01.12.

Ziņo, ka Kalna ielā, Jaunpagastā, persona alkohola reibumā pieskata mazgadīgu bērnu. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka sniegtā informācija neapstiprinās.

Saņemta informācija, ka Priežu ielā, Talsos, tiek dedzināti sadzīves atkritumi. Veicot pārbaudi, konstatēts, ka sniegtā informācija neapstiprinās.

Saņemta informācija par ģimenes konfliktu Laidzes ielā, Talsos, kur konfliktē persona stiprā alkohola reibumā. Ierodoties adresē, noskaidroti lietas apstākļi un veiktas pārrunas ar konfliktā iesaistītām personām. Pieņemts lēmums konfliktējošo personu nogādāt citā dzīvesvietā.

Saņemta informācija par automašīnu, kura novietota stāvēšanai, pārkāpjot ceļu satiksmes noteikumus, Jaunajā ielā, Talsos. Ierodoties minētajā adresē, sastādīts lēmums par apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu pārkāpumu.

2.12.

Saņemta informācija par konfliktu starp divām personām Dundagā. Ierodoties adresē, noskaidroti lietas apstākļi un veiktas pārrunas ar konfliktā iesaistītām personām. Personām apdraudējumi netiek konstatēti, konflikts pārtraukts.

Saņemta informācija par automašīnu, kura novietota stāvēšanai, pārkāpjot ceļu satiksmes noteikumus, Jaunajā ielā, Talsos. Ierodoties minētajā adresē, sastādīts lēmums par apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu pārkāpumu.

3.12.

Saņemta informācija par ģimenes konfliktu A. Lerha-Puškaiša ielā, Talsos. Ierodoties adresē, noskaidroti lietas apstākļi un veiktas pārrunas ar konfliktā iesaistītām personām. Panākts savstarpējs izlīgums.

Saņemta informācija par konfliktu Darba ielā, Talsos, kur konfliktē personas alkohola reibumā. Ierodoties adresē, noskaidroti lietas apstākļi, veiktas pārrunas ar konfliktā iesaistītām personām.  Viena no konfliktā iesaistītām personām dodas uz citu dzīvesvietu.

Ziņo, ka 1. maija ielā, Talsos, mājas pagalmā atrodas vairākas nepilngadīgas personas, kuras ir alkohola reibumā un, iespējams, persona alkohola reibumā vadīs transportlīdzekli. Veicot minētās adreses apsekošanu, konstatēts, ka sniegtā informācija neapstiprinās.

Ziņo, ka Brīvības ielā, Talsos, automašīnu stāvlaukumā nakts laikā tiek atskaņota skaļa mūzika. Tiek traucēts naktsmiers. Ierodoties minētajā adresē, veiktas pārrunas ar transportlīdzekļa vadītāju, kuram izteikts mutisks aizrādījums. Mūzikas atskaņošana tiek pārtraukta un jaunieši dodas prom.

4.12.

Ziņo, ka Strauta ielā, Rojā, daudzdzīvokļu mājā tiek atskaņota skaļa mūzika. Tiek traucēts apkārtējo kaimiņu miers. Ierodoties minētajā adresē, ar dzīvokļa iemītniekiem veiktas pārrunas. Mūzikas atskaņošana tiek pārtraukta.

5.12.

Saņemta informācija par automašīnu, kas  novietota stāvēšanai Laucienes pagastā uz vietējās nozīmes ceļa, pārkāpjot ceļu satiksmes noteikumus. Ierodoties adresē, pārkāpumi netiek konstatēti.

Ziņo par personu, kura Laidzes ielā, Talsos, publiskā vietā uzvedas neadekvāti. Veicot pārbaudi, pēc vizuālā personas apraksta, noskaidrota notikumā iesaistītā persona. Noskaidrots, ka personai ir ar veselību saistītas problēmas. Pārkāpums netiek konstatēts.

6.12.

Ziņo, ka Sabilē publiskā vietā klaiņo suns. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka minētā informācija apstiprinās. Ar suņa saimnieku veiktas pārrunas un izteikts mutvārdu aizrādījums.

Ziņo, ka Darba ielā, Talsos, daudzdzīvokļu mājā dzīvoklī tiek trokšņots, tiek traucēts miers. Ierodoties adresē, konstatēts, ka minētā informācija neapstiprinās. Sastaptā persona paskaidroja, ka, iespējams, bērni pārāk skaļi trokšņo.

7.12.

Saņemta informācija, ka Draudzības ielā, Talsos, trīs nepilngadīgas personas ar sniega pikām met pa dzīvojamās mājas logiem. Nepilngadīgās personas aizturētas, par notikušo informēti vecāki, ar kuriem veiktas mutiskas pārrunas.

Ziņo, ka no īpašuma Laucienes pagastā, tiek uz lauka vesti kūtsmēsli ,šķērsojot ceļa braucamo daļu. Gaisā jūtama nepatīkama smaka, un nelielā posmā ir netīrs ceļa segums.  Pārbaudē konstatēts, ka kūtsmēsli tiek vesti par ceļa nomali ar traktortehniku. Ceļš tiek šķērsots īsā posmā, pēc darbu beigšanas ceļš tiks notīrīts.

8.12.

Saņemta informācija par sadzīvisku konfliktu starp divām personām Draudzības ielā, Talsos. Ierodoties adresē, ar konfliktā iesaistītām personām veiktas pārrunas. Konflikts tiek pārtraukts.

Ziņo, ka Turkmuižā, Ģibuļu pagastā, guļ persona, kura, iespējams, atrodas alkohola reibuma stāvoklī. Veikta vairākkārtēja vietas apsekošana un konstatēts, ka informācija neapstiprinās.

Ziņo, ka Baznīcas laukumā, Talsos, pie dzīvojamās mājas, atrodas persona, kura ir apjukusi, iespējams, netiek savā dzīvesvietā. Ierodoties minētajā adresē, pēc garāmgājēju teiktā noskaidrots, ka persona paša spēkiem iegājusi savā dzīvoklī.

9.12.

Saņemta informācija, ka Dundagas ielā, Talsos, Talsu autoostas teritorijā divas personas cenšas tirgot dažādas lietas un prasa naudu iedzīvotājiem. Ierodoties adresē, konstatēts, ka informācija apstiprinās. Noskaidrotas personu identitātes, veiktas pārrunas. Personas dodas uz savu dzīvesvietu.

Saņemta informācija par automašīnu, kura novietota stāvēšanai, pārkāpjot ceļu satiksmes noteikumus, Darba ielā, Talsos. Ierodoties adresē, konstatēts, ka automašīna tiek pārvietota.

Ziņo, ka Kareivju ielā, Talsos, uz soliņiem guļ persona. Ierodoties adresē, konstatēts, ka informācija apstiprinās. Noskaidrota personas identitāte, veiktas pārrunas, pēc kurām persona patstāvīgi dodas uz savu dzīvesvietu.

10.12.

Saņemta informācija par automašīnu, kura novietota stāvēšanai, pārkāpjot ceļu satiksmes noteikumus, Raiņa ielā, Talsos. Ierodoties adresē, pārkāpumi netiek konstatēti. Personai palīdzēts pārvietot automašīnu, jo apgrūtināta braukšana sniega dēļ.

Ziņo par personu, kura alkohola reibumā guļ Saules ielā, Talsos. Ierodoties adresē, konstatēts, ka sniegtā informācija apstiprinās. Pieņemts lēmums personu nogādāt pašvaldības policijas telpās procesuālo darbību veikšanai.

Ziņo par personu, kura alkohola reibumā guļ daudzdzīvokļu mājas koplietošanas kāpņu telpā Darba ielā, Talsos. Ierodoties adresē, konstatēts, ka sniegtā informācija apstiprinās. Pieņemts lēmums personu nogādāt pašvaldības policijas telpās procesuālo darbību veikšanai.

11.12.

Ziņo par personu, kura alkohola reibumā guļ publiskā vietā Vandzenē. Ierodoties adresē, konstatēts, ka sniegtā informācija apstiprinās. Pieņemts lēmums personu nogādāt pašvaldības policijas telpās procesuālo darbību veikšanai.

Saņemta informācija par personu, kura aizmigusi sabiedriskajā transportlīdzeklī Dundagā. Ierodoties adresē, persona pamodināta, noskaidrota personas identitāte. Pēc pārrunām persona nogādāta dzīvesvietā.

12.12.

Ziņo, ka Dundagas ielā, Talsos, publiskā vietā uz soliņiem guļ persona. Ierodoties adresē, konstatēts, ka informācija apstiprinās. Noskaidrota personas identitāte, veiktas pārrunas, pēc kurām persona patstāvīgi dodas uz savu dzīvesvietu.

13.12.

Ziņo, ka Jaunpagastā, Madaru ielā, īpašuma teritorijā atrodas persona alkohola reibumā. Veikta vairākkārtēja vietas apsekošana un konstatēts, ka informācija neapstiprinās.

Ziņo, ka Talsos, Lielajā ielā, pie ēku jumtiem ir liela izmēra lāstekas, kuras apdraud garāmgājējus. Veikta apsekošana, fotofiksācija un sastādīti apskates protokoli. Informācija nodota atbildīgajai iestādei.

Saņemta informācija par automašīnu, kura novietota stāvēšanai Talsos, Ezera ielā, pārkāpjot ceļu satiksmes noteikumus.  Ierodoties adresē, sastādīts lēmums par soda piemērošanu par apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu pārkāpumu.

Saņemta informācija, ka Laucienes pagastā privātīpašumā pieklīdis suns. Ierodoties minētajā adresē, dzīvniekam veikta mikročipa lasīšana. Noskaidrots dzīvnieka īpašnieks. Suns nodots saimniekam.

Saņemta informācija par automašīnu, kura novietota stāvēšanai Talsos, Dundagas ielā, traucējot izbraukt no autostāvvietas citiem transportlīdzekļiem. Ierodoties adresē, sastādīts lēmums par soda piemērošanu par apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu pārkāpumu.

14.12.

Saņemta informācija par sadzīvisku konfliktu starp divām personām Virbu pagastā. Ierodoties adresē, ar konfliktā iesaistītām personām veiktas pārrunas. Konflikts tiek pārtraukts.

Ziņo, ka Talsos, Liepu ielā, Ķēniņkalna parkā divas nepilngadīgas personas bojā sabiedrisko tualeti. Ierodoties adresē, ar nepilngadīgām personām veiktas pārrunas par sabiedriskās kārtības ievērošanu. Nepilngadīgās personās nogādātas dzīvesvietā.

15.12.

Ziņo, ka Stendē, Nākotnes ielā, privātmājas teritorijā atrodas svešs suns. Noskaidrots dzīvnieka īpašnieks, ar kuru veiktas pārrunas par dzīvnieku labturības prasību ievērošanu. Personai izteikts mutisks aizrādījums.

Saņemta informācija par automašīnu, kura novietota stāvēšanai Talsos, Dundagas ielā, taksometru stāvvietā. Ierodoties adresē, sastādīts lēmums par soda piemērošanu par apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu pārkāpumu.

Ziņo par personu, kura Talsos, Dundagas ielā, ieradusies tirdzniecības vietā ar apsaldējuma pazīmēm. Persona nogādāta medicīnas iestādē. Pēc mediķu aprūpes persona nogādāta dzīvesvietā.

Ziņo par ģimenes konfliktu Rojā, Selgas ielā. Ierodoties norādītajā adresē, veiktas pārrunas ar konfliktā iesaistītām personām. Panākts konflikta izlīgums.

Ziņo par sadzīvisku konfliktu Dundagas pagastā. Ar konfliktā iesaistīto personu veiktas telefoniskas pārrunas. Izskaidrots, ka var rakstīt iesniegumu, par sadzīvisko konfliktu pašvaldības policijā.

16.12.

Ziņo par personu, kura alkohola reibumā uzvedas neadekvāti publiskā vietā Talsos, Lielajā ielā. Ierodoties norādītajā adresē, personas aizturēta un nogādāta pašvaldības policijā procesuālo darbību veikšanai.

17.12.

Ziņo, ka Ķūļciema pagastā Engures ezerā, iespējams, notiek nelikumīga zvejniecība. Ierodoties notikumā, ar personām veiktas pārrunas, pārbaudīti zvejas rīki. Pārkāpumi netiek konstatēti.

Saņemta informācija, ka Talsos, K. Mīlenbaha ielā, dzīvojamās mājas koplietošanas telpā atrodas persona alkohola reibumā. Ierodoties norādītajā adresē, persona aizturēta un nogādāta pašvaldības policijā procesuālo darbību veikšanai.

18.12.

Saņemta informācija par sadzīvisku konfliktu Pastendē. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka personas ir devušās prom. Noskaidrotas konfliktā iesaistītās personas.

Saņemta informācija, ka Talsos, Rīgas ielā, dzīvojamās mājas koplietošanas telpā atrodas persona alkohola reibumā. Ierodoties norādītajā adresē, perona netika sastapta. Veikta apkārtnes apsekošana.

19.12.

Ziņo par personu, kura guļ daudzdzīvokļu mājā Laidzes pagastā, Zvirgzdos. Ierodoties norādītajā adresē, persona aizturēta un nogādāta pašvaldības policijā procesuālo darbību veikšanai.

Saņemta informācija par automašīnu, kura novietota ilgstošai stāvēšanai Talsos, Rīgas ielā, daudzdzīvokļu mājas pagalmā. Ierodoties adresē, veikta fotofiksācija un sastādīta brīdinājuma uzlīme.

20.12.

Ziņo par personu, kura alkohola reibumā uzvedas neadekvāti publiskā vietā Talsos, Dundagas ielā. Ierodoties norādītajā adresē, persona aizturēta un pieņemts lēmums personu nogādāt dzīvesvietā.

Ziņo, ka Talsos, Lielajā ielā, pie ēkas jumta ir liela izmēra lāstekas, kas apdraud garāmgājējus. Veikta apsekošana, ēkas īpašniekam izskaidrota bīstamā situācija, palūgts veikt piesardzības pasākumus.

Saņemta informācija par automašīnu, kas novietota stāvēšanai Talsos, Jaunajā ielā, traucējot braukt citiem transportlīdzekļiem. Ierodoties minētajā adresē, sastapts transportlīdzekļu vadītājs, ar kuru veiktas pārrunas. Transportlīdzeklis tiek pārvietots.

Ziņo par trokšņošanu nakts laikā daudzdzīvokļu mājā, Talsos, Dundagas ielā. Ierodoties norādītajā adresē, veiktas pārrunas ar dzīvokļa saimnieku. Trokšņošana tiek pārtraukta.

21.12.

Saņemta informācija, ka Talsos, aiz Liepu kapiem, blakus ceļa braucamajai daļai grāvī guļ persona. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka sniegtā informācija neapstiprinās. Veikta apkārtnes apsekošana.

22.12.

Iedzīvotājs Rojā informē, ka saņemta telefoniski krāpnieciska informācija it kā no bankas. Zvanītājs lūdz pieslēgties internetbankai, jo pārskaitīta nepareiza naudas summa. Saņemtais telefona zvans ir Igaunijas telefona numurs. Informācija pieņemta zināšanai.

Saņemta informācija, ka Laidzes pagastā pie daudzdzīvokļu mājām klaiņo divi lieli suņi. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka sniegtā informācija neapstiprinās.

23.12.

Saņemta informācija, ka Talsos, A. Pumpura ielā, daudzdzīvokļu mājā guļ persona. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka sniegtā informācija neapstiprinās.

Saņemta informācija, ka Talsos, Dundagas ielā, publiskā vietā guļ persona. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka sniegtā informācija apstiprinās. Persona pamodināta, noskaidrota personas identitāte. Ar personu veiktas pārrunas.

Ziņo par personu, kura spēcīgā alkohola reibumā atrodas Laidzes pagastā, Zvirgzdos, publiskā vietā. Persona ar savu rīcību traucē sabiedrisko kārtību. Ierodoties norādītajā adresē, persona aizturēta un nogādāta pašvaldības policijā procesuālo darbību veikšanai.

Ziņo, ka Jaunpagastā, Skolas ielā, pie ēkas, kur dzīvo Ukrainas iedzīvotāji, piebraukusi vieglā automašīna un spīdinājusi ēkas logos gaismas, kā arī tika mesti pirotehnikas izstrādājumi ēkas virzienā. Veikta video kameru caurskatīšana, iespējams, noskaidrots transportlīdzeklis, kas atradies notikuma vietā.

Ziņo par personu, kura alkohola reibumā atrodas, Talsos, Lielajā ielā, publiskā vietā. Persona ar savu rīcību traucē sabiedrisko kārtību. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka persona ir devusies prom.

24.12.

Ziņo par personām, kuras lieto alkoholiskos dzērienus Talsos, Rīgas ielā, pie veikala. Personas ar savu rīcību traucē sabiedrisko kārtību. Ierodoties norādītajā adresē, personas netika sastaptas. Veikta patrulēšana apkārtnē.

Ziņo, ka Talsos uz Vilkmuižas ezera ledus atrodas divas personas. Veicot pārbaudi, konstatēts, ka sniegtā informācija neapstiprinās.

Ziņo par sadzīvisku konfliktu starp divām personām Talsos, Brīvības ielā. Ierodoties minētajā adresē, konstatēts, ka sniegtā informācija neapstiprinās.

Ziņo par ģimenes konfliktu Lībagu pagastā, Mundigciemā. Ierodoties minētajā adresē, izvērtējot lietas apstākļus, pieņemts lēmums uz notikuma vietu izsaukt Valsts policijas darbiniekus.

Saņemta informācija, ka Talsos, Dundagas ielā, publiskā vietā guļ persona. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka sniegtā informācija apstiprinās. Persona pamodināta, noskaidrota personas identitāte. Pieņemts lēmums personu aizturēt un nogādāta pašvaldības policijā procesuālo darbību veikšanai.

25.12.

Saņemta informācija, ka Talsos, Dundagas ielā, publiskā vietā, guļ persona, kura ir alkohola reibumā. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka sniegtā informācija apstiprinās. Persona pamodināta, noskaidrota personas identitāte. Pieņemts lēmums personu aizturēt un nogādāt pašvaldības policijā procesuālo darbību veikšanai.

Saņemta informācija, ka Jaunpagastā, Kalna ielā, vairāki jaunieši, kuri visu nakti trokšņojuši, lietojuši alkoholiskus dzērienus, grib braukt ar melnas krāsas transportlīdzekli. Transportlīdzekļa numurzīmi nevar nosaukt. Informācija nodota Valsts policijas darbiniekiem.

Ziņo, ka Talsos, Lieajlā ielā, no transportlīdzekļa salona nozagtas vairākas lietas. Personai izskaidrots kā rīkoties.

Ziņo, ka Ģibuļu pagastā, Pastendē, pie tirdzniecības vietas atrodas persona alkohola reibumā un ar dažāda veida brūcēm. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka sniegtā informācija apstiprinās. Ar personu veiktas pārrunas, noskaidrota personas identitāte. Pieņemts lēmums personu nogādāt dzīvesvietā.

26.12.

Ziņo, ka Talsos, 4. maija ielā, pie ēkas guļ persona, kurai ir asiņojoša brūce. Ierodoties norādītajā adresē, izsaukts Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests. Persona hospitalizēta. Pēc medicīniskās palīdzības sniegšanas persona nogādāta dzīvesvietā.

Ziņo, ka Talsos, Dundagas ielā, pie daudzdzīvokļu mājas šķiroto atkritumu konteineriem nevar piebraukt atkritumu izvedējs. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka mājas iedzīvotāji palīdz izvest atkritumu konteinerus no norobežojuma. Mājas atbildīgajai personai ieteikts risināt jautājumu par ceļa zīmes uzstādīšanu.

Saņemta informācija par personām, kuras veic agresīvus braukšanas manevrus ar automašīnām Dundagā. Ierodoties notikuma vietā, sniegtā informācija neapstiprinās. Veikta vairāku automašīnu pārbaude.

27.12.

Veicot video kameru caurskati, konstatēts, ka Talsos, Dundagas ielā, publiskā vietā divas personas konfliktē. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka personas ir alkohola reibumā. Pieņemts lēmums vienu personu aizturēt un nogādāt pašvaldības policijā procesuālo darbību veikšanai.

Ziņo, ka Sabilē, Rīgas ielā, četras personas alkohola reibumā konfliktē ar autobusa šoferi. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka personas ir devušās prom. Veikta patrulēšana Sabilē, kur, iespējams, tika pamanīta viena no konfliktā iesaistītām personām. Noskaidrota personas identitāte.

Saņemta informācija par divām personām, kuras ubago pie tirdzniecības vietas Talsos, Dundagas ielā. Ierodoties notikuma vietā, sastaptas divas personas, kuras atbilst sniegtajai informācijai. Ar personām veiktas pārrunas, pēc kurām tās dodas prom.

28.12.

Ziņo par personu, kura guļ publiskā vietā Talsos, Dundagas ielā. Ierodoties minētajā adresē, persona pamodināta, noskaidrota personība. Ar personu veiktas pārrunas, pēc kurām tā patstāvīgi dodas prom.

Saņemta informācija, ka Talsos, Dundagas ielā, publiskā vietā guļ persona. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka sniegtā informācija apstiprinās. Persona pamodināta, noskaidrota personas identitāte. Ar personu veiktas pārrunas, pieņemts lēmums personu nogādāt dzīvesvietā.

Ziņo par personu, kura sēž un ilgāku laiku nekustas publiskā vietā Talsos, Dundagas ielā. Ierodoties minētajā adresē, ar personu veiktas pārrunas. Pēc pārrunām persona dodas prom.

Ziņo, ka Talsos, K. Mīlenbaha ielā, tirdzniecības vietā ienākusi persona un traucē veikala apmeklētajiem. Persona esot alkohola reibumā. Veicot pārbaudi, konstatēts, ka persona ir devusies prom.

Ziņo, ka Talsos, K. Mīlenbaha ielā, pie tirdzniecības vietas atrodas persona, kurai ir asiņojoša brūce. Ierodoties norādītajā adresē, izsaukts Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests. Persona hospitalizēta.

Saņemta informācija, ka Mērsragā, Lielajā ielā, klaiņo liels, agresīvs vilka šķirnes suns, kurš apdraud iedzīvotāju veselību un dzīvību. Sniegtā informācija nodota atbildīgajam dienestam.

29.12.

Saņemta informācija par automašīnu, kura novietota ilgstošai stāvēšanai Lībagu pagastā, Dižstendē. Ierodoties minētajā adresē, sastādīts brīdinājums par transportlīdzekļa atzīšanu par ilgstoši atstātu uz ceļa.

Ziņo par personu, kura spēcīgā alkohola reibumā atradās tirdzniecība vietā Talsos, Dundagas ielā. Persona aizturēta un nogādāta pašvaldības policijā procesuālo darbību veikšanai.

Ziņo, ka Talsos, Stendes ielā, automašīna bojājusi ceļa zīmi un atstājusi notikuma vietu. Veicot pārbaudi, noskaidrota vainīgā persona. Izsaukti Valsts policija darbinieki, kuri pārņem lietas tālāko virzību.

Saņemta informācija, ka Talsos, A. Pumpura ielā, daudzdzīvokļu mājas dzīvoklī kaut kas elso, cenšas kaut ko pateikt. Tā kā dzīvokļa durvis netiek atvērtas, pieņemts lēmums izsaukt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu. Atverot dzīvokļa durvis, konstatēts, ka personai nepieciešama medicīniskā palīdzība. Izsaukts Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests.

Saņemta informācija, ka Talsos, Darba ielā, daudzdzīvokļu mājā nakts laikā tiek atskaņota skaļa mūzika. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka informācija apstiprinās. Ar dzīvokļa saimnieku veiktas pārrunas, mūzika tiek izslēgta. Personai izteikts mutisks aizrādījums.

Saņemta informācija, ka Talsos, A. Pumpura ielā, daudzdzīvokļu mājas koplietošanas telpā guļ persona. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka persona ir devusies prom.

30.12.

Saņemta informācija, ka Talsos, Dundagas ielā, publiskā vietā personai nepieciešama medicīniskā palīdzība. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka informācija apstiprinās. Izsaukts Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests. Persona hospitalizēta.

31.12.

Ziņo, ka Valdemārpilī, Lielajā ielā, automašīnu stāvvietā no transportlīdzekļa tiek tirgotas preces. Veicot pārbaudi, pārkāpumi netika konstatēti. Pārbaudīta tirdzniecības atļauja.

Saņemta informācija, ka Sabilē, Rīgas ielā, dzīvoklī ienākusi nepiederoša persona, kura neorientējas laikā un telpā, persona ir stiprā alkohola reibuma stāvoklī. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka sniegtā informācija apstiprinās. Pieņemts lēmums personu aizturēt un nogādāt pašvaldības policijā procesuālo darbību veikšanai.

01.11.

Saņemta informācija, ka Talsos, Celtnieku ielā, daudzdzīvokļu mājā tiek atskaņota skaļa mūzika. Tiek traucēts naktsmiers. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka sniegtā informācija apstiprinās. Par minēto faktu tiks rakstīts iesniegums un uzsākta administratīvā lietvedība.

02.11.

Saņemta informācija, ka Dundagā, Talsu ielā, ir apzīmētas ēkas sienas. Ierodoties norādītajā vietā, konstatēts, ka informācija apstiprinās. Sastādīts apskates protokols, par minēto faktu tiks rakstīts iesniegums.

Saņemta informācija, ka Talsos, Laidzes ielā, publiskā vietā guļ persona. Ierodoties norādītajā vietā, konstatēts, ka informācija apstiprinās. Pieņemts lēmums personu nogādāt pašvaldības policijā procesuālo darbību veikšanai.

03.11.

Veicot patrulēšanu, Talsos, Ezera ielā, tiek pamanīts, ka publiskā vietā guļ persona. Pieņemts lēmums personu nogādāt pašvaldības policijā procesuālo darbību veikšanai.

Saņemta informācija, ka Talsos, Celtnieku ielā, daudzdzīvokļu mājā tiek atskaņota skaļa mūzika. Tiek traucēts naktsmiers. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka sniegtā informācija apstiprinās. Ar personu veiktas pārrunas, panākta vienošanās, ka skaļā mūzika tiek izslēgta.

Ziņo, ka Lībagu pagastā starp dzīvojamām mājām tika organizētas medības, kā rezultātā uz ceļa braucamās daļas ir beigts ūdensputns. Informācijas sniedzējam izskaidrots kā rīkoties. Par beigto ūdensputnu nodota informācija atbildīgajam dienestam.

Ziņo, ka Talsos, Darba ielā, daudzdzīvokļu mājas koplietošanas telpā atrodas persona stiprā alkohola reibumā. Ierodoties minētajā adresē, pieņemts lēmums personu nogādāt pašvaldības policijā procesuālo darbību veikšanai.

Saņemta informācija, ka Talsos, Raiņa ielā, publiskā vietā guļ persona. Ierodoties norādītajā vietā, konstatēts, ka informācija apstiprinās. Pieņemts lēmums personu nogādāt pašvaldības policijā procesuālo darbību veikšanai.

Veicot patrulēšanu Mērsragā, Mērsraga kanālā, konstatēts, ka vairākas personas makšķerē bez makšķerēšanas atļaujas. Ar personām veiktas pārrunas un izteikti mutiski aizrādījumi.

Ziņo, ka Talsos, Brīvības ielā, daudzdzīvokļu mājas koplietošanas telpā atrodas persona stiprā alkohola reibumā. Ierodoties minētajā adresē, noskaidrota personas identitāte, veiktas pārrunas, personai palūgts doties uz savu dzīvesvietu.

Saņemta informācija, ka Talsos, Celtnieku ielā, daudzdzīvokļu mājas pagalmā persona uzvedas agresīvi, tiek traucēts apkārtējo iedzīvotāju naktsmiers. Ierodoties norādītajā adresē, ar personu veiktas pārrunas, pēc kurām tā dodas uz savu dzīvesvietu.

Ziņo, ka Laidzes pagastā, Zvirgzdos, persona, būdama stiprā alkohola reibumā, dzīvojamās ēkas koplietošanas telpā uzvedas neadekvāti. Ierodoties minētajā adresē, pieņemts lēmums personu nogādāt pašvaldības policijā procesuālo darbību veikšanai.

04.11.

Saņemta informācija, ka Talsos, Brīvības ielā, publiskā vietā atrodas persona, kura ir stiprā alkohola reibumā un neorientējās laikā un telpā. Ierodoties minētajā adresē, pieņemts lēmums personu nogādāt pašvaldības policijā procesuālo darbību veikšanai.

Saņemta informācija, ka Talsos, Lielajā ielā, publiskā vietā uz soliņa guļ persona. Ierodoties norādītajā vietā, konstatēts, ka informācija apstiprinās. Persona pamodināta, noskaidrota personība. Izsaukts Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, kurš veic personai veselības pārbaudi. Pēc medicīniskās pārbaudes persona dodas uz savu dzīvesvietu.

Saņemta informācija, ka Talsos, A. Pumpura ielā, daudzdzīvokļu mājas koplietošanas kāpņu telpā guļ persona. Ierodoties norādītajā vietā, konstatēts, ka informācija apstiprinās. Persona pamodināta, veiktas pārrunas. Personai palūgts atstāt koplietošanas telpu.

Ziņo, ka Talsos, Raiņa ielā, daudzdzīvokļu mājas pagalmā atrodas automašīna, kura ilgstoši novietota stāvēšanai. Lūdz palīdzību situācijas risināšanā. Ierodoties minētajā adresē, noskaidrots transportlīdzekļa īpašnieks, ar kuru veiktas pārrunas. Transportlīdzekļa īpašnieks paskaidro, ka transportlīdzeklis tuvākajā laikā tiks pārvietots.

05.11.

Saņemta informācija, ka Talsos, Ezera ielā, automašīnas tiek novietotas stāvēšanai, pārkāpjot ceļu satiksmes noteikumu prasības. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka sniegtā informācija apstiprinās. Ar iedzīvotājiem veiktas pārrunas, kā arī sastādīti lēmumi par soda piemērošanu par apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu pārkāpumiem.

Saņemta informācija, ka Talsos, Jaunajā ielā, publiskā vietā guļ persona. Ierodoties norādītajā vietā, konstatēts, ka informācija apstiprinās. Persona pamodināta, veiktas pārrunas. Pēc pārrunām persona atstāj telpu.

06.11.

Saņemta informācija, ka Sabilē, Kr. Barona ielā, publiskā vietā persona neorientējas apkārtējā vidē. Ierodoties norādītajā vietā, konstatēts, ka informācija apstiprinās. Noskaidrota personas identitāte.  Pieņemts lēmums izsaukt Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu, persona nodota mediķu aprūpē.

Ziņo, ka Talsos, Kļavu ielā, privātīpašumā notiekot dedzināšanas darbi, gaisā rodoties smogs. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka sniegtā informācija apstiprinās. Ar personu veiktas pārrunas, izteikts mutisks aizrādījums. Pēc pārrunām ugunskurs tiek nodzēsts.

07.11.

Saņemta informācija, ka Talsos, Dundagas ielā, publiskā vietā guļ persona. Ierodoties norādītajā vietā, konstatēts, ka informācija apstiprinās. Persona pamodināta, noskaidrota personība. Pēc pārrunām persona dodas uz savu dzīvesvietu.

Saņemta informācija, ka Dundagā, Puķu ielā, persona lieto alkoholiskos dzērienus mazgadīgas personas klātbūtnē. Veicot pārbaudi, konstatēts, ka sniegtā informācija neapstiprinās.

Saņemta informācija, ka Talsos, Fabrikas ielā, automašīna ir novietota stāvēšanai, pārkāpjot ceļu satiksmes noteikumu prasības. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka sniegtā informācija apstiprinās. Noskaidrots transportlīdzekļa īpašnieks, kurš paskaidro, ka transportlīdzeklim ir tehniskas problēmas, kuras tiek novērstas.

Ziņo, ka Talsos, A. Lerha-Puškaiša ielā, pieklīdis labradora šķirnes suns, kura īpašnieks nav zināms. Informācija nodota atbildīgajam dienestam.

08.11.

Saņemta informācija, ka Spārē, Ģibuļu pagastā, privātīpašumā tiek turēts suns, pārkāpjot labturības prasības mājas dzīvnieku turēšanai. Informācija nodota atbildīgajam dienestam, kas veic pārbaudi.

09.11.

Ziņo, ka A. Pumpura ielā, Talsos, pie šķiroto atkritumu konteineriem novietoti liela izmēra sadzīves priekšmeti un mēbeles. Noskaidrota vainīgā persona, ar kuru veiktas pārrunas. Persona paskaidro, ka pārkāpumu novērsīs.

Ziņo, ka Talsos, A. Lerha-Puškaiša ielā, atrodas iereibusi persona, kura ir agresīva un konfliktē. Ierodoties norādītajā adresē, noskaidroti lietas apstākļi. Ar konfliktā iesaistīto personu veiktas pārrunas. Panākta vienošanās par konflikta pārtraukšanu.

Saņemta informācija, ka Stendē, Robežu ielā, bērnu laukumā guļ persona. Ierodoties norādītajā adresē, pieņemts lēmums personu nogādāt pašvaldības policijā procesuālo darbību veikšanai.

