tirdzniecība vietā Talsos, Rīgas ielā. Persona aizturēta un nogādāta pašvaldības policijā procesuālo darbību veikšanai.

Ziņo, ka Talsos, 1. maija ielā, daudzdzīvokļu mājas dzīvoklī tiek atskaņota skaļa mūzika, tiek trokšņots. Traucēts mājas iedzīvotāju miers. Ierodoties notikuma vietā, mūzikas atskaņošana netika konstatēta. Ar dzīvokļa saimnieku veiktas pārrunas.

Ziņo par ģimenes konfliktu Mērsragā, Ozolu ielā. Ierodoties notikuma vietā, noskaidroti lietas apstākļi. Konstatēts, ka konfliktējošā persona ir devusies prom.

10.01.

Ziņo par personu, kura spēcīgā alkohola reibumā atrodas publiskā vietā Talsos, Brīvības ielā. Persona aizturēta un nogādāta pašvaldības policijā procesuālo darbību veikšanai.

Saņemta informācija, ka Stendē, Pasta ielā, klaiņojošs suns uzbrucis bērnam. Noskaidrots dzīvnieka īpašnieks, ar kuru veiktas pārrunas par dzīvnieku labturības prasību ievērošanu.

11.01.

Ziņo, ka Rojas pagastā, Kaltenē, persona, kura nerunā latviešu valodā, cenšas notirgot dažādas preces. Persona pārvietojas ar tumšas krāsas transportlīdzekli. Informācija pieņemta zināšanai.

Saņemta informācija, ka Laucienes pagastā privātīpašumā ienākusi nepiederoša persona stiprā alkohola reibuma stāvoklī. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka sniegtā informācija apstiprinās. Pieņemts lēmums personu nogādāt dzīvesvietā.

Ziņo par personu, kura huligāniski uzvedas Ģibuļu pagastā, Pastendē. Tiek traucēts iedzīvotāju miers. Pieņemts lēmums personu nogādāt dzīvesvietā.

12.01.

Saņemta informācija, ka Talsos, V. Ruģēna ielā, novietota automašīna stāvēšanai, pārkāpjot Ceļu satiksmes noteikumus. Sastādīts lēmums par soda piemērošanu par apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu pārkāpumu.

Ziņo, ka Talsos, Rīgas ielā, pie tirdzniecības vietas katru rītu pulcējas personas, kuras minētajā adresē lieto alkoholiskus dzērienus un uzmācas garāmgājējiem. Informācija pieņemta zināšanai, tiks veikta regulāra vietas apsekošana.

Saņemta informācija, ka Ģibuļu pagastā, Pastendē, starp personām ir sadzīvisks konflikts. Ierodoties notikuma vietā, noskaidroti lietas apstākļi. Konstatēts, ka pret personu ir veikta vardarbība. Pieņemts lēmums personu nogādāt Valsts policijā, lai iesniegtu iesniegumu par vardarbību.

Ziņo, ka Talsos, A. Lerha-Puškaiša ielā, vairāki jaunieši ar kājām spārdījuši ēkas sienu. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka jaunieši ir devušies prom. Veikta video ierakstu caurskatīšana, kurā netika gūti pierādījumi huligāniskām darbībām.

Ziņo, ka Strazdes pagastā privātīpašumā pieklīdis suns. Informācija nodota atbildīgajam dienestam.

13.01.

Ziņo, ka Dundagā, Talsu ielā, publiskā vietā atrodas persona alkohola reibumā, kura lieto alkoholiskus dzērienus. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka persona ir devusies prom.

Saņemta informācija, ka Stendē, Nākotnes ielā, dzīvoklī tiek trokšņots. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka norādītajā adresē ir klusums. Pārkāpumi netika konstatēti.

Saņemta informācija, ka Rojā, Strautu ielā, dzīvoklī notiek trokšņošana. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka norādītajā adresē ir klusums. Dzīvokļa durvis netiek atvērtas.

14.01.

Ziņo, ka Talsos, Dundagas ielā, uz ceļa braucamās daļas ir liela bedre, kurā iebraucot, tiek bojātas transportlīdzekļa riepas. Informācija nodota atbildīgajam dienestam.

Saņemta informācija, ka Talsos, Dundagas ielā, publiskā vietā atrodas persona, kura nespēj patstāvīgi pārvietoties. Personai ir veselības problēmas. Ierodoties notikuma vietā, pieņemts lēmums personu nogādāt dzīvesvietā.

Saņemta informācija, ka Lubes pagastā smagā tehnika bojā servitūta ceļu. Informācijas sniedzējam izskaidrots, ka vēlams rakstīt iesniegumu par notikušo.