Ziņo, ka Talsos, Laidzes ielā, bez uzraudzības atstāti nepilngadīgi bērni. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka sniegtā informācija neapstiprinās.

10.11.

Saņemta informācija par nepilngadīgām personām, kuras smēķē un pie sevis uzglabā cigaretes Laucienē. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka sniegtā informācija apstiprinās. Pieņemts rakstisks iesniegums.  Uzsākti administratīvā pārkāpuma procesi.

Ziņo par nepiederošu personu daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpā A. Pumpura ielā, Talsos. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka sniegtā informācija apstiprinās. Noskaidrota personas identitāte, veiktas pārrunas un persona dodas prom.

11.11.

Saņemta informācija par ilgstoši atstātu automašīnu Raiņa ielā, Talsos. Sastādīts brīdinājums par transportlīdzekļa atzīšanu par ilgstoši atstātu uz ceļa.

Ziņo par personu, kura, būdama alkohola reibumā, guļ daudzdzīvokļu mājas A. Pumpura ielā, Talsos, kāpņu telpā. Ierodoties notikuma vietā, sniegtā informācija apstiprinās. Persona nogādāta pašvaldības policijas telpās tālāko procesuālo darbību veikšanai.

Ziņo par automašīnas novietošanu stāvēšanai Dundagas ielā, Talsos, pārkāpjot ceļu satiksmes noteikumus. Sastādīts lēmums par soda piemērošanu par apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu pārkāpumu.

Saņemta informācija, ka persona guļ daudzdzīvokļu mājas bēniņos A. Pumpura ielā, Talsos. Ierodoties notikuma vietā, sniegtā informācija neapstiprinās.

Veicot patrulēšanu Lielajā ielā, Talsos, pamanīta personu, kura guļ sabiedriskā vietā. Persona neorientējās laikā un vietā, nespēja patstāvīgi pārvietoties. Persona aizturēta un nogādāta pašvaldības policijas telpās procesuālo darbību veikšanai.

Saņemta informācija par personu, kura uzvedas neadekvāti daudzdzīvokļu mājā Laidzes pagastā. Ierodoties notikuma vietā, sniegtā informācija neapstiprinās.

12.11.

Ziņo par personu, kura sēž ceļa posma Talsi–Mundigciems, Lībagu pagastā, ceļa malā un, iespējams, atrodas alkohola reibumā. Noskaidrota personas identitāte. Persona nogādāta netālu esošajā dzīvesvietā.

Saņemta informācija par personu, kura grāvī, autoceļa malā Lībagu pagastā guļ, iespējams, būdama alkohola reibumā. Ierodoties notikuma vietā, sniegtā informācija apstiprinās. Noskaidroti lietas apstākļi. Personai palīdzēts nokļūt dzīvesvietā.

Saņemta informācija par automašīnas novietošanu stāvēšanai Ezera ielā, Talsos, pārkāpjot ceļu satiksmes noteikumus. Ar automašīnas vadītāju veiktas pārrunas un izteikts mutvārdu aizrādījums.

13.11.

Saņemta informācija par personu, kura, būdama alkohola reibumā, guļ daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpā Draudzības ielā, Talsos. Ierodoties notikuma vietā, sniegtā informācija apstiprinās. Persona nogādāta netālu esošajā dzīvesvietā.

Ziņo par personu, kura atrodas pie daudzdzīvokļu ēkas Darba ielā, Talsos, ar redzamiem miesas bojājumiem. Ierodoties notikuma vietā, sniegtā informācija apstiprinās. Noskaidroti lietas apstākļi. Izsaukts Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests un Valsts policijas darbinieki, kuri turpina darbu.

Saņemta informācija, ka uz kādu dzīvokli A. Pumpura ielā, Talsos, dodas vairākas personas, kuras solījušas fiziski izrēķināties. Ierodoties minētajā adresē, sastaptas minētās personas. Noskaidroti lietas apstākļi, veiktas pārrunas un izskaidrots, kā tālāk rīkoties.

Saņemta informācija par skaļu mūzikas atskaņošanu kempingā Ganību ielā, Valdemārpilī. Ierodoties notikuma vietā, sniegtā informācija neapstiprinās.

Ziņo par jauniešiem, kuri atskaņo skaļu mūziku no automašīnas Lībagu pagastā. Veiktas pārrunas, mūzika tiek izslēgta un jaunieši dodas prom.

Ziņo par skaļu mūzikas atskaņošanu no vairākām automašīnām Rīgas ielā, Talsos. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka tur atrodas vairāki desmiti jaunieši un vairākas automašīnas. Veiktas pārrunas, mūzika tiek izslēgta un nodrošināta palīdzība Valsts policijas darbiniekiem ar personām, kuras kļuva agresīvas. Personas izklīdinātas un dodas prom.

14.11.

Saņemta informācija, ka personas tirgo dažāda veida drēbes automašīnu stāvlaukumā pie tirdzniecības centra Rīgas ielā, Talsos. Noskaidroti lietas apstākļi un veiktas pārrunas.

Konstatēts, ka vairākas nepilngadīgas personas atrodas alkohola reibumā sabiedriskā vietā, Dundagas ielā, Talsos. Personas aizturētas un nogādātas pašvaldības policijas iecirknī procesuālo darbību veikšanai. Uzsākti administratīvā pārkāpuma procesi.

Ziņo par skaļu trokšņošanu un lamāšanos kādā dzīvoklī Darba ielā, Talsos. Ierodoties notikuma vietā, noskaidroti lietas apstākļi. Ģimenes konflikts atrisināts un policijas palīdzība vairs nav nepieciešama.

Ziņo par skaļas mūzikas atskaņošanu Celtnieku ielā, Talsos. Ierodoties notikuma vietā, pārkāpumi netika konstatēti.

Ziņo par klaiņojošu suni Akmeņu ielā, Talsos. Informācija nodota atbildīgā dienesta darbiniekiem.

Veicot videonovērošanas kameru ierakstu caurskati, konstatēts, ka vairākas personas lieto alkoholiskus dzērienus sabiedriskā vietā, Balgales pagastā. Ierodoties notikuma vietā, veiktas pārrunas un personas dodas prom.

15.11.

Saņemta informācija par personu, kura guļ sabiedriskā tualetē Dundagas ielā, Talsos, iespējams, narkotisko vielu ietekmē. Ierodoties notikuma vietā, sniegtā informācija apstiprinās. Izsaukts Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests un Valsts policijas darbinieki. Darbu turpina Valsts policijas darbinieki.

Ziņo par to, ka govis izbradājušas kādu īpašumu Dundagas pagastā. Ierodoties notikuma vietā, sniegtā informācija apstiprinās. Pieņemts rakstisks iesniegums. Uzsākts administratīvā pārkāpuma process.

Ziņo par personu, kura guļa sabiedriskā vietā autobusu pieturvietā Mērsragā. Ierodoties notikuma vietā, persona aizturēta un nogādāta pašvaldības policijas iecirknī tālāko procesuālo darbību veikšanai.

Saņemta informācija par beigtu meža dzīvnieku uz ceļa Ģibuļu pagastā. Informācija nodota atbildīgā dienesta darbiniekiem.

Saņemta informācija par automašīnu, kura novietota stāvēšanai, pārkāpjot ceļu satiksmes noteikumus, V. Ruģēna ielā, Talsos. Sastādīts lēmums par apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu pārkāpumu.

16.11.

Ziņo par personu, kura nespēj patstāvīgi pārvietoties un atrodas stiprā alkohola reibumā Laidzes ielā, Talsos. Persona aizturēta un nogādāta pašvaldības policijas iecirknī procesuālo darbību veikšanai.

Saņemta informācija par automašīnas novietošanu stāvēšanai krustojumā K. Mīlenbaha ielā, Talsos, kas traucē satiksmi. Sastādīts lēmums par apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu pārkāpumu.

Ziņo par stirnu Zvirgzdos, Laidzes pagastā. Informācija nodota atbildīgā dienesta darbiniekiem.

17.11.

Saņemta informācija, ka Talsos, Lielajā ielā, tirdzniecības vietā ienākusi persona stiprā alkohola reibumā un traucē apmeklētājiem ar savu uzvedību. Ierodoties notikuma vietā, persona aizturēta un nogādāta pašvaldības policijas iecirknī tālāko procesuālo darbību veikšanai.

18.11.

Ziņo, ka Dundagā, tirgus laukumā, veiktas huligāniskas darbības, bojāts inventārs. Ierodoties notikumā vietā, veikta fotofiksācija, sastādīts apskates protokols. Par bojājumiem tiks rakstīts iesniegums.

Saņemta informācija, ka Stendē, Brīvības ielā, pie tirdzniecības vietas atrodas persona stiprā alkohola reibumā un traucē apmeklētājiem ar savu uzvedību. Ierodoties notikuma vietā, persona aizturēta un nogādāta pašvaldības policijas iecirknī tālāko procesuālo darbību veikšanai.

Saņemta informācija, ka Talsos, Lielajā ielā, uz trotuāra apmales sēž persona alkohola reibumā. Ierodoties notikuma vietā, noskaidrota personas identitāte, veiktas pārrunas. Pēc pārrunām persona saviem spēkiem dotas prom.

Saņemta informācija, ka Talsos, Kr. Valdemāra ielā, publiskā vietā guļ persona, kura, iespējams, ir stiprā alkohola reibumā. Ierodoties notikuma vietā, persona aizturēta un nogādāta pašvaldības policijas iecirknī tālāko procesuālo darbību veikšanai.

19.11.

Saņemta informācija, ka Talsos, A. Pumpura ielā, pie tirdzniecības vietas atrodas persona stiprā alkohola reibumā un traucē apmeklētājiem ar savu uzvedību. Ierodoties notikuma vietā, persona aizturēta un nogādāta pašvaldības policijas iecirknī tālāko procesuālo darbību veikšanai.

Veicot patrulēšanu Talsu pilsētā, konstatēts, ka Rīgas ielā automašīnu stāvlaukumā transportlīdzeklī bez uzraudzības atstāts mazgadīgs bērns. Sagaidīts bērna vecāks, ar kuru veiktas mutiskas pārrunas, izskaidrota situācijas iespējamā bīstamība un izteikts mutisks aizrādījums.

Saņemta informācija, ka Talsos, Dundagas ielā, publiskā vietā atrodas persona stiprā alkohola reibumā un traucē apmeklētājiem ar savu uzvedību. Ierodoties notikuma vietā, noskaidrota personas identitāte, veiktas pārrunas. Pieņemts lēmums personu nogādāt dzīvesvietā.

20.11.

Saņemta informācija, ka Lībagu pagastā no blakus esošā īpašuma mājlopi ir ienākuši mājas pagalmā un klaiņojuši pa īpašuma teritoriju. Ierodoties notikumā vietā, pieņemts iesniegums par minēto faktu.

Ziņo par skaļu mūzikas atskaņošanu Celtnieku ielā, Talsos. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka sniegtā informācija apstiprinās. Dzīvokļa saimniekam palūgts izslēgt skaļo mūziku.

21.11.

Veicot videonovērošanas kameru caurskatīšanu, konstatēts, ka Jaunpagastā, transportlīdzeklis braucot, auklā velk ragaviņas, kurās atrodas persona. Transportlīdzekļa vadītājs veic arī sānslīdes manevrus.  Informācija nodota Valsts policijas darbiniekiem.

Ziņo par sadzīvisku konfliktu Valdemārpilī, Lielajā ielā. Ar konfliktā iesaistītām personām veiktas pārrunas. Konflikts atrisināts un policijas palīdzība vairs nav nepieciešama.

Saņemta informācija, ka Talsos, netālu no Talsu tautas nama, persona piedāvā bērniem naudu. Nekavējoties veikta norādītās vietas apsekošana. Minētā persona pēc bērnu sniegtā vizuālā apraksta netika sastapta. Veikta patrulēšana.

22.11.

Saņemta informācija par personu, kura guļ pie daudzdzīvokļu mājas Dundagas ielā, Talsos. Ierodoties notikuma vietā, sniegtā informācija neapstiprinās. Noskaidrots, ka persona pamodusies un devusies prom.

23.11.

Ziņo par personu, kura uzmācas personām ar ubagošanu, Rojā. Veicot patrulēšanu Rojā, persona pēc vizuālā apraksta netika sastapta. Noskaidrota personas identitāte un dzīvesvieta. Veicot dzīvesvietas apsekošanu, persona netika sastapta.

24.11.

Lūdz veikt apsekošanu adresē Darba ielā, Talsos, kur persona jau vairākas dienas neatbild uz radinieku zvaniem. Veicot pārbaudi, konstatēts, ka ar personu viss ir kārtībā, nav nepieciešana nekāda veida palīdzība. Informācija nodota radiniekiem.

Saņemta informācija par automašīnu novietošanu stāvēšanai Kr. Valdemāra ielā, Talsos, kas traucē satiksmi. Veicot pārbaudi minētajā adresē, pārkāpumi netika konstatēti.

25.11.

Ziņo par sadzīvisku konfliktu Talsos, Raiņa ielā. Ar konfliktā iesaistītām personām veiktas pārrunas. Konflikts atrisināts un policijas palīdzība vairs nav nepieciešama.

Saņemta informācija, ka Talsos, Dundagas ielā, Talsu autoostā atrodas nepilngadīga persona, kurai ir bailes no citām trīs nepilngadīgām personām, kuras, iespējams, var nodarīt miesas bojājumus. Nepilngadīgā persona nogādāta Valsts policijā lietas apstākļu noskaidrošanai.

Saņemta informācija, ka Mazstendē, daudzdzīvokļu mājā, tiek atskaņota skaļa mūzika. Ierodoties notikuma vietā, ar personu veiktas pārrunas. Mūzikas atskaņošana tiek pārtraukta.

Saņemta informācija, ka Talsos, Lielajā ielā, daudzdzīvokļu mājas koplietošanas kāpņu telpā atrodas persona alkohola reibumā. Ierodoties minētajā adresē, konstatēts, ka sniegtā informācija neapstiprinās.

26.11.

Saņemta informācija par personu alkohola reibumā, kura guļ uz soliņa Darba ielā, Talsos. Persona aizturēta un nogādāta pašvaldības policijas iecirknī procesuālo darbību veikšanai.

27.11.

Ziņo par divām personām, kuras traucē kādas iestādes darbu Dundagas ielā, Talsos. Ierodoties notikuma vietā, sniegtā informācija apstiprinās. Viena no personām atteicās doties prom no iestādes telpām un turpināja lamāties necenzētiem vārdiem. Persona aizturēta un nogādāta pašvaldības policijas iecirknī procesuālo darbību veikšanai.

Saņemta informācija par divām personām, kuras traucē veikala apmeklētājus automašīnu stāvlaukumā, ubagojot naudu Dundagas ielā, Talsos. Ierodoties notikuma vietā, ar personām veiktas pārrunas un izteikti mutiski aizrādījumi.

Ziņo par trokšņošanu kādā dzīvoklī Celtnieku ielā, Talsos. Ar dzīvokļa īrnieku veiktas pārrunas.

28.11.

Saņemta informācija par ģimenes konfliktu Lielajā ielā, Talsos. Ierodoties adresē, noskaidroti lietas apstākļi un veiktas pārrunas. Konflikts atrisināts.

Ziņo par personu, kura Ezera ielā, Talsos, nepilngadīgām personām dod konfektes. Veicot pārbaudi, pēc vizuālā personas apraksta, noskaidrota notikumā iesaistītā persona. Ar personu veiktas pārrunas.

Saņemta informācija par konfliktu starp kaimiņiem Dzintaru ielā, Mērsragā. Ierodoties adresē, noskaidroti lietas apstākļi un veiktas pārrunas ar konfliktā iesaistītajām personām. Konflikts atrisināts.

Ziņo, ka Darba ielā, Talsos, daudzdzīvokļu mājā tiek veikti remontdarbi ārpus darba laika, kas traucē mājas iedzīvotājiem mieru. Ierodoties adresē, veiktas pārrunas ar remontdarba veicēju.

Talsu pilsētas iedzīvotāji informē, ka Raiņa ielā, Talsos, pie daudzdzīvokļu mājas atrodas persona, kura pārvietojas ar grūtībām. Persona, iespējams, ir alkohola reibumā. Ierodoties notikuma vietā, noskaidrota personas identitāte, veiktas pārrunas. Pieņemts lēmums personu nogādāt dzīvesvietā.

Saņemta informācija par ģimenes konfliktu Talsu ielā, Sabilē. Ierodoties adresē, noskaidroti lietas apstākļi un veiktas pārrunas ar konfliktā iesaistītām personām. Konflikts atrisināts.

29.11.

Talsu pilsētas iedzīvotāji informē, ka Miera ielā, Talsos, persona pārvietojas ar grūtībām. Persona, iespējams, ir alkohola reibumā. Veicot pārbaudi, persona alkohola reibumā netika manīta. Veikta patrulēšana.

Saņemta informācija par konfliktu starp personām Ūdens ielā, Talsos. Ierodoties adresē, noskaidroti lietas apstākļi un veiktas pārrunas ar konfliktā iesaistītām personām. Konflikts atrisināts.

Ziņo par transportlīdzekļa vadītāju, kurš Rīgas ielā, Talsos, vada automašīnu alkohola reibumā. Transportlīdzeklī atrodas nepilngadīga persona. Veicot pārbaudi, konstatēts, ka sniegtā informācija apstiprinās. Notikumā piedalās arī Valsts policijas darbinieki, kuri aiztur transportlīdzekļa vadītāju. Nepilngadīgā persona aizturēta un nogādāta pašvaldības policijā.

30.11.

Saņemta informācija par ģimenes konfliktu Dundagas ielā, Talsos, daudzdzīvokļu mājā. Tiek traucēts kaimiņu miers. Ierodoties adresē, noskaidroti lietas apstākļi un veiktas pārrunas ar konfliktā iesaistītām personām.

01.10.

Saņemta informācija, ka Talsos, Lielajā ielā, persona ar kājām spārda sadzīves atkritumu konteineru, veic huligāniskas darbības. Caurskatot video ierakstus, pamanīta vainīgā persona, kura tika aizturēta un nogādāta pašvaldības policijas telpās procesuālo darbību veikšanai.

Ziņo, ka Talsos, 1. maija ielā, ģimenē notiek alkoholisko dzērienu lietošana mazgadīgu bērnu klātbūtnē. Veicot pārbaudes minētajā adresē, dzīvokļa durvis netika atvērtas. Dzīvoklī nebija dzirdamas skaņas, līdz ar to sniegtā informācija neapstiprinās.

Saņemta informācija, ka Laidzes pagastā lauksaimniecības zeme tiek arta līdz ceļa braucamai daļai. Ierodoties minētajā adresē, veikts izskaidrojošs darbs ar konfliktā iesaistītām personām.

Saņemta informācija, ka Lībagu pagastā uz autoceļa Talsi – Mundigciems, persona, kura, iespējams, ir alkohola reibumā, sēž uz ceļa braucamās daļas. Ierodoties minētajā adresē, persona skaidro, ka ir veselības problēmas. Izsaukts Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, kurš personu nogādā ārstniecības iestādē.

Saņemta informācija, ka Talsos, Andreja Pumpura ielā, daudzdzīvokļu mājas dzīvoklī tiek lietots alkohols vairākas dienas. Dzīvoklī atrodas trīs mazgadīgi bērni, kuri netiek pieskatīti. Veicot pirmo pārbaudi, dzīvokļa durvis atver nepilngadīga persona, kura paskaidro, ka vecāku nav mājās. Veicot atkārtotu pārbaudi, dzīvokļa durvis netika atvērtas.

Ziņo, ka Stendē, Brīvības ielā, pie tirdzniecības vietas personai ir veselības problēmas. Notikuma vietā ierodas Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests. Pēc mediķu apskates persona dodas uz savu dzīvesvietu.

02.10.

Ziņo, ka Lībagu pagastā tiek atskaņota skaļa mūzika, kā arī skaļi uzvedas mazgadīgi bērni. Ierodoties minētajā adresē, veiktas pārrunas ar personu un izskaidroti sabiedriskās kārtības noteikumi.

Saņemta informācija, ka Talsos, Raiņa ielā, ēkā, kas nav apdzīvota, uzturas vairāki jaunieši. Ierodoties minētajā adresē, konstatēts, ka sniegtā informācija apstiprinās. Ar personām veiktas pārrunas, pēc kurām tās atstāj ēku.

Saņemta informācija, ka Talsos, Raiņa ielā, uz daudzdzīvokļu mājas balkona vairākas reizes tiek purināts paklājs. Ar kaimiņiem veiktas pārrunas, bet uz aizrādījumiem netiek reaģēts. Ierodoties minētajā adresē, veiktas pārrunas ar mājas iedzīvotāju un izskaidroti sabiedriskās kārtības noteikumi.

Ziņo, ka Jaunpagastā, Madaru ielā, vairākas stundas tiek atskaņota skaļa mūzika. Ierodoties minētajā adresē, konstatēts, ka informācija apstiprinās. Ar personu, kura ir alkohola reibumā, veiktas pārrunas. Palūgts izslēgt mūziku. Pēc neilga laika saņemta atkārtota informācija, ka mūzikas atskaņošana ir atsākusies. Personai palūgts rakstīt iesniegumu par minēto faktu.

Ziņo, ka Talsos, Ūdens ielā, persona atrodas alkoholisko dzērienu ietekmē un nespēj pildīt bērnu aprūpes pienākumus. Ierodoties minētajā adresē, dzīvojamās mājas durvis netika atvērtas. Veicot vizuālo pārbaudi caur logu, tika konstatēts, ka persona atrodas dzīvesvietā. Mazgadīgas personas dzīvesvietā netika manītas.

04.10.

Ziņo, ka Talsos, Dundagas ielā, daudzdzīvokļu mājas dzīvoklī ir izveidojies sadūmojums. Iespējams, deg dzīvoklis. Ierodoties norādītajā adresē, informācija apstiprinās. Izsaukts Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests. Pieņemts lēmums dzīvokļa durvis uzlauzt. Konstatēts, ka dzīvoklī atstāta ilgstoši degoša gāzes plīts. Valsts policijas darbinieki pārņem notikumu.

Saņemta informācija, ka Lībagu pagastā persona, kura ir alkohola reibuma stāvoklī, uzvedas agresīvi. Ierodoties adresē, persona aizturēta un nogādāta pašvaldības policijas telpās procesuālo darbību veikšanai.

Ziņo, ka Vandzenes pagastā, iespējams, ir pazudusi persona. Pārbaudot sniegto informāciju, konstatēts, ka tā neapstiprinās.

05.10.

Saņemta informācija, ka Talsos, Celtnieku ielā, daudzdzīvokļu mājā, tiek atskaņota skaļa mūzika, traucēts apkārtējo iedzīvotāju miers. Ierodoties minētajā adresē, veiktas pārrunas ar personu. Izskaidroti sabiedriskās kārtības noteikumi. Mūzika tika pagriezta atskaņošanai klusāk.

06.10.

Saņemta informācija, ka Laucienes pagastā, persona, kura ir alkohola reibuma stāvoklī, uzvedas agresīvi. Notiek ģimenes konflikts. Ierodoties adresē, persona aizturēta un nogādāta pašvaldības policijas telpās procesuālo darbību veikšanai.

Ziņo, ka Dundagā, Ozolu ielā, persona atrodas alkoholisko dzērienu ietekmē un nespēj pildīt bērnu aprūpes pienākumus. Ierodoties minētajā adresē, konstatēts, ka sniegtā informācija neapstiprinās.

Saņemta informācija, ka Sabilē, Oskara Kalpaka ielā, izglītības iestādē ienākusi persona, kura uzvedas agresīvi. Ierodoties notikuma vietā, noskaidrota agresīvās personas identitāte, kā arī pieņemts iesniegums no izglītības iestādes darbinieka. Tiks lemts par administratīvā procesa uzsākšanu.

07.10.

Ziņo par divām personām, kuras, iespējams, ir alkohola reibumā un pārvietojas pa ceļa braucamo daļu Valdemārpilī virzienā uz Roju. Veicot patrulēšanu, konstatēts, ka sniegtā informācija neapstiprinās.

Saņemta informācija, ka Valdemārpilī, Saulgriežu ielā, īpašuma teritorijā ienākusi persona, kura neorientējas laikā un telpā, kā arī atrodas stiprā alkohola reibumā un ir redzami miesas bojājumi. Persona nogādāta Talsu slimnīcas uzņemšanas nodaļā.

08.10.

Saņemta informācija, ka Valdemārpilī, Ezera ielā, teritorijā atrodas nepiederošas nepilngadīgas personas, kuras, iespējams, vēlas veikt huligāniskas darbības. Ierodoties minētajā adresē, personas netika sastaptas. Veikta patrulēšana, pārkāpumi netika konstatēti.

09.10.

Ziņo par transportlīdzekli, kas novietots stāvēšanai Talsos, Dzirnavu ielā, traucējot braukt citiem transportlīdzekļiem. Ierodoties norādītajā adresē, sastādīts lēmums par soda piemērošanu par apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu pārkāpumu.

Saņemta informācija, ka Talsos, Baznīcas laukumā, divas personas lieto alkoholiskos dzērienus. Ierodoties norādītajā adresē, sastaptas minētās personas. Veiktas pārrunas. Personas noliedz alkohola lietošanu sabiedriskā vietā.

Ziņo par personu, kura Talsu skeitparkā skaļi uzvedas. Persona ar savu uzvedību, traucē sabiedrisko kārtību. Ierodoties norādītajā vietā, konstatēts, ka informācija apstiprinās. Ar personu veiktas pārrunas, noskaidrota personas identitāte un pieņemts lēmums personu nogādāt dzīvesvietā.

Saņemta informācija, ka Pastendē publiskā vietā persona vārtās zālājā, un Pastendes stadionā vairākas personas lieto alkoholiskus dzērienus. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka persona saviem spēkiem dodas uz dzīvesvietu, kā arī, apsekojot stadionu, sastaptas divas personas, kuras, iespējams, lieto alkoholiskus dzērienus. Ar personām veiktas pārrunas, pēc kurām tās atstāj stadiona teritoriju.

Ziņo, ka Stendē, Brīvības ielā, publiskā vietā, guļ persona. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka sniegtā informācija neapstiprinās.

Ziņo, ka Vandzenē autobusa pieturā guļ persona. Ierodoties norādītajā vietā, konstatēts, ka informācija apstiprinās. Persona pamodināta, noskaidrota identitāte un veiktas pārrunas. Pēc pārrunām persona saviem spēkiem dodas uz savu dzīvesvietu.

10.10.

Ziņo, ka Virbu pagastā, Jaunpagastā, kādā ēkā, nakts laikā nepiederošas personas mēģinājušas iekļūt ēkā. Veicot pārbaudi, ēkā bojājumi netika konstatēti.

Saņemta informācija, ka Talsos, Dundagas ielā, publiskā vietā divas personas lieto narkotiskās vielas. Ierodoties notikuma vietā, personas aizturētas. Izsaukts Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests un Valsts policijas darbinieki.

Ziņo, ka Talsos, V. Ruģēna ielā, ēkā guļ persona, kura, iespējams, ir alkohola reibumā.  Ierodoties adresē, persona aizturēta un nogādāta pašvaldības policijas telpās procesuālo darbību veikšanai.

Saņemta informācija, ka Talsos, Dundagas ielā, publiskā vietā persona uzturas ilgāku laiku. Ierodoties notikuma vietā, noskaidrots, ka persona ir bez noteiktas dzīvesvietas. Persona nogādāta nakts patversmē.

Ziņo, ka Pastendē, Dārza ielā, privātīpašumā personas skaļi lamājas, iespējams, notiek vardarbība. Ierodoties minētajā adresē, veicot pārrunas ar personām, nekas neliecina par fizisku vardarbību. Personas paskaidro, ka pašvaldības policijas darbinieku palīdzība nav nepieciešama.

11.10.

Ziņo par ģimenes konfliktu Laidzes pagastā. Ierodoties minētajā adresē, konstatēts, ka konflikts ir beidzies. Veicot pārrunas ar personām, noskaidrots, ka pašvaldības policijas darbinieku palīdzība nav nepieciešama.

Saņemta informācija, ka Rojā, Selgas ielā, publiskā vietā guļ persona, kura ir stiprā alkohola reibuma stāvoklī. Ierodoties adresē, persona aizturēta un nogādāta pašvaldības policijas telpās procesuālo darbību veikšanai.

12.10.

Saņemta informācija, ka Stendē, Aspazijas ielā, persona, kura ir alkohola reibuma stāvoklī, uzvedas skaļi, traucē naktsmieru. Ierodoties adresē, ar personu veiktas pārrunas, izskaidroti sabiedriskās kārtības noteikumi. Persona pārtrauc trokšņošanu.

Saņemta informācija, ka Talsos, Dundagas ielā, publiskā vietā no transportlīdzekļa tiek tirgoti alkoholiski dzērieni. Informācija pieņemta zināšanai un pievērsta uzmanība minētajam transportlīdzeklim veicot patrulēšanu pilsētā.

Ziņo, ka Talsos, Lielajā ielā, publiskā vietā guļ persona. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka sniegtā informācija apstiprinās. Izsaukts Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, kurš personai sniedz medicīnisku palīdzību.

Saņemta informācija, ka Laidzes  pagastā pašvaldībai piederošā dzīvoklī tiek lietoti alkoholiski dzērieni un tiek traucēts sabiedriskais miers. Pārbaudot sniegto informāciju, konstatēts, ka tā neapstiprinās.

Saņemta informācija, ka Valdemārpilī, Ezera ielā, vairāki jaunieši skaļi uzvedas. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka informācija neapstiprinās.

13.10.

Ziņo, ka Talsos, Krievraga ielā, publiskā vietā atrodas persona stiprā alkohola reibumā. Veicot pārbaudi, noskaidrots, ka persona spēj patstāvīgi pārvietoties. Veiktas pārrunas, pēc kurām persona dodas uz dzīvesvietu.

14.10.

Saņemta informācija, ka Laidzes pagastā pie daudzdzīvokļu mājas ieejas ārdurvīm guļ persona. Pārbaudot sniegto informāciju, konstatēts, ka tā neapstiprinās.

Ziņo, ka Talsos, Dundagas ielā, publiskā vietā guļ persona. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka sniegtā informācija apstiprinās. Izsaukts Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, persona hospitalizēta.

Ziņo, ka Pastendē, Darba ielā, blakus ceļa braucamai daļai guļ persona. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka sniegtā informācija apstiprinās. Persona pamodināta, noskaidrota identitāte un veiktas pārrunas. Persona pavadīta līdz dzīvesvietai.

15.10.

Ziņo, ka Talsos, Celtnieku ielā, daudzdzīvokļu mājā tiek atskaņota skaļa mūzika. Pārbaudot informāciju minētajā adresē, konstatēts, ka tā neapstiprinās.

Saņemta informācija, ka Balgales pagastā privātīpašumā izcēlies konflikts. Viena no konfliktā iesaistītām personām ir agresīva. Ierodoties minētajā adresē, konstatēts, ka tur strādā Valsts policijas darbinieki.

16.10.

Saņemta informācija, ka Dundagā, Vīdales ielā, persona, kurai ir garīga rakstura problēmas, uzvedas neadekvāti. Ierodoties norādītajā adresē, veicot pārbaudi, pieņemts lēmums izsaukt Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu. Persona tiek hospitalizēta.

Saņemta informācija, ka Talsos, Dundagas un Lielgabalu ielas aplī, blakus ceļa braucamai daļai guļ persona. Ierodoties minētajā adresē, konstatēts, ka informācija apstiprinās. Persona aizturēta un nogādāta pašvaldības policijas telpās procesuālo darbību veikšanai.

Ziņo, ka Stendē, Liepu ielā, persona vēlas veikt suicīdu. Savas darbības persona translē interneta vietnē tiešsaistē. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka personai nepieciešama medicīniskā palīdzība. Persona nogādāta ārstniecības iestādē.

17.10.

Ziņo, ka Talsos, Lielajā ielā, nepilngadīgas personas ar marķieriem apzīmē vides objektus. Noskaidrotas vainīgās personas un informēti nepilngadīgo personu vecāki. Veiktas pārrunas.

19.10.

Saņemta informācija, ka Talsos, K. Mīlenbaha ielā, publiskā vietā guļ persona, kura ir alkohola reibumā. Ierodoties norādītā vietā, konstatēts, ka informācija apstiprinās. Persona pamodināta, noskaidrota identitāte. Pēc pārrunām persona pati saviem spēkiem dodas uz dzīvesvietu.

Saņemta informācija, ka Talsos, Dundagas ielā, publiskā vietā guļ persona, kura ir alkohola reibumā. Ierodoties norādītā vietā, konstatēts, ka informācija apstiprinās. Persona pamodināta, noskaidrota identitāte. Pieņemts lēmums personu nogādāt dzīvesvietā.

20.10.

Saņemta informācija, ka Talsos, Kareivju ielā, iestādē ieradusies persona stiprā alkohola reibumā un uzvedība ir agresīva. Pieņemts lēmums personu nogādāt pašvaldības policijā procesuālo darbību veikšanai.

Saņemta informācija, ka Talsos, Brīvības ielā, novietots transportlīdzeklis, kas traucē pārvietoties citiem transportlīdzekļiem. Ierodoties norādītajā adresē, sastādīts lēmums par apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu pārkāpumu.

21.10.

Saņemta informācija, ka Talsos, Raiņa ielā, persona guļ uz gājēju ietves. Ierodoties norādītajā vietā, konstatēts, ka informācija apstiprinās. Personai redzami miesas bojājumi. Izsaukts Neatliekamās Medicīniskās palīdzības dienests. Persona nodota mediķu aprūpē.

Saņemta informācija, ka Talsos, Laidzes ielā, persona guļ uz gājēju ietves. Ierodoties norādītajā vietā, konstatēts, ka informācija apstiprinās. Pieņemts lēmums personu nogādāt pašvaldības policijā procesuālo darbību veikšanai.

Ziņo, ka Talsos, Raiņa ielā, daudzdzīvokļu mājas pagalmā novietots transportlīdzeklis stāvēšanai, traucējot kustību citiem transportlīdzekļiem. Ierodoties norādītajā vietā, pārkāpumi netika konstatēti.

22.10.

Saņemta informācija, ka Talsos, Lielajā ielā, publiskā vietā ienākusi persona, kura ir alkohola reibumā un uzvedas dīvaini. Ierodoties norādītajā vietā, konstatēts, ka persona ir devusies prom. Pārkāpumi netika konstatēti.

Saņemta informācija, ka Talsos, Dundagas ielā, publiskā vietā divas personas guļ uz soliņa. Personas, iespējams, ir alkohola reibumā. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka personas sēž. Ar personām veiktas pārrunas, pēc kurām tās dodas uz savu dzīvesvietu.

Ziņo, ka Talsos, Dundagas ielā, publiskā vietā guļ persona, kura ir stiprā alkohola reibuma stāvoklī. Ierodoties minētajā adresē, pieņemts lēmums personu nogādāt pašvaldības policijā procesuālo darbību veikšanai.

Ziņo, ka Talsos, Dundagas ielā, publiskā vietā ieradusies persona, kura ir stiprā alkohola reibuma stāvoklī un uzvedas neadekvāti. Ierodoties minētajā adresē, pieņemts lēmums personu nogādāt pašvaldības policijā procesuālo darbību veikšanai.

Saņemta informācija, ka Stendē, Brīvības ielā, automašīnu stāvvietā nakts laikā jaunieši automašīnā atskaņo skaļu mūziku. Ierodoties minētajā adresē, ar jauniešiem veiktas pārrunas. Transportlīdzekļa vadītājam izteikts mutisks aizrādījums.

23.10.

Saņemta informācija, ka Talsos, Zvaigžņu ielā, publiskā vietā guļ persona. Ierodoties norādītajā adresē, personai konstatēti redzami miesas bojājumi. Izsaukts Neatliekamās Medicīniskās palīdzības dienests. Persona nodota mediķu aprūpē.

Veicot patrulēšanu Vandzenē, konstatēts, ka autobusu pieturā uz soliņa guļ persona. Persona pamodināta. Veiktas pārrunas un pieņemts lēmums personu nogādāt dzīvesvietā.

Saņemta informācija, ka Talsos, Dundagas ielā, publiskā vietā noticis uzbrukums personai. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka sniegtā informācija apstiprinās. Notikuma vietā ierodas Valsts policijas darbinieki, kuri no cietušās personas pieņem iesniegumu.

24.10.

Ziņo, ka Talsos, Celtnieku ielā, daudzdzīvokļu mājā nakts laikā tiek atskaņota skaļa mūzika. Tiek traucēts mājas iedzīvotāju naktsmiers. Ierodoties norādītajā adresē, ar dzīvokļa īpašnieku tiek veiktas pārrunas. Personai izteikts mutisks aizrādījums.

25.10.

Saņemta informācija, ka Talsos, Kareivju ielā, publiskā vietā uz soliņa guļ persona. Ierodoties norādītajā vietā, konstatēts, ka informācija apstiprinās. Persona pamodināta, noskaidrota identitāte. Pēc pārrunām persona dodas uz dzīvesvietu.

Ziņo, ka Rojā pie estrādes persona, kura ir alkohola reibumā, vada automašīnu. Ierodoties norādītajā adresē un veicot patrulēšanu Rojā, minētais transportlīdzeklis netika manīts. Noskaidrots transportlīdzekļa vadītājs. Informācija nodota arī Valsts policijas darbiniekiem.

Saņemta informācija, ka Talsos, Rīgas ielā, pie tirdzniecības centra ieejas durvīm persona ar redzamiem kustību traucējumiem ubago. Veicot pārbaudi adresē, sastapta minētā persona. Noskaidrota personas identitāte, veiktas pārrunas. Persona noliedz ubagošanas faktu.

Ziņo par transportlīdzekli, kurš novietots stāvēšanai Talsos, 1905. gada ielā, pārkāpjot ceļu satiksmes noteikumus. Veicot pārbaudi minētajā adresē, pārkāpumi netika konstatēti.

26.10.

Saņemta informācija, ka Talsos, Dundagas ielā, sabiedriskās tualetes iekštelpā uz grīdas guļ persona, kurai blakus atrodas izlietota šļirce. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka informācija apstiprinās. Izsaukts Neatliekamās Medicīniskās palīdzības dienests un Valsts policijas darbinieki, kuri personu nogādā ārstniecības iestādē.

Ziņo, ka Talsos, Lielajā ielā, skaistumkopšanas salonā ieradusies agresīva persona. Pašvaldības policijas ierašanās brīdī persona bija devusies prom. Notikumu vietā noskaidroti lietas apstākļi.

Ziņo, ka Jaunpagastā, Lielajā ielā, starp kaimiņiem ir izvērsies konflikts. Ierodoties norādītajā adresē, veiktas pārrunas ar konfliktā iesaistītām personām, panākts konflikta izlīgums.

Saņemta informācija, ka Laucienē, privātīpašumā, kaimiņi met bioloģiskus atkritumus. Ierodoties norādītajā adresē, noskaidrota vainīgā persona ar kuru veiktas pārrunas. Personai izteikts mutisks aizrādījums.

27.10.

Saņemta informācija, ka Talsos, K. Mīlenbaha ielā, tirdzniecības vietā atrodas agresīva persona, kura ir alkohola reibumā un traucē sabiedrisko kārtību. Ierodoties minētajā adresē, ar personu veiktas pārrunas, pēc kurām tā dodas prom.

Ziņo, ka Laidzes pagastā, Zvirgzdos, persona dzīvojamās ēkas koplietošanas telpā uzvedas neadekvāti. Ierodoties minētajā adresē, pieņemts lēmums personu nogādāt pašvaldības policijā procesuālo darbību veikšanai.

Saņemta informācija, ka Rojas pagastā, Ģipkā, privātīpašuma teritorijā izmesti vairāki maisi ar sadzīves atkritumiem. Ierodoties norādītajā adresē, veikta vietas fotofiksācija, sastādīts apskates protokols, un uzsākta administratīvā lietvedība.

Saņemta informācija, ka Talsos, Kr. Valdemāra ielā, daudzdzīvokļu mājas teritorijā guļ persona. Ierodoties norādītajā adresē, persona pamodināta, noskaidrota personas identitāte, veiktas pārrunas un persona nogādāta dzīvesvietā.

28.10.

Saņemta informācija, ka Laidzes pagastā, privātīpašumā nakts laikā nepiederoša persona klauvē pie mājas logiem. Braucot uz norādīto adresi, saņemta informācija, ka persona ir devusies prom.

Saņemta informācija, ka Stendē privātīpašumā atrodas nepiederošas personas. Ierodoties norādītajā adresē, ar dzīvokļa īpašnieku veiktas pārrunas. Noskaidroti lietas apstākļi. Pārkāpumi netika konstatēti.

Ziņo par ģimenes konfliktu Valdemārpilī, Ambrakas ielā. Ierodoties norādītajā adresē, ar konfliktā iesaistītām personām, veiktas pārrunas. Izskaidrots, kā konfliktu var atrisināt un kādās iestādēs ir jāgriežas pēc palīdzības. Viena no konfliktā iesaistītām personām dodas uz citu dzīvesvietu.

Ziņo par personu, kura sēž uz zemes un nesakarīgi runā Talsos, A. Lerha-Puškaiša ielā. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka sniegtā informācija neapstiprinās.

Saņemta informācija, ka Talsos, Celtnieku ielā, daudzdzīvokļu mājā tiek atskaņota skaļa mūzika. Tiek traucēts naktsmiers. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka sniegtā informācija apstiprinās. Par minēto faktu tiks rakstīts iesniegums un uzsākta administratīvā lietvedība.

Saņemta informācija, ka personai Talsos, Lielajā ielā, izteikti draudi. Personai izskaidrots kā rīkoties.

29.10.

Saņemta informācija, ka Talsos, Celtnieku ielā, daudzdzīvokļu mājā persona pa logu met sadzīves priekšmetus. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka sniegtā informācija apstiprinās. Ar personu veiktas pārrunas un personai izteikts mutisks aizrādījums.

Veicot patrulēšanu Talsos, Jaunatnes ielā, konstatēts, ka tiek vadīts transportlīdzeklis kuram nav obligātās civiltiesiskās apdrošināšanas. Tiek izsaukti Valsts policijas darbinieki, kuri turpina darbu.

Veicot patrulēšanu tiek konstatēts, ka Talsos, Lielajā ielā, tiek vadīts transportlīdzeklis, kura vadītājam nav iegūtas transportlīdzekļa tiesības likuma noteiktā kārtībā, kā arī vadītājs ir alkohola reibumā. Tiek izsaukti Valsts policijas darbinieki, kuri turpina darbu.

30.10.

Saņemta informācija, ka Sabilē, Pilsoņu ielā, publiskā vietā guļ persona, kura, iespējams, ir alkohola reibumā. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka sniegtā informācija neapstiprinās.

Ziņo, ka Talsos pa A. Lerha-Puškaiša ielu brauc transportlīdzeklis, kura vadītājs, iespējams, ir alkohola reibumā. Informācija nodota Valsts policijas darbiniekiem.

Saņemta informācija, ka Talsos, Celtnieku ielā, daudzdzīvokļu mājā tiek atskaņota skaļa mūzika. Tiek traucēts naktsmiers. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka sniegtā informācija apstiprinās. Dzīvokļa durvis netiek atvērtas, bet mūzika dzīvoklī tiek izslēgta.

31.10.

Ziņo, ka Jaunpagastā, Lielajā ielā, personai uzbrucis suns, kas klaiņojis pa pagasta centru. Personai izskaidrots kā rīkoties. Informācija par klaiņojošu dzīvnieku nodota atbildīgajam dienestam.

Saņemta informācija, ka Stendē, Renču ielā, privātīpašumā tiek dedzinātas koku lapas. Dūmi traucē apkārtējo māju iedzīvotājiem. Ierodoties norādītajā vietā, konstatēts, ka informācija apstiprinās. Ar personu veiktas pārrunas un izteikts mutisks aizrādījums. Ugunskurs tiek nodzēsts.

01.09.

Ziņo, ka Talsos, Dundagas ielā, publiskā vietā guļ persona. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka persona sēž. Ar personu veiktas pārrunas, izskaidroti sabiedriskās kārtības noteikumi.

Saņemta informācija, ka Talsos, Dundagas ielā, tirdzniecības vietā persona traucē veikala darbu. Ierodoties norādītajā adresē, noskaidroti lietas apstākļi. Pārkāpumi netika konstatēti.

02.09.

Ziņo, ka Talsos, Jaunajā ielā, publiskā vietā guļ persona. Ierodoties norādītajā adresē, persona pamodināta, veiktas pārrunas. Alkohola reibums personai netika konstatēts. Pēc pārrunām persona dodas prom.

Ziņo, ka Talsos, Darba ielā, pie sadzīves atkritumu konteineriem guļ persona. Ierodoties norādītajā adresē, persona pamodināta, veiktas pārrunas. Alkohola reibums personai netika konstatēts. Pēc pārrunām persona dodas prom.

03.09.

Saņemta informācija, ka Dundagā, Meža ielā, privātīpašumā tiek atskaņota skaļa mūzika, tiek traucēts naktsmiers. Ierodoties norādītajā adresē, noskaidroti lietas apstākļi, veiktas pārrunas ar īpašuma īpašnieku. Mūzika tiek izslēgta.

Saņemta informācija, ka Rojā publiskā vietā izvērsies konflikts. Ierodoties norādītajā adresē, konfliktā iesaistītā persona atsakās no policijas palīdzības.

Ziņo, ka Talsos, Darba ielā, daudzdzīvokļu mājas pagalmā jaunieši trokšņo. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka informācija apstiprinās. Ar jauniešiem veiktas pārrunas, izskaidroti sabiedriskās kārtības noteikumi. Pēc pārrunām jaunieši dodas prom.

Ziņo, ka Talsos, Celtnieku ielā, divas personas savstarpēji konfliktējot. Ierodoties norādītajā adresē, konfliktējošās personas netiek pamanītas. Veikta patrulēšana Celtnieku ielā, daudzdzīvokļu māju pagalmos.

Ziņo par personu, kura, iespējams, ir iereibusi, un guļ publiskā vietā, Talsos, Dundagas ielā. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka informācija apstiprinās. Persona pamodināta, noskaidrota personība un veiktas pārrunas. Pieņemts lēmums personu nogādāt dzīvesvietā.

Saņemta informācija, ka Talsos, Rīgas ielā, daudzdzīvokļu mājas pagalmā vairākas personas lieto alkoholiskus dzērienus. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka personas ir devušās prom. Veikta patrulēšana tuvākajā apkārtnē. Pārkāpumi netika konstatēti.

Ziņo par klaiņojošu dzīvnieku publiskā vietā Talsos, Lielajā ielā. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka informācija apstiprinās. Noskaidrots, ka dzīvnieks nav čipots un reģistrēts. Dzīvnieks nodots atbildīgajam dienestam.

04.09.

Saņemta informācija par sadzīvisku konfliktu Valdemārpilī, Kalna ielā. Ierodoties norādītajā adresē, ar konfliktā iesaistītām personām veiktas pārrunas. Noskaidroti lietas apstākļi. Pieņemts lēmums vienu no konfliktā iesaistītām personām nogādāt citā dzīvesvietā.

Ziņo par personu, kura vairākas dienas uzturas Kolkā, kāpu zonā. Ierodoties norādītajā vietā, sastapta personas, kura atbilst minētajam aprakstam. Persona atsakās izpaust savu identitāti. Pieņemts lēmums izsaukt Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu. Informācija par minēto faktu nodota arī Valsts policijas darbiniekiem.

05.09.

Saņemta informācija par personu, kura guļ Kr. Valdemāra ielā, Talsos. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka sniegtā informācija neapstiprinās.

06.09.

Ziņo, ka Laucienes pagastā uz koplietošanas ceļa regulāri klaiņo liela auguma suns, tādējādi radot avārijas situācijas transportlīdzekļu vadītājiem. Noskaidrots dzīvnieka īpašnieks, veiktas pārbaudes dzīvnieka reģistrācijas noteikumiem. Personai izteikts mutisks aizrādījums.

Ziņo, ka Pasta ielā, Stendē, publiskā vietā guļ persona, kura, iespējams, ir alkohola reibumā. Ierodoties norādītajā adresē, noskaidrots, ka informācija apstiprinās. Pieņemts lēmums personu nogādāt Talsu novada pašvaldības policijas telpās procesuālo darbību veikšanai.

08.09.

Ziņo, ka Raiņa un Dundagas ielas krustojumā vairākas personas pārvietojas pa ceļa braucamo daļu. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka personas ir devušās prom. Veikta patrulēšana tuvākajā apkārtnē. Minētās personas netika sastaptas.

Ziņo, ka Talsu pilskalnā, Talsos, guļ persona. Ierašanās brīdī konstatēts, ka persona sēž. Noskaidrota personas identitāte, veiktas pārrunas. Persona dodas uz savu dzīvesvietu.

09.09.  

Saņemta informācija, ka Dundagā, Brīvības ielā, notiek atkritumu dedzināšanas darbi. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka tiek dedzinātas automašīnu vraku rezerves daļas. Noskaidrota vainīgā persona, pieņemts paskaidrojums. Dedzināšanas darbi nekavējoties pārtraukti. Uzsākts administratīvā pārkāpuma process.

Saņemta informācija, ka Talsos, Lidlauka ielā, tiek dedzināti kokmateriāli. Spēcīgā vēja brāzmas dzirksteles pūš uz blakus esošo kaimiņu saimniecības ēkas pusi. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka sniegtā informācija apstiprinās. Personai palūgts pārtraukt dedzināšanas darbus, kas tiek nekavējoties izdarīts. Ar personu veiktas pārrunas.

10.09.

Ziņo par ģimenes konfliktu Rojā, Plūdoņu ielā. Ierodoties norādītajā adresē, noskaidroti lietas apstākļi. Veikta dzīvesvietas pārbaude. Pēc pārrunām ar konfliktā iesaistītām personām, panākts konflikta atrisinājums.

Saņemta informācija, ka vairākas personas Talsos, Kr. Valdemāra ielā, izsitušas ēkai logu. Noskaidrotas vainīgās personas, kuras nodotas Valsts policijas darbiniekiem apstākļu noskaidrošanai.

Ziņo, ka Talsos, Dundagas ielā, publiskā vietā guļ persona. Ierodoties norādītajā adresē, persona pamodināta. Ar personu veiktas pārrunas, izskaidroti sabiedriskās kārtības noteikumi. Persona dodas uz savu dzīvesvietu.

Ziņo, ka Talsos, Lielajā ielā, publiskā vietā guļ persona. Ierodoties norādītajā adresē, persona pamodināta. Noskaidrota personas identitāte. Pieņemts lēmums personu nogādāt pašvaldības policijas telpās procesuālo darbību veikšanai.

Ziņo, ka Talsos, Dundagas ielā, publiskā vietā guļ persona. Ierodoties norādītajā adresē, persona pamodināta. Noskaidrota personas identitāte. Pieņemts lēmums personu nogādāt pašvaldības policijas telpās procesuālo darbību veikšanai.

Ziņo, ka Talsos, Dundagas ielā, publiskā vietā guļ persona. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka sniegtā informācija neapstiprinās.

Saņemta informācija, ka Talsos, Dundagas ielā, publiskā vietā nepilngadīga persona raud. Ierodoties norādītajā adresē, noskaidrota personas identitāte, veiktas pārrunas. Pieņemts lēmums izsaukt Neatliekamās  medicīniskās palīdzības dienestu un Valsts policijas darbiniekus.

Saņemta informācija, ka Stendē, Strēlnieku ielā, šķūnītī vakaros uzturas jaunieši. Veicot minētās adreses apsekošanu, neviena persona netika sastapta. Informācija pieņemta zināšanai un regulāri tiks veiktas apsekošanas.

Saņemta informācija, ka Lībagu pagastā noticis ceļu satiksmes negadījums, transportlīdzekļa vadītājs esot alkohola reibumā. Ierodoties norādītajā vietā, aizturēta persona, kura nodota Valsts policijas darbiniekiem.

11.09.

Ziņo, ka Talsos, Dundagas ielā, publiskā vietā persona, kura ir alkohola reibumā, traucē sabiedrisko kārtību. Ierodoties norādītajā adresē, persona aizturēta. Noskaidrota personas identitāte. Pieņemts lēmums personu nogādāt pašvaldības policijas telpās procesuālo darbību veikšanai.

Veicot patrulēšanu, konstatēts, ka persona alkohola reibumā Talsos, Dundagas ielā, ar savu uzvedību traucē sabiedrisko kārtību. Ar personu veiktas pārrunas. Palūgts personai doties uz savu dzīvesvietu.

Ziņo, ka Vandzenē privātīpašumā ienākusi nepazīstama persona, kura ir alkohola reibumā, uzvedība neadekvāta, agresīva. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka persona ir devusies prom. Veikta patrulēšana tuvākajā apkārtnē. Pēc vizuālā apraksta minētā persona netika sastapta.

12.09.

Ziņo, ka Talsos, Dundagas ielā, publiskā vietā guļ persona. Ierodoties norādītajā adresē, persona pamodināta. Noskaidrota personas identitāte. Pieņemts lēmums peronu nogādāt pašvaldības policijas telpās procesuālo darbību veikšanai.

13.09.

Ziņo, ka Talsos, Kr. Valdemāra ielā, svešā īpašumā ieradusies persona. Īpašumā tika veiktas huligāniskas darbības, bojāts īpašums. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka sniegtā informācija apstiprinās. Persona aizturēta un nogādāta pašvaldības policijas telpās procesuālo darbību veikšanai.

Ziņo, ka Talsos, Raiņa ielā, publiskā vietā guļ persona, kura, iespējams, ir alkohola reibumā. Ierodoties norādītajā adresē, noskaidrots, ka informācija apstiprinās. Noskaidrota personas identitāte, pieņemts lēmums personu nogādāt dzīvesvietā.

Ziņo, ka nepilngadīgas personas Talsos, Lielajā ielā, veic huligāniskas darbības, bojājot svešu īpašumu. Ierodoties norādītā adresē, konstatēts, ka sniegtā informācija apstiprinās. Noskaidrotas vainīgās personas. Uzsākti administratīvā pārkāpuma procesi.

Ziņo, ka Talsos, Kr. Valdemāra ielā, privātīpašumā tiek pārkāpti dzīvnieku turēšanas noteikumi. Ierodoties norādītajā adresē, veikta pārbaude un noskaidroti lietas apstākļi. Pārkāpumi netika konstatēti.

Ziņo, ka Talsos, Dundagas ielā, publiskā vietā atrodas divas personas, kuras ir stiprā alkohola reibumā. Ierodoties norādītajā adresē, noskaidrots, ka informācija apstiprinās. Noskaidrotas personu identitātes, pieņemts lēmums personas nogādāt dzīvesvietās.

Ziņo, ka Talsos, Dundagas ielā, pa ceļa braucamo daļu staigā zirgs. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka mājdzīvnieks atrodas aplokā.

Ziņo, ka Rojā, Selgas ielā, publiskā vietā guļ persona, kura, iespējams, ir alkohola reibumā. Ierašanās brīdī konstatēts, ka norādītajā adresē strādā Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests.

14.09.

Ziņo, ka Laucienē persona, kura ir alkohola reibumā, vēlas vadīt transportlīdzekli. Personai atņemtas automašīnas atslēgas, tāpēc persona konfliktē. Ierodoties norādītajā adresē, pieņemts lēmums personu nogādāt citā dzīvesvietā.

15.09.

Saņemta informācija, ka Talsos, A. Pumpura ielā, vairākas personas sēž uz soliņa un lieto alkoholiskus dzērienus, kā arī skaļi uzvedas. Ierodoties norādītajā adresē, sastaptas minētās personas. Noskaidrotas personu identitātes, veiktas pārrunas un izteikti mutiski aizrādījumi.

Ziņo, ka Talsos, Dundagas ielā, persona alkohola reibumā, traucē sabiedrisko kārtību publiskā vietā. Ierodoties norādītajā adresē, sastapta minētā persona. Veiktas pārrunas, personai izteikts mutisks aizrādījums.

Ziņo par konfliktu tirdzniecības vietā Talsos, Raiņa ielā. Ierodoties norādītajā adresē, noskaidroti lietas apstākļi, ar konfliktā iesaistītām personām veiktas pārrunas. Konflikts izbeigts.

Ziņo par nobrauktu meža dzīvnieku uz ceļa braucamās daļas Ģibuļu pagastā, uz Ventspils šosejas. Informācija nodota atbildīgajam dienestam.

Ziņo, ka Stendē, Nākotnes ielā, nakts laikā tiek atskaņota skaļa mūzika, tiek traucēts naktsmiers. Ierodoties norādītajā adresē, veiktas pārrunas ar personu, mūzika tiek izslēgta. Personai izteikts mutisks aizrādījums.

16.09.

Saņemta informācija, ka Talsos, A. Pumpura ielā, vairākas personas sēž uz soliņa un lieto alkoholiskus dzērienus, kā arī skaļi uzvedas. Ierodoties norādītajā adresē, alkohola lietošana netiek konstatēta. Personām palūgts izklīst.

17.09.

Ziņo, ka Talsos, Raiņa ielā, publiskā vietā guļ divas personas, kuras, iespējams, ir alkohola reibumā. Ierodoties norādītajā adresē, noskaidrotas personu identitātes. Ar personām veiktas pārrunas. Pieņemts lēmums personas nogādāt dzīvesvietās.

Saņemta informācija, ka Vandzenē, privātīpašumā atrodas nevēlama persona, kura ir alkohola reibumā un nevēlas doties prom. Dodoties uz notikuma vietu, saņemta informācija, ka nevēlamā persona ir devusies prom.

18.09.

Ziņo, ka Valdgales pagastā pa ciema teritoriju klaiņo suns. Noskaidrots dzīvnieka īpašnieks. Ar personu veiktas pārrunas. Personai izskaidroti dzīvnieku turēšanas noteikumi. Mājdzīvnieks tiek piesiets.

Saņemta informācija, ka Laidzē daudzdzīvokļu mājā kāda persona sit pa dzīvokļa durvīm. Ierodoties norādītajā adresē, noskaidrots, ka personas ir savstarpēji pazīstamas. Policijas palīdzība nav nepieciešama.

Saņemta informācija par ģimenes konfliktu Talsos, Celtnieku ielā. Ierodoties norādītajā adresē, minētajā dzīvoklī trokšņošana nav dzirdama. Veiktas pārrunas ar apkārtējiem kaimiņiem. Dzīvokļa durvis netiek atvērtas.

Ziņo, ka Talsos, Lielās un Zvaigžņu ielas krustojumā, atrodas vairāki jaunieši, kuri pret garāmgājējiem izturas agresīvi un izaicinoši. Ierodoties norādītajā adresē, minētie jaunieši netika sastapti.

20.09.

Ziņo, ka Jaunpagastā, Lielā ielā, starp personām ir ilgstošs konflikts. Ierodoties norādītajā adresē, ar personām veiktas pārrunas. Izskaidrots kā konfliktu iespējams atrasināt.

Ziņo, ka Talsos, Ezera ielā, publiskā vietā guļ persona, kura iespējams ir alkohola reibumā. Ierodoties norādītajā adresē, noskaidrots, ka informācija apstiprinās. Noskaidrota personas identitāte, pieņemts lēmums personu nogādāt pašvaldības policijas telpās procesuālo darbību veikšanai.

Ziņo, ka Talsos, Darba ielā, daudzdzīvokļu mājas koplietošanas kāpņu telpā guļ persona, kura iespējams ir alkohola reibumā. Ierodoties norādītajā adresē, noskaidrots, ka personai ir veselības problēmas. Persona nodota Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbiniekiem.

21.09.

Ziņo, ka Talsos, Lielā ielā, vairāki jaunieši bļaustās un savstarpēji konfliktē. Veicot minētās adreses apsekošanu, jaunieši netika sastapti. Veikta patrulēšana jauniešu pulcēšanās vietās. Pārkāpumi netika konstatēti.

23.09.

Saņemta informācija, ka Talsos, 1. maija ielā, dārziņu teritorijā ir uzlauztas dārza mājiņu durvis. Ierodoties minētajā adresē, konstatēts, ka sniegtā informācija apstiprinās. Informācija nodota Valsts policijas darbiniekiem.

24.09.

Ziņo, ka Talsos, Rīgas ielā, publiskā vietā guļ persona, kura iespējams ir spēcīgā alkohola reibumā. Ierodoties norādītajā adresē, noskaidrots, ka sniegtā informācija apstiprinās. Noskaidrota personas identitāte, pieņemts lēmums personu nogādāt dzīvesvietā.

Ziņo par nepilngadīgu personu, kuras uzvedība Talsos, Lielā ielā, ir neadekvāta. Ierodoties norādītajā adresē, noskaidrota personas identitāte, veiktas pārrunas ar jaunieti. Pieņemts lēmums personu nodot Valsts policijas darbiniekiem.

Ziņo, ka Talsos, Raiņa ielā, novietots transportlīdzeklis stāvēšanai, pārkāpjot ceļu satiksmes noteikumus. Ierodoties norādītajā adresē, pārkāpumi netika konstatēti.

Saņemta informācija, ka Talsos, Darba ielā, daudzdzīvokļu mājā nakts laikā, dzīvoklī tiek atskaņota skaļa mūzika. Tiek traucēts naktsmiers. Ierodoties norādītajā adresē, ar personu veiktas pārrunas. Izteikts mutisks aizrādījums. Mūzikas atskaņošana tiek pārtraukta.

Saņemta informācija, ka Valdemārpilī, Lielā ielā, trokšņo jaunieši. Tiek traucēts apkārtējo iedzīvotāju naktsmiers. Ierodoties adresē, ar personām veiktas pārrunas. Viena no personām izrāda agresivitāti. Persona aizturēta un nogādāta pašvaldības policijas telpās procesuālo darbību veikšanai.

25.09.

Saņemta informācija, ka Laucienes pagastā blakus ceļa braucamai daļai guļ persona, kura ir alkohola reibumā. Ierodoties norādītā vietā konstatēts, ka informācija apstiprinās. Persona pamodināta, noskaidrota identitāte. Pieņemts lēmums personu nogādāt pašvaldības policijā procesuālo darbību veikšanai.

Saņemta informācija, ka Talsos, Saules ielā, guļ persona, kura ir alkohola reibumā un cieņu aizskarošā izskatā. Ierodoties norādītā vietā, konstatēts, ka informācija apstiprinās. Persona pamodināta, noskaidrota identitāte. Pieņemts lēmums personu nogādāt pašvaldības policijā procesuālo darbību veikšanai.

Saņemta informācija, ka Talsos, Lielā ielā, guļ persona, kura ir alkohola reibumā. Ierodoties norādītā vietā konstatēts, ka sniegtā informācija neapstiprinās.

Ziņo, ka Talsos, Celtnieku ielā, daudzdzīvokļu mājas dzīvoklī tiek trokšņots un traucēts blakus esošo kaimiņu naktsmiers. Ierodoties norādītā adresē, konstatēts, ka sniegtā informācija apstiprinās. Ar dzīvokļa īpašnieku veiktas pārrunas. Trokšņošana tiek pārtraukta.

26.09.

Ziņo, ka Talsos, Dundagas ielā, publiskā vietā guļ persona, kura iespējams ir alkohola reibumā. Ierodoties norādītajā adresē, noskaidrots, ka informācija apstiprinās. Noskaidrota personas identitāte, pieņemts lēmums personu nogādāt dzīvesvietā.

Saņemta informācija, ka Talsos, Kalna ielā, persona vairākas dienas neatbild uz telefona zvaniem, kā arī netiek atvērtas dzīvokļa durvis. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēs, ka dzīvokļa durvis ir atvērtas un dzīvoklī atrodas Neatliekamās Medicīniskās palīdzības dienesta darbinieki.

Ziņo par personu, kura Talsos, pie bērnu laukuma, uzvedās neadekvāti. Ierodoties bērnu laukumā, pārkāpumi netika konstatēti.

Saņemta informācija, ka Talsos, Darba ielā, publiskā vietā guļ persona, kura ir alkohola reibumā. Ierodoties norādītā vietā, konstatēts, ka informācija apstiprinās. Persona pamodināta, noskaidrota identitāte. Pieņemts lēmums personu nogādāt pašvaldības policijā procesuālo darbību veikšanai.

27.09.

Saņemta informācija, ka Talsos, Dundagas ielā, publiskā vietā vairākas personas lieto alkoholiskos dzērienus. Iespējams pielieto fizisku spēku pret kādu personu. Ierodoties norādītajā vietā, konstatēts, ka informācija apstiprinās. Noskaidrotas personu identitātes. Pieņemts lēmums vienu personu nogādāt pašvaldības policijā procesuālo darbību veikšanai.

28.09.

Veicot patrulēšanu Talsos, Lielā ielā, konstatēts fakts, ka nepilngadīga persona smēķē elektronisko cigareti. Persona aizturēta, noskaidrota identitāte, pieņemts rakstisks paskaidrojums. Uzsākts administratīvā pārkāpuma process.

Ziņo, ka Sabilē, Oskara Kalpaka ielā, atrodas persona stiprā alkohola reibuma stāvoklī. Ierodoties minētajā adresē, pieņemts lēmums personu nogādāt pašvaldības policijā procesuālo darbību veikšanai.

Ziņo, ka Rojā, Celtnieku ielā, daudzdzīvokļu mājas koplietošanas kāpņu telpā, nakts laikā, iespējams, uzturas nepiederoša persona. Veicot minētās adreses apsekošanu, pārkāpumi netika konstatēti.

29.09.

Saņemta informācija, ka Talsos, Celtnieku ielā, dārziņu teritorijā tiek kaut kas dedzināts. Dūmi traucē apkārtējo māju iedzīvotājiem. Ierodoties minētajā adresē, konstatēts, ka sniegtā informācija neapstiprinās.