Ziņo, ka Talsos pie Vilkmuižas ezera, atrasts velosipēds. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka sniegtā informācija apstiprinās. Notikuma vietā ierodas Valsts policijas darbinieki, kuri pārņem notikumu.

Saņemta informācija, ka Talsos, Dundagas ielā, uz gājēju ietves guļ persona. Persona aizturēta un nogādāta pašvaldības policijā procesuālo darbību veikšanai.

Saņemta informācija, ka Talsos, Rīgas ielā, daudzdzīvokļu mājas koplietošanas telpā guļ persona. Ierodoties adresē, persona aizturēta un nogādāta pašvaldības policijā procesuālo darbību veikšanai.

15.01.

Saņemta informācija, ka Talsos, Raiņa ielā, transportlīdzeklis novietots stāvēšanai, pārkāpjot ceļu satiksmes noteikumus. Ierodoties notikuma vietā, sastapts automašīnas īpašnieks, ar kuru veiktas pārrunas.

Saņemta informācija, ka Talsos, Brīvības ielā, uz gājēju ietves guļ persona. Ierodoties notikuma vietā, pieņemts lēmums personu nogādāt dzīvesvietā.

Ziņo par konfliktu Talsos, Brīvības ielā, publiskā vietā. Ierodoties norādītajā adresē, konflikts pārtraukts, personas izklīst.

Ziņo, ka Stendē, Brīvības ielā, daudzdzīvokļu māj, nakts laikā tiek trokšņots. Ierodoties minētajā adresē, konstatēts, ka sniegtā informācija apstiprinās. Ar dzīvokļa saimnieku veiktas pārrunas. Personai izteikts mutisks aizrādījums.

Ziņo par agresīvu personu, kura alkohola reibumā konfliktē Vandzenē. Persona aizturēta un nogādāta pašvaldības policijā procesuālo darbību veikšanai.

Ziņo, ka Talsos, Kļavu ielā, persona guļ uz ielas. Ierodoties adresē, persona aizturēta un nogādāta pašvaldības policijā procesuālo darbību veikšanai.

16.01.

Saņemta informācija, ka Talsos, Dundagas ielā, publiskā vietā iekštelpās atrodas persona, kura nepatīkami ož, līdz ar to nav patīkami uzturēties iekštelpās. Ierodoties minētajā adresē, veicot pārbaudi, pārkāpumi netika konstatēti.

Ziņo par klaiņošu suni, kas pieklīdis privātīpašumā Dundagas pagastā. Informācija nodota atbildīgajam dienestam.

17.01.

Saņemta informācija, ka Talsos, Dundagas ielā, daudzdzīvokļu mājas koplietošanas telpā guļ persona. Ierodoties notikuma vietā, persona pamodināta, noskaidrota personas identitāte. Ar personu veiktas pārrunas.  Persona atstāj daudzdzīvokļu mājas koplietošanas telpu.

Ziņo par ģimenes konfliktu Mērsragā, Ceriņu ielā. Ierodoties notikuma vietā, noskaidroti lietas apstākļi. Notikuma vietā no personas pieņemts iesniegums.

Saņemta informācija, ka Talsos, Dundagas ielā, publiskā vietā notiek fizisks konflikts. Ierodoties notikuma vietā, pārkāpumi netika konstatēti.

18.01.

Saņemta informācija, ka Valdemārpilī, Lielajā ielā, automašīna novietota stāvēšanai, pārkāpjot Ceļu satiksmes noteikumus. Ierodoties notikuma vietā, pārkāpumi netika konstatēti.

Ziņo par personu, kura ilgāku laiku sēž pie tirdzniecības vietas ieejas durvīm Talsos, A. Pumpura ielā. Ierodoties notikuma vietā, ar personu veiktas pārrunas. Pēc pārrunām persona dodas uz savu dzīvesvietu.

Saņemta informācija, ka Laidzes pagastā pie ezera kvadracikli izbraukā pastaigu takas. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka personas ir devušās prom.

19.01.

Veicot patrulēšanu Talsos, Kareivju ielā, nakts laikā pamanīta persona, kura nespēj patstāvīgi pārvietoties. Noskaidrots, ka personai ir nepieciešama medicīniskā palīdzība. Pēc mediķu apskates persona nogādāta dzīvesvietā.

Ziņo par personu, kura alkohola reibumā pie tirdzniecības vietas ieejas durvīm Talsos, Kr. Valdemāra ielā, apmeklētājiem izsaka aizskarošas piezīmes. Ierodoties notikuma vietā, ar personu veiktas pārrunas. Pēc pārrunām persona dodas uz savu dzīvesvietu.

Ziņo par sadzīvisku konfliktu Talsos, Saules ielā. Ierodoties notikuma vietā, ar konfliktā iesaistītām personām veiktas pārrunas.

Ziņo par personu, kura spēcīgā alkohola reibumā atrodas publiskā vietā Talsos, Dundagas ielā. Persona aizturēta un nogādāta pašvaldības policijā procesuālo darbību veikšanai.

Ziņo, ka Talsos, A. Pumpura ielā daudzdzīvokļu mājā nakts laikā dzīvoklī tiek veikti remontdarbi. Tiek traucēts naktsmiers. Ierodoties minētajā adresē, pārkāpumi netika konstatēti.

Saņemta informācija, ka Talsos, Laidzes ielā, pa dzīvokļa logu tiek mesti sadzīves priekšmeti, kuri bojā mājas jumta segumu. Ierodoties notikuma vietā, noskaidrota vainīgā persona. Informācijas sniedzējam izskaidrots, ka nepieciešams rakstīt iesniegumu par konstatētiem bojājumiem Valsts policijai.

Saņemta informācija, ka Stendē, Rožu ielā, atrodas persona stiprā alkohola reibumā, kura nespēj patstāvīgi pārvietoties. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka sniegtā informācija apstiprinās. Noskaidrota personas identitāte, pieņemts lēmums personu nogādāt pašvaldības policijā procesuālo darbību veikšanai.

20.01.

Saņemta informācija, ka Strazdes pagastā uz ceļa braucamās daļas guļ persona. Zvanītājs informē, ka netālu esošajā autobusu pieturā arī ilgāku laiku posmu sēž persona, kura, iespējams, ir alkohola reibumā. Ierodoties norādītajā adresēs, konstatēts, ka informācija apstiprinās. Pieņemts lēmums abas personas aizturēt un nogādāt pašvaldības policijā procesuālo darbību veikšanai.

Saņemta informācija, ka Talsos, Kareivju ielā, vairākas personas alkohola reibumā cenšas iekļūt viesnīcas telpās. Ierodoties notikuma vietā, aizturētas divas personas, kuras nogādātas pašvaldības policijā procesuālo darbību veikšanai.

Saņemta informācija, ka Talsos, Pilsētas laukumā, nakts laikā vairāki transportlīdzekļa vadītāji veic agresīvu braukšanu. Veikta patrulēšana pilsētā. Pārkāpumi netika konstatēti.

Saņemta informācija, ka Jaunpagastā, Kalna ielā, daudzdzīvokļu mājā tiek traucēts naktsmiers. Ierodoties minētajā adresē, konstatēts, ka informācija apstiprinās. Ar dzīvokļa saimnieku veiktas pārrunas, izteikts mutisks aizrādījums.

21.01.

Ziņo par nobrauktu dzīvnieku uz ceļa braucamās daļas Lībagu pagastā, Mundigciemā. Informācija nodota atbildīgajam dienestam.

Veicot patrulēšanu pilsētā, konstatēts, ka nepilngadīga persona smēķē elektronisko cigareti. Persona aizturēta un  nogādāta pašvaldības policijā procesuālo darbību veikšanai.

Saņemta informācija, ka Talsos, Zvaigžņu ielā, persona veikusi zādzību no transportlīdzekļa. Informācijas sniedzējam izskaidrots, ka nepieciešams ziņot par notikušo Valsts policijas darbiniekiem.

Veicot patrulēšanu Dundagā, Talsu ielā, konstatēts, ka persona publiskā vietā lieto alkoholiskus dzērienus. Persona aizturēta, uzsākts administratīvā pārkāpuma process.

Veicot patrulēšanu Talsos, Dundagas ielā, konstatēts, ka persona publiskā vietā atrodas alkoholisko dzērienu ietekmē. Pieņemts lēmums personu nogādāt dzīvesvietā.

Saņemta informācija, ka Talsos, Brīvības ielā, persona atrodas alkoholisko dzērienu ietekmē publiskā vietā. Pieņemts lēmums personu nogādāt dzīvesvietā.

Saņemta informācija, ka Talsos, Brīvības ielā, publiskā vietā personai nozagts mobilais telefons. Personai izskaidrots, ka nepieciešams informēt Valsts policijas darbiniekus.

22.01.

Ziņo par konfliktu, Talsos, Brīvības ielā, publiskā vietā. Ierodoties norādītajā adresē, konflikts pārtraukts, personas izklīst.

Saņemta informācija par sadzīvisku konfliktu Sabilē, Smilšu ielā. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka visas konfliktā iesaistītās personas ir alkohola reibumā. Ar konfliktā iesaistītām personām veiktas pārrunas. Pieņemts lēmums divas personas nogādāt citā dzīvesvietā.

23.01.