Ziņo par personu, kura regulāri rupji lamājas un draud Mērsragā, Lielā ielā. Ierodoties norādītajā adresē, noskaidroti lietas apstākļi. Konstatēts, ka sniegtā informācija neapstiprinās.

Saņemta informācija, ka Talsos, Andreja Pumpura ielā, daudzdzīvokļa mājās iedzīvotājs vairākas dienas nav redzēts. Iespējams ir noticis negadījums. Ierodoties minētajā adresē, konstatēts, ka dzīvokļa durvis ir aizslēgtas un uz klauvējieniem neviens neatbild. Darbu minētajā adresē pārņem Valsts policijas darbinieki.

Saņemta informācija, ka Sabilē, Oskara Kalpaka ielā, persona, kura ir alkohola reibuma stāvoklī, uzvedās agresīvi. Ierodoties adresē, persona aizturēta un nogādāta pašvaldības policijas telpās procesuālo darbību veikšanai.

Ziņo, ka Rojā, Celtnieku ielā, daudzdzīvokļu mājas koplietošanas telpā, nakts laikā, iespējams uzturas nepiederoša persona. Veicot pārbaudi daudzdzīvokļu mājas koplietošanas telpā, neviena persona netika sastapta, pārkāpumi netika konstatēti.

30.09.

Saņemta informācija, ka Talsos, Dundagas ielā, publiskā vietā persona alkohola reibumā  agresīvā veidā prasa naudu autoostas apmeklētājiem. Ierodoties norādītā vietā, konstatēts, ka informācija apstiprinās. Ar personu veiktas pārrunas, palūgts atstāt minēto teritoriju. Persona pēc pārrunām dodas prom.

Ziņo par konfliktu Vandzenē starp vairākām personām pie tirdzniecības vietas. Ierodoties minētajā adresē, konstatēts, ka informācija apstiprinās. Ar personām veiktas pārrunas. Personām palūgts doties uz savām dzīvesvietām.

Saņemta informācija, ka Talsos, Lielā ielā, tirdzniecības vietā persona, kura ir  alkohola reibumā,  uzvedas agresīvi, traucē veikala darbību. Ierodoties adresē, persona aizturēta un nogādāta pašvaldības policijas telpās procesuālo darbību veikšanai.

Saņemta informācija, ka Talsos, Dundagas ielā, publiskā vietā persona atrodas spēcīgā alkohola reibumā un nespēj patstāvīgi pārvietoties. Ierodoties norādītā vietā, konstatēts, ka informācija apstiprinās. Ar personu veiktas pārrunas, noskaidrota personas identitāte un persona nogādāta dzīvesvietā.

01.08.

Veicot patrulēšanu Talsos, Dundagas ielā, konstatēts, ka publiskā vietā guļ persona, kura ir alkohola reibumā. Noskaidrota personas identitāte, veiktas pārrunas. Pieņemts lēmums personu nogādāt dzīvesvietā.

Ziņo, ka Sabilē, Rīgas ielā, publiskā vietā guļ persona. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka sniegtā informācija neapstiprinās.

Saņemta informācija, ka Talsos, Dundagas ielā, divas personas tirdzniecības vietā sabojāja preci un atteicās par to samaksāt. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka sniegtā informācija apstiprinās. Noskaidroti lietas apstākļi un personas nodotas Valsts policijas darbiniekiem tālāko darbību veikšanai.

Veicot patrulēšanu Talsos, Dundagas ielā, konstatēts, ka publiskā vietā guļ persona, kura ir alkohola reibumā. Noskaidrota personas identitāte, veiktas pārrunas. Pieņemts lēmums personu nogādāt Talsu novada pašvaldības policijas telpā procesuālo darbību veikšanai.

03.08.

Saņemta informācija, ka Talsos, Rūpniecības ielā, privātīpašumā nakts laikā iegājusi sveša persona, kura trokšņo un neiet prom. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka informācija apstiprinās. Noskaidrota personas identitāte, veiktas pārrunas un palūgts personai doties uz savu dzīvesvietu. Persona pēc pārrunām dodas prom.

Ziņo, ka Talsos, K. Valdemāra ielā, blakus ceļa braucamai daļai grāvī sēž persona, kura nespēj patstāvīgi pārvietoties. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka sniegtā informācija apstiprinās. Pieņemts lēmums personu nogādāt Talsu novada pašvaldības policijas telpā procesuālo darbību veikšanai.

04.08.

Saņemta informācija, ka Dundagā publiskā vietā atrodas persona stiprā alkohola reibumā, uzvedība agresīva. Ierodoties norādītajā adresē, noskaidroti lietas apstākļi. Pieņemts lēmums personu nogādāt Talsu novada pašvaldības policijā procesuālo darbību veikšanai.

Ziņo par personu, kura Talsos, Dundagas ielā, pie daudzdzīvokļu mājas atrodas stiprā alkohola reibumā. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka sniegtā informācija neapstiprinās.

Ziņo, ka Talsos 1905. gada ielā novietots transportlīdzeklis stāvēšanai, traucējot izbraukt citiem transportlīdzekļiem. Ierodoties norādītajā adresē, noskaidrots automašīnas īpašnieks, veiktas pārrunas un transportlīdzeklis tiek pārvietots. Personai izteikts mutisks aizrādījums.

Saņemta informācija, ka Talsos, Dundagas ielā, uz soliņa blakus gājēju ietvei guļ persona. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka persona sēž. Ar personu veiktas pārrunas, noskaidrota identitāte. Pārkāpums netika konstatēts.

05.08.

Ziņo, ka Talsos, 1905. gada ielā, novietots transportlīdzeklis stāvēšanai, traucējot izbraukt citiem transportlīdzekļiem. Ierodoties norādītajā adresē, sastapti transportlīdzekļa īpašnieki. Ar personām veiktas pārrunas.

Saņemta informācija, ka Talsos, Jaunajā ielā, persona alkohola reibumā traucē sabiedrisko kārtību publiskā vietā. Ierodoties norādītajā adresē, noskaidroti lietas apstākļi. Pieņemts lēmums personu nogādāt Talsu novada pašvaldības policijā procesuālo darbību veikšanai.

Saņemta informācija, ka Talsos, Dundagas ielā, publiskā vietā persona ubago. Ierodoties norādītajā adresē, sastapta minētā persona un veiktas pārrunas. Persona noliedz faktu par ubagošanu.

06.08.

Saņemta informācija, ka Rojā, Selgas ielā, persona transportlīdzeklim noplēsusi valsts reģistrācijas numura zīmi. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka sniegtā informācija apstiprinās. Konstatēts, ka persona ir stiprā alkohola reibumā, atsakās sadarboties ar policijas darbiniekiem un pielieto fizisko spēku. Persona aizturēta un pieņemts lēmums personu nogādāt Talsu novada pašvaldības policijas telpā procesuālo darbību veikšanai.

Ziņo, ka Talsos, Lielajā ielā, publiskā vietā guļ persona, kura, iespējams, ir alkohola reibumā. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka sniegtā informācija apstiprinās. Persona pamodināta, noskaidrota identitāte, veiktas pārrunas. Pieņemts lēmums personu nogādāt dzīvesvietā.

Ziņo, ka Talsos, Dundagas ielā, pie daudzdzīvokļu mājas trīs personas traucē sabiedrisko kārtību. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka sniegtā informācija neapstiprinās.

Veicot patrulēšanu Talsos, Lielajā ielā, konstatēts, ka publiskā vietā guļ persona, kura, iespējams, ir alkohola reibumā. Persona pamodināta, noskaidrota identitāte. Tā kā persona nespēja patstāvīgi pārvietoties, pieņemts lēmums personu nogādāt Talsu novada pašvaldības policijas telpās procesuālo darbību veikšanai.

Ziņo, ka Talsos, Kārļa Mīlenbaha ielā, stadionā vairāki jaunieši apgāzuši soliņus. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka sniegtā informācija apstiprinās. Veiktas pārrunas ar sastaptajām nepilngadīgāajm personām un noskaidrots, kurš ir veicis huligāniskas darbības.

Saņemta informācija, ka uz Ventspils–Rīgas šosejas persona bojā ceļa remonta elementus. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka sniegtā informācija apstiprinās. Sastapta arī persona, kura veica bojājumus. Tā kā persona atteicās nosaukt savu identitāti, pieņemts lēmums personu nogādāt Talsu novada pašvaldības policijas telpās procesuālo darbību veikšanai.

Ziņo, ka Dižstendē vairākas personas klaigā un lieto alkoholiskus dzērienus. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka sniegtā informācija neapstiprinās.

Ziņo, ka Rojā, Liepu ielā, vairākas nepilngadīgas personas šaudās ar pneimatisko gaisa pistoli. Mājas pagalmā atrastas vairākas lodītes, kā arī bojāts transportlīdzeklis. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka sniegtā informācija apstiprinās. Notikuma vietā ierodas Valsts policijas darbinieki un pārņem procesuālās darbības.

07.08.

Ziņo, ka Talsos, Brīvības ielā, mājas iekšpagalmā vairākas personas lieto alkoholiskus dzērienus un uzvedas skaļi. Uz notikumu izbrauc Valsts policija.

Ziņo par personu, kura guļ publiskā vietā, Talsos, Dundagas ielā. Ierodoties norādītajā adresē, persona pamodināta, veiktas pārrunas. Persona patstāvīgi dodas uz savu dzīvesvietu.

Saņemta informācija, ka Stendē, Nākotnes ielā, persona, kura pieskata mazgadīgus bērnus, ir alkohola reibumā. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka sniegtā informācija neapstiprinās.

08.08.

Ziņo, ka Sabilē, Rīgas ielā, publiskā vietā vairākas personas lieto alkoholiskos dzērienus. Ierodoties norādītajā adresē, alkohola lietošana netika konstatēta. Ar personām veiktas pārrunas, palūgts doties prom.

Ziņo, ka Talsos, Raiņa ielā, publiskā vietā vairākas personas lieto alkoholiskos dzērienus. Ierodoties norādītajā adresē, alkohola lietošana netika konstatēta. Ar personām veiktas pārrunas, palūgts doties prom.

Saņemta informācija, ka Dundagā privātīpašuma teritorijā klaiņo blakus esošā kaimiņa suns. Ierodoties norādītajā adresē, noskaidroti lietas apstāklī, pieņemts iesniegums. Uzsākts administratīvā pārkāpuma process.

Saņemta informācija, ka Talsos, Kalna ielā, personai ir veselības problēmas. Izsaukts Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests. Persona hospitalizēta.

Ziņo par ģimenes konfliktu Balgales pagastā. Ierodoties norādītajā adresē, noskaidroti lietas apstākļi. Pieņemts lēmums personu nogādāt Talsu novada pašvaldības policijas telpās procesuālo darbību veikšanai.

09.08.

Saņemta informācija, ka Talsos, bērnu laukumā, neatbilstoša vecuma bērni spēlējoties laužot mazākiem bērniem domātās atrakcijas. Bērnu laukums tika apsekots un veiktas pārrunas ar tajā esošajām personām.

Saņemta informācija, ka Sīkragā, kāpu zonā, divi motocikli bojā krata kāpu aizsargjoslu. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka motociklisti ir devušies prom.

Saņemta informācija, ka Talsos, Dundagas ielā, pie gājēju tuneļa pulcējas jaunieši un trokšņo. Ierodoties norādītajā adresē, jaunieši netika sastapti. Veikta patrulēšana pilsētā.

10.08.

Saņemta informācija, ka Talsos, Dundagas ielā, daudzdzīvokļu mājas pagalmā nakts laikā tiek atskaņota skaļa mūzika, tiek traucēts naktsmiers. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka informācija neapstiprinās.

11.08.

Ziņo, ka Rojā, Peldu ielā, tiek kurināts ugunskurs. Dūmi traucē apkārtējo māju iedzīvotājiem. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka sniegtā informācija apstiprinās. Ar personu veiktas pārrunas, palūgts ugunskuru nodzēst.

Ziņo, ka Pastendē, Ģibuļu pagastā, apzīmētas Stendes upītes tilta margas. Ierodoties norādītajā adresē, veikta fotofiksācija, sastādīts apskates protokols, veikta video ierakstu caurskate.

Ziņo par personu, kura Talsos, Dundagas ielā, publiskā vietā guļ. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka sniegtā informācija neapstiprinās.

Ziņo par vairākām automašīnām, kuras ilgstoši atstātas stāvēšanai uz ceļa daudzdzīvokļu mājas pagalmā Talsos, Laukmuižas ielā. Ierodoties norādītajā adresē, sastādīti brīdinājumi par transportlīdzekļu ilgstošu stāvēšanu uz ceļa.

Saņemta informācija, ka Talsos, Dundagas ielā, daudzdzīvokļu mājas pagalmā, nakts laikā jaunieši atskaņo skaļu mūziku, tiek traucēts naktsmiers. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka informācija apstiprinās. Ar jauniešiem veiktas pārrunas, izteikti mutiski aizrādījumi. Jaunieši izklīst.

Ziņo par ģimenes konfliktu Vandzenes pagastā. Ierodoties norādītajā adresē noskaidroti lietas apstākļi. Konfliktā iesaistītā persona atteicās no palīdzības.

12.08.

Saņemta informācija par personu, kura, būdama alkohola reibumā, guļ sabiedriskā vietā Lielajā ielā, Talsos. Ierodoties notikuma vietā, personai izteikts aizrādījums un nogādāta dzīvesvietā.

Ziņo par vairākām personām, kuras makšķerē neatļautā vietā Mērsraga ostas teritorijā. Veiktas pārrunas, izteikti aizrādījumi, personas dodas prom.

Saņemta informācija par nobrauktu suni Lielās ielas un Ķipatu ielas krustojumā Mērsragā. Informācija nodota atbildīgā dienesta darbiniekiem.

Saņemta informācija par personu, kura, būdama alkohola reibumā, uzvedas agresīvi pie jūras, pludmalē Rojā. Ierodoties notikuma vietā, sniegtā informācija neapstiprinās, persona devusies prom.

13.08.

Saņemta informācija par personu, kura guļ pie veikala ieejas durvīm Dundagas ielā, Talsos. Pieņemts lēmums personu nogādāt Talsu novada pašvaldības policijas telpās procesuālo darbību veikšanai.

Ziņo par ģimenes konfliktu daudzdzīvokļu mājā Valdgales pagastā. Ierodoties notikuma vietā, sniegtā informācija apstiprinās. Veiktas pārrunas un sadzīviskais strīds atrisināts.

Saņemta informācija par sadzīvisku strīdu Silupītes ielā, Rojā. Ierodoties notikuma vietā, sniegtā informācija apstiprinās. Veiktas pārrunas un sadzīviskais strīds atrisināts.

14.08.

Veicot patrulēšanu Selgas ielā, Rojā, konstatēts, ka automašīnas vadītājs ar savu automašīnu uzbrauc citai automašīnai. Automašīnas vadītājs aizturēts, darbu turpina Valsts policijas darbinieki.

Saņemta informācija par to, ka ezerā, Valdemārpilī, braukā ar ūdens motocikliem. Pārkāpumi netika konstatēti, ūdens motociklu vadītājiem ir atpūtas kuģu vadītāju apliecības.

Ziņo par personu, kura braukā ar traktoru pa jūru Kolkas pagastā. Ierodoties notikuma vietā, sniegtā informācija neapstiprinās.

Ziņo par automašīnu, kura novietota stāvēšanai, pārkāpjot ceļu satiksmes noteikumus, Zvejnieku ielā, Rojā. Ierodoties notikuma vietā, sniegtā informācija neapstiprinās.

Saņemta informācija par personu, kura guļ, iespējams, atrodas alkohola reibumā, pie kāda veikala Jaunajā ielā, Talsos. Veiktas pārrunas un persona nogādāta dzīvesvietā.

Veicot patrulēšanu Lielajā ielā, Talsos, pamanītas divas nepilngadīgas personas, kuras atradās alkohola reibumā. Uzsākti administratīvā pārkāpuma procesi.

Saņemta informācija par fiziska spēka pielietošanu starp vairākām personām Lielajā ielā Talsos. Ierodoties notikuma vietā, divas personas aizturētas, noskaidroti lietas apstākļi. Personas nodotas mediķu aprūpē.

Saņemta informācija par personu, kura guļ sabiedriskā vietā Lielajā ielā, Talsos. Ierodoties notikuma vietā, sniegtā informācija apstiprinās. Noskaidrota personas identitāte un persona dodas prom.

Ziņo par beigtu stirnu grāvī Sporta ielā, Dundagā. Informācija nodota atbildīgā dienesta darbiniekiem.

Ziņo par diviem beigtiem āpšiem uz ceļa Talsi–Dundaga, Valdgales pagastā. Informācija nodota atbildīgā dienesta darbiniekiem.

Ziņo par beigtu stirnu Lībagu pagastā. Informācija nodota atbildīgā dienesta darbiniekiem.

15.08.

Ziņo par divām personām, kuras pie veikala Spārē, Ģibuļu pagastā, lieto alkoholiskos dzērienus, kā rezultātā traucē veikala apmeklētājiem. Ierodoties notikuma vietā, minētās personas netika manītas.

Kopā ar Sociālā dienesta darbiniekiem veikta apsekošana kādā dzīvesvietā Darba ielā, Talsos.

16.08.

Ziņo par personām alkohola reibumā pie tirdzniecības centra Dundagas ielā, Talsos. Veiktas pārrunas un personas dodas prom.

Saņemta informācija par suni, kas uzbrucis kādai personai ceļā Lībagi–Odre. Pieņemts iesniegums un tiks lemts par administratīvā pārkāpuma procesa uzsākšanu.

Ziņo par personu, kura guļ puķu dobē Skolas ielā, Valdemārpilī. Ierodoties notikuma vietā, veiktas pārrunas un persona paša spēkiem dodas mājup.

Saņemta informācija par beigtu meža dzīvnieku Abavas upē Abavas pagastā. Informācija nodota atbildīgā dienesta darbiniekiem.

17.08.

Ziņo par personām alkohola reibumā, kuras guļ sabiedriskā vietā Talsu ielā, Dundagā. Ierodoties notikuma vietā, sniegtā informācija neapstiprinājās.

Saņemta informācija par personu, kura traucē darbu kādā iestādē Lielajā ielā, Talsos. Ierodoties notikuma vietā, veiktas pārrunas un persona dodas prom.

Saņemta informācija par beigtu jenotu un lapsu ceļa malā uz Ventspils šosejas, Laucienes–Stendes krustojumā. Informācija nodota atbildīgā dienesta darbiniekiem.

Ziņo par ilgstoši atstātu automašīnu peldvietā pie Ābeļu ezera Lībagu pagastā, pie kuras atstāts dvielis un neviena persona netiek manīta. Veikta apsekošana, minētā automašīna netika manīta.

18.08.

Ziņo par personu, kura guļ sabiedriskā vietā Raiņa ielas krustojumā, Talsos. Ierodoties notikuma vietā, sniegtā informācija apstiprinājās. Ar personu veiktas pārrunas un nogādāta dzīvesvietā.

Saņemta informācija par to, ka smagās kravas automašīnas sabojājušas ceļa segumu pie kāda īpašuma Rojas pagastā. Ierodoties notikuma vietā, sniegtā informācija neapstiprinājās.

Konstatēts, ka kāda persona degvielas uzpildes stacijā Ģibuļu pagastā uzvedas agresīvi, pārkāpj vispārpieņemtās uzvedības normas. Persona nogādāta pašvaldības policijas telpās procesuālo darbību veikšanai.

Saņemta informācija par automašīnu, kura novietota stāvēšanai, pārkāpjot ceļu satiksmes noteikumus, Raiņa ielā, Talsos. Sastādīts lēmums par soda piemērošanu par apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu pārkāpumu.

19.08.

Saņemta informācija par personu, kura guļ pie ēkas uz trotuāra K. Valdemāra ielā, Talsos. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka personai ir veselības problēmas. Darbu turpina Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests.

Ziņo par vairākām personām, kuras lieto alkoholiskus dzērienus un smēķē ezera pludmalē Mundigciemā, Lībagu pagastā. Veikta apsekošana minētajā adresē, pārkāpumi netika konstatēti.

Saņemta informācija par personu, kura runā skaļā balsī un uzmācās garāmgājējiem pie tirdzniecības centra Dundagas ielā, Talsos. Ierodoties notikuma vietā, veiktas pārrunas un persona dodas prom.

Saņemta informācija par trokšņošanu, kas traucē naktsmieru, Brīvības ielā, Talsos. Sniegtā informācija neapstiprinājās.

Ziņo par personu, kura guļ 1905. gada ielā, Talsos. Veiktas pārrunas un persona nogādāta dzīvesvietā.

20.08.

Ziņo par personu, kura guļ sabiedriskā vietā Dundagas ielā, Talsos. Veiktas pārrunas un persona dodas prom.

Saņemta informācija par personu, kura guļ pie tirdzniecības centra Dundagas ielā, Talsos. Ierodoties notikuma vietā, veiktas pārrunas un izteikts mutisks aizrādījums. Persona dodas prom.

Saņemta informācija par trokšņošanu, kas traucē naktsmieru, K. Mīlenbaha ielā, Talsos. Ierodoties notikuma vietā, noskaidroti lietas apstākļi un veiktas pārrunās.

Saņemta informācija par trokšņošanu, kas traucē naktsmieru, Ganību ielā, Valdemārpilī. Ierodoties notikuma vietā, sniegtā informācija neapstiprinājās.

Ziņo par beigtu āpsi uz ceļa braucamās daļas Vandzenes pagastā. Informācija nodota atbildīgā dienesta darbiniekiem.

Ziņo par sadūmojumu 1. maija ielā, Talsos. Apsekojot minēto adresi, konstatēts, ka mazdārziņā dedzina koksni. Izteikts mutisks aizrādījums.

21.08.

Saņemta informācija par personām, kuras, būdamas alkohola reibumā, ubago naudu pie tirdzniecības centra Dundagas ielā, Talsos. Persona aizturēta un nogādāta pašvaldības policijas telpās tālāko procesuālo darbību veikšanai.

Noticis ģimenes konflikts A. Pumpura ielā, Talsos. Veiktas pārrunas. Viena no personām dodas prom un konflikts atrisināts.

Saņemta informācija par personu, kura lieto alkoholiskos dzērienus savu mazgadīgo bērnu klātbūtnē 1. maija ielā, Talsos. Ierodoties minētajā adresē, sniegtā informācija neapstiprinājās.

Ziņo par ugunskura dedzināšanu, kas traucē apkārtējo māju iedzīvotājiem, Selgas un Laša ielu krustojumā, Rojā. Veiktas pārrunas un ugunskurs nodzēsts.

22.08.

Saņemta informācija par skaļas mūzikas atskaņošanu K. Mīlenbaha ielā, Talsos. Ierodoties notikuma vietā, veiktas pārrunas un mūzikas atskaņošana tiek pārtraukta.

Ziņo par nepiederošu personu, kura nevēlas atstāt telpas, K. Valdemāra ielā, Talsos. Ierodoties notikuma vietā, veiktas pārrunas un persona nogādāta savā deklarētajā dzīvesvietā.

Ziņo par personu, kura skaļi lamājas necenzētiem vārdiem Dārza ielā, Talsos. Ierodoties notikuma vietā, noskaidroti lietas apstākļi un veiktas pārrunas.

Veicot patrulēšanu nakts laikā Vandzenes pagastā, pamanīta persona, kura, būdama alkohola reibumā, guļ autobusu pieturvietā. Veiktas pārrunas un persona pašas spēkiem dodas uz netālu esošo dzīvesvietu.

Saņemta informācija par personu, kura uzvedas agresīvi daudzdzīvokļu mājā Laidzes pagastā. Ierodoties notikuma vietā, noskaidroti lietas apstākļi. Informācija nodota Valsts policijai, kura turpina darbu.

Ziņo par cietsirdīgu izturēšanos un labturības prasību neievērošanu pret suni kādā īpašumā Raiņa ielā, Talsos. Sniegtā informācija nepastiprinājās.

Ziņo par to, ka kaut kas tiek dedzināts mājas pagalmā A. Lerha-Puškaiša ielā, Talsos, kā rezultātā radies neizturams smogs. Ierodoties notikuma vietā, sniegtā informācija neapstiprinājās.

23.08.

Saņemta informācija par personu, kura regulāri atrodas alkohola reibumā un ubago naudu pārējiem mājas iedzīvotājiem Kalna ielā, Talsos. Ar personu veiktas pārrunas un izskaidrota administratīvā atbildība.

Saņemta informācija par ilgstošu savstarpējo konfliktu starp kaimiņiem Laidzes pagastā. Ierodoties notikuma vietā, noskaidroti lietas apstākļi. Pieņemts rakstisks iesniegums.

Ziņo par vairākām personām, kuras savstarpēji konfliktē Jaunajā ielā, Talsos. Ierodoties notikuma vietā, noskaidroti lietas apstākļi, veiktas pārrunas. Veikta patrulēšana tuvākajā apkārtnē. Pārkāpumi netika konstatēti.

Ziņo par personu, kura guļ daudzdzīvokļu mājas kāpņutelpā Darba ielā, Talsos. Sniegtā informācija neapstiprinājās.

Ziņo par krosa motociklu regulāru braukāšanu vakara stundās pa jūras pludmali Rojā, tā radot apdraudējumu citiem cilvēkiem. Izskaidrots, kā rīkoties.

Saņemta informācija par klaiņojošu lapsu pie daudzdzīvokļu mājas Ventspils ielā, Sabilē. Informācija nodota atbildīgā dienesta darbiniekiem.

24.08.

Ziņo par personu, kura atrodas stiprā alkohola reibumā un uzvedas agresīvi daudzdzīvokļu mājas pagalmā Brīvības ielā, Talsos. Pieņemts rakstisks iesniegums un tiks lemts par administratīvā pārkāpuma procesa uzsākšanu.

Saņemta informācija par bezpajumtniekiem, kuri sapulcējušies pie tirdzniecības centra Dundagas ielā, Talsos. Ierodoties notikuma vietā, veiktas pārrunas un personas dodas prom.

Sadzīvisks strīds noticis starp divām personām Mērsraga pagastā. Ierodoties notikuma vietā, veiktas pārrunas un konflikts atrisināts.

Veikta apsekošana kādā dzīvesvietā K. Valdemāra ielā, Talsos.

25.08.

Ziņo par personu, kura ubago naudu, uzmācas garāmgājējiem un lieto necenzētus vārdus Dundagas ielā, Talsos. Ierodoties notikuma vietā, persona aizturēta un nogādāta pašvaldības policijas telpās tālāko procesuālo darbību veikšanai.

Saņemta informācija par automašīnu, kura braukā Mērsraga pagastā un no kuras tiek piedāvātas nezināmas izcelsmes preces garāmgājējiem. Veicot patrulēšanu, minētā automašīna netika manīta.

Saņemta informācija par skaļu mūzikas atskaņošanu daudzdzīvokļu mājas pagalmā Brīvības ielā, Talsos. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka skaļa mūzika tiek atskaņota no automašīnas. Veiktas pārrunas, mūzika izslēgta un izteikts mutisks aizrādījums.

Ziņo par personu, kura sēž uz soliņa sabiedriskā vietā Brīvības ielā, Talsos, un lieto alkoholiskus dzērienus. Sniegtā informācija neapstiprinājās.

26.08.

Saņemta informācija par beigtu roni pludmalē Kaltenē, Rojas pagastā. Informācija nodota atbildīgā dienesta darbiniekiem.

27.08.

Ziņo par vairākām personām, kuras iespējams lieto alkoholiskus dzērienus un trokšņo nojumē A. Pumpura ielā, Talsos. Sniegtā informācija neapstiprinājās.

Saņemta informācija par divām automašīnām, kuras iebraukušas kāpu zonā posmā Upesgrīva–Mērsrags. Veikta apsekošana, minētās automašīnas netika manītas.

Saņemta informācija par automašīnas novietošanu stāvēšanai, pārkāpjot ceļu satiksmes noteikumus, Dundagas ielā, Talsos. Sniegtā informācija neapstiprinājās.

Ziņo par četrām personām, kuras sēž pie kādas ēkas Selgas ielā, Rojā, lieto alkoholiskos dzērienus un uzmācas garāmgājējiem. Ierodoties notikuma vietā, sniegtā informācija neapstiprinājās.

Noticis konflikts starp kaimiņiem Dundagas pagastā. Ierodoties notikuma vietā, veiktas pārrunas. Viena no personām kļūst agresīva. Darbu turpina Valsts policijas darbinieki.

Ziņo par suni, kurš piesiets īsā pavadā un tiekot spīdzināts kādas mājas pagalmā K. Valdemāra ielā, Talsos. Ierodoties notikuma vietā, noskaidroti lietas apstākļi un pārkāpumi netika konstatēti.

28.08.

Saņemta informācija par personu, kura guļ pie sporta stadiona Gaismas ielā, Talsos. Noskaidrots, ka personas atrodas narkotisko vielu ietekmē. Darbu turpina Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests un Valsts policijas darbinieki.

Ziņo par klaiņojošu suni, kurš uzbrucis velosipēda vadītājam Lībagu pagastā. Ierodoties notikuma vietā, pieņemts rakstisks iesniegums. Uzsākts administratīvā pārkāpuma process.

Ziņo par personu, kura guļ pie tirdzniecības centra Dundagas ielā, Talsos. Sniegtā informācija neapstiprinājās.

Saņemta informācija par personu, kura guļ sabiedriskā vietā Lielajā ielā, Talsos. Noskaidroti lietas apstākļi un persona nogādāta dzīvesvietā.

Saņemta informācija par ūdens motociklu braukāšanu jūras pludmalē un automašīnu novietošanu stāvēšanai kāpu zonā Rojas pagastā. Sniegtā informācija neapstiprinājās.

Ziņo par skaļu mūzikas atskaņošanu kādā īpašumā Laidzes pagastā. Ierodoties notikuma vietā, noskaidroti lietas apstākļi. Mūzikas atskaņošana tiek pārtraukta.

Noticis sadzīviska rakstura konflikts Lībagu pagastā. Ierodoties notikuma vietā, veiktas pārrunas un konflikts atrisināts. Viena no personām nogādāta savā dzīvesvietā.

Ziņo par skaļu mūzikas atskaņošanu mazdārziņos Virbu pagastā. Ierodoties notikuma vietā, mūzikas atskaņošana netiek konstatēta. Veiktas pārrunas un izskaidrota iespējamā atbildība par iedzīvotāju sabiedriskā miera traucēšanu.

Saņemta informācija par ugunskura dedzināšanu mazdārziņos Pastendē, Ģibuļu pagastā. Veiktas pārrunas un ugunskurs tiek nodzēsts.

Ziņo par suņa klaiņošanu Zvejnieku ielā, Rojā. Informācija nodota atbildīgā dienesta darbiniekiem.

29.08.

Saņemta informācija par personu, kura guļ Laidzes ielā, Talsos. Ierodoties notikuma vietā, persona pamodināta, noskaidrota personas identitāte. Veiktas pārrunas, un persona pašas spēkiem dodas uz netālu esošo dzīvesvietu.

Saņemta informācija par personu, kura guļ uz gājēju ietves Lielgabalu ielā, Talsos. Ierodoties notikuma vietā, persona pamodināta, noskaidrota identitāte. Veiktas pārrunas un persona pašas spēkiem dodas uz netālu esošo dzīvesvietu.

Veicot patrulēšanu Talsos, pie Vilkmuižas ezera, konstatēts, ka pilngadīga persona smēķē nepilngadīgu personu klātbūtnē. Uzsākts administratīvā pārkāpuma process.

Veicot patrulēšanu Talsos, Raiņa ielā, pamanīta persona, kura guļ uz gājēju ietves. Persona pamodināta, noskaidrots, ka persona ir stiprā alkohola reibuma stāvoklī. Pieņemts lēmums personu nogādāt dzīvesvietā.

30.08.

Veicot patrulēšanu, konstatēts, ka Talsos, Censoņu ielā, nakts laikā atrodas divas nepilngadīgas personas, bez atbildīgas pilngadīgas personas klātbūtnes, un nepilngadīgās personas ir alkohola reibumā. Uzsākti administratīvā pārkāpuma procesi.

Ziņo par konfliktu starp divām personām Talsos, Dundagas ielā. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka konflikts ir beidzies. Noskaidrotas konfliktā iesaistītās personas.

Veicot patrulēšanu, konstatēts, ka Talsos, Dundagas ielā, nakts laikā nepilngadīga persona ir alkohola reibumā. Uzsākts administratīvā pārkāpuma process.

Ziņo, ka Talsos, Ūdens ielā, ir dzirdama trokšņošana, iespējams sadzīvisks konflikts. Ierodoties norādītajā adresē, sastapta persona, kura paskaidro, ka strīda ar citu personu ir beidzies.

31.08.

Ziņo, ka Talsos, Darba ielā, privātīpašumā tiek kaut kas dedzināts vai cepts. Veicot pārbaudi minētajā īpašumā, pārkāpumi netika konstatēti.

01.07.

Saņemta informācija, ka Talsos, Raiņa ielā, daudzdzīvokļu mājas balkonā tiek smēķēts. Ierodoties norādītajā adresē, netiek konstatēti pārkāpumi. Veiktas pārrunas ar minētā dzīvokļa iedzīvotājiem, kuri noliedz faktu par smēķēšanu uz daudzdzīvokļa mājas balkona.

Ziņo, ka Talsos, 1905. gada ielā, privātajā stāvlaukumā atrodas transportlīdzeklis bez atļaujas. Ierodoties minētajā adresē, konstatēts, ka informācija apstiprinās. Sastādīts protokola lēmums par apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu pārkāpumu.

Ziņo, ka Jādekšos, privātīpašumā, atrodas pamests suns. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka sniegtā informācija apstiprinās. Sastādīts apskates protokols, veikta fotofiksācija. Informācija nodota atbildīgajiem dienestiem.

Saņemta informācija, ka Talsos, Raiņa ielā, publiskā vietā atrodas persona stiprā alkohola reibumā, kura nespēj patstāvīgi pārvietoties. Ierodoties minētajā adresē, konstatēts, ka sniegtā informācija neapstiprinās.

Saņemta informācija, ka Talsos, Miera ielā, publiskā vietā atrodas persona, kura ir alkohola reibumā un nespēj patstāvīgi pārvietoties. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka sniegtā informācija apstiprinās. Noskaidrota personas identitāte, veiktas pārrunas. Pieņemts lēmums personu nogādāt dzīvesvietā.

Saņemta informācija, ka Talsos, Lielajā ielā, publiskā pasākumā atrodas persona alkohola reibumā, kura nespēj patstāvīgi pārvietoties. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka sniegtā informācija neapstiprinās.

Saņemta informācija par naktsmiera traucēšanu saistībā ar pilsētas svētku nakts pasākumu, kurā tiek atskaņota skaļa mūzika. Izskaidrots, ka pasākums pilsētas centrā ir saskaņots.

02.07.

Saņemta informācija, ka no Anužiem virzienā uz Talsiem brauc automašīna, kuras vadītājam nav autovadītāju apliecības. Minētais transportlīdzeklis apturēts, veikta pārbaude, kurā konstatēts, ka sniegtā informācija apstiprinās. Uz notikuma vietu izsaukta Valsts policija.

Ziņo, ka Talsos, Darba ielā, uz daudzdzīvokļu mājas balkonā tiek smēķēts. Cigarešu dūmi traucē citu dzīvokļu iedzīvotājiem. Ar norādītā dzīvokļa iedzīvotāju veiktas pārrunas, kuru laikā persona paskaidro, ka uz balkona neviens nav smēķējis. Savukārt informācijas sniedzējam izskaidrots, ka pašvaldības policijā var vērsties ar iesniegumu.

Saņemta informācija, ka Talsos, K. Valdemāra ielā, automašīnu stāvlaukumā novietoti vairāki transportlīdzekļi, kuri traucē izbraukt no stāvvietas teritorijas. Ierodoties norādītajā adresē, palīdzēts personai izbraukt no stāvlaukuma.

Ziņo, ka Talsos, Brīvības ielā, daudzdzīvokļu mājā dzīvoklī personas lieto alkoholiskus dzērienus. Dzīvoklī atrodas trīs mazgadīgas personas, kuras atstātas bez pieskatīšanas. Ierodoties minētajā adresē, konstatēts, ka sniegtā informācija apstiprinās. Persona ar bērniem nogādāta Talsu novada Valdemārpils sieviešu un bērnu krīžu centrā. Informācija nodota atbildīgajiem dienestiem.

Ziņo, ka Sabilē, Rīgas ielā, daudzdzīvokļu mājā persona lieto alkoholiskus dzērienus. Minētajā dzīvesvietā atrodas nepieskatīti mazgadīgi bērni. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka sniegtā informācija apstiprinās. Bērni nogādāti droša vidē. Informācija nodota atbildīgajiem dienestiem.

03.07.

Saņemta informācija, ka Talsos, Dundagas ielā, publiskā vietā guļ persona, kura, iespējams, ir alkohola reibumā. Ierodoties minētajā adresē, konstatēts, ka sniegtā informācija apstiprinās. Persona pamodināta, noskaidrota personas identitāte un pieņemts lēmums personu nogādāt pašvaldības policijas telpās procesuālo darbību veikšanai.

Ziņo , ka Talsos, Graudu ielā, uz ceļa braucamās daļas transportlīdzeklim plīsusi motora caurule un izlijusi eļļa. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka sniegtā informācija apstiprinās. Izsaukts Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienests, kuri eļļu no braucamās daļas satīra.

Saņemta informācija, ka Talsos, Lielajā ielā, publiskā vietā vairākas personas lieto alkoholiskus dzērienus. Ierodoties minētajā adresē, konstatēts, ka sniegtā informācija neapstiprinās.

Ziņo, ka Talsos, Brīvības ielā, uz gājēju ietves soliņa guļ persona. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka sniegtā informācija apstiprinās. Persona pamodināta, noskaidrota personas identitāte, veiktas pārrunas. Pēc pārrunām persona dodas uz savu dzīvesvietu.

04.07.

Saņemta informācija, ka Ārlavas pagastā izvērsies konflikts starp divām personām. Ziņo, ka abas personas ir stiprā alkohola reibumā. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka sniegtā informācija apstiprinās. Ar personām veiktas pārrunas, fizisks apdraudējums netika konstatēts. Panākts konflikta atrisinājums. Izteikti mutiski aizrādījumi.

Saņemta informācija, ka Rojas pagastā privātīpašumā ienākusi nepiederoša persona un dzīvojamai mājai izsitusi loga rūti. Persona esot devusies prom. Informācija nodota Valsts policijai, kura ierodas notikuma vietā. Veikta patrulēšana. Noskaidrota vainīgās personas identitāte.

Ziņo, ka Talsos, Darba ielā, uz daudzdzīvokļu mājas balkona tiek smēķēts. Cigarešu dūmi traucē apkārtējiem kaimiņiem. Ar minētā dzīvokļa iedzīvotāju veiktas pārrunas, izteikts mutisks aizrādījums.

Ziņo, ka Valdemārpilī, Ambrakas ielā, pie ķēdes tiek turēts maza auguma takšu šķirnes suns, kurš netiek pietiekami barots. Veicot pārbaudi minētajā adresē, dzīvnieku labturības noteikumu pārkāpumi netika konstatēti.

05.07.

Saņemta informācija, ka Dundagā, Talsu ielā, publiskā vietā guļ trīs personas stiprā alkohola reibumā. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka sniegtā informācija apstiprinās. Personas pamodinātas, noskaidrotas identitātes un veiktas pārrunas. Pēc pārrunām personas dodas uz savām faktiskajām dzīvesvietām.

06.07.

Saņemta informācija, ka Talsos, Dundagas ielā, jaunieši ar skūteriem traucē naktsmieru. Ierodoties norādītajā adresē, tika veikta satiksmes kontrole.

Ziņo par nesakoptu īpašumu Talsos, Rūķu ielā, kurš aizsedz ielas redzamību braucamajā daļā. Ierodoties norādītajā  adresē, konstatēts, ka informācija apstiprinās. Veikta fotofiksācija, sastādīts apskates protokols. Uzsākta pārbaude.

Ziņo, ka Stendē, Brīvības ielā, izglītības iestādes sporta laukumā persona stiprā alkohola reibumā nolauzusi basketbola grozu. Ierodoties norādītajā adresē, tika konstatēts, ka  informācija apstiprinās. Noskaidrota vainīgā persona. Tiks uzsākts administratīvā pārkāpuma process.

08.07.

Saņemta informācija, ka Talsos, Brīvības ielā, pa zemi mētājās nezināmas izcelsmes pārrauts elektrības kabelis. Ierodoties norādītajā adresē, noskaidroti lietas apstākļi. Norādītajā adresē ierodas arī persona, kura atbild par kabeļiem.

Ziņo, ka Talsos, Raiņa ielā, virzienā uz Talsu centru pa ceļa braucamo daļu pārvietojas agresīva persona. Veicot patrulēšanu, agresīvā persona aizturēta un nogādāta Talsu novada pašvaldības policijā.

Ziņo, ka Talsos, Darba ielā, pie ēkas sēž persona, kurai nepieciešama palīdzība. Ierodoties norādītajā adresē, noskaidrota personas identitāte, noskaidroti lietas apstākļi. Personai palīdzēts nokļūt dzīvesvietā.

Ziņo, ka Talsos, Dundagas ielā, publiskā vietā persona alkohola reibumā nokārto dabiskā vajadzības. Persona ar savu rīcību traucē sabiedrisko kārtību. Ierodoties norādītajā adresē, persona aizturēta un nogādāta Talsu novada pašvaldības policijas telpās procesuālo darbību veikšanai.

Ziņo, ka Talsos, Stadiona ielā, jaunieši bojā kokus. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka informācija neapstiprinās.

Saņemta informācija, ka K. Mīlenbaha ielā, Talsos, uz gājēju ietves sēž persona alkohola reibumā. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka personai ir acīmredzami miesas bojājumi. Pieņemts lēmums izsaukt Neatliekamās Medicīniskās palīdzības dienestu, kuri veic personai pārbaudi. Pēc ārstu veiktās apskates persona nogādāta dzīvesvietā.

Ziņo, ka Talsos, Dundagas ielā, publiskā vietā persona alkohola reibumā nokārto dabiskā vajadzības. Ierodoties norādītajā adresē, aprakstam atbilstoša persona netika sastapta. Veikta apkārtnes patrulēšana.

Ziņo, ka Sabilē, stadionā, personai gandrīz ar šķīvīti trāpīts pa galvu. Ierodoties norādītajā adresē, noskaidrots, ka jaunieši nodarbojoties ar sporta aktivitātēm, spēlējot disku golfu, neesot redzējuši personu.

Ziņo, ka Talsos, Darba ielā, daudzdzīvokļu mājā vienā no dzīvokļiem pulcējās jaunieši. Dzīvokli iespējams atrodas nepilngadīgas personas, kuras lieto alkoholiskus dzērienus. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka dzīvoklī ir sešas nepilngadīgas personas un vairākas pilngadīgas personas. Nepilngadīgajām personām veikts alkohola tests izelpojamā gaisā. Pārkāpumi netika konstatēti, personas dodas uz savām dzīvesvietām.

Saņemta informācija, ka Mundigciemā, daudzdzīvokļu mājā nakts laikā tiek atskaņota skaļa mūzika. Ierodoties norādītajā adresē, pārkāpumi netika konstatēti.

 09.07.

Ziņo par vairākām personām, kuras kaujas pie veikala Dundagas ielā Talsos. Ierodoties notikuma vietā, sniegtā informācija neapstiprinās. Veiktas pārrunas ar vairākām aizdomīgām personām. Personas dodas prom.

Saņemta informācija par personām, kuras sēž uz soliņa pie veikala K. Mīlenbaha ielā, Talsos, un lieto alkoholiskos dzērienus. Ierodoties notikuma vietā, sniegtā informācija neapstiprinās.

Saņemta informācija par personu, kura guļ pie veikala Jaunajā ielā, Talsos, ieejas durvīm. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka persona stāv pie ieejas durvīm. Veiktas pārrunas. Persona nogādāta dzīvesvietā.

Ziņo par personu, kura Talsu ielā, Dundagā, atrodas stiprā alkohola reibumā un ziņotājam bailes, ka ko nenodara kaimiņu īpašumam. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka persona neatrodas alkohola reibumā un uzvedība ir adekvāta, veiktas pārrunas.

Ziņo par skaļu mūzikas atskaņošanu un naktsmiera traucēšanu Lībagu pagastā. Sniegtā informācija neapstiprinās.

Saņemta informācija par iespējams vairākām nepilngadīgām personām, kuras lieto alkoholiskos dzērienus kādā daudzdzīvokļu mājas dzīvoklī Darba ielā, Talsos. Ierodoties notikuma vietā un veicot alkohola koncentrācijas testu izelpojamā gaisā, alkohola lietošana nepilngadīgām personām netika konstatēta. Veiktas pārrunas un personas dodas prom.

Ziņo par uzceltu telti un ugunskura dedzināšanu kāpu zonā Mērsraga pagastā. Veiktas pārrunas un izteikts aizrādījums. Telts tiek nojaukta.

Ziņo par govīm, kuras pārvietojas pa autoceļa Rīga–Ventspils, Lībagu pagastā, braucamo daļu. Ierodoties notikuma vietā, noskaidroti lietas apstākļi. Ar govju īpašnieku veiktas pārrunas, izteikts aizrādījums un izskaidrota iespējamā administratīvā atbildība.

10.07.

Ziņo par jauniešiem, kuri nav sasnieguši 16 gadu vecumu un uzturas koplietošanas pagalmā Dundagas ielā, Talsos, pēc plkst. 22.00. Ar jauniešiem veiktas pārrunas, un jaunieši dodas uz savām dzīvesvietām.

Saņemta informācija par nesakārtotu teritoriju, neizvestu sauso tualeti, kura plūst pa īpašuma teritoriju Brīvības ielā, Talsos. Pieņemts iesniegums. Tiks lemts par administratīvā pārkāpuma procesa uzsākšanu.

Saņemta informācija par suni, kurš kādā īpašumā Darba ielā, Talsos, rej un traucē klusumu un mieru. Pieņemts iesniegums. Tiks lemts par administratīvā pārkāpuma procesa uzsākšanu.

Ziņo par divām personām, kuras A. Pumpura ielā, Talsos, pie soliņa lieto alkoholiskos dzērienus, uzvedas skaļi un traucē sabiedrību. Viena no personām aizturēta un nogādāta pašvaldības policijas telpās procesuālo darbību veikšanai.

Saņemta informācija par to, ka automašīnu stāvlaukumā Ezera ielā, Talsos, tiek atskaņota skaļa mūzika no vairākām automašīnām, personas uzvedas skaļi un lieto alkoholiskus dzērienus. Veiktas pārrunas un personas dodas prom.

Saņemta informācija par divām automašīnām, kuras novietotas stāvēšanai Kalna ielā, Talsos, traucējot no pagalma izbraukt citiem transportlīdzekļiem. Automašīnu īpašniekiem izteikti aizrādījumi un iebrauktuve atbrīvota.

11.07.

Ziņo, ka Talsos, K. Mīlenbaha ielā, novietots transportlīdzeklis stāvēšanai, kurš aizsedz braucamo daļu. Ierodoties norādītajā adresē, tika konstatēts, ka informācija apstiprinās. Noskaidrots transportlīdzekļa īpašnieks, veiktas pārrunas un izteikts mutisks aizrādījums. Transportlīdzeklis tiek pārvietots.

Ziņo, ka Sabilē, Blaumaņa ielā, mājas pagalmā ir beigts savvaļas dzīvnieks. Informācija nodota atbildīgajam dienestam.

12.07.

Ziņo, ka Talsos, Dundagas ielā, publiskā vietā persona atrodas stiprā alkohola reibumā un nespēj patstāvīgi pārvietoties. Persona traucē sabiedrisko kārtību. Ierodoties norādītajā adresē, persona aizturēta un nogādāta Talsu novada pašvaldības policijas telpās procesuālo darbību veikšanai.

Saņemta informācija, ka Jaunpagastā, Torņa ielā, daudzdzīvokļu mājā iegājusi nepiederoša persona alkohola reibumā un koplietošanas telpā vēlās gulēt. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka sniegtā informācija apstiprinās. Noskaidrota personas identitāte. Persona aizturēta un nogādāta Talsu novada pašvaldības policijas telpās procesuālo darbību veikšanai.

Ziņo par nokritušu koku pāri brauktuvei Talsos Jaunatnes ielā. Informācija nodota pilsētas pārvaldniekam un atbildīgajiem dienestiem.

Saņemta informācija, ka Talsos, Darba ielā, daudzdzīvokļu mājā koplietošanas telpā guļ persona. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka sniegtā informācija apstiprinās. Persona pamodināta, noskaidrota identitāte. Persona nogādāta dzīvesvietā.

13.07.

Saņemta informācija, ka Ķūļciema pagastā suns uzbrucis personai. Ierodoties norādītajā adresē, noskaidroti lietas apstākļi. Uzsākts administratīvā pārkāpuma process.

Persona ziņo par izteiktiem draudiem Talsos, Puķu ielā. Izskaidrots, ka ar iesniegumu jāvēršas Valsts policijā. Pārrunu laikā netika iegūta informācija par to, ka dotajā brīdī notiek apdraudējums.

Saņemta informācija, ka Talsos, Rīgas ielā, daudzdzīvokļu mājas pagalmā persona alkohola reibumā uzvedas neadekvāti. Uz norādīto adresi izbrauc Valsts policijas ekipāža.

Ziņo, ka starp Talsu novadu un Engures novadu pludmalē pazudusi persona. Valsts policija lūdz palīdzību personas meklēšanai. Persona atrasta bez dzīvības pazīmēm.

Ziņo, ka Dundagas ielā, Talsos, uz gājēju ietves soliņa guļ persona, kura, iespējams, ir alkohola reibumā. Ierodoties norādītajā adresē, persona netiek sastapta. Veikta patrulēšana.

14.07.

Ziņo, ka Valdemārpilī, Ganību ielā, tiek trokšņots, līdz ar to tiek traucēts naktsmiers. Ierodoties norādītajā adresē, tika konstatēts, ka  informācija neapstiprinās.

Ziņo, ka trīs personas Talsos, K. Mīlenbaha ielā, pie tirdzniecības vietas ieejas durvīm, prasa veikala apmeklētājiem naudu. Ierodoties norādītajā adresē, sastaptas minētās personas. Ar personām veiktas pārrunas, kā arī personām palūgts doties uz savām dzīvesvietām.

Saņemta informācija, ka Talsos, 1. maija ielā, daudzdzīvokļu mājas dzīvoklī notiek fiziska spēka pielietošana. Tiek traucēts apkārtējo kaimiņu naktsmiers. Ierodoties norādītajā adresē, sadarbībā ar Valsts policijas darbiniekiem, konstatēts, ka sniegtā informācija apstiprinās. Noskaidroti lietas apstākļi, ar dzīvokļa īpašnieku veiktas pārrunas, izteikts mutisks aizrādījums.

Ziņo, ka Laidzes pagastādaudzdzīvokļu ēkas dzīvoklī notiek alkohola lietošana, tiekot radīti antisanitāri apstākļi. Ierodoties minētajā adresē, antisanitāri apstākļi netiek konstatēti. Dzīvoklī konstatēta nepiederoša persona, kurai palūgts atstāt telpas.

Ziņo, ka Laidzes pagastā, ceļa posmā Valdgale–Valdemārpils 1. kilometrā, uz ceļa braucamās daļas esot notriekta lapsa. Informācija nodota atbildīgajam dienestam.

Ziņo, ka Lībagu pagastā, pludmalē  uz soliņa atstātas bērna drēbes, šorti, t-krekls un apavi. Izsaka bažas, ka bērns varētu būt ūdenstilpnē. Ierodoties norādītajā adresē konstatēts, ka informācija apstiprinās. Paziņots Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, Valsts policijai. Veikta video novērošanas kameru ierakstu caurskate. Ap plkst. 22.00 tika saņemta telefoniska informācija, ka drēbju īpašnieks atrodas drošībā. Noskaidroti lietas apstākļi.

Ziņo, ka Talsos, Rīga ielā, daudzdzīvokļu mājas pagalmā vairākas personas nakts laikā skaļi uzvedas. Ierodoties norādītajā adresē, sastaptas personas. Veiktas pārrunas un personām palūgts doties uz savām dzīvesvietām.

15.07.

Ziņo, ka Talsos, Dundagas ielā, publiskā vietā atrodas persona alkohola reibumā. Persona ar savu rīcību traucē sabiedrisko kārtību. Ierodoties norādītajā adresē, noskaidrota personas identitāte, veiktas pārrunas. Pieņemts lēmums personu nogādāt dzīvesvietā.

Ziņo, ka Stendē, Uzvaras un Brīvības ielas krustojumā, blakus gājēju ietvei grāvī guļ persona, kura ir alkohola reibumā. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka sniegtā informācija apstiprinās. Persona pamodināta, noskaidrota dzīvesvieta, un persona nogādāta dzīvesvietā.

Ziņo, ka Laidzes pagastā dzīvoklī notiek sadzīvisks konflikts, tiek lietoti alkoholiski dzērieni. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka sniegtā informācija neapstiprinās.

16.07.

Saņemta informācija, ka Talsos, Dundagas ielā, daudzdzīvokļu mājas koplietošanas telpā bēniņos guļ persona. Ierodoties norādītajā adresē, persona pamodināta, veiktas pārrunas, pēc kurām persona atstāj koplietošanas telpu.

Ziņo, ka Laidzes pagastā, daudzdzīvokļu mājā, kāda persona klauvē pie dzīvokļu durvīm. Ierodoties norādītajā adresē, nepiederošas personas daudzdzīvokļu mājā netika sastaptas.

Ziņo par nelegālu zvejas tīklu Mērsraga kanālā, Mērsragā. Zvejas tīkls izņemts un nogādāts pašvaldības policijā.

Saņemta informācija, ka Rojā, Selgas ielā, persona, kura ir alkohola reibumā, traucē uzņēmējdarbību. Ierodoties norādītajā adresē, noskaidrota personas identitāte, ar personu veiktas pārrunas. Pieņemts lēmums personu nogādāt dzīvesvietā.

17.07.

Veicot patrulēšanu Talsu pilsētā, konstatēts, ka Talsos, V. Ruģēna ielā, privātīpašumā esošai ēkai sienas ir apzīmētas ar dzeltenu krāsu. Kā arī lidlauka teritorijā esošajam angāram durvis ir apzīmētas ar tādu pašu dzeltenu krāsu. Informācija nodota ēku īpašniekiem.

Saņemta informācija, ka Dundagā, Puķu ielā, daudzdzīvokļu mājā persona cenšas sabojāt dzīvokļa durvis. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka persona ir atstājusi notikuma vietu. Dzīvokļa īpašniekam izskaidrots, ka par materiāliem zaudējumiem jāvēršas Valsts policijā.

Ziņo, ka Laidzes pagastā daudzdzīvokļu mājā nepazīstama persona cenšas atvērt dzīvokļa durvis. Ierodoties norādītajā adresē, nepiederoša persona daudzdzīvokļu mājā netika sastapta. Informācija neapstiprinās.

18.07.

Ziņo, ka Talsos, Darba ielā, daudzdzīvokļu mājas pagalmā persona atrodas stiprā alkohola reibumā, nespēj patstāvīgi pārvietoties. Persona traucē sabiedrisko kārtību. Ierodoties norādītajā adresē, persona aizturēta un nogādāta Talsu novada pašvaldības policijas telpās procesuālo darbību veikšanai.

Ziņo, ka Talsos, Raiņa ielā, publiskā vietā persona atrodas stiprā alkohola reibumā, nespēj patstāvīgi pārvietoties. Persona traucē sabiedrisko kārtību. Ierodoties norādītajā adresē, uzsākot pārrunas ar personu, tā kļūst agresīva. Pieņemts lēmums personu aizturēt un nogādāt Talsu novada pašvaldības policijas telpās procesuālo darbību veikšanai.

19.07.

Ziņo, ka vairākas personas Talsos, K. Mīlenbaha ielā, pie tirdzniecības vietas ieejas durvīm lieto alkoholiskus dzērienus. Ierodoties norādītajā adresē, sastaptas minētās personas. Alkoholisku dzērienu lietošana netika konstatēta. Ar personām veiktas pārrunas, kā arī personām palūgts doties uz savām dzīvesvietām.

Ziņo, ka Valdemārpilī, Lielajā ielā, blakus esošo siltumtrases remontdarbu dēļ privātīpašumam bojāts ceļa segums. Ierodoties norādītajā adresē, sastādīts vietas apskates protokols un veikta fotofiksācija.

Ziņo par nepilngadīgu personu, kura izgājusi no dzīvesvietas Talsos, Celtnieku ielā, un nav atgriezusies. Izskaidrots, ka nepieciešams informēt Valsts policiju. Veikta patrulēšana Talsu pilsētā.

Veicot patrulēšanu Talsos, 1. maija ielas dārziņu teritorijā, konstatēts, ka nepilngadīgas personas lieto alkoholiskos dzērienus. Nepilngadīgās personas aizturētas un nogādātās Talsu novada pašvaldības policijas telpās procesuālo darbību veikšanai. Uzsākti administratīvā pārkāpuma procesi.

Saņemta informācija, ka Ģibuļu pagastā atrodas persona stiprā alkohola reibumā. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka  sniegtā informācija apstiprinās. Noskaidrota personas identitāte, veiktas pārrunas un pieņemts lēmums personu nogādāt dzīvesvietā.

20.07.

Saņemta informācija, ka Talsos, Lielā ielā, smagā automašīna nevar novietot konteineru būvgružiem, jo traucē pie ēkas novietotie transportlīdzekļi. Ierodoties adresē, noskaidroti automašīnu īpašnieki un palūgts transportlīdzekļus pārvietot.

Ziņo, ka Talsos, Ūdens ielā, uz ceļa braucamās daļas guļ persona. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka sniegtā informācija neapstiprinās. Veikta patrulēšana apkārtnē.

Saņemta informācija, ka Stendē, Nākotnes ielā, daudzdzīvokļu mājas pagalmā visu dienu skraida suns bez saimnieka klātbūtnes. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka informācija apstiprinās. Informācija nodota atbildīgajam dienestam.

Ziņo, ka Lielajā ielā, Talsos, uz gājēju ietves soliņa guļ persona. Ierodoties norādītajā adresē, persona tiek pamodināta. Noskaidrota personas identitāte, veiktas pārrunas un pieņemts lēmums personu nogādāt dzīvesvietā.

21.07.

Ziņo, ka Talsos, V. Ruģēna ielā, novietotas automašīnas autobusu pieturvietā, tiek traucēta satiksme. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka informācija apstiprinās. Sastādīti lēmumi soda piemērošanu par apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu pārkāpumu.

Veicot patrulēšanu Talsos, Jaunajā ielā, saņemta sūdzība par to, ka persona netika ielaista sabiedriskā transportlīdzeklī. Veicot pārrunas ar personu, noskaidrots, ka persona ir alkohola reibumā, pārvietojas ar grūtībām. Pieņemts lēmums personu nogādāt dzīvesvietā.

Saņemta informācija, ka Stendē, Nākotnes ielā, daudzdzīvokļu mājas koplietošanas telpā guļ persona. Ierodoties norādītajā adresē, persona pamodināta. Pieņemts lēmums personu aizturēt un nogādāt Talsu novada pašvaldības policijas telpās procesuālo darbību veikšanai.

Ziņo, ka Talsos, A. Pumpura ielā, klaiņo suns bez saimnieka klātbūtnes. Informācija nodota atbildīgajām dienestam. Suns nogādāts dzīvnieku patversmē.

22.07.

Ziņo par skaļu mūzikas atskaņošanu 1905. gada ielā Talsos. Veiktas pārrunas un mūzika pagriezta klusāk.

Saņemta informācija par vairākām personām, kuras lieto alkoholiskos dzērienus pie veikala ieejas durvīm K. Mīlenbaha ielā, Talsos. Sniegtā informācija neapstiprinājās.

Ziņo par uzslietām teltīm jūras malā Upesgrīvā, Mērsraga pagastā. Ierodoties notikuma vietā, pārkāpumi netika konstatēti.

Ziņo par beigtu roni pludmalē Valgalciemā, Rojas pagastā. Informācija nodota atbildīgajam dienestam.

Saņemta informācija par divām personām, kuras, būdamas alkohola reibumā, izsaka piezīmes garāmgājējiem autobusu pieturvietā Mērsragā. Ierodoties notikuma vietā, ar personām veiktas pārrunas. Personas dodas prom.

23.07.

Saņemta informācija par personu, kura, būdama alkohola reibumā, guļ uz soliņa pie kādas ēkas Lielajā ielā, Talsos. Persona aizturēta un nogādāta pašvaldības policijas telpās procesuālo darbību veikšanai.

Ziņo par automašīnu, kura braukā gar jūras krastu Rojas pagastā. Ierodoties notikuma vietā, ar automašīnas vadītāju veiktas pārrunas un izteikts mutisks aizrādījums.

24.07.

Noticis konflikts starp vairākām personām Dundagas ielā, Talsos. Ierodoties notikuma vietā, konflikts atrisināts, pretenziju iesaistītajām personām nav. Personas dodas prom.

Saņemta informācija par personu, kura atrodas alkohola reibumā un vēlas iekļūt kādā dzīvoklī Nākotnes ielā, Stendē, bet tur dzīvojošā persona to nevēlas. Ierodoties notikuma vietā, sniegtā informācija neapstiprinājās un persona devusies prom. Veikta patrulēšana tuvākajā apkārtnē, persona netika manīta.

Saņemta informācija par trīs personām, kuras, būdamas alkohola reibumā, atrodas autobusu pieturvietā Brīvības ielā, Stendē, un traucē iedzīvotājiem. Ierodoties notikuma vietā, sniegtā informācija neapstiprinājās un personas devušās prom. Veikta patrulēšana tuvākajā apkārtnē, personas netika manītas.

Ziņo par personām, kuras makšķerē Mērsragā, ostas teritorijā. Ar personām veiktas pārrunas, izskaidroti makšķerēšanas noteikumi un izteikti mutiski aizrādījumi. Personas dodas prom.

25.07.

Saņemta informācija, ka Talsos, Darba ielā, publiskā vietā atrodas vairākas personas, kuras lieto alkoholiskus dzērienus un traucē sabiedrisko kārtību. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka sniegtā informācija neapstiprinās.

Saņemta informācija, ka Talsos, Dundagas ielā, publiskā vietā guļ persona, kura ir alkohola reibumā. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka sniegtā informācija apstiprinās. Noskaidrota personas identitāte, veiktas pārrunas. Pieņemts lēmums personu nogādāt dzīvesvietā.

Ziņo, ka Talsos, Darba ielā, privātīpašumā tiek dedzināts ugunskurs. Dūmi traucē apkārtējo māju iedzīvotājiem. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka sniegtā informācija apstiprinās. Veiktas pārrunas ar īpašuma saimnieku, palūgts nodzēst ugunskuru.

Veicot patrulēšanu Talsos, Dundagas ielā, publiskā vietā konstatēts, ka persona lieto alkoholisku dzērienu. Konstatēts, ka persona nespēj patstāvīgi pārvietoties. Pieņemts lēmums personu nogādāt pašvaldības policijas telpā procesuālo darbību veikšanai.

Ziņo, ka Vandzenē daudzdzīvokļu mājā tiek atskaņota skaļa mūzika, kas traucē mājas iedzīvotāju naktsmieru. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka sniegtā informācija apstiprinās. Ar mūzikas atskaņotāju veiktas pārrunas, palūgts mūziku izslēgt. Pēc neilga laika tika saņemta atkārtota informācija, ka minētajā adresē mūzika skan atkal. Ierodoties atkārtoti minētajā adresē, pieņemts iesniegums par naktsmiera traucēšanu. Uzsākts administratīvā pārkāpuma process.

26.07.

Ziņo par aizdomīgām personām, kuras Talsu pilsētā cenšas pārdot lietotas sadzīves lietas. Veikta pastiprināta patrulēšana pilsētā. Aizdomīgas personas netika manītas.

Saņemta informācija, ka Talsos, 4. maija ielā, klaiņo persona pa privātmāju pagalmiem, traucē naktsmieru. Izbraucot uz notikumu konstatēts, ka sniegtā informācija apstiprinās. Sastapta pēc apraksta minētā persona, noskaidrota personas identitāte, veiktas pārrunas un noskaidroti lietas apstākļi. Personai palūgts doties uz savu dzīvesvietu.

27.07.

Ziņo, ka Lībagu pagastā no privātīpašuma ir izkļuvuši suņi un klaiņo pa pašvaldības ceļu. Suņi apdraud garāmgājējus. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka sniegtā informācija neapstiprinās. Pārbaudes laikā dzīvnieki atradās nožogotā teritorijā. Ar dzīvnieku saimnieku veiktas pārrunas.

Saņemta informācija, ka Dundagā, Uzvaras ielā, notiek ģimenes konflikts. Ierodoties norādītajā adresē, noskaidroti lietas apstākļi. Ar konfliktā iesaistītām personām veiktas pārrunas. Pieņemts lēmums vienu personu nogādāt pašvaldības policijā procesuālo darbību veikšanai.

28.07.

Saņemta informācija, ka Valdgales pagastā daudzdzīvokļu mājas pagalmā guļ persona, kura ir alkohola reibumā un nespēj patstāvīgi pārvietoties. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka sniegtā informācija apstiprinās. Noskaidrota personas identitāte. Pieņemts lēmums personu nogādāt pašvaldības policijā procesuālo darbību veikšanai.

29.07.

Saņemta informācija, ka Talsos, Dundagas ielā, publiskā vietā atrodas vairākas personas, kuras lieto alkoholiskus dzērienus un traucē sabiedrisko kārtību.  Ierodoties norādītajā adresē, pārkāpumi netika konstatēti. Netālu no norādītās adreses sastaptas vairākas personas, kuras ir traucējušas sabiedrisko kārtību. Ar personām veiktas pārrunas, izteikti mutiski brīdinājumi.