Saņemta informācija, ka Talsos, Miera ielā, atrodas persona, kura neorientējās apkārtējā vidē. Persona nespēj atbildēt uz jautājumiem.  Ierodoties notikuma vietā, veiktas pārrunas ar personu. Noskaidrota personas identitāte un dzīvesvieta. Persona nogādāta dzīvesvietā.

Ziņo, ka Laucienes pagastā persona alkohola reibumā vada transportlīdzekli. Veikta patrulēšana, pārkāpumi netika konstatēti.

24.01.

Saņemta informācija, ka Dundagā, Saules ielā, atrodas persona stiprā alkohola reibumā, kura nespēj patstāvīgi pārvietoties. Ierodoties notikuma vietā, noskaidrota personas identitāte, ar personu veiktas pārrunas. Pieņemts lēmums personu nogādāt dzīvesvietā.

Saņemta informācija, ka Talsos, Darba ielā, trīs jaunieši, kuri bijuši alkohola reibumā, apvēmuši ēkas sienu. Veicot patrulēšanu pilsētā, minētie jaunieši netika sastapti.

Veicot patrulēšanu Talsos, Dundagas ielā, nakts laikā pamanīta persona, kura nespēj patstāvīgi pārvietoties. Noskaidrota personas identitāte un ar personu veiktas pārrunas. Pēc pārrunām persona nogādāta dzīvesvietā.

26.01.  

Saņemta informācija, ka Dundagā, Saules ielā, smagais transportlīdzeklis braucot bojājis apgaismes stabu. Ierodoties notikuma vietā, noskaidrots iespējamais vainīgais transportlīdzekļa vadītājs. Veikta fotofiksācija. Iegūtā informācija nodota pilsētas pārvaldniekam.

27.01.

Saņemta informācija, ka Pastendē, dzīvojamo māju kvartālā, autovadītāji regulāri pārsniedz braukšanas ātrumu. Informācija nodota Valsts policijas darbiniekiem.

Ziņo par personu, kura guļ publiskā vietā, Talsos, Lielajā ielā. Ierodoties notikuma vietā, persona pamodināta. Ar personu veiktas pārrunas. Pēc pārrunām persona nogādāta dzīvesvietā.

28.01.

Saņemta informācija, ka Valdemārpilī, Lielajā ielā, persona alkohola reibumā nespēj veikt nepilngadīgu bērnu aprūpes pienākumus. Ierodoties notikuma vietā, veicot pārbaudi, konstatēts, ka sniegtā informācija neapstiprinās.

Ziņo par konfliktu Talsos, Brīvības ielā, publiskā vietā. Ierodoties norādītajā adresē, konflikts pārtraukts. Notikuma vietā ierodas Valsts policijas darbinieki un pārņem notikumu.

Veicot patrulēšanu Talsos, Dundagas ielā, konstatēts, ka persona publiskā vietā atrodas spēcīgā alkohola reibumā. Personas uzvedība ir agresīva. Persona aizturēta, uzsākts administratīvā pārkāpuma process.

Saņemta informācija, ka Talsos, Kareivju ielā, novietota automašīna stāvēšanai, pārkāpjot Ceļu satiksmes noteikumus. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka sniegtā informācija apstiprinās. Transportlīdzekļa īpašniekam paziņots, lai transportlīdzekli pārvieto. Pārkāpums novērsts.

Saņemta informācija, ka Īves pagastā, Dūmciemā, uz servitūta ceļa atrodas liels daudzums saplēstas stikla taras. Ierodoties notikuma vietā, noskaidrota vainīgā persona. Ar personu veiktas pārrunas, kura apsola servitūta ceļu sakopt.

29.01.

Saņemta informācija, ka Talsos, 1. maija ielā, daudzdzīvokļu mājā tiek traucēts naktsmiers. Ierodoties minētajā adresē, konstatēts, ka informācija apstiprinās. Ar dzīvokļa saimnieku veiktas pārrunas, izteikts mutisks aizrādījums.

Ziņo par klaiņojošiem suņiem, kuri pieklīduši blakus esošā privātīpašumā Virbu pagastā. Noskaidrots, kurai personai pieder suņi. Ar dzīvnieku saimnieku neizdodas sazināties. Par minēto notikumu pieņemts iesniegums, tiks lemts par administratīva pārkāpuma procesa uzsākšanu.

30.01.
Veicot patrulēšanu, konstatēts, ka Mērsragā, Lielajā ielā persona pārvietojas ar velosipēdu alkohola reibumā. Persona aizturēta un nodota Valsts policijas darbiniekiem.

31.01.
Saņemta informācija, ka Talsos, Pilsētas laukumā notiekošajā piketā, iespējams, tiek pārkāpti valsts valodas lietošanas noteikumi. Veicot pārbaudi, pārkāpumi netika konstatēti.