Saņemta informācija, ka Talsos, Dundagas ielā, gājēju tunelī vairākas nepilngadīgas personas smēķē un, iespējams, lieto alkoholiskus dzērienus. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka nepilngadīgās personas ir devušās prom. Veikta patrulēšana tuvākajā apkārtnē.

Ziņo par konfliktu starp vairākām personām,Talsos, K. Valdemāra ielā. Vienai personai nodarīti miesas bojājumi. Izskaidrots, ka, ja cietušais vēlas rakstīt iesniegumu, jāvēršas pie mediķiem un Valsts policijā. Cietušās personas atsakās no mediķu palīdzības.

30.07.

Veicot patrulēšanu Sabilē, Kuldīgas ielā, publiskā vietā konstatēts, ka persona atrodas stiprā alkohola reibumā. Konstatēts, ka persona nespēj patstāvīgi pārvietoties. Pieņemts lēmums personu nogādāt pašvaldības policijas telpā procesuālo darbību veikšanai.

31.07.

Ziņo, ka Talsos, Brīvības ielā, notiek fiziska spēka pielietošana starp vairākām personām. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka sniegtā informācija neapstiprinās.

Saņemta informācija, ka Abavas pagastā, netālu no Abavas rumbas, blakus ceļa braucamai daļai grāvī guļ persona. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka persona ir pamodusies un ir spējīga patstāvīgi doties uz dzīvesvietu.

Ziņo par divām personām, kuras Talsos, Raiņa ielā, daudzdzīvokļu mājas iedzīvotājiem lūdz ziedojumus Ukrainas bērniem. Iedzīvotājiem izskaidrots, ka jābūt uzmanīgiem un jāizvērtē ziedojuma mērķis.

Saņemta informācija, ka Talsos, K. Valdemāra ielā, notiek konflikts starp personām. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka konflikts ir beidzies, un panākta savstarpēja vienošanās par izlīgumu.

01.06.

Saņemta informācija, ka Talsos, Raiņa ielā, publiskā vietā pie veikala savā starpā konfliktē divas personas, kuras, iespējams, ir stiprā alkohola reibumā. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka sniegtā informācija apstiprinās. Ar konfliktā iesaistītām personām veiktas audzinoša rakstura pārrunas. Personas atvainojas veikala darbiniekiem par sabiedriskās kārtības traucēšanu un dodas prom.

Saņemta informācija, ka Talsos, Dundagas ielā, publiskā vietā guļ persona, kura, iespējams, ir alkohola reibumā. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka sniegtā informācija apstiprinās. Persona nespēj patstāvīgi pārvietoties. Pieņemts lēmums personu nogādāt pašvaldības policijas telpās procesuālo darbību veikšanai.

Saņemta informācija, ka Mērsragā, sabiedriskajā autobusā iekāpusi persona, kura ir spēcīgā alkohola reibuma stāvoklī. Šoferis lūdz palīdzību izsēdināt personu no satiksmes autobusa. Pēc neilga laika posma saņemta informācija, ka autobusa šoferis pats izsēdinājis iereibušo pasažieri.

Saņemta informācija, ka Mērsragā autobusu pieturā guļ persona, kura ir alkohola reibumā. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka sniegtā informācija apstiprinās. Persona nespēj patstāvīgi pārvietoties. Pieņemts lēmums personu nogādāt pašvaldības policijas telpās procesuālo darbību veikšanai.

Saņemta informācija, ka pa Talsu pilsētas ielām brauc transportlīdzeklis, kura vadītājs veic agresīvus braukšanas manervus. Caurskatot pilsētas novērošanas video ierakstus, noskaidrots transportlīdzekļa īpašnieks un minētā informācija nodota Valsts policijai.

02.06.

Ziņo, ka Laucienē, netālu no pirmskolas izglītības iestādes, skraida divas lapsas, kuras var apdraudēt personu un dzīvnieku drošību. Izskaidrots kā šādā situācijā rīkoties. Ja savvaļas dzīvnieki apdraud drošību, tiks piesaistīts atbildīgais dienests, kas nodrošina dzīvnieku izķeršanu.

03.06.

Saņemta informācija, ka Talsos, Dundagas ielā, publiskā vietā guļ persona, kura, iespējams, ir alkohola reibumā. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka sniegtā informācija apstiprinās. Persona pamodināta, veiktas pārrunas. Tā kā persona spēj patstāvīgi pārvietoties, tai palūgts doties uz savu dzīvesvietu.

Saņemta informācija, ka Talsos, Raiņa ielā, pie daudzdzīvokļu mājas ieejas durvīm guļ persona, kura, iespējams, ir alkohola reibumā. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka sniegtā informācija neapstiprinās.

Saņemta informācija, ka Dižstendē klaiņo melnas krāsas vidēja auguma suns. Informācija nodota atbildīgajam dienestam, kuri izbrauc uz norādīto adresi un dzīvnieku nogādā patversmē.

Ziņo, ka Sabilē pa pilsētas ielām staigā divi brūnas krāsas zirgi. Informācija nodota atbildīgajam dienestam.

Saņemta informācija, ka Dundagā, Pils ielā, publiskā vietā atrodas persona, kura ir alkohola reibumā un ir agresīva. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka sniegtā informācija apstiprinās. Pieņemts lēmums personu nogādāt pašvaldības policijas telpās procesuālo darbību veikšanai.

04.06.

Saņemta informācija, ka Ģibuļu pagastā pie daudzdzīvokļu mājas notiek alkoholisku dzērienu lietošana. Ierodoties norādītajā adresē, no daudzdzīvokļu mājas iedzīvotāja pieņemts iesniegums.

Ziņo, ka Rojā pludmalē vairākas personas, kuras ir alkohola reibumā, uzvedas agresīvi un neadekvāti. Vienai no personām ir pistolei līdzīgs priekšmets. Uz notikumu tiek izbraukts sadarbībā ar Valsts policiju. Pēc neilga laika tiek saņemta atkārtota informācija, ka personas ir devušās prom. Tiek veikta patrulēšana.

05.06.

Saņemta informācija par personu, kura daudzdzīvokļu mājas pagalmā K. Valdemāra ielā Talsos uzvedas neadekvāti. Ierodoties notikuma vietā, sniegtā informācija apstiprinās. Izsaukts Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, perona nodota mediķu aprūpē.

Ziņo par nobrauktu stirnu ceļa braucamās daļas nomalē Kaltenē, Rojas pagastā. Informācija nodota atbildīgā dienesta darbiniekiem.

Ziņo par zemeņu tirgošanu bez izsniegtas pašvaldības tirdzniecības atļaujas Ārlavas pagastā. Ierodoties notikuma vietā, pārkāpumi netika konstatēti. Sniegtā informācija neapstiprinājās.

06.06.

Patrulējot Sabilē, Talsu ielā, pie ēkas pamanīta persona alkohola reibumā, kura nespēj patstāvīgi pārvietoties. Personai palīdzēts nokļūt dzīvesvietā.

Patrulējot Sabilē, Rīgas ielā, pamanīts, ka kādam veikalam izsists logs. Pie veikala atrodas atbildīgā persona, kura izsaukusi Valsts policijas darbiniekus. Līdz Valsts policijas darbinieku ierašanās brīdim nodrošināta sabiedriskā kārtība, aizdomās turamās personas uzvedas izaicinoši. Veikta videonovērošanas kameru ierakstu caurskate.

07.06.

Saņemta informācija, ka Talsu novadā, Sabilē, kādā ēkā vairākas stundas skan signalizācija. Sazvanīta ēkas īpašniece, kura jau ir informēta par radušos situāciju. Atkārtoti informēta apsardzes firma, kura veic ēkas uzraudzību.

08.06.

Ziņo par to, ka Kareivju ielā, Talsos, automašīnu stāvlaukumā tiek skaļi atskaņota mūzika. Sniegtā informācija neapstiprinās.

Saņemta informācija par kautiņu starp vairāk personām Darba ielā Talsos. Viena no personām aizturēta un nogādāta Valsts policijas Talsu iecirknī.

09.06.

Saņemta informācija par personu, kura atrodas alkohola reibuma stāvoklī uz atpūtas soliņiem Dundagas ielā, Talsos. Ierodoties notikuma vietā, persona dodas uz savu dzīvesvietu.

Kopā ar Talsu novada sociālā dienesta darbinieku veiktas apsekošanas dzīvesvietās Talsos, 1905. gada ielā un Celtnieku ielā.

Ziņo par beigtu roni pie jūras Mērsragā. Informācija nodota atbildīgā dienesta darbiniekiem.

10.06.

Saņemta informācija, ka Rojā pie estrādes iebraukusi automašīna un uzslējusi telti, iespējams, kāpu zonā. Veiktas pārrunas. Panākta vienošanās, ka teltis un automašīna tiek pārvietota uz citu vietu.

Ziņo par personu, kura, būdama alkohola reibumā, guļ laivā Zvejnieku ielā, Mērsragā. Pēc neilga laika saņemta atkārtota informācija, ka persona pamodināta un devusies prom.

Saņemta informācija par personu, kura guļ uz gājēju celiņa A. Lerha-Puškaiša ielā, Talsos. Ierodoties notikuma vietā, sniegtā informācija neapstiprinās. Garāmgājēji paskaidro, ka persona piecēlusies un devusies prom paša spēkiem.

Ziņo par pieklīdušu suni Laidzes pagastā. Informācija nodota atbildīgā dienesta darbiniekiem.

11.06.

Saņemta informācija par personu, kura, būdama alkohola reibumā, guļ uz ceļa braucamās daļas Laucienes pagastā netālu no atpūtas vietas pie Pļavu ezera. Ierodoties notikuma vietā, minētā persona netiek sastapta. Veicot pārrunas ar tuvumā esošajām personām, noskaidrots, ka persona devusies prom.

Ziņo par mazgadīgu bērnu, kurš viens pats brauc ar velosipēdu pa šoseju Lībagu pagastā, aptuveni 1 km no Talsiem. Veiktas pārrunas un noskaidroti lietas apstākļi. Veikta saziņa ar bērna māti, kura ierodas notikuma vietā, pieņemts paskaidrojums.

Ziņo par to, ka kāda automašīna notriekusi personu Rūpniecības ielā, Talsos, un automašīnas vadītājs aizbraucis prom no notikuma vietas. Veikta pilsētā izvietoto videonovērošanas kameru ierakstu caurskate un informācija nodota Valsts policijas darbiniekiem.

Saņemta informācija par personu, kura sēž uz soliņa, lieto alkoholiskus dzērienus un izsaka piezīmes garāmgājējiem Lielajā ielā, Talsos. Veiktas pārrunas un persona nogādāta dzīvesvietā.

Ziņo par personu, kura guļ grāvī Magoņu ielā, Talsos. Personai palīdzēts nokļūt dzīvesvietā.

Saņemta informācija, ka A. Pumpura ielā, Talsos, daudzdzīvokļu mājas pagalmā vairākas personas lieto alkoholiskus dzērienus un izmētā pudeles. Ierodoties notikuma vietā, minētās personas netika sastaptas. Veikta patrulēšana.

Konstatēts, ka persona Lielajā ielā, Talsos, vada elektroskūteri, būdama alkohola reibumā. Darbu turpina Valsts policijas darbinieki.

12.06.

Ziņo par personu, kura Kalna ielā, Talsos, ignorē vispārpieņemtās uzvedības normas, regulāri traucē kaimiņu mieru, lieto alkoholiskos dzērienus koplietošanas telpās, trokšņo. Ierodoties notikuma vietā, sniegtā informācija apstiprinājās. Veiktas pārrunas. Saņemts iesniegums par minēto faktu. Tiks lemts par administratīvā pārkāpuma procesa uzsākšanu.

Ziņo par ilgstoši piesietu suni Kolkas pagastā. Informācija nodota atbildīgā dienesta darbiniekiem.

13.06.

Saņemta informācija, ka daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpā Kalna ielā, Talsos, atrodas persona stiprā alkohola reibumā un trokšņo. Ierodoties notikuma vietā, sniegtā informācija apstiprinājās. Pieņemts iesniegums. Tiks lemts par administratīvā pārkāpuma procesa uzsākšanu.

Ziņo par bērniem, kuri cenšas iekļūt neapdzīvotā ēkā V. Ruģēna ielā, Talsos. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka bērni devušies prom.

Saņemta informācija, ka personas lieto alkoholiskus dzērienus pie strūklakas Brīvības ielā Stendē. Sniegtā informācija neapstiprinājās.

Ziņo par personu, kura guļ Kr. Valdemāra ielā, Talsos. Konstatēts, ka persona atrodas alkohola reibumā. Neatliekamās medicīniskās palīdzības darbinieki pārbauda personas veselības stāvokli. Persona nogādāta dzīvesvietā.

Ziņo par konfliktu starp personām Dundagas ielā, Talsos. Ierodoties notikuma vietā, konflikts atrisināts.

Saņemta informācija par kādas personas suņa klaiņošanu mazdārziņu teritorijā 1. Maija ielā, Talsos. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka suns atrodas savā dzīvesvietā. Ar suņa īpašnieku veiktas pārrunas un izteikts aizrādījums.

Saņemta informācija par automašīnas novietošanu stāvēšanai, pārkāpjot ceļu satiksmes noteikumus, V. Ruģēna ielā, Talsos. Sniegtā informācija neapstiprinājās.

Saņemta informācija par personu, kura atrodas alkohola reibumā ceļa Talsi–Dundaga nomalē pie Valdgales pagrieziena. Veiktas pārrunas, izteikts aizrādījums un persona dodas uz dzīvesvietu.

Ziņo par personām, kuras lieto alkoholiskos dzērienus un bieži pulcējas kādā īpašumā Kr. Valdemāra ielā, Talsos. Veiktas pārrunas. Personas dodas prom.

Ziņo par beigtu stirnu Laidzes pagastā. Informācija nodota atbildīgā dienesta darbiniekiem.

14.06.

Saņemta informācija par personu, kura guļ autobusu pieturvietā Raiņa ielā, Talsos. Veiktas pārrunas, noskaidroti lietas apstākļi. Persona dodas prom.

Ziņo par vairākām personām, kuras lieto alkoholiskus dzērienus sabiedriskā vietā Rīgas ielā, Sabilē. Ierodoties notikuma vietā, personas netiek sastaptas. Veikta patrulēšana pilsētā. Pārkāpumi netika konstatēti.

Ziņo par iespējams sadzīves atkritumu dedzināšanu īpašuma teritorijā Kalēju ielā, Talsos. Konstatēts, ka tiek dedzināti koksnes atgriezumi. Ugunskurs tiek nodzēsts. Izteikts aizrādījums.

Saņemta informācija par personu, kura, būdama alkohola reibumā, atrodas kādā iestādē Dundagas ielā, Talsos. Persona no iestādes telpām izraidīta un dodas prom paša spēkiem.

15.06.

Saņemta informācija par konfliktu starp kaimiņiem par zāles pļaušanu Priedaines ielā, Dundagā. Noskaidroti lietas apstākļi. Veiktas pārrunas.

Ziņo par vairākiem jauniešiem, kuri lauž daudzdzīvokļu mājas Dundagas ielā, Talsos, koplietošanas pagalmā bērnu laukuma aprīkojumu, uz aizrādījumiem runājot pretī. Noskaidrota vainīgā persona. Konstatēts, ka bērnu laukuma aprīkojums nav salauzts. Veiktas pārrunas un izteikts mutisks aizrādījums.

Saņemta informācija par suni, kurš vairākas dienas atrodas pie žoga kādā īpašumā Rojā un nedodas prom. Informācija nodota atbildīgā dienesta darbiniekiem.

Ziņo par novietotu automašīnu stāvēšanai zālājā mājas pagalmā Darba ielā, Talsos. Noskaidrots automašīnas īpašnieks, automašīna tiek pārvietota uz citu vietu.

16.06.

Saņemta informācija par personu, kura krīt un gāžas uz gājēju ietves Laidzes ielā, Talsos. Darbu turpina Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieki.

17.06.

Saņemta informācija, ka 1905. gada ielā Talsos pieklīdis suns. Informācija nodota atbildīgā dienesta darbiniekiem.

Ziņo par to, ka vairākas personas Laukmuižas ielā Talsos sēž uz soliņa un lieto alkoholiskos dzērienus, kur netālu spēlējas bērni. Veiktas pārrunas un personas dodas prom.

Ziņo par divām personām, kuras, būdamas alkohola reibumā, guļ pie daudzdzīvokļu ēkas Raiņa ielā, Talsos. Personas nogādātas pašvaldības policijas iecirknī.

Saņemta informācija par personu, kura, iespējams, atrodas stiprā alkohola reibumā un nespēj patstāvīgi pārvietoties Darba ielā, Talsos. Ierodoties notikuma vietā, sniegtā informācija apstiprinājās. Noskaidrota personas identitāte un palīdzēts nokļūt netālu esošajā dzīvesvietā.

Ziņo par to, ka Mērsraga pagastā kāpu zonā uzcelta telts. Veiktas pārrunas.

Ziņo, ka Talsos, Nomas ielā, mazdārziņu teritorijā klīstot suns. Veikta patrulēšana minētajā adresē, suns netika manīts.

18.06.

Saņemta informācija par ugunskura dedzināšanu pludmalē Mērsragā. Ierodoties notikuma vietā, sniegtā informācija apstiprinājās. Ugunskurs nodzēsts. Izteikts mutisks aizrādījums.

Ziņo par automašīnu, kura novietota stāvēšanai, pārkāpjot ceļu satiksmes noteikumus, un traucē izbraukt citiem transportlīdzekļiem, Ezera ielā, Talsos. Automašīnas vadītājam izteikts mutisks aizrādījums.

Saņemta informācija par skaļas mūzikas atskaņošanu Miera ielā, Rojā, kā rezultātā tiek traucēts apkārtējo māju iedzīvotāju miers. Ierodoties notikuma vietā, tajā valda klusums un miers. Sniegtā informācija neapstiprinājās.

Saņemta informācija, ka kādā dzīvoklī Celtnieku ielā, Talsos, cenšas ielauzties vairākas personas. Sniegtā informācija neapstiprinājās.

19.06.

Ziņo par alkoholisko dzērienu lietošanu mājas pagalmā Kr. Valdemāra ielā, Talsos. Ierodoties notikuma vietā, sniegtā informācija neapstiprinājās.

Saņemta informācija par divām personām, kuras uz ielas grūstās, iespējams, kaujas, Liepu ielā, Valdemārpilī. Ierodoties notikuma vietā, informācijas sniedzējs paskaidro, ka personas devušās prom. Veikta patrulēšana, personas netiek manītas.

Saņemta informācija par vairākām personām, kuras, būdamas alkohola reibumā, nokārtojušas dabiskās vajadzības daudzdzīvokļu mājas pagalmā Brīvības ielā, Talsos. Ar personām veiktas pārrunas.

Ziņo par naktsmiera traucēšanu daudzdzīvokļu mājā Dursupē, Balgales pagastā. Ierodoties notikuma vietā, sniegtā informācija neapstiprinājās.

Saņemta informācija par klaiņojošu suni Darba ielā, Talsos. Informācija nodota atbildīgā dienesta darbiniekiem.

20.06.

Saņemta informācija, ka Talsos, Jaunajā ielā, publiskā vietā atrodas persona, kura, iespējams, ir stiprā alkohola reibumā, jo nespēj patstāvīgi pārvietoties. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka sniegtā informācija apstiprinās. Noskaidrota personas identitāte. Pieņemts lēmums personu nogādāt pašvaldības policijas telpās procesuālo darbību veikšanai.

Saņemta informācija, ka Talsos, Darba ielā, daudzdzīvokļu mājā persona uzvedās agresīvi un traucē mājas iedzīvotājus. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka sniegtā informācija apstiprinās.  Konstatēts, ka personai ir veselības problēmas. Izsaukts Neatliekamās Medicīniskas palīdzības dienests. Persona nogādāta ārstniecības iestādē.

Ziņo, ka Mundigciemā klaiņo suns. Informācija par dzīvnieku nodota atbildīgajam dienestam.

Ziņo, ka Talsu novadā, Jaunratniekos, klaiņo suns. Informācija par dzīvnieku nodota atbildīgajam dienestam.

21.06.

Saņemta informācija, ka Talsos, Kārļa Mīlenbaha ielā, publiskā vietā personas lieto alkoholiskus dzērienus. Ierodoties norādītajā adresē, pārkāpumi netiek konstatēti.

22.06.

Saņemta informācija, ka Talsos, Brīvības ielā, publiskā vietā vairākas personas savā starpā konfliktē. Personas ir stiprā alkohola reibumā. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka sniegtā informācija apstiprinās. Ar konfliktā iesaistītajām personām veiktas pārrunas. Pieņemts lēmums trīs personas nogādāt pašvaldības policijas telpās procesuālo darbību veikšanai.

Veicot patrulēšanu, tika konstatēts, ka Talsos, Lielajā ielā, daudzdzīvokļu mājas pagalmā pie soliņa guļ personas, kura ir alkohola reibumā. Persona nespēj patstāvīgi pārvietoties. Pieņemts lēmums personu nogādāt pašvaldības policijas telpās procesuālo darbību veikšanai.

Ziņo, ka Stendē, Brīvības ielā, persona cenšas uzlauzt durvis dzīvoklim, kurā pirms kāda laika dzīvojusi. Ierodoties norādītajā adresē, pārkāpumi netiek konstatēti. Noskaidroti lietas apstākļi. Persona pamanīta Stendes pilsētā. Ar personu veiktas pārrunas.

Ziņo, ka Laidzes ezerā atrasti nelikumīgi zvejas tīkli. Ierodoties norādītajā vietā, konstatēts, ka informācija apstiprinās. Zvejas tīkli izņemti un nogādāti pašvaldības policijā.

Ziņo, ka no Aizputes novada uz Talsu novadu brauc vieglā automašīna, kuras vadītājam nav vadītāja apliecības. Transportlīdzeklī atrodas nepilngadīgas personas. Informācija nodota Valsts policijai. Veikta patrulēšana.

Saņemta informācija, ka Talsos, V. Ruģēna ielā, publiskā vietā persona sēž uz soliņa un lamājās ar necenzētiem vārdiem uz nepilngadīgām personām. Ierodoties norādītajā adresē, sastapta minētā persona. Ar personu veiktas pārrunas, pēc kurām tā dodas uz savu dzīvesvietu.

Ziņo par ģimenes konfliktu Ģibuļu pagastā. Ierodoties norādītajā adresē, noskaidroti lietas apstākļi. Veiktas pārrunas ar konfliktā iesaistītām personām. Pieņemts lēmums vienu personu nogādāt pašvaldības policijas telpās procesuālo darbību veikšanai.

23.06.

Saņemta informācija, ka Mērsragā, Rožu ielā, uz ceļa braucamās daļas uzlikti vertikālie ceļa apzīmēju satiksmes ierobežošanai. Ierodoties minētajā adresē, noskaidroti lietas apstākļi, noskaidrota persona, kura uzstādījusi ceļa ierobežojumus. Veiktas pārrunas, personai izteikts mutisks aizrādījums.

Saņemta informācija, ka Pūrciemā jūras krastā atrodas vairākas personas, kuras uzcēlušas teltis kāpu zonā un kurina ugunskurus. Ierodoties norādītajā adresē, pārkāpumi netika konstatēti. Ar personām veiktas pārrunas.

24.06.

Ziņo, ka Talsos, K. Valdemāra ielā, tiek atskaņota skaļa mūzika. Ierodoties norādītajā adresē, veiktas pārrunas, mūzika tiek pagriezta klusāk. Personai izteikts mutisks aizrādījums.

Saņemta informācija, ka Vandzenes pagastā privātīpašumā cenšas iekļūt nepiederošas personas. Izveidojusies konflikta situācija. Ierodoties norādītajā adresē, noskaidrots, ka konfliktā iesaistītās personas ir stiprā alkohola reibuma stāvoklī. Ar personām veiktas pārrunas. Pašvaldības policijas darbinieku palīdzība nav nepieciešama.

27.06.

Saņemta informācija, ka Ģibuļu pagastā notiek sadzīvisks konflikts starp divām personām. Ierodoties norādītajā adresē, veiktas pārrunas ar konfliktā iesaistītām personām. Veicot pārrunas, panākts konflikta izlīgums.

28.06.

Saņemta informācija, ka Talsos, Kārļa Mīlenbaha ielā, daudzdzīvokļu mājas pagalmā atrodas avarējusi automašīna. Informācija nodota Valsts policijai.

29.06.

Saņemta informācija, ka Talsos, Lielajā ielā, notiek zemeņu tirdzniecība bez tirdzniecības atļaujas. Veicot pārbaudi konstatēts, ka sniegtā informācija neapstiprinās.

Ziņo par nobrauktu savvaļas dzīvnieku ceļa posmā Pūņas–Talsi. Informācija nodota atbildīgajam dienestam.

30.06.

Ziņo, ka Talsos, Celtnieku ielā, tiek atskaņota skaļa mūzika, kura traucē daudzdzīvokļu mājas iedzīvotāju naktsmieru. Braucot uz norādīto adresi, saņemta atkārtota informācija, ka trokšņošana vairs nenotiek, jo jaunieši ar automašīnu ir devušies prom.

01.05.

Saņemta informācija, ka Rojas novadā, Kaltenē, automašīnu stāvlaukumā notiek zivju produkcijas tirgošana bez pašvaldības izdotās tirdzniecības atļaujas. Ierodoties minētajā adresē, konstatēts, ka sniegtā informācija apstiprinās. Personai palūgts pārtraukt produkcijas tirdzniecību un nokārtot jaunu tirdzniecības atļauju. Personai izteikts mutisks aizrādījums.

Ziņo, ka Talsos, Raiņa ielā, persona no apstādījumiem izrāvusi vairākus tulpju stādus. Persona, kura ziņo par pārkāpumu, vēlas rakstīt iesniegumu par minēto situāciju pašvaldības policijā.

02.05.

Ziņo, ka Valdgalē īpašumā regulāri tiek dedzinātas automašīnu riepas. Personai izskaidrots, ka par pārkāpumu nepieciešams ziņot, kad notiek riepu dedzināšana.

Ziņo, ka Ģibuļu pagastā privātīpašumā lauksaimniecības darbu laikā uz lauka atrasts sprādzienu bīstams  priekšmets. Personai izskaidrots kā rīkoties. Ziņots atbildīgajiem dienestiem.

Talsos, Lielajā ielā, uz gājēju ietves atrasta naudas zīme. Atrastā nauda nogādāta Valsts policijā.

03.05.

Saņemta informācija, ka Talsos, Lielajā ielā, daudzdzīvokļu mājas pagalmā notiek konflikts starp personām. Ierodoties adresē, konstatēts, ka informācija apstiprinās. Veiktas pārrunas ar personām, noskaidroti lietas apstākļi. Minētajā adresē ierodas Valsts policijas darbinieki un turpina darbu.

Saņemta informācija, ka Talsos, Laipu ielā, publiskā vietā personai ir veselības problēmas. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka informācija neapstiprinās. Sastaptā persona informē, ka uztraukuma brīdī nedaudz palicis slikti, bet pēc mirkļa uztraukums pārgājis. Skaidro, ka palīdzība nav nepieciešama.

Saņemta informācija, ka Talsos, Raiņa ielā, uz trepēm, atrodas persona, kura ir alkohola reibumā un nespēj patstāvīgi pārvietoties. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka informācija apstiprinās. Ar personu veiktas pārrunas, noskaidrota personas identitāte. Persona nogādāta dzīvesvietā.

Ziņo, ka Valdemārpilī, Lielajā ielā, autobusu pieturas vietā vairākas nepilngadīgas personas smēķē. Ierodoties adresē, konstatēts, ka informācija neapstiprinās.

Saņemta informācija, ka Talsos, V. Ruģēna ielā, atrodas persona, kurai tika nozagts personu apliecinošs dokuments, nauda un autobusu biļetes. Persona nogādāta Valsts policijas iecirknī.

Veicot patrulēšanu, konstatēts, ka Lubezerē deg liela izmēra ugunskurs, kurā samesti visāda veida sadzīves atkritumi. Apkārtnē izveidojies sadūmojums. Notikuma vietā atrodas persona, kura atzīst, ka dedzina sadzīves atkritumus. Ugunskurs tika nodzēsts. Veikta fotofiksācija. Informācija nodota atbildīgajam dienestam.

Ziņo, ka Talsos, Kalna ielā, daudzdzīvokļu mājā notiek trokšņošana un alkoholisku dzērienu lietošana. Ierodoties adresē, veiktas pārrunas ar personām, izteikti mutiski aizrādījumi. Trokšņošana pārtraukta.

04.05.

Saņemta informācija, ka Talsos, Dundagas ielā, Talsu autoostā persona labprātīgi iedevusi naudu nepazīstamai personai, kuru pēc laika gribēja atgūt. Ierodoties adresē, noskaidroti lietas apstākļi. Personai izskaidrots, ka nepieciešams rakstīt iesniegumu par minēto faktu, bet persona atsakās to darīt.

Ziņo, ka Talsos, Ziemeļu un Lauku ielā, lielā ātrumā brauc motociklisti. Veicot patrulēšanu minētajās ielās, konstatēts, ka sniegtā informācija neapstiprinās.

Saņemta informācija, ka Talsos, Dundagas ielā, publiskā vietā persona, kura ir alkohola reibumā, nokārto dabiskās vajadzības. Ierodoties minētajā adresē, persona aizturēta un nogādāta pašvaldības policijas telpās procesuālo darbību veikšanai.

Saņemta informācija, ka Talsos, 9. maija un Robežu ielas rajonā, kādā no īpašumiem tiek dedzināti nezināmas izcelsmes materiāli. Konkrēta adrese nav zināma. Veicot patrulēšanu, konstatēts, ka Rūpniecības ielas dārziņos tiek dedzinātas vecas lapas un saknes. Ugunskurs tiek nodzēsts.

05.05.

Saņemta informācija, ka Dundagas pagastā, Ildzenē, privātīpašuma teritorijā, nesaskaņojot ar īpašnieku, sakrauti kokmateriāli, izbraukāta īpašuma teritorija. No zemes īpašnieka pieņemts iesniegums. Tiek lemts par administratīvā pārkāpuma procesa uzsākšanu.

06.05.

Ziņo, ka Talsos, Egļu ielā, mazdārziņu teritorijā pieklīdis suns. Ierodoties adresē, konstatēts, ka informācija apstiprinās. Suns nogādāts dzīvnieku patversmē.

Ziņo par personu, kura Talsos, Jaunajā ielā, persona publiskā tualetē guļ uz grīdas un personai ir blakus medicīniskā šļirce. Ierodoties adresē, konstatēts, ka sniegtā informācija apstiprinās. Noskaidrota personas identitāte. Darbu pārņem Valsts policija.

Saņemta informācija, ka Talsos, Lielajā ielā, publiskā vietā personas lieto alkoholiskus dzērienus. Ierodoties minētajā adresē, konstatēts, ka informācija apstiprinās.  Ar personām veiktas pārrunas, alkohola lietošana tiek pārtraukta.

Ziņo, ka Talsos, Dundagas ielā, daudzdzīvokļu mājas pagalmā bērni spēlējoties ar suni, var nodarīt tam pāri. Ierodoties daudzdzīvokļu mājas pagalmā, netika sastapti bērni un netika manīts suns. Veikta patrulēšana  daudzdzīvokļu māju pagalmos.

Veicot patrulēšanu Talsos, Dundagas ielā, konstatēts, ka uz gājēju ietves sēž persona, kura ir alkohola reibumā un personai ir grūti patstāvīgi pārvietoties. Ar personu veiktas pārrunas, izteikts mutisks aizrādījums. Personai palīdzēts nokļūt dzīvesvietā.

Veicot patrulēšanu Talsos, Darba ielā, pie šķiroto atkritumu konteineriem pamanīts velosipēds. Par atrasto velosipēdu ziņots Valsts policijai, kura ierodas minētajā adresē un velosipēdu nogādā Valsts policijas iecirknī.

Saņemta informācija, ka Stendē, Nākotnes ielā, daudzdzīvokļu mājā tiek atskaņota skaļa mūzika. Par minēto faktu pieņemts rakstisks iesniegums, tiks uzsākts administratīvā pārkāpuma process.

Saņemta informācija, ka Talsos, Brīvības ielā, publiskā vietā nakts laikā atrodas vairākas nepilngadīgas personas alkohola reibuma stāvoklī. Minētajā adresē nepilngadīgas personas arī lieto alkoholiskus dzērienus. Veikta patrulēšana, nepilngadīgās personas netika manītas. Veikta patrulēšana pilsētā.

Veicot patrulēšanu pilsētā, Talsos, Darba ielā, pie daudzdzīvokļu mājas nakts laikā pamanītas vairākas nepilngadīgas personas. Veicot pārbaudi, konstatēts, ka vienā no dzīvokļiem pulcējās nepilngadīgas personas, kuras lieto alkoholiskus dzērienus. Nepilngadīgās personas aizturētas un nogādātas pašvaldības policijā procesuālo darbību veikšanai.

07.05.

Ziņo, ka Talsos, A. Lerha Puškaiša ielā, no sausajām tualetēm nāk nepatīkama smaka. Ierodoties minētajā adresē, konstatēts, ka sniegtā informācija apstiprinās. Sastādīts apskates protokols, veikta fotofiksācija.

Saņemta informācija, ka Rojas pagastā, Pūrciemā, privātīpašumā ienācis savvaļas dzīvnieks, kuram ir izteiktas veselības problēmas. Informācija nodota atbildīgajam dienestam.

Saņemta informācija, ka Talsos, Pumpura ielā, publiskā vietā guļ persona. Ierodoties norādītajā adresē, persona pamodināta, izskaidroti sabiedriskās kārtības noteikumi. Pēc pārrunām persona dodas prom.

Saņemta informācija, ka Talsos, Raiņa ielā, publiskā vietā guļ persona. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka informācija apstiprinās. Persona pamodināta, noskaidrota identitāte, veiktas pārrunas. Tā kā personai ir veselības problēmas, persona nogādāta dzīvesvietā.

Saņemta informācija, ka Kolkas pagastā, Sīkragā, izskalots beigts ronis. Informācija nodota atbildīgajam dienestam.

Ziņo par personu, kura Talsos, Rīgas ielā, pie veikala Maxima, atrodoties alkohola reibuma stāvoklī, veikala apmeklētājiem rāda nepiedienīgus žestus. Ierodoties adresē, ar personu veiktas pārrunas. Persona brīdināta par iespējamo administratīvo atbildību.

08.05.

Saņemta informācija, ka Talsos, Dundagas ielā, pie tirdzniecības centra guļ persona. Ierodoties adresē, konstatēts, ka informācija apstiprinās. Persona pamodināta un paskaidro, ka esot veselības problēmas, tomēr no medicīniskās palīdzības atsakās. Personai palīdzēts nokļūt norādītajā dzīvesvietā.

Saņemta informācija, ka Stendē, Nākotnes ielā, norisinās ģimenes konflikts. Ierodoties norādītajā adresē, noskaidroti lietas apstākļi. Pieņemts lēmums vienu no konfliktā iesaistītām personām nogādāt pašvaldības policijā procesuālo darbību veikšanai.

Saņemta informācija, ka Talsos, Raiņa ielā, publiskā vietā guļ persona, kura ir alkohola reibumā. Izbraukts, konstatēts, ka sniegtā informācija neapstiprinās.

Saņemta informācija, ka Talsos, persona, kura, iespējams, ir alkohola reibumā, skaļi bļaustoties, pārvietojas pa Smilšu ielu. Veicot pārbaudi, konstatēts, ka informācija neapstiprinās.

09.05.

Saņemta informācija, ka Talsos, Rīgas ielā, guļ persona. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka personai nav noteiktas dzīvesvietas. Persona atsakās no medicīniskās palīdzības un atsakās nakšņot patversmē. Persona dodas pie paziņām.

Ziņo, ka Laucienes pagastā uzņēmuma teritorijā nelikumīgi uzstādīta video novērošanas kamera. Ierodoties norādītajā adresē, pašvaldības policijas darbinieki uzņēmuma pārvaldniekam izskaidro, kā rīkoties.

Saņemta informācija, ka Mērsragā, Lielajā ielā, publiskā vietā guļ persona, kura, iespējams, ir alkohola reibumā. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka sniegtā informācija neapstiprinās.

Saņemta informācija, ka Dundagā, Pils ielā, daudzdzīvokļu mājas koplietošanas telpā guļ persona. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka sniegtā informācija apstiprinās. Persona pamodināta, noskaidrota personas identitāte. Pēc pārrunām persona dodas uz savu dzīvesvietu.

10.05.

Saņemta informācija, ka Talsos, Lielgabalu ielā, publiskā vietā, atrodas persona alkohola reibumā. Persona uzvedas neadekvāti. Ierodoties adresē, konstatēts, ka informācija apstiprinās. Veiktas pārrunas ar personu, pēc kurām personai palīdzēts nokļūt dzīvesvietā.

Saņemta informācija, ka Talsos, K. Mīlenbaha ielā, atrodas persona stiprā alkohola reibumā. Ierodoties adresē, konstatēts, ka informācija apstiprinās. Veiktas pārrunas ar personu, pēc kurām personai palīdzēts nokļūt dzīvesvietā.

11.05.

Ziņo, ka Laidzē, Laidzes ezerā, persona makšķerējot atradusi zvejas tīklu. Tīkls izņemts un nogādāts pašvaldības policijā.

Saņemta informācija, ka Talsos, Skolas ielā, starp personām ir izvērsies konflikts. Ierodoties norādītajā adresē, noskaidroti lietas apstākļi, veiktas pārrunas. Starp personām panākts izlīgums.

Saņemta informācija, ka Valdemārpilī, Talsu ielā, publiskā vietā guļ persona, kura ir alkohola reibumā. Ierodoties minētajā adresē, persona aizturēta un nogādāta pašvaldības policijas telpās procesuālo darbību veikšanai.

12.05.

Saņemta informācija, ka Talsos, Krasta ielā, pie Vilkmuižas ezera vairākas nepilngadīgas personas lieto alkoholiskus dzērienus. Veicot pārbaudi norādītajā adresē, aizturētas vairākas nepilngadīgas personas, kuras nogādātas pašvaldības policijas telpās procesuālo darbību veikšanai.

13.05.

Saņemta informācija, ka Talsos, Raiņa ielā, iestādē atrodas persona alkohola reibumā. Ierodoties norādītajā adresē, personai veikts alkohola tests izelpojamā gaisā. Veiktas pārrunas ar personu.

Saņemta informācija, ka Talsos, Baznīcas ielā, persona, kura ieradusies no cita novada ekskursijā, iespējams, ir apmaldījusies. Veikta patrulēšana pilsētā. Persona atrasta un nogādāta pie kolēģiem.

Saņemta informācija, ka Talsos, Jaunajā ielā, daudzdzīvokļu mājas pagalmā transportlīdzeklis traucē piekļuvi pie šķiroto atkritumu konteineriem. Ierodoties minētajā adresē, noskaidrots transportlīdzekļa īpašnieks. Ar personu veiktas pārrunas, izteikts mutisks aizrādījums. Persona pārvieto transportlīdzekli.

Saņemta informācija, ka Talsos, Rīgas ielā, atrodas persona, kura ir stiprā alkohola reibumā. Persona nespēj patstāvīgi pārvietoties. Ierodoties minētajā adresē, konstatēts, ka informācija apstiprinās. Noskaidrota personas identitāte, veiktas pārrunas un persona nogādāta dzīvesvietā.

Saņemta informācija, ka Talsos, V. Ruģēna ielā, transportlīdzeklis traucē sabiedriskā transportlīdzekļa kustību. Ierodoties minētajā adresē, konstatēts, ka sniegtā informācija apstiprinās. Sastādīts lēmums par soda piemērošanu par apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu pārkāpumu.

14.05.

Ziņo, ka Talsos, Ūdens ielā, guļ persona, kura ir alkohola reibumā. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka sniegtā informācija apstiprinās. Persona pamodināta, noskaidrota personas identitāte, veiktas pārrunas, pēc kurām personai palīdzēts nokļūt dzīvesvietā.

Saņemta informācija, Talsos, Laidzes ielā, persona vardarbīgi izturas pret bērnu. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka sniegtā informācija neapstiprinās.

Veicot patrulēšanu Talsos, Laidzes ielā, konstatēts, ka persona, kura ir alkohola reibumā, pārvietojas ar grūtībām. Ar personu veiktas pārrunas, pēc kurām personai palīdzēts nokļūt dzīvesvietā.

15.05.

Saņemta informācija, ka Talsos, 1. maija ielā, daudzdzīvokļu mājā, dzīvoklī, tiek trokšņots.  Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka sniegtā informācija neapstiprinās.

Saņemta informācija, ka Talsos, Dārza ielā, publiskā vietā, sabojātas kāpnes, kuras ved uz pilsētas laukumu. Ierodoties adresē, veikta vietas apskate, sastādīts apskates protokols, veikta fotofiksācija.

Ziņo par personu, kura Talsos, A. Pumpura ielā, publiskā vietā, atrodoties alkohola reibuma stāvoklī, nespēj patstāvīgi pārvietoties. Ierodoties adresē, ar personu veiktas pārrunas. Pēc pārrunām persona nogādāta dzīvesvietā.

Saņemta informācija, ka Talsos, A. Pumpura ielā, atkritumu konteineru stāvlaukumā atvesti maisos būvgruži. Ierodoties adresē, konstatēts, ka informācija apstiprinās. Veikta fotofiksācija, sastādīts apskates protokols. Par minēto faktu uzsākta pārbaude.

16.05.

Veicot patrulēšanu Mundigciemā, pie daudzdzīvokļu mājas pamanīta guļoša persona. Veicot pārbaudi, konstatēts, ka persona ir stiprā alkohola reibumā. Persona sūdzas par sāpēm sirds apvidū. Izsaukta Neatliekamā medicīniskā palīdzība. Persona hospitalizēta.

Saņemta informācija, ka Ģibuļu pagastā, autobusu pieturvietā, guļ persona, kura, iespējams, ir alkohola reibumā. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka sniegtā informācija neapstiprinās.

Ziņo, ka Talsos, 1. Maija ielā, daudzdzīvokļu mājā nakts laikā tiek atskaņota skaļa mūzika, iespējams, tiek  lietoti alkoholiski dzērieni, un dzīvoklī atrodoties mazi bērni. Ierodoties adresē, konstatēts, ka sniegtā informācija neapstiprinās.

17.05.

Saņemta informācija, ka Sabilē, Ventspils ielā, notiek dedzināšanas darbi, kuru rezultātā rodas liels sadūmojums. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka sniegtā informācija apstiprinās. Noskaidrota vainīgā persona. Ugunskurs tiek nodzēsts, ar personu veiktas pārrunas. Izteikts mutisks aizrādījums.

Ziņo, ka Talsos pa 1. maija ielu pārvietojas divas nepilngadīgas personas, kuras ir acīmredzamā alkohola reibumā stāvoklī. Izbraucot uz norādīto adresi, aizturētas nepilngadīgās personas un nogādātas pašvaldības policijas telpās, procesuālo darbību veikšanai.

Veicot patrulēšanu Mērsragā, Dzintaru ielā, aizturēta agresīva persona, kura traucē pašvaldības policijas darbiniekiem veikt darba pienākumus. Persona nogādāta Valsts policijā Talsu iecirknī, procesuālo darbību veikšanai.

Saņemta informācija, ka Laucienes pagastā, privātīpašumā, nepiederoša persona demontējot transportlīdzekli, atstājusi dažāda veida autosalona detaļas. Ierodoties norādītajā adresē, no īpašuma valdītāja pieņemts iesniegums, sastādīts apskates vietas protokols.

Saņemta informācija, ka Laidzē, daudzdzīvokļu mājā nakts laikā notiek trokšņošana, iespējams, personai tiek darīts pāri. Ziņo, ka minētajā dzīvoklī ir mazgadīgs bērns. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka sniegtā informācija apstiprinās. Noskaidroti lietas apstākļi, pieņemts lēmums personu ar mazgadīgo bērnu nogādāt Krīžu centrā.

Saņemta informācija, ka Valdemārpilī, sieviešu un bērnu krīžu centrā, persona uzvedas agresīvi, ir stiprā alkohola reibumā. Ierodoties minētajā adresē, konstatēts, ka sniegtā informācija apstiprinās. Izsaukts Neatliekamās Medicīniskās palīdzības dienests. Pēc medicīniskās apskates, persona nogādāta pašvaldības policijas telpās procesuālo darbību veikšanai.

18.05.

Saņemta informācija, ka Talsos, daudzdzīvokļu mājas balkonā tiek turēts suns, kurš nemitīgi smilkst. Ierodoties adresē, konstatēts, ka sniegtā informācija apstiprinās. Noskaidrots dzīvnieka īpašnieks un veiktas pārrunas. Personai izteikts mutisks aizrādījums.

Saņemta informācija, ka Rojā, Ostas ielā, persona, veicot darba pienākumus, ir alkohola reibumā un ar savu klātbūtni traucē iestādes darbu. Ierodoties minētajā adresē, noskaidroti lietas apstākļi. Tiek pieņemts iesniegums no uzņēmuma vadītāja. Tiks lemts par administratīvā procesa uzsākšanu.

Ziņo, ka Zvirgzdos uz ceļa braucamās daļas guļ nobraukts savvaļas dzīvnieks. Informācija nodota atbildīgajam dienestam.

Saņemta informācija, ka Lībagos privātīpašumā ienākusi sveša persona, kura ir stiprā alkohola reibumā un nevēlās doties prom. Ierodoties adresē, noskaidrota personas identitāte. Persona nogādāta pašvaldības policijas telpās procesuālo darbību veikšanai.

19.05.

Saņemta informācija, ka Talsos, Lielajā ielā, pie tirdzniecības vietām persona, kura ir alkohola reibumā, ubago. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka sniegtā informācija apstiprinās. Noskaidrota personas identitāte, veiktas pārrunas, pēc kurām persona dodas prom.

Saņemta informācija, ka Talsos, Laukmuižas ielā, daudzdzīvokļu mājas pagalmā ilgstoši novietots transportlīdzeklis stāvēšanai. Ierodoties minētajā adresē, transportlīdzekļa īpašniekam sastādīts protokola paziņojums par automašīnas atzīšanu par pamestu.

20.05.

Veicot patrulēšanu Talsos, Jaunatnes ielā, konstatēts, ka transportlīdzekļa vadītājs, kurš ir alkohola reibumā, aizmidzis pie automašīnas stūres. Informācija nodota Valsts policijai.

Saņemta informācija, ka Talsos, pilsētas laukumā, publiskā tualetē ilgstoši atrodas persona, kura apmeklētājiem skaidro, ka tualetē dzīvo. Ierodoties minētajā adresē, ar personu veiktas pārrunas.  Pēc pārrunām persona atstāj publisko telpu.

Saņemta informācija, ka Talsos, Lielajā ielā, daudzdzīvokļu mājas koplietošanas telpā guļ persona. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka sniegtā informācija apstiprinās. Persona pamodināta, noskaidrota personas identitāte. Pēc pārrunām persona dodas uz savu dzīvesvietu.

Saņemta informācija, ka Talsos, K. Valdemāra ielā, publiskā vietā guļ persona, kura ir alkohola reibumā. Ierodoties minētajā adresē, persona aizturēta un nogādāta pašvaldības policijas telpās procesuālo darbību veikšanai.

Saņemta informācija, ka Mundigciemā pludmalē vairākas nepilngadīgas personas huligāniski uzvedas. Ierodoties norādītajā adresē, sastaptas nepilngadīgas personas. Ar personām veiktas audzinoša rakstura pārrunas.

Saņemta informācija, ka Talsos, Darba ielā, pretī daudzdzīvokļu mājai blakus ceļa braucamai daļai sēž persona, kura, iespējams, ir alkohola reibumā un nespēj patstāvīgi pārvietoties. Ierodoties adresē, konstatēts, ka sniegtā informācija neapstiprinās.

21.05.  

Saņemta informācija, ka Talsos, Lielajā ielā, nakts laikā tiek atskaņota skaļa mūzika. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka sniegtā informācija neapstiprinās.

Saņemta informācija, ka Talsos, K. Valdemāra ielā, publiskā vietā guļ persona. Ierodoties adresē, konstatēts, ka informācija apstiprinās. Noskaidrota personas identitāte, veiktas pārrunas, pēc kurām personai palīdzēts nokļūt norādītajā dzīvesvietā.

Saņemta informācija, ka Laidzes pagastā, Stūrīšos, ilgāku laiku posmu gan dienā, gan naktī, ir atvērtas baznīcas durvis. Informācija nodota pārvaldes vadītājam.

Saņemta informācija, ka Talsos, K. Valdemāra ielā, starp personām ir sadzīvisks konflikts. Ierodoties norādītajā adresē, ar konfliktā iesaistītām personām veiktas pārrunas. Panākts savstarpējs izlīgums.

Ziņo, ka Abavas pagastā, pie Būku bērzu kapiem, piebraukusi automašīna, no kuras tiek atskaņota skaļa mūzika, kā arī viens no automašīnas pasažieriem sācis zvanīt kapu zvanu. Ierodoties norādītajā adresē, sastaptas personas. Noskaidrotas personu identitātes un veiktas pārrunas. Izteikti mutiski aizrādījumi.

22.05.

Saņemta informācija, ka Talsos, Raiņa ielā, publiskā vietā atrodas persona stiprā alkohola reibuma stāvoklī. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka sniegtā informācija neapstiprinās.

Ziņo, ka Rojā pludmalē veiktas huligāniskas darbības, kā rezultātā tualetei izsistas divas logu rūtis, sabojāts inventārs. Ierodoties norādītajā adresē, veikta fotofiksācija un sastādīts apskates vietas protokols.

23.05.

Saņemta informācija, ka Talsos, Raiņa ielā, atrodas persona, kura,, iespējams ir stiprā alkohola reibumā. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka sniegtā informācija neapstiprinās.

Saņemta informācija, ka Valdemārpilī, Talsu ielā, atrodas persona, kura, iespējams, ir alkohola reibumā. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka sniegtā informācija apstiprinās. Persona nespēj patstāvīgi pārvietoties. Persona nogādāta pašvaldības policijas telpās procesuālo darbību veikšanai.

Saņemta informācija, ka Dundagā, Bānīšu ielā, atrodas persona, kura, iespējams, ir alkohola reibumā. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka sniegtā informācija apstiprinās. Ar personu veiktas pārrunas, pēc kurām personai palīdzēts nokļūt dzīvesvietā.

Saņemta informācija, ka Talsos, Ezera ielā, atrodas nepilngadīgas personas. Viena persona izrāda agresivitāti pret citiem jauniešiem. Iespējams, nepilngadīgā persona ir alkohola reibumā. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka sniegtā informācija apstiprinās. Nepilngadīgā persona nogādāta pašvaldības policijas telpās procesuālo darbību veikšanai.

24.05.

Saņemta informācija, ka Laidzē daudzdzīvokļu mājā notiek vardarbība ģimenē. Ziņo, ka minētajā dzīvoklī ir mazgadīgs bērns. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka sniegtā informācija apstiprinās. Noskaidroti lietas apstākļi, pieņemts lēmums mazgadīgo bērnu izņemt no ģimenes un nogādāt drošā vidē Krīžu centrā.

26.05.

Saņemta informācija, ka Rudē blakus ceļa braucamai daļai guļ persona, kura, iespējams, ir alkohola reibumā. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka sniegtā informācija apstiprinās. Persona nespēj patstāvīgi pārvietoties, nespēj atbildēt uz uzdotajiem jautājumiem. Pieņemts lēmums personu nogādāt pašvaldības policijas telpās procesuālo darbību veikšanai.

Saņemta informācija, ka Talsos, Kalēju ielā, publiskā vietā guļ persona, kura, iespējams, ir alkohola reibumā. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka sniegtā informācija apstiprinās. Izsaukts Neatliekamās palīdzības dienests. Pēc medicīniskām pārbaudēm personai palīdzēts nokļūt dzīvesvietā.

27.05.

Ziņo, ka Talsos, Jaunajā ielā, persona lūdz palīdzību nokļūt atpakaļ dzīvesvietā Rīgā. Ierodoties norādītajā adresē, veiktas pārrunas ar personu, noskaidroti lietas apstākļi. Persona nogādāta Aprūpes centrā, kur arī dzīvo. Persona nodota pansionāta darbinieku aprūpē.

Saņemta informācija, ka Talsos, Stendes ielā, Talsu slimnīcas uzņemšanas nodaļā ieradusies persona, kura ir stiprā alkohola reibumā un vēlās, lai ārsti veic medicīniskas manipulācijas, attīra organismu no alkohola. Ārsti atteikuši veikt procedūru un persona atsakās atstāt slimnīcas uzņemšanas telpas. Ierodoties minētajā adresē, veiktas pārrunas ar personu. Izskaidrots, ka šāda veida manipulācijas veic citās ārstniecības iestādēs. Pēc pārrunām persona dodas uz savu dzīvesvietu.

Saņemta informācija, ka Talsos, Dundagas ielā, publiskā vietā atrodas persona, kura, iespējams, ir stiprā alkohola reibumā. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka sniegtā informācija neapstiprinās.

28.05.

Saņemta informācija, ka Talsos, Kārļa Mīlenbaha ielā, publiskā vietā guļ persona, kura, iespējams, ir alkohola reibumā. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka personai ir acīmredzama galvas trauma. Izsaukts Neatliekamās palīdzības dienests. Pēc medicīniskām pārbaudēm persona hospitalizēta.

29.05.

Saņemta informācija, ka Talsos, Dundagas ielā, atrodas persona, kura, iespējams, ir alkohola reibumā. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka sniegtā informācija apstiprinās. Ar personu veiktas pārrunas, pēc kurām personai palīdzēts nokļūt dzīvesvietā.

Ziņo, ka Abavas pagastā pie upes netālu no Veģiem pieklīdis svešs suns. Informācija nodota atbildīgajam dienestam.

Saņemta informācija, ka Talsos, Kalna ielā, atrodas persona, kura, iespējams, ir alkohola reibumā. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka sniegtā informācija apstiprinās. Ar personu veiktas pārrunas.

Saņemta informācija, ka Laucienē netālu no vietas apzīmējuma zīmes blakus ceļa braucamai daļai atrodas persona, kura, iespējams, ir alkohola reibumā. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka sniegtā informācija apstiprinās. Noskaidrota personas identitāte, veiktas pārrunas.

Saņemta informācija, ka Talsos, Ezera ielā, autobusu pieturā guļ persona, kura, iespējams, ir alkohola reibumā. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka sniegtā informācija apstiprinās. Persona nespēj patstāvīgi pārvietoties. Pieņemts lēmums personu nogādāt pašvaldības policijas telpās procesuālo darbību veikšanai.

Ziņo, ka Talsos, Darba ielā, nepilngadīgai personai divas citas nepilngadīgas personas atņēmušas mobilo telefonu. Izskaidrots, ka par minēto faktu jāziņo Valsts policijai.

30.05.

Saņemta informācija, ka Talsos, Dundagas ielā, publiskā vietā guļ persona. Ierodoties norādītajā adresē, persona pamodināta, noskaidrota personas identitāte un veiktas pārrunas. Personai palīdzēts nokļūt dzīvesvietā. Izteikts mutisks aizrādījums.

Saņemta informācija, ka Stendē, Nākotnes ielā, pie daudzdzīvokļu mājas personai ar suni uzbrucis svešs suns, kurš atradies publiskā vietā bez saimnieka klātbūtnes. Ierodoties norādītajā adresē, no cietušās personas pieņemts iesniegums, kā arī noskaidrots vainīgā mājdzīvnieka īpašnieks. Uzsākts administratīvā pārkāpuma process.

Saņemta informācija, ka Talsos, Dundagas ielā, publiskā vietā atrodas persona stiprā alkohola reibumā. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka personai ir nepieciešama medicīniskā palīdzība. Izsaukts Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, persona hospitalizēta.

31.05.

Saņemta informācija, ka Talsos, Kārļa Mīlenbaha ielā, publiskā vietā atrodas divas personas, kuras ir alkohola reibumā un uzvedas izaicinoši. Ierodoties norādītajā adresē, noskaidrotas personu identitātes, veiktas pārrunas. Pēc pārrunām personas dodas uz savām dzīvesvietām.

Ziņo, ka Lībagu pagastā daudzdzīvokļu mājā koplietošanas kāpņu telpā atrodas persona alkohola reibuma stāvoklī. Ierodoties norādītajā adresē, noskaidrota personas identitāte, veiktas pārrunas un persona nogādāta dzīvesvietā, blakus esošajā daudzdzīvokļu mājā.

25.04.

Ziņo, ka Talsos, Lielajā ielā, pie tirdzniecības centra no malkas šķūnīšiem vairākas personas vēlas nozagt velosipēdus. Apsekota minētā adrese, nepiederošas personas netika sastaptas. Veikta patrulēšana pilsētas teritorijā.

26.04.

Saņemta informācija, ka Mērsraga pagastā, Upesgrīvā, divas personas regulāri piesārņo ar atkritumiem apkārtējo vidi. Ierodoties norādītajā adresē, minētās personas nav sastaptas. Veiktas pārrunas ar tuvumā esošo īpašumu saimniekiem, izskaidrots, kā rīkoties, ja tiek konstatēti pārkāpumi.

Saņemta informācija, ka Talsos, Dundagas ielā, daudzdzīvokļu mājas koplietošanas kāpņu telpā guļ persona. Ierodoties norādītajā adresē, persona pamodināta, noskaidrota personas identitāte. Ar personu veiktas pārrunas, pēc kurām tā nogādāta dzīvesvietā.

Ziņo, ka Talsos, Gaismas ielā, pie Vilkmuižas ezera atrodas vairāki jaunieši, kuri iespējams ir alkohola reibumā. Veikta patrulēšana Vilkmuižas ezera apkārtnē. Aizdomīgas personas netika sastaptas.

27.04.

Saņemta informācija, ka izglītības iestādē Ģibuļu pagastā, Pastendē, izvērsies konflikts starp divām nepilngadīgām personām. Ierodoties izglītības iestādē, skolas sociālā pedagoga klātbūtnē veiktas pārrunas ar konfliktā iesaistītām personām un to vecākiem. Konflikts atrisināts. Izskaidroti skolas iekšējās kārtības noteikumi.

Ziņo par beigtu savvaļas dzīvnieku Talsos, Celtnieku ielā. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka informācija apstiprinās. Dzīvnieks nodots atbildīgajam dienestam.

28.04.

Saņemta informācija, ka Talsos, A. Pumpura ielā, daudzdzīvokļu mājas koplietošanas kāpņu telpā atrodas persona alkohola reibumā. Ierodoties norādītajā adresē, noskaidrota personas identitāte. Ar personu veiktas pārrunas, pēc kurām palūgts atstāt koplietošanas kāpņu telpu.

Saņemta informācija, ka Talsos, Jaunajā ielā, novietots stāvēšanai transportlīdzeklis, kurš traucē iebraukt īpašumā. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka informācija apstiprinās. Notikuma vietā veiktas pārrunas ar automašīnas vadītāju. Transportlīdzeklis tiek pārvietots.

29.04.

Veicot patrulēšanu, konstatēts, ka Stendē, Brīvības ielā, publiskā vietā personai ir nepieciešama medicīniskā palīdzība. Izsaukts Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, persona hospitalizēta.

Ziņo par ceļu satiksmes negadījumu Valdgales pagastā, ceļa posmā Gambija-Lielsalas. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka informācija apstiprinās. Par ceļu satiksmes negadījumu informēta Valsts policija.

Saņemta informācija, ka Talsos, Dundagas ielā, daudzdzīvokļu māju pagalmā atrodas persona, kura ir stiprā alkohola reibumā un nespēj patstāvīgi pārvietoties. Ierodoties minētajā adresē, konstatēts, ka sniegtā informācija apstiprinās. Noskaidrota personas identitāte, veiktas pārrunas, pēc kurām personai palīdzēts nokļūt dzīvesvietā.

Ziņo, ka Talsos, Kareivju ielā, automašīnu stāvlaukumā nakts laikā no vairākām automašīnām tiek atskaņota skaļa mūzika. Ierodoties adresē, veiktas pārrunas ar jauniešiem par skaļas mūzikas atskaņošanu. Pēc pārrunām mūzika tiek izslēgta, jaunieši ar automašīnām dodas prom.

30.04

Saņemta informācija, ka Talsos, A. Pumpura ielā, daudzdzīvokļu mājas pagalmā guļ persona, kura ir alkohola reibumā. Ierodoties norādītajā adresē, persona pamodināta, noskaidrota personas identitāte. Persona nogādāta pašvaldības policijā procesuālo darbību veikšanai.

Saņemta informācija, ka Mērsragā, Lielajā ielā, publiskā vietā ielas malā guļ persona, kura, iespējams, ir alkohola reibumā. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka sniegtā informācija neapstiprinās.

Veicot patrulēšanu Talsos, Saules ielā, aizturētas vairākas nepilngadīgas personas, kuras ir alkohola reibuma stāvoklī. Nepilngadīgās personas nogādātas pašvaldības policijas telpās procesuālo darbību veikšanai. Pēc procesuālo darbību veikšanas nepilngadīgās personas nogādātas dzīvesvietā.

01.03.

Saņemta informācija, ka Talsos, Darba ielā, daudzdzīvokļu mājā persona koplietošanas kāpņu telpā uzvedas neadekvāti, apdraud mājas iedzīvotāju drošību. Ierodoties norādītajā adresē noskaidroti lietas apstākļi. Par personu ziņots atbildīgajiem dienestiem.

02.03.

Saņemta informācija, ka Laidzes pagastā, Zvirgzdos, daudzdzīvokļu mājā tiek trokšņots, iespējams, tiek lietots alkohols, dzīvoklī atrodas nepilngadīgas personas. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka dzīvoklī tiek trokšņots. Dzīvokļa īpašnieks pašvaldības policijas darbiniekiem durvis neatvēra. Uzsākts administratīvā pārkāpuma process.

Saņemta informācija, ka Talsos, V. Ruģēna ielā, novietotas automašīnas stāvēšanai, pārkāpjot Ceļu satiksmes noteikumus. Sastādīti lēmumi par soda piemērošanu par apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu pārkāpumu.

Saņemta informācija, ka Talsos, Brīvības ielā, pie izglītības iestādes pa ceļa braucamo daļu skraida skolas audzēkņi, kuri apdraud savu drošību un traucē transportlīdzekļu satiksmi. Veikta patrulēšana. Pārkāpumi netika konstatēti.

Saņemta informācija, ka Mērsragā, Rožu ielā, nozāģēti koki ārpus meža zemes. Ierodoties norādītajā adresē, tiek noskaidroti lietas apstākļi, informācija nodota pārvaldes vadītājam.

Saņemta informācija, ka Dundagas pagastā, Mazalakstē, personai izvērsies konflikts ar citām personām. Ierodoties norādītajā adresē, noskaidroti lietas apstākļi, viena persona nogādāta pašvaldības policijā  procesuālo darbību veikšanai.

03.03.

Saņemta informācija, ka Talsos, Jaunatnes ielā, Sauleskalna estrādē notiek pasākums, kur tiek atskaņota skaļa mūzika. Ierodoties norādītā adresē, konstatēts, ka sniegtā informācija apstiprinās. Sauleskalna estrādē atrodas vairākas personas, kuras atskaņo mūziku mobilajos tālruņos. Ar personām veiktas pārrunas.

Patrulēšanas laikā Talsu pilsētā, konstatēts, ka vairākas nepilngadīgas personas lieto alkoholiskus dzērienus. Viena persona aizturēta un nogādāta pašvaldības policijas telpās procesuālo darbību veikšanai.

04.03.

Saņemta informācija, ka Talsos, Darba ielā, novietota automašīna stāvēšanai, pārkāpjot Ceļu satiksmes noteikumus. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka sniegtā informācija neapstiprinās.

Saņemta informācija, ka Dundagas pagastā, Plintiņos, nakts laikā un no rīta novēroti divi bezpilota lidaparāti. Informācija pieņemta zināšanai un nodota zināšanai Valsts policijai.

Saņemta informācija, ka Talsos, Priežu ielā, novietota automašīna ilgstošai stāvēšanai. Ierodoties norādītajā adresē, pārkāpumi netika konstatēti.

05.03.

Saņemta informācija, ka Talsos, Krišjāņa Valdemāra ielā, daudzdzīvokļu  mājā, notiek konflikts starp divām personām. Ierodoties norādītajā adresē, noskaidroti lietas apstākļi, veiktas pārrunas ar konfliktā iesaistītām personām. Konflikts tiek pārtraukts.

Saņemta informācija, ka Talsos, Darba ielā, daudzdzīvokļu mājas koplietošanas kāpņutelpā uz sienas ar krāsu uzzīmēti dažādi simboli. Ierodoties norādītajā adresē, veikta fotofiksācija, tiek skaidrotas iespējamās vainīgās personas. Veikta patrulēšana daudzdzīvokļu mājas pagalmos.

06.03.

Saņemta informācija, ka Talsos, Darba ielā, daudzdzīvokļu mājas koplietošanas kāpņu telpā guļ persona. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka informācija apstiprinās. Persona pamodināta, noskaidrota personas identitāte un dzīvesvieta. Persona pavadīta līdz savai dzīvesvietai.

Saņemta informācija, ka Talsos, Dundagas ielā, gājēju tunelī jaunieši bieži lieto alkoholiskus dzērienus. Ierodoties norādītajā adresē, pārkāpumi netika konstatēti. Minētajā adresē tiek veiktas regulāras apsekošanas.

Ziņo, ka Talsos, Zvaigžņu ielā, sabiedriskā vietā personas lieto alkoholiskus dzērienus. Uz noradīto adresi izbrauc Valsts policijas darbinieki.

Ziņo, ka Dundagā, Pils parkā, vairākas dienas klaiņo suns bez saimnieka klātbūtnes. Informācija nodota atbildīgajam dienestam.

Saņemta informācija, ka Rojā, Selgas ielā, publiskā vietā atrodas persona stiprā alkohola reibumā. Persona nav spējīga patstāvīgi pārvietoties. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka sniegtā informācija apstiprinās. Persona cenšas patstāvīgi pārvietoties. Noskaidrota personas identitāte, veiktas pārrunas un persona nogādāta dzīvesvietā.

Saņemta informācija, ka Strazdes pagastā, savā dzīvesvietā atrodas persona, kura ir agresīva. Persona ar savu rīcību apdraud citus ģimenes locekļus. Ierodoties norādītajā adresē, noskaidroti lietas apstākļi. Persona aizturēta un nogādāta pašvaldības policijas telpās procesuālo darbību veikšanai.

07.02.

Saņemta informācija, ka Laidzes pagastā daudzdzīvokļu mājā tiek traucēts apkārtējo kaimiņu miers. Dzīvoklī tiek atskaņota skaļa mūzika, uz balkona tiek smēķēts un lietoti alkoholiski dzērieni. Uzsākts administratīvā pārkāpuma process.

Saņemta informācija, ka Pastendē, Loka ielā, pazudis melnas krāsas suns ar oranžas krāsas kakla siksniņu. Informācija pieņemta zināšanai un nodota atbildīgajam dienestam.

08.02.

Saņemta informācija, ka Talsos, Jaunā ielā, publiskā vietā vairākas personas lieto alkoholiskus dzērienus. Ierodoties norādītajā adresē, alkohola lietošana netika konstatēta. Ar personām veiktas pārrunas. Personām palūgts doties prom.

Ziņo par personu, kura nav atgriezusies dzīvesvietā Talsos, Dundagas ielā. Informācija nodota Valsts policijai un veikta patrulēšana pilsētā.

Ziņo, ka Talsos, Krišjāņa Valdemāra un Dundagas ielas krustojumā pie Karotīšu ceha uz ceļa braucamās daļas izveidojušās lielas bedres, kuras ir bīstamas satiksmei. Lūdz uzlikt kādu norobežojumu. Informācija nodota atbildīgajam dienestam.

Ziņo, ka Stendē, Brīvības ielā, uz pašvaldības reklāmas stenda izvietotas, iespējams, neatbilstoša satura reklāmas. Veikta pārbaude, sastādīts apskates protokols.

09.02.

Saņemta informācija, ka Talsos, Lielajā ielā, persona ar ieroci šaudās pa ceļa zīmēm. Veikta patrulēšana, konstatēta viena bojāta ceļa zīme. Persona pēc saņemtā apraksta netika manīta. Informācija nodota arī Valsts policijai.

Saņemta informācija, ka Talsos, Dundagas ielā, pie tirdzniecības ēkas persona ubago naudu. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka sniegtā informācija apstiprinās. Ar personu veiktas pārrunas, pēc kurām tā dodas uz savu dzīvesvietu.

10.02.

Saņemta informācija, ka Talsos, Dundagas ielā, pie tirdzniecības ēkas atrodas vairākas personas, kuras lieto alkoholiskus dzērienus. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka sniegtā informācija apstiprinās. Ar personām veiktas pārrunas, pēc kurām tās izklīst.

11.02.

Saņemta informācija, ka Talsos, Darba ielā, daudzdzīvokļu mājas pagalmā atstāta automašīna ilgstošai stāvēšanai. Ierodoties norādītajā adresē, sastādīta brīdinājuma uzlīme par transportlīdzekļa  atzīšanu par ilgstoši atstātu uz ceļa.

Saņemta informācija, ka Talsos, netālu no Vilkmuižas ezera atrodas persona, kura nespēj patstāvīgi pārvietoties un neorientējas apkārtējā vidē. Ierodoties norādītajā adresē, noskaidrota personas identitāte un persona nogādāta dzīvesvietā.

Saņemta informācija, ka Talsos, Dundagas ielā, publiskā telpā divas personas uzvedas agresīvi. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka personas ir devušās prom.

12.02.

Saņemta informācija, ka Laucienes pagastā, privātīpašuma teritorijā pļavā drāšu pinumā sapinies suns. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka sniegtā informācija apstiprinās. Veikta iedzīvotāju aptauja, bet suņa īpašnieks netika noskaidrots. Dzīvnieks nogādāts dzīvnieku patversmē.

Saņemta informācija, ka Talsos, 1905. gada ielā, zālājā nokritusi persona, kura ir alkohola reibumā. Ierodoties norādītajā adresē, noskaidrota personas identitāte un persona nogādāta dzīvesvietā.

Saņemta informācija, ka Talsos, Darba ielā, daudzdzīvokļu mājas koplietošanas kāpņu telpā atrodas divas personas ar grieztām brūcēm. Ierodoties norādītajā adresē, noskaidrotas personu identitātes un lietas apstākļi. Personas nodotas Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieku aprūpē. Darbu turpina Valsts policijas darbinieki.

13.02.

Ziņo, ka Talsos, Rūpniecības ielā, agresīvā stilā brauc transportlīdzeklis. Veikta patrulēšana Rūpniecības ielā un tās apkārtnē. Aprakstam līdzīgais transportlīdzeklis netiek manīts.

21.02.

Saņemta informācija, ka Sabilē, Rīgas ielā, daudzdzīvokļu mājā izveidojies konflikts par naktsmiera traucēšanu. Ierodoties norādītajā adresē, veiktas pārrunas ar konfliktā iesaistītām personām. Noskaidroti lietas apstākļi. Panākts sasvstarpējs izlīgums.

Saņemta informācija, ka Talsos uz Vilkmuižas ezera ledus atrodas nepilngadīgas personas. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka informācija apstiprinās. Nepilngadīgās personas nogādātas dzīvesvietā un veiktas pārrunas ar vecākiem.

Saņemta informācija, ka Talsos, Celtnieku ielā, stāvvietā novietotas automašīnas stāvēšanai, pārkāpjot Ceļu satiksmes noteikumus. Ierodoties norādītajā adresē, veiktas pārrunas ar transportlīdzekļu īpašniekiem. Automašīnas tiek pārvietotas.

Saņemta informācija, ka Virbu pagastā pa sākumskolas teritoriju klaiņo suns. Informācija nodota atbildīgajam dienestam.

22.02.

Veicot patrulēšanu konstatēts, ka Valdemārpilī uz Sasmakas ezera atrodas divi zemledus makšķernieki. Personām palūgts atstāt ūdens tilpni un doties krastā. Ar personām veiktas pārrunas. Izteikti mutiski aizrādījumi.

Ziņo, ka Talsos, Strazdu un Ābeļu ielu apkārtnē jau vairākas dienas brīvā vaļā klaiņo liela auguma vācu aitu sugas suns. Informācija nodota atbildīgajam dienestam.

23.02.

Saņemta informācija, ka Ārlavas pagastā, privātīpašumā, zemē guļot persona. Informācija nodota Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam.

Saņemta informācija, ka Talsos, Dundagas ielā, pie tirdzniecības ēkas atrodas persona, kura uzvedas agresīvi un traucē veikala apmeklētājiem. Ierodoties norādītā adresē, konstatēts, ka sniegtā informācija apstiprinās. Noskaidrota personas identitāte, veiktas pārrunas, pēc kurām persona nogādāta dzīvesvietā.

Saņemta informācija, ka Talsos, Rīgas ielā, daudzdzīvokļu mājā vairākas personas skaļi uzvedas. Ierodoties norādītajā adresē, ar personām veiktas pārrunas. Personām palūgts doties uz savām dzīvesvietām.

24.02.

Saņemta informācija, ka Talsos, Dundagas ielā, daudzdzīvokļu mājas koplietošanas kāpņu telpā guļ persona. Ierodoties norādītājā adresē, konstatēts, ka sniegtā informācija apstiprinās. Persona pamodināta, veiktas pārrunas un palūgts doties uz savu dzīvesvietu.

Saņemta informācija, ka Talsos, Dundagas ielā, daudzdzīvokļu mājas pagalma iebrauktuvē novietotas vairākas automašīnas, kuras traucē pārvietoties citiem transportlīdzekļiem. Ierodoties norādītajā adresē, noskaidroti transportlīdzekļu īpašnieki. Veiktas pārrunas, automašīnas pārvietotas.

25.02.

Saņemta informācija, ka Vandzenē klaiņo suns. Informācija nodota atbildīgajam dienestam.

Saņemta informācija, ka Talsos, Andreja Pumpura ielā, uz soliņa pie daudzdzīvokļu mājas guļ persona. Ierodoties norādītājā adresē, konstatēts, ka sniegtā informācija apstiprinās. Persona pamodināta, noskaidrota personība, veiktas pārrunas. Persona nogādāta dzīvesvietā.

Saņemta informācija, ka Talsos, Dundagas ielā, pie tirdzniecības ēkas atrodas persona, kura uzvedas agresīvi un traucē veikala apmeklētājiem, kā arī ubago. Uz norādīto adresi izbrauc Valsts policijas darbinieki.

Saņemta informācija, ka Talsos, Jaunatnes ielā, vējš nolauzis koku, kas nokritis uz ceļa braucamās daļas. Informācija nodota Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam.

Saņemta informācija, ka Talsos, Lielā ielā, vējš nolauzis koku, kurš nokritis uz ceļa braucamās daļas. Informācija nodota pārvaldes vadītājam un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam.

Saņemta informācija, ka Talsos, Krasta ielā, bojāta apgaismojuma laterna. Informācija nodota atbildīgajam dienestam.

26.02.

Saņemta informācija, ka Jaunpagastā, Kalnu ielā, daudzdzīvokļu mājā vienā no dzīvokļiem notiek skaļa mūzikas atskaņošana, tiek traucēts apkārtējo mājas iedzīvotāju miers. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka sniegtā informācija apstiprinās. Ar dzīvokļa īpašnieku veiktas pārrunas un izteikts mutisks aizrādījums. Trokšņošana tiek pārtraukta.

Saņemta informācija, ka Talsos, Dundagas ielā, sabiedriskā vietā guļ persona. Ierodoties norādītājā adresē, konstatēts, ka sniegtā informācija apstiprinās. Persona pamodināta un nogādāta pašvaldības policijas telpās procesuālo darbību veikšanai.

Saņemta informācija, ka Talsos, Dundagas ielā, publiskā vietā atrodas persona bezsamaņas stāvoklī. Ierodoties norādītājā adresē, konstatēts, ka sniegtā informācija apstiprinās. Pieņemts lēmums izsaukt Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu. Persona hospitalizēta.

Saņemta informācija, ka Talsos, Raiņa ielā, novietota automašīna stāvēšanai, pārkāpjot Ceļu satiksmes noteikumus. Sastādīts lēmums par soda piemērošanu par apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu pārkāpumu.

27.02.

Saņemta informācija, ka Stendē, Raiņa ielā, daudzdzīvokļu mājā vienā no dzīvokļiem notiek skaļa mūzikas atskaņošana, tiek traucēts apkārtējo mājas iedzīvotāju miers. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka sniegtā informācija apstiprinās. Ar dzīvokļa īpašnieku veiktas pārrunas un izteikts mutisks aizrādījums. Mūzikas atskaņošana tiek pārtraukta.

Saņemta informācija, ka Talsos, Rūpniecības ielā, nakts laikā agresīvi tiek braukāts ar automašīnu. Tiek traucēts apkārtējo māju iedzīvotāju naktsmiers. Tiek veiktas patrulēšanas nakts laikā.

28.02.

Saņemta informācija, ka Talsos, Darba ielā, daudzdzīvokļu mājā persona koplietošanas kāpņu telpā uzvedas neadekvāti. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka persona ir iegājusi savā dzīvesvietā. Persona ar pašvaldības policijas darbiniekiem atsakās komunicēt.

Saņemta informācija, ka Talsos, Laidzes ielā, daudzdzīvokļu mājā personas, kuras, iespējams, ir alkohola reibumā, traucē apkārtējo iedzīvotāju mieru, skaļi lamājoties. Ierodoties norādītajā adresē, veiktas pārrunas ar personām, noskaidroti lietas apstākļi. Personas pārtrauca konfliktēt.

Saņemta informācija, ka Talsos, Jaunatnes ielā, gaisā parādās melni, biezi dūmi. Ierodoties norādītajā adresē, noskaidrots, ka tiek dedzināti siena ruļļi. Izsaukts Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests.

Ziņo, ka Talsos, Kalēju ielā, apstādījumos guļ persona. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka persona ir alkohola reibumā. Garāmgājēji atpazīst personu un informē, ka personai ir veselības problēmas. Pieņemts lēmums izsaukt Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu. Persona hospitalizēta.

Saņemta informācija, ka Talsos, Darba ielā, daudzdzīvokļu mājā persona staigā pa koplietošanas kāpņu telpu un klauvē pie dzīvokļu durvīm. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka persona ir devusies prom.

01.01.

Saņemta informācija, ka Talsos, Stendes ielā, publiskā vietā tualetē iegājusi persona, kura aptuveni 30 minūtes nenāk ārā no telpas, nereaģē uz klauvējieniem. Ierodoties norādītajā adresē, atvērtas tualetes durvis un persona pamodināta. Ar personu veiktas pārrunas, pēc kurām tā nogādāta dzīvesvietā.

02.01.

Ziņo, ka Talsos, Laidzes ielā, persona nevēlas, ka viņas dzīvesvietā uzturas persona, kura ir vardarbīga. Ierodoties norādītajā adresē, veiktas pārrunas ar personu, pēc kurām tā dodas prom.

03.01.

Saņemta informācija, ka Valdemārpilī, Ambrakas ielā, persona pieskata mazgadīgus bērnus alkohola reibuma stāvoklī. Ierodoties norādītajā adresē, veikta pārbaude. Pārkāpumi netiek konstatēti.

Saņemta informācija, ka Īves pagastā, privātā teritorijā, netiek baroti un apkopti suņi. Ierodoties norādītajā adresē, veikta pārbaude un pārrunas ar personu, kura ir atbildīga par dzīvniekiem.

Saņemta informācija, ka Talsos, Brīvības ielā, pa daudzdzīvokļu mājas logiem jaunieši met ar sniega pikām. Ierodoties norādītajā adresē, jaunieši netiek manīti. Veikta patrulēšana.

04.01.

Saņemta informācija, ka Talsos, Brīvības ielā, pa daudzdzīvokļu mājas logiem jaunieši met ar sniega pikām. Ierodoties norādītajā adresē, jaunieši tiek pamanīti un aizturēti. Nepilngadīgās personas nogādātas pašvaldības policijas telpās procesuālo darbību veikšanai.

Saņemta informācija, ka Dundagas pagastā ceļa malā guļ persona, kura, iespējams, ir alkohola reibumā. Ierodoties norādītajā adresē, noskaidrota personas identitāte, veiktas pārrunas.

Saņemta informācija, ka Talsos, A. Pumpura ielā, novietota automašīna stāvēšanai, pārkāpjot Ceļu satiksmes noteikumus. Sastādīts lēmums par soda piemērošanu par apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu pārkāpumu.

Saņemta informācija, ka Talsos, Dundagas ielā, atrodas persona stiprā alkohola reibuma stāvoklī, kuru nepieciešams nogādāt dzīvesvietā. Ierodoties norādītajā adresē, noskaidroti lietas apstākļi. Pieņemts lēmums personu nogādāt dzīvesvietā.

05.01.

Saņemta informācija, ka Ārlavas pagastā izcēlies ģimenes konflikts. Ierodoties norādītajā adresē, ar konfliktā iesaistītām personām veiktas pārrunas. Panākta konflikta pārtraukšana.

Saņemta informācija, ka Talsos, Raiņa ielā, daudzdzīvokļu mājas pagalmā atstāta automašīna ilgstošai stāvēšanai. Ierodoties norādītajā adresē, noskaidrots, ka transportlīdzeklis tuvākajā laikā tiks transportēts uz autoservisu.

Saņemta informācija, ka Valdgales pagastā īpašumā atrodas novājināts suns. Saimnieki par dzīvnieku nerūpējās. Uz norādīto adresi izbraukts kopā ar Pārtikas un Veterinārā dienesta darbinieku. Pārkāpumi netika konstatēti.

Saņemta informācija, ka Lībagu pagastā, ceļa posmā Stende-Veģi, pār ceļa braucamo daļu pārsvēries liela izmēra koks. Informācija nodota atbildīgajam dienestam.

06.01.

Ziņo, ka Talsos, A. Lerha-Puškaiša ielā, daudzdzīvokļu mājas pagalmā bieži pulcējās jaunieši. Lūdz, lai veicot patrulēšanu Talsu pilsētā, tiktu apsekota minētā adrese.

Ziņo, ka Rojā, Kļavu un Priežu ielā, klaiņo liela izmēra suns, kurš klaiņo pa svešiem īpašumiem. Ierodoties norādītajā adresē, noskaidrots dzīvnieka īpašnieks. Suns atrodas savā īpašumā pie ķēdes. Dzīvnieka saimniekam izteikts mutisks aizrādījums.

Saņemta informācija, ka Talsos, Celtnieku ielā, daudzdzīvokļu mājā tiek atskaņota skaļa mūzika, kas traucē naktsmieru. Ierodoties norādītajā adresē, veiktas pārrunas ar dzīvokļa saimnieku, izteikts mutisks aizrādījums. Mūzika tiek izslēgta.

07.01.

Saņemta informācija, ka Talsos, Dundagas ielā, publiskā vietā atrodas persona stiprā alkohola reibuma stāvoklī. Ierodoties norādītajā adresē, persona aizturēta un nogādāta Talsu novada pašvaldības policijas telpās procesuālo darbību veikšanai.

Saņemta informācija, ka Talsos, Bētiņu ielā, pieklīdis suns. Līdz dzīvnieka nogādāšanai patversmē pieteicās suņa saimnieks, kurš uzrādot dzīvnieka dokumentus, suni aizveda uz mājām.

08.01.

Saņemta informācija, ka Laidzes pagastā klaiņo suns bez saimnieka klātbūtnes. Informācija nodota atbildīgajam dienestam.

Ziņo, ka Dundagā, Pāces ielā, pie personas atnākušas ciemos divas paziņas, kuras ir alkohola reibuma stāvoklī un nevēlas doties prom. Ierodoties norādītajā adresē, veiktas pārrunas ar personām. Viena persona nogādāta dzīvesvietā.

Veicot patrulēšanu Laidzes pagastā, konstatēts, ka automašīna nav izvēlējusies pareizu braukšanas ātrumu un noslīdējusi no ceļa braucamās daļas grāvī. Informācija nodota Valsts policijai.

Saņemta informācija, ka Upesgrīvā pie bijušā veikala ēkas guļ persona, kura ir alkohola reibuma stāvoklī. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka persona ir devusies prom. Veikta patrulēšana Upesgrīvā.

09.01.

Ziņo, ka Talsos, Kolkas ielā, kaimiņš sastūmis sniegu ap kaimiņienes automašīnu. Ierodoties norādītajā adresē, noskaidrots, ka starp kaimiņiem ir ilgstošs konflikts. Lai pārtrauktu konfliktu, Talsu novada pašvaldības policijas darbinieki palīdz atbrīvot automašīnu no sniega kupenas.

Saņemta informācija, ka Talsos, 1. Maija ielā, pie daudzdzīvokļu mājas ieejas durvīm atrodas suns, kurš nelaiž iekšā mājas iedzīvotājus. Informācija nodota atbildīgajam dienestam.

Saņemta informācija, ka Talsos, Raiņa ielā, vairākas automašīnas veic agresīvus braukšanas manevrus, kas traucē apkārtējo māju iedzīvotāju naktsmieru. Informācija nodota Valsts policijai.

Saņemta informācija, ka Stendē, Brīvības ielā, notiek ģimenes konflikts. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka informācija neapstiprinās.

10.01.

Saņemta informācija, ka Valdemārpilī, Leišu ielā, pa mazdārziņu teritoriju skraida suns, kurš rada apdraudējumu personai. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka informācija apstiprinās. Noskaidrots dzīvnieka īpašnieks, veiktas pārrunas un izteikts mutisks aizrādījums.

Saņemta informācija, ka Rojas pagastā, autobusu pieturvietā nolikti sadzīves atkritumi, kurus, iespējams, ir nolikuši apkārtējo māju iedzīvotāji. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka sniegtā informācija apstiprinās. Veiktas pārrunas ar apkārtējo māju iedzīvotājiem, bet personu, kura atkritumus novietoja, nav izdevies noskaidrot.

11.01.

Saņemta informācija, ka Talsos, K. Mīlenbaha ielā, no ēkas jumta krīt sniegs, kas apdraud garāmgājējus. Ierodoties norādītajā adresē, veiktas pārrunas ar ēkas īpašnieku, kurš paskaidro, ka turpmāk nepieļaus sniega krišanu no ēkas jumta.

12.01.

Saņemta informācija, ka Talsos, Dundagas ielā, publiskā vietā atrodas persona stiprā alkohola reibuma stāvoklī, kuru nepieciešams nogādāt dzīvesvietā. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka informācija neapstiprinās.

Saņemta informācija, ka Talsos, K. Mīlenbaha ielā, novietota automašīna stāvēšanai, pārkāpjot Ceļu satiksmes noteikumus. Ierodoties norādītajā adresē, noskaidrots, ka transportlīdzeklim ir tehniski bojājumi. Transportlīdzekļa īpašnieks auto pārvieto uz citu vietu.

13.01.

Saņemta informācija, ka Valdgales pagastā pie kādas ēkas klaiņo suns. Informācija nodota atbildīgajam dienestam.

Ziņo, ka Talsos, Jaunajā iela, pie privātīpašuma nakts laikā atrodas svešas personas un, ar bateriju  spīdinot gaismu, to aplūkojot. Ierodoties norādītajā adresē, nepiederošas personas netiek konstatētas. Veikta patrulēšana.

14.01.

Saņemta informācija, ka Talsos, V. Ruģēna ielā, novietotas vairākas automašīnas stāvēšanai, pārkāpjot Ceļu satiksmes noteikumus. Sastādīti Lēmumi par soda piemērošanu par apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu pārkāpumu.

Ziņo, ka Rojā pie Rojas vidusskolas regulāri klaiņo liela auguma suns. Veicot patrulēšanu Rojā, konstatēts, ka informācija neapstiprinās.

Saņemta informācija, ka Dundagas pagastā, Mazlakstē, katru vakaru klaiņo agresīvs suns bez saimnieka klātbūtnes. Noskaidrots dzīvnieka īpašnieks, veiktas pārrunas par dzīvnieku noteikumu turēšanu, izteikts mutisks aizrādījums.

15.01.

Saņemta informācija, ka Dundagas pagastā pa Kaļķu ceļu klaiņo divi agresīvi suņi. Suņi apdraud cilvēkus, ka arī ziņots, kas ir suņu īpašnieks. Ierodoties pie suņu saimnieka dzīvesvietā, konstatēts, ka dzīvnieki atrodas dzīvojamās mājas istabā. Informācija neapstiprinās.

Saņemta informācija, ka Talsos, Dundagas ielā, publiskā vietā atrodas divas personas stiprā alkohola reibuma stāvoklī. Ierodoties norādītajā adresē, personas aizturētas un nogādātas Talsu novada pašvaldības policijas telpās procesuālo darbību veikšanai.

Saņemta informācija, ka Talsos, K. Mīlenbaha ielā, publiskā vietā atrodas persona stiprā alkohola reibumā. Ierodoties norādītajā adresē, noskaidrota personas identitāte, pieņemts lēmums personu nogādāt dzīvesvietā.

Saņemta informācija, ka Talsos, Darba ielā, daudzdzīvokļu mājas koplietošanas kāpņu telpā guļ persona. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka informācija apstiprinās. Ar personu veiktas pārrunas, pēc kurām tā dodas prom.

Saņemta informācija, ka Laucienes pagastā privātīpašumā atrodas pie ķēdes piesiets suns, kurš izskatās izkāmējis. Iespējams, barība un ūdens tiek piegādāta neregulāri. Īpašums izskatās neapdzīvots.  Informācija nodota atbildīgajam dienestam.

Saņemta informācija, ka Talsos, Krasta ielā, ir bojāta apgaismes laterna. Informācija nodota atbildīgajam dienestam.

16.01.

Veikta apsekošana kopā ar sociālā dienesta darbinieku kādā dzīvesvietā Valdemārpilī, Ambrakas ielā.

Saņemta informācija, ka uz Talsu apvedceļa, netālu no pagrieziena uz Mundigciemu, blakus ceļa braucamai daļai atrodas nobraukts dzīvnieks. Izbraucot, konstatēts, ka informācija neapstiprinās.

17.01.

Saņemta informācija, ka Talsos, Dundagas ielā, publiskā vietā persona garāmgājējiem prasa naudu. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka informācija apstiprinās. Noskaidrota personas identitāte, veiktas pārrunas, pēc kurām persona dodas prom.

Ziņo, ka Talsos, V. Ruģēna ielā, vairāki jaunieši grib iekļūt privātīpašumā. Uz notikumu izbrauc Valsts policijas ekipāža.

18.01.

Saņemta informācija, ka Talsos, A. Pumpura ielā, daudzdzīvokļa mājas koplietošanas kāpņu telpā atrodas suns bez saimnieka klātbūtnes. Ierodoties norādītajā adresē, noskaidrots suņa īpašnieks. Veiktas pārrunas un izteikts mutisks aizrādījums.

Saņemta informācija, ka Lībagu pagastā uz Talsu apvedceļa braucamās daļas guļ nobraukts dzīvnieks. Informācija nodota atbildīgajam dienestam.

Saņemta informācija, ka Talsos, Jaunajā ielā publiskā vietā atrodas persona stiprā alkohola reibumā. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka informācija apstiprinās. Persona nogādāta pašvaldības policijas telpās procesuālo darbību veikšanai.

Saņemta informācija, ka Ģibuļu pagastā izveidojies konflikts starp diviem kaimiņiem par servitūta ceļu izmantošanu. Ziņotājam izskaidrots, kā šādā situācijā risināt konfliktu.

Saņemta informācija, ka Talsos, Dundagas ielā, publiskā telpā atrodas persona stiprā alkohola reibumā. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka informācija apstiprinās. Veiktas pārrunas ar personu, kura pēc pārrunām atstāj publiskās telpas.

19.01.

Saņemta informācija, ka Rojā, Selgas ielā, publiskā vietā atrodas suns bez saimnieka klātbūtnes. Informācija nodota atbildīgajam dienestam.

Saņemta informācija, ka Talsos, A. Pumpura ielā, nezināmas personas aprakstījušas privātīpašuma ēkas sienas. Lūdz pašvaldības policiju veikt fakta fiksēšanu.

Saņemta informācija, ka Ģibuļu pagastā privātīpašumam atlauzts logs un jaunbūvē, iespējams, atrodas nepiederošas personas. Izbraukts, veikta jaunbūves apsekošanas, nepiederošas personas netika konstatētas.

20.01.

Saņemta informācija, ka ceļa posmā Upesgrīva-Roja grāvī atrodas transportlīdzeklis. Informācija nodota Valsts policijai.

Saņemta informācija, ka Talsos, Darba ielā, persona izved ārā suni bez pavadas, kā arī dzīvnieka īpašniece nesavāc dzīvnieka ekskrementus. Ierodoties norādītajā adresē, veiktas pārrunas ar dzīvnieka saimnieku. Izteikts mutisks aizrādījums.

Saņemta informācija, ka Kolkas pagastā notiek nelikumīga koku ciršana. Ierodoties norādītajā adresē, noskaidroti lietas apstākļi, veikta dokumentu pārbaude. Pārkāpumi netika konstatēti.

Saņemta informācija, ka Talsos, Lielajā ielā, novietota automašīna stāvēšanai, neļaujot izbraukt citiem transportlīdzekļiem. Uz norādīto adresi izbrauc Valsts policija.

Ziņo par slidenu ceļa braucamo daļu, kas apgrūtina satiksmes kustību, Talsos, Lielajā ielā.  Informācija nodota atbildīgajam dienestam.

21.01.

Saņemta informācija, ka Talsos, Magoņu ielā, nav no sniega tīrīta iela. Informācija nodota atbildīgajam dienestam.

Saņemta informācija, ka Talsos, Dundagas ielā, sabiedriskajā transportlīdzeklī atrodas alkohola reibumā agresīva persona. Ierodoties norādītajā adresē, persona aizturēta un nogādāta pašvaldības policijas telpās procesuālo darbību veikšanai.

Ziņo, ka Talsos, Dundagas ielā, gājēju tunelī vairāki jaunieši lieto alkoholiskus dzērienus. Ierodoties norādītajā adresē, pārkāpumi netika konstatēti.

23.01.

Ziņo, ka Laidzes pagastā uz Talsu apvedceļa guļ nobraukts dzīvnieks. Informācija nodota atbildīgajam dienestam.

Saņemta informācija, ka Talsos, A. Pumpura ielā, novietota automašīna stāvēšanai, neļaujot izbraukt citiem transportlīdzekļiem. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka informācija neapstiprinās.

24.01.

Saņemta informācija, ka Valdemārpilī, Talsu ielā, ģimenē mazgadīgu bērnu klātbūtnē tiek lietoti alkoholiski dzērieni. Ierodoties noradītajā adresē, konstatēts, ka informācija neapstiprinās.

25.01.

Saņemta informācija, ka Talsos, Dundagas ielā, daudzdzīvokļu mājas pagalmā novietots transportlīdzeklis, kurš traucē citām automašīnām izbraukt no pagalma. Pēc neilga laika saņemta atkārtota informācija, ka minētais transportlīdzeklis ir aizbraucis.

26.01.

Saņemta informācija, ka Dundagas pagastā privātīpašumā iekļuvusi nezināma persona, kura sasita dažāda veida traukus un paņēma alkoholiskus dzērienus. Izskaidrots, ka par minēto faktu jāziņo Valsts policijai.

Veicot patrulēšanu konstatēts, ka Talsos uz Talsu ezera ledus atrodas divas personas. Ar personām veiktas pārrunas, izteikti mutiski aizrādījumi.

Ziņo par bojātu ielas apgaismojumu Talsos, Krasta ielā. Informācija nodota atbildīgajam dienestam.

27.01.

Saņemta informācija, ka Īves pagastā veic mežizstrādes darbus un, izvedot kokmateriālus, tiek bojāts privātīpašumā esošais servitūta ceļš. Izbraucot uz norādīto adresi, veikta fotofiksācija, sastādīts apskates protokols. Noskaidroti lietas apstākļi.

Saņemta informācija, ka Kolkā pie daudzdzīvokļu mājas zālājā atrodas transportlīdzeklis, un no motora pil eļļa. Ar automašīnas īpašnieku veiktas pārrunas, izteikts mutisks aizrādījums.

28.01.

Talsos Darba ielas daudzdzīvokļu mājas iedzīvotāji lūdz veikt pārrunas ar mājas kaimiņu par dzīvnieku labturības noteikumu ievērošanu. Pārrunas veiktas.

Talsos, Kareivju ielā, konstatēts, ka nepilngadīga persona smēķē. Persona aizturēta un nogādāta pašvaldības policijā procesuālo darbību veikšanai.

Talsos, Kareivju ielā, publiskā vietā atrodas persona, kurai ir veselības problēmas. Informācijas sniedzējs lūdz personu nogādāt dzīvesvietā. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka personai nepieciešama mediķu palīdzība un izsaukts Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests.

Saņemta informācija, ka Talsos pie Vilkmuižas ezera uz soliņa sēž persona, kurai basas kājas un kurai iespējams ir veselības problēmas. Ierodoties norādītajā adresē, veiktas pārrunas ar personu. Izsaukts Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests. Persona nodota mediķu aprūpē.

Veicot patrulēšanu Valdemārpilī, Lielajā ielā ievērots transportlīdzeklis, kuru, iespējams, vada persona alkohola reibumā. Informācija nodota Valsts policijai.

29.01.

Ziņo, ka Talsos, A. Pumpura ielā, pieklīdis maza auguma suns, kurš esot pārsalis. Suns nogādātas dzīvnieku patversmē.

Saņemta informācija, ka Talsos, uz apvedceļa ceļa posmā uz Talsu Sauleskalna estrādi, atrodas transportlīdzeklis, kurš traucē kustību citiem transportlīdzekļiem. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka transportlīdzeklim ir tehniski bojājumi, kuri tiek novērsti.

30.01.

Saņemta informācija, ka Stendē, Brīvības ielā, pārvietojas transportlīdzeklis, no kura, iespējams, tiek šauts pa dzīvniekiem. Veikta patrulēšana Stendē. Transportlīdzeklis netiek pamanīts.

Saņemta informācija, ka Valdgales pagastā daudzdzīvokļu mājā, iespējams, dzīvoklī viens pats atrodas mazgadīgs bērns. Ierodoties norādītajā adresē, veicot kaimiņu aptauju, atgriežas bērna vecāki. Dzīvokļa durvis policijas darbiniekiem netiek atvērtas.

Saņemta informācija, ka Talsos, Ielejas ielā, aplūst mājas pagalms. Informācija nodota atbildīgajam dienestam